گام به گام فصل 8 علوم نهم + جواب فعالیت ها

گام به گام فصل 8 علوم نهم

جواب فصل هشتم علوم نهم

گام به گام فصل 8 علوم نهم

نام درس : فشار و آثار آن | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب فصل هشتم علوم نهم

 گام به گام علوم نهم / فصل 8 :: فشار و آثار آن / جواب فعالیت های علوم نهم درس ۸، پاسخ جمع آوری اطلاعات ، خود را بیازمایید ها ، فکر کنید ها و آزمایش کنید های صفحه ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ فصل هشتم علوم تجربی پایه نهم

جواب سوال صفحه ۸۳ علوم نهم

آب جمع شده در پشت سد، فشار زیادی به آن وارد می‌کند. آیا می‌دانید چرا هرچه از تاج سد به پایهٔ آن نزدیک می‌شویم، ضخامت دیوارهٔ آن افزایش می‌یابد؟
پاسخ: زیرا در قسمت های پایین سد فشار بیشتری به دیواره ی سد وارد می شود،پس آن را قطورتر می سازند تا نشکند

جواب سوال صفحه ۸۴ علوم نهم

چرا وقتی با کفش‌های معمولی روی برف راه می‌روید، کفش‌هایتان در آن فرو می‌روند، اما اگر چوب اسکی (برف سُره) به پا داشته باشید، کمتر در برف، فرو می‌روید (شکل ۱- الف)؟
پاسخ: زیرا در اثر فشار ناشی از وزن ما کفشها در برف فرو می رود ولی وقتی با چوب اسکی روی برف راه میرویم چون مساحت آن بیشتر است فشار کم تری بر برف وارد می شود

 (شکل ۱- الف)؟
پاسخ: سطح چوب اسکی زیاد است و در برف فرو نمی رود

را ابعاد پنجره هواپیما کوچک‌تر از پنجره اتوبوس است (شکل ۱- ب)؟
پاسخ: پنجره ی هواپیما را کوچک می سازند تا نیروی کم تر به آنها وارد شود

چرا اندازه بادکنک پر از هوا، وقتی از ته استخر آب به بالا می‌آید بزرگ‌تر می‌شود (شکل ۱- پ)؟
پاسخ: در ته آب فشار زیاد است و در سطح آب فشار کم است

چرا در ته کفش بازیکنان فوتبال، تعدادی گلُِ میخ وجود دارد (شکل ۱- ت)؟
پاسخ: وجود گل میخ در کفش باعث فشار بیشتر و جلوگیری از سُر خوردن بازیکن می شود

چرا برای اتصال قطعه‌های چوبی، افزون بر پیچ و مهره، از واشر نیز استفاده می‌شود (شکل ۱- ث)؟
پاسخ: واشر باعث افزایش سطح و کاهش فشار می شود

چرا پونز با کمی تلاش درون چوب یا دیوار فرو می‌رود (شکل ۱- ج)؟
پاسخ: نوک تیز پونز سطح کمتر و فشار بیشتری دارد و بهتر در چوب فرو می رود

خود را بیازمایید صفحه 86 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 86 علوم نهم

برای تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را روی پایه‌ های بتونی، می‌سازند. در شکل زیر، دو نوع پایه متفاوت که معماران در این مورد به کار می‌برند، نشان داده شده است.
الف) اگر سطح کل پایه نواری، نصف سطح پایه یک پارچه باشد، در این صورت فشاری را که از طرف دیوارهای ساختمان به هریک از دو پایه وارد می‌شود با هم مقایسه کنید.

پاسخ:
p=FA=mgA

p=FA2=2FA=2mgA

یا

خود را بیازمایید صفحه 84 علوم نهم

ب) برای ساختن ساختمان روی زمین نرم، کدام یک از پایه‌های نشان داده شده، مناسب‌تر است؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید.

خود را بیازمایید صفحه 84 علوم نهم
پاسخ:

شکل ب(پایه یک پارچه) – زیرا در پایه ی یکپارچه چون سطح بیشتر است فشار کمتر ی به
سطح نرم زیرین خود وارد می کند .

 1.  مساحت سطح یکپارچه را A فرض کنید. جرم ساختمان‌ ها با هم برابر هستند و جرم را m در نظر بگیرید.
 2.  در نتیجه فشار روی پایه نواری، 2 برابر فشار روی پایه یکپارچه است.
 3.  روی زمین نرم برای پیشگیری از رانش زمین، باید فشار کمتری به آن وارد شود، پس پایه نواری مناسب ‌تر است.

  📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

فکر کنید صفحه 86 علوم نهم

۱- یکی از توصیه‌هایی که همواره باید جدی بگیریم، این است که روی سطح یک استخر یخ زده یا دریاچه یخ زده راه نرویم زیرا فشاری که وزن ما ایجاد می‌کند، ممکن است برای شکستن یخ کافی باشد. با توجه به تعریف فشار توضیح دهید چرا امدادگر از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچه یخ زده، استفاده کرده است.
پاسخ: هر چه سطح تماس نیرو با سطح کمتر باشد، فشار وارد شده به سطح بیشتر می‌شود. استفاده از نردبان باعث می‌شود سطح تماس افزایش یابدو نیروی وزن امدادگر روی کل سطح توزیع شود و در نتیجه فشار کم شود و احتمال شکستن یخ کاهش یابد.

۲- چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می ‌تواند سبب آسیب رساندن به یکی از انگشت‌ ها شود؟
پاسخ: نوک پونز تیز است و این یعنی آنکه سطح تماس خیلی کوچک است. فشردن پونز باعث می‌شود که نیروی فشردن روی نوک تیز پونز توزیع شود و فشار زیادی به این نقطه وارد و باعث سوراخ شدن پوست شود.

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

فعالیت صفحه 86 علوم نهم

فعالیت صفحه 86 علوم نهم

توضیحات بیشتر (جهت مطالعه یا جواب کامل) : 

ابتدا جرم خود را به کمک ترازو اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید. سپس سطح تماس کفشی که پوشیده‌اید را با زمین اندازه بگیرید. سرانجام به کمک رابطه (۱) (الف) مقدار فشاری که پاهای شما به زمین وارد می‌کنند را به دست آورید.
فرض کنید جرم شما برابر 46 کیلو گرم باشد. آنگاه وزن شما برابر است با؛
پاسخ:
پاسخ ها متفاوت است .(فرض می کنیم وزن شخص 800نیوتن و سطح یکی از کفش های او 08/0
متر مربع باشد )

الف- (سطح هر دو کفش روی هم 16/0 مترمربع می شود)

سطح هر دو کفش

ب- ( فشار روی سطح یک کفش )

فشار روی

یا به عبارتی دیگر چون سطح نصف شده می توان فشار را دو برابر کرد .

5000*2=1000 پاسکال

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

آزمایش کنید صفحه 87 علوم نهم

هدف: بررسی فشار در مایع‌ها
وسایل و مواد لازم: بطری آب (۱/۵ و ۲ لیتری)، پایه (مثلاً یک یا دو قطعه آجر)، یک ظرف نسبتاً بزرگ، نوار چسب کاغذی
روش اجرا:
1- مطابق شکل سه سوراخ کوچک در بطری ۱/۵ لیتری ایجاد کنید و سوراخ‌ها را با نوارچسب کاغذی بپوشانید.

۲- بطری را از آب پر کنید و ظرف خالی را زیر آن قرار دهید.

۳- مسیری را که پیش‌بینی می‌کنید فوران‌های آب از سوراخ‌های ایجاد شده روی بطری طی می‌کنند روی شکل (ب) رسم و استدلال خود را بیان کنید.
پاسخ: در نقاط پایین‌تر داخل بطری فشار بیشتری وجود دارد زیرا، هر چه عمق یک نقطه بیشتر باشد، ارتفاع بیشتری از مایع روی آن قرار دارد و بنابراین نیروی وزن مایع بیشتر می‌شود. در نتیجه آب با فشار بیشتری از سوراخ پرتاب می‌شود.

۴- درپوش بطری را باز کنید و نوارچسب کاغذی را به آرامی از آن جدا کنید. نتیجه مشاهده خود را با آنچه روی شکل (ب) رسم کردید مقایسه کنید.مقایسه کنید
پاسخ: نتیجه آزمایش هم شبیه این شکل خواهد بود.(روی تصویر کلیک کنید)

۵- مطابق شکل (پ) آزمایش را با دو بطری ۱/۵ و ۲ لیتری انجام دهید. توجه کنید که سوراخ‌ها را به طور مشابه و در ارتفاع یکسان روی هر دو بطری ایجاد کنید. همچنین سطح آب در هر دو بطری مساوی باشد.
پاسخ: در این حالت شکل خروج آب از سوراخ‌های هر دو بطری شبیه هم است.(روی تصویر کلیک کنید)

۶- با توجه به نتایج آزمایش‌های شکل (الف) و (پ) توضیح دهید فشار درون مایع چگونه با افزایش عمق تغییر می‌کند.
پاسخ: مشاهده میکنیم فشار به شکل ظرف بستگی ندارد و فقط به ارتفاع مایع بستگی دارد.

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

فکر کنید صفحه 88 علوم نهم

فکر کنید صفحه 88 علوم نهم

پاسخ: با توجه به سطح آب سد ، اگر خطی مثل نقطه چین به ساختمان وصل کنیم مشاهده می کنیم آب تا طبقه ی هشتم ساختمان می رسد و برای آب رسانی به دو طبقه ی آخر باید از پمپ استفاده کرد.

 

فکر کنید صفحه 89 علوم نهم

فکر کنید صفحه 89 علوم نهم

پاسخ: این معادله نشان میدهد که فشار در دو پیستون با هم برابر است.

توضیحات بیشتر (جهت مطالعه یا جواب کامل) : 

F1A1=F2A2

اصل پاسکال
بر اساس اصل پاسکال، اعمال فشار به نقطه‌ ای از مایع محصور در محفظه بسته بدون ضعیف شدن به سایر نقاط محفظه منتقل می‌شود. پس اگر نیروی F1 به پیستون 1 وارد شود، فشاری برابر p ایجاد می‌شود.
p=F1A1

 

آزمایش کنید صفحه 90 علوم نهم

هدف: بررسی آثار فشار هوا (۱)آزمایش کنید صفحه 90 علوم نهم
وسایل و مواد لازم: قوطی حلبی، منبع گرما
روش اجرا:
۱- کمی آب درون قوطی بریزید و آن را روی منبع گرما قرار دهید.
۲- مدتی (حدود ۲ الی ۳ دقیقه) صبر کنید تا مقداری بخار آب از سر قوطی خارج شود.
۳- قوطی را از روی منبع گرما بردارید. سر قوطی را با درب مخصوص آن محکم ببندید (مراقب انگشت ‌های خود باشید!).
۴- پیشبینی کنید چه اتفاقی می‌افتد. استدلال خود را برای این پیش‌بینی بیان کنید.
پاسخ: قوطی در اثر فشار هوا مچاله میشود ، زیرا با حرارت دادن مقداری از هوای داخل قوطی خارج میشود.

۵- چند دقیقه صبر کنید تا قوطی خنک شود. نتیجه مشاهده خود را توضیح دهید. آیا نتیجه آزمایش با پیش‌بینی شما سازگار بود؟ 
پاسخ: بله دست است

توضیحات بیشتر (جهت مطالعه یا جواب کامل) : 

و در نتیجه یک محیط خلا درون آن ایجاد می‌شود و فشار درون قوطی بسیار کاهش می‌یابد. این اختلاف فشار درون بطری و خارج بطری باعث می‌شود که دیواره‌های قوطی به سمت داخل فشرده شوند و قوطی مچاله شود.

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

فعالیت صفحه 90 علوم نهم

فعالیت صفحه 90 علوم نهمیک نی را داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. درحالی که نی درون بطری قرار دارد دهانه بطری را با لب‌های خود به طور کامل بگیرید و درون بطری بدمید. آنچه را مشاهده می‌کنید، با توجه به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید.
پاسخ: با دمیدن به سطح آب داخل بطری فشار وارد میشود و مایه از طریق نی خارج میشود

 

آزمایش کنید صفحه 92 علوم نهم

هدف: بررسی آثار فشار هوا (۲)
وسایل و مواد لازم: بطری شیشه‌ای، درپوش تک سوراخه و درپوش دو سوراخه، قیف و ظرف محتوی آب
روش اجرا:
۱- پیش‌بینی کنید با ریختن آب درون قیف شکل الف چه اتفاقی می‌افتد. استدلال خود را بیان کنید.
۲- اکنون آزمایش کنید. به آرامی آب را درون قیف بریزید. چه اتفاقی می‌افتد؟ به دقت مشاهده کنید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می‌افتد توضیح دهید.
پاسخ: برای وارد شدن آب به داخل بطری شیشه‌ای باید هوای داخل آن خارج گردد و آب داخل بطری جایگزین گردد. در حالتی که از درپوش تک سوراخه استفاده می‌شود، هوا راهی برای خروج از دهانه بطری را ندارد و فقط می‌تواند به سختی از سوراخ قیف خارج شود. بنابراین آب به سختی وارد بطری می‌شود.

۳- اگر به جای درپوش تک سوراخه، از درپوش دوسوراخه استفاده کنیم (شکل ب)، پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد.
پاسخ: در حالتی که از درپوش دو سوراخه استفاده می‌شود، هوا به راحتی می‌تواند از سوراخ دوم خارج شود و آب جایگزین آن شود.

۴- آزمایش را به کمک درپوش دوسوراخه انجام دهید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می‌افتد توضیح دهید.
پاسخ: آب به راحتی وارد بطری میشود و بطری پر از آب میشود.

 

فکر کنید صفحه 92 علوم نهم

فکر کنید صفحه 92 علوم نهم
پاسخ: الف) با سر و ته کردن فشار هوا مانع خروج آب از بطری می شود
ب) کج کردن تا حدودی بهتر است اما چون آب به طرف پایین و جریان هوا به درون بطری است و جهت حرکت آنها مخالف است آبه به خوبی پایین نمی رود
ج) فشرده کردن قسمتی از آب را به سرعت به بیرون می ریزد ولی به سرعت متوقف می شود
د) با سوراخ کردن ته بطری فشار هوا در پایین و بالای بطری یکسان می شود و مایع در اثر نیروی وزن به پایین میریزد

توضیحات بیشتر (جهت مطالعه یا جواب کامل) : 

آزمایش نشان می دهد در حالت (پ) آب سریع تر از بطری خارج می شود. زیرا با فشردن بالای بطری، فشار هوای محبوس در بالای بطری افزایش می یابد (زیرا حجم آن کاهش می یابد و در نتیجه آب سریع تر خارج می شود.
ایجاد سوراخ در ته بطری در زمان خروج آب از بطری تأثیر چندانی ندارد؛ زیرا همزمان با خروج آب از در بطری مقداری هوا وارد بطری می شود که کاهش فشار هوا در بالای بطری را جبران می کند. لذا ایجاد سوراخ ها نمی تواند تأثیر مهمی در زمان خروج آب از بطری نیمه پر ایجاد کند.

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

فعالیت صفحه 93 علوم نهم

فعالیت صفحه 93 علوم نهم

پاسخ: وقتی ورقه ی لاستیکی را پایین میکشیم فشار درون بادکنک ها کم تر از فشار هوا میشود و هوا وارد بادکنک میشود . اما وقتی لاستیک را رها میکنیم، فشار درون بادکنک بیشتر از فشار هوا میشود و در نتیجه هوا به بیرون رانده میشود.

پیشنهاد میشود از جواب فصل 9 علوم نهم و یا سوالات علوم نهم در همگام درس دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • امتحان علوم دار بدبخت😂 :

  عالی بود
  صبح امتحان دارم و سایت بشدت به کارم‌اومد
  ممنون

 • Fatemeh :

  پرفکت

 • Romina :

  خیلی خیلیییی ممنون🙏🏻
  مطالب فوق العاده مفیدن

 • ناشناس :

  ممنون خوب بود 🌷

 • محمد :

  در خود را بیازمایید صفحه 86 سوال گفته
  اگر سطح کل پایه نواری، نصف سطح پایه یک پارچه باشد، در این صورت فشاری را که از طرف دیوارهای ساختمان به هریک از دو پایه وارد می‌شود با هم مقایسه کنید.
  خوب دقت کنید فشاری که دیوار به پایه ها وارد میکند نه فشاری که پایه به زمین اگه گفته باشه فشار پایه ها به زمین چقدر است حرف شما درسته اما گفته فشاری که (((دیوار به پایه))) خوب در این صورت فشار با هم برابر است

  منبع :(دبیرستان تیز هوشانی هاشمی نژاد 4)

 • mahdi programmer :

  عالیه واقعا من تا سال قبل از اپلیکیشن های دیگه استفاده نیکردم ولی هیچکدوم مثل این کاربردی نبود…
  جدا از کاربردی بودن نرم افزار و سایتتون
  مطالبتون خیلی تمیز مرتبه
  ممنون از تیم خوبتون😊❤️

  • پریسا :

   عالی بود ممنون

 • erfan :

  بسیار عالی ممنونم

 • آیلین :

  یعنی چه من آزمایش را انجام دادم اما نتیجه این در نیامد 😒😕🌸💕

 • ٫٫ :

  سلام فعالیت صفحه ۸۶ فشار پا به سطح زمین ۵۰×۱۰
  ۵۰ وزن در نظر گرفته شده؟؟

  • HamGamDars :

   بله وزن خودتون رو جای 50 قرار بدید و جواب رو به دست بیارید

 • رامین :

  Pفشار= Pرو × g شتاب گرانش × h ارتفاع

 • * :

  بسیااار عالی

 • سارا :

  ممنون عالی بود

 • Amin :

  امسال هر کی تهران می افته

 • رستا :

  واقعا حرف نداره

 • Yasin :

  عالی و مفید👌

 • دریا :

  خدایی؟😂😂😂

 • امیرحسین سلطانی :

  سایت خوبیه یکی از معیار هایی که من از این سایت استفاده میکنم اینه که فونتش عالی هست و تصویر اون فعالیت کامل مشخصه ممنون از صاحب این سایت 👏👏مرحبا عالی هست👌👌

 • احسان :

  واقعا عالللیهههههه
  دستتون درد نکنه

 • ابوالفضل :

  عالی بود کامل هم به صورت متن توضیح داد.ممنون از سایتتون😍

 • سانا :

  عاااااااااااالی ود

 • یاماچ :

  عالیه

 • فاعی :

  خوب بود ممنونم🙏

 • مهدی :

  سلام واقعا دستتون درد نکنه

 • zari :

  واقعا به دردم خورد دمتون گرم👌🏼

  • Amin :

   🥱🥱🥱همین الان من امتحان علوم دارم اگر خوب بود برگردم میخورد

 • فاطمه :

  عالیییی بود ممنون از سایت زیبا تون😍😍

 • یوسف :

  عالی پرتقالی دم سازندش گرم

 • Mary :

  عالی خیلی ممنون از سایت خوبتون

 • آیناز :

  خیلی عالی بود ، واقعا خدا خیرتون بده ، کامل توضیح داده بودید

 • آیناز :

  خیلی عالی بود ، واقعا خدا خیرتون بده ، کامل توضیح داده بودید ، موقع امتحانا واقعا خیلی بدرد میخوره

 • محمد مهدی :

  عالی بود👍👍❤️❤️❤️❤️

 • Amer :

  عالییییییییییییییی👌😇

 • ... :

  خوب بود

 • محمدشیخی مورچگانی :

  ❤👌👌

 • امیرعلی :

  سلام بسیار عالی فقط اگر همه درس هارا بزارید عالی عالی میشه و لطفاً هم همه درس ها را بزارید❤️

  • ناشناس :

   باتشکراز شما حتما سعی می‌کنیم که به این چیز فکر کنیم🌹

 • A :

  خیلی خوب بود ممنون.

  • ناشناس :

   ممنون از شما

 • مهدی :

  عا❤لییییی

  • آرینا :

   خیلی خوب بود ممنون ازسایت خوبتون👌💜

 • زهرا :

  خیلی ممنون از سایت خوبتون همیشه عالیه💞

  • یاسین :

   حیف همه درسا میست

  • یاسین :

   حیف همه درسا نیست

   • غریبه :

    ای جانمم

  • ناشناس :

   خوشحالیم که راضی بودید باتشکرازشما🙂🌹

 • Min yoongi :

  🌈That was so good.tnx.💜

  • عسل :

   داخل فکر کنید صفحه ۸۹ فشاری برابر با P ایجاد میشود ، P یعنی چی ؟؟؟

   • HamGamDars :

    حرف P در فیزیک یعنی فشار : ویکی پدیا

 • reza :

  عالی بود متن و جوابای فعالیت های کتاب بروز بود
  👌

 • رضا عطایی :

  واقعا خدا خیرتون بده به صورت کامل و کوتاه همه رو جواب دادین خیلی ممنون💙

  • ناشناس :

   باتشکر از شما خوشحالیم که از مطلب خوشتون آمد🙂

 • من :

  بد نبود😒😏

  • ناشناس :

   ممنون از شما🌹🌿

 • 🙈💞 :

  بسیاررر عالییییهههه

  • Leo M😎 :

   👍👌

  • ناشناس :

   باتشکر از شما🌹🌿

  • ناشناس :

   ممنون ازشما🌹🌹🌹