گام به گام فصل 4 علوم نهم + جواب فعالیت ها

گام به گام فصل ۴ علوم نهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل چهارم

گام به گام فصل 4 علوم نهم

نام درس : حرکت چیست؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه نهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل چهارم

 گام به گام علوم نهم / فصل ۴ :: حرکت چیست؟ / جواب فعالیت های علوم نهم درس ۴ ، پاسخ جمع آوری اطلاعات ، خود را بیازمایید ها ، فکر کنید ها و آزمایش کنید های صفحه ۴۱ و ۴۲ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۸ و ۵۰ فصل چهارم علوم تجربی پایه نهم

فعالیت صفحه 39 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۴۱ علوم نهم

فعالیت صفحه 39 علوم نهممسافت و جابه‌جایی هر دو از جنس طول‌اند و برحسب متر (m) اندازه‌گیری می‌شوند، ولی می‌توانیم آنها را برحسب واحدهای بزرگ‌تر یا کوچک‌تر طول نیز بیان کنیم.
الف) مسافت طی شده در شکل ۳ چقدر است؟ مقدار به دست آمده را برحسب متر و کیلومتر(km) بیان کنید.
پاسخ: متر ۱۴۱۸ = ۲۰۰+ ۳۲۳ + ۳۰۰+ ۷۳ + ۳۲۰+ ۲۰۲
یک کیلومتر و ۴۱۸ متر
ب) با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، اندازه بردارجابه‌جایی دانش آموز را به کمک خط کش به دست آورید.
پاسخ:  ۷۷۰ متر

جواب فکر کنید صفحه ۴۱ علوم نهم

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردارجابه‌جایی‌اش یکسان باشد؟
پاسخ: اگر جسم روی خط راست حرکت کند، مسافت و جابجایی برابر می‌شوند.

همگام درس / HamGamdars.com

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۱ علوم نهم

شکل روبه رو مسیر پیموده شده توسط یک دونده را نشان می‌دهد. مسافت و بردار جابه‌جایی دونده را روی شکل مشخص کنید.خود را بیازمایید صفحه 39 علوم نهمخط قرمز: مسافت 〰 / خط آبی : جابجایی ➡

 

جواب فعالیت صفحه ۴۲ علوم نهم

فعالیت صفحه 40 علوم نهم
تندی متوسط خودتان را هنگام رفتن از خانه به مدرسه حساب کنید. اگر با پای پیاده این فاصله را طی میکنید تعداد قدمهای خود را از خانه تا مدرسه بشمارید. طول هر قدم را حدود ۰,۴ متر بگیرید. اگر با خودرو این فاصله را میپیمایید مسافت طی شده را از روی کیلومتر شمار خودرو بخوانید. در هر دو حالت زمان طی مسافت را به کمک ساعت یا زمانسنج اندازه بگیرید.

تندی متوسطمسافت (متر)مدت زمان (ثانیه)زمان پایانزمان شروعنوع حرکت
۱/۲ متر بر ثانیه = ۳۰۰۰ ÷ ۶۳۰۰۶۳۰۰۳۰۰۰۸:۲۰۷:۳۰با پای پیاده
۱۵ متر بر ثانیه = ۴۲۰ ÷ ۶۳۰۰۶۳۰۰۴۲۰۸:۲۲۸:۱۵خودرو

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۲ و ۴۳ علوم نهم

۱- رکورد جهانی دوی ۱۰۰ متر مردان، ۹/۵۸ ثانیه و در اختیار اوسین بولت دونده جامائیکایی است که در سال ۲۰۰۹ به نام خود ثبت کرده است. تندی متوسط این قهرمان جهانی را حساب کنید. مفهوم فیزیکی عدد بدست آمده را توضیح دهید.خود را بیازمایید صفحه 40 علوم نهم

پاسخ: مفهوم فیزیکی: یعنی این دونده در هر ثانیه مسافتی کمی بیش از ده متر دویده است .یا این دونده در هر ثانیه مسافتی معادل ۱۰.۴ متر پیموده است .

جواب صفحه ۴۳ علوم نهم 👇

۲- کیلومتر بر ساعت (km/h) یکی دیگر از یکاهای تندی است که معمولاً برای وسایل نقلیه موتوری به کار می‌رود. با توجه به اینکه هر کیلومتر برابر۱۰۰۰m و هر ساعت برابر ۳۶۰۰s است، نشان دهید یکاهای km/h و m/s به صورت روبه رو به یکدیگر تبدیل می‌شوند.جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۲ و ۴۳ علوم نهمبرای بزرگنمایی روی تصویر بالا کلیک کنید 👆

خود را بیازمایید صفحه 40 علوم نهم

۳- شکل زیر نقشه جزیره ابوموسی را واقع در خلیج فارس نشان می‌دهد. فاصله بین مسجد جامع و مسجد خلیج فارس در این جزیره حدود ۳/۴ کیلومتر است. اگر ۶ دقیقه طول بکشد تا شخصی با خودرو از مسجد جامع به مسجد خلیج فارس برود، تندی متوسط خودروی وی را برحسب متر بر ثانیه به دست آورید.
پاسخ: برای تبدیل متر بر ثانیه به کیلومتر در ساعت آن را در ۳.۶ ضرب کنید
۱ متر بر ثانیه برابر است = ۳٫۶ کیلومتر در ساعت

جواب جدول صفحه ۴۳ علوم نهم

متحرکمصافت طی شدهزمان مصرف شدهتندی متوسط متر بر ثانیهتندی متوسط کیلو متر بر ساعت
دونده۱۰۰۰ m۱۵۰ s۶/۶ ۲۳/۷۶
خودروی مسابقه۱۰۰۰ m۱۰ s۱۰۰۳۶۰
هواپیمای مسافربری۱۰۰۰ m۴ s۲۵۰۹۰۰
صوت۱۰۰۰ m۳ s۳۳۳/۳۳۱۱۹۹/۹
شاتل فضایی۱۰۰۰ m۰/۱ s۱۰۰۰۰۳۶۰۰۰
نور در هواm ۳۰۰۰۰۰/۱ s۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰

همگام درس / HamGamdars.com

جواب آزمایش کنید صفحه ۴۴ علوم نهم

هدف: پیدا کردن سرعت متوسط
وسایل و مواد لازم: یک تکه نخ بلند (۴متر یا بیشتر)، نی نوشابه، بادکنک، چسب نواری، زمان سنج، متر
۱- تکه‌ای از نی نوشابه به طول تقریبی ۱۰ سانتی‌متر را ببرید و نخ را از آن عبور دهید.
۲- دو سر نخ را به دو طرف کلاس که فاصله بیشتری از هم دارند ببندید و طول آن را به کمک متر یا خط‌ کش اندازه بگیرید.
۳- بادکنک را باد کنید و درب آن را محکم با دست خود بگیرید تا هوای درون آن خارج نشود و آن را مطابق شکل الف به نی بچسبانید.
۴- بادکنک را رها کنید تا به کمک نی متصل به آن، از یک طرف به طرف دیگر تکه نخ حرکت کند.
۵- به کمک زمان سنج، مدت زمانی را که بادکنک در حرکت است، اندازه بگیرید. پاسخ:
پاسخ: ۳ ثانیه
نکته: این عدد با توجه به حجم و میزان باد کردن بادکنک می تواند برای هر آزمایشی متفاوت باشد.
۶- نسبت جا به جایی بادکنک را به مدت زمان صرف شده حساب کنید. پاسخ:
پاسخ:  ۴m÷۳s=۱.۳۳m/s
۷- اندازه گیری و محاسبه‌ها را چند بار تکرار کنید تا دقت آنها بیشتر شود

جواب فکر کنید صفحه ۴۵ علوم نهم

تندی متوسط قایق در مثال بالا چقدر است؟ توضیح دهید چرا مقدار آن با مقدار به دست آمده برای سرعت متوسط یکسان است.
پاسخ: ۱۱۳m ÷ ۸s = ۱۴.۱ m/s = تندی متوسط

فکر کنید صفحه 43 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۶ علوم نهم

طول جاده شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود ۱۱۲ کیلومتر و فاصله مستقیم آنها ۸۴ کیلومتر است. اگر خودرویی فاصله بین دو شهر را در مدت ۷۰ دقیقه طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟ (لازم است توجه شود که به دلایل مختلفی از قبیل موانع طبیعی و هزینه احداث جاده، معمولا جاده بین دو شهر به صورت مسیر مستقیم نیست).

تندی متوسط  = مسافت طی شده ÷ زمان

۱۱۲۰۰۰ ÷ ۴۲۰۰ = ۲۶‚۶۶ M/s
۲۶‚۶۶ × ۳‚۶ = ۹۵‚۹۷ km/h ( کیلومتر بر ساعت)

سرعت = جابجایی ÷ زمان

۸۴۰۰۰ ÷ ۴۲۰۰ = ۲۰ m/s
۲۰ × ۳‚۶ = ۷۲ km/s (کیلومتر بر ثانیه)

 

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۸ علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 46 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۸ علوم نهم
خود را بیازمایید صفحه 46 علوم نهم

همگام درس / HamGamdars.com

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۰ علوم نهم

١- موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از ۶ ثانیه سرعت آن به ۵۴ کیلومتر بر ساعت به طرف شمال شرق می‌رسد. شتاب متوسط موتور سوار را پیدا کنید.خود را بیازمایید صفحه 48 علوم نهم۲- شکل زیر، دونده‌ای را نشان می‌دهد که سرعت آن در شروع حرکت و ۲۰ دقیقه پس از آن داده شده است. شتاب متوسط دونده را حساب کنید. (جواب در قسمت بالا نیز هست!)

شتاب متوسط = تغیرات سرعت ÷ مدت زمان
۱m × ۶۰ s = ۶۰ s :تبدیل دقیقه به ثانیه
(۸ m/s – ۲ m/s) ÷ (۶۰ s – ۰ s) = ۶ m/s ÷ ۶۰ s = ۰/۱ m/s۲ = شتاب متوسط

حتما پیشنهاد میشود برای مشاهده درس بعدی گام به گام علوم نهم بر روی لینک جواب فصل ۵ علوم نهم کلیک نمایید. همچنین میتوانید سوالات علوم نهم را دریافت نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ابوالفضل :

  علوم پایه نهم صفحه ی ۴۳ جدول پایین صفحه:«جوابش» 👇
  نور (در هوا)
  مسافت طی شده = ۳٠٠٠٠٠m
  زمان صرف شده = ٠٠/٠۱s
  تندی متوسط(m/s) = 300000000
  تندی متوسط(km/h) = 1080000000

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

 • ثنا :

  جزئی😑

 • . :

  در سوال ۴ صفحه ۴۳ نور در هوا را ننوشته اید

 • hossein :

  عالییییییییی تا حالا برنامه عالی مس این ندیدم

 • جاوید :

  سلام در جدول صفحه43 یکی از ردیف آخرش نیست
  لطفا جدیدش کنید.ممنون

 • حسن :

  نیست دیگه

 • مهدی :

  عالی

 • REGINA :

  سلام
  در خودرابیازمایید صفحه ۴۶ برای سرعت متوسط سوال گفته کیلومتر بر ساعت بدست بیارید چرا اینجا کیلومتر بر ثانیه بدست اومده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • tahanemati1385@gmail.com :

  ببخشید خودارزیابی صفحه ۴۶ ،چرا یک بار کیلومتر بر ساعته ولی یک بار کیلومتر برثانیه

  • HamGamDars :

   چون سوال گفته هر دو تاشو به دست بیارید

 • مهلا :

  خیلی خوبه ممنون عشقا

 • Setayesh :

  جدول صفحه ی 43رو ندادین

  • HamGamDars :

   هست گلم

   • حسن :

    نیست دیگه چقدر حرف میزنی تو آخه آه

   • Masoum :

    سلام
    برای جدول صفحه ی 43 قسمت آخر رو نگذاشتید
    نور(درهوا)
    لطفاً بررسی شه ممنون

 • هانا :

  واقعا عالى بود
  دمتون گرم
  خدا خیرتون بده❤️🙏🏻

 • ثنا :

  برای صفحه 43 چرا تندی متوسط نگفتید براساس چه یکایی هست؟!

  • HamGamDars :

   ۱ متر بر ثانیه برابر است = ۳٫۶ کیلومتر در ساعت

   • محمد :

    سلام اونجا شما یکا را نوشتید باید جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۲ گزینه ۳ را هم بنویسید
    جواب میشه

    تندی متوسط =مسافت ÷زمان =
    3.6×100=3400
    و
    6×60=360
    بنابر این
    3400÷360=9.44 متر بر ثانیه

 • zahra.blink :

  سلام
  لطفا خود را بیازمایید صفحه ی ۴۶ علوم نهم رو به روز کنید عددهاش متفاوته البته من هنوز کامل نخوندم ولی میدونم اعدادش متفاوته احتمالا مال کتابا پارساله
  ممنون♡

  • HamGamDars :

   سلام اونم ویرایش شده به کتاب امسال

 • محمد :

  سلام واقعا ممنون من بعضی از مشکلات درسیم رو با این برنامه رفع کردم عالیه ممنون از سازنده

 • مبینا :

  من بلدم

 • علیرضا :

  سلام.
  در خود را بیازمایید صفحه ۴۶، تندی متوسط رو که خواستید بدست بیارید مسافت پیموده شده کیلومتر بود و شما به متر تبدیل کردید،۱۱۲ کیلومتر چجوری تبدیل شد به ۱۱۹۰۰۰متر؟

  • HamGamDars :

   سلام ویرایش شد!

 • سارا :

  عالی بود.دمتون گرم قشنگ متوجه شدم.

 • علی :

  سارا خیلی ممنون که اسایتم خوشت امد

 • Asra :

  چرا مقدار سرعت متوسط و تندی متوسط باهم برابر مشوند؟

  • matin :

   تندی متوسطه مساوی مسافت پیموده شده تقسیم بر مدت زمان صرف شده
   سرعت متوسطه مساوی بردار جابه جایی تقسیم بر مدت زمان صرف شده
   و این دو زمانی با هم برابراند که جسم ما در یک جهت راستا حرکت کند و به عقب نرود

   • شبنم :

    سلام جواب فعالیت ها خیلی خوب بود متشکر
    ولی جواب فعالیت صفحه ۴۲ جدول دوتا تندی متوسط داره که فقط یکی رو نوشته

   • HamGamDars :

    سلام آپدیت شد!

 • سارا :

  وای فوق‌العاده‌است😱😍 من بیشتر سایت ها رو گشتم یا جواب نبود اگه هم بود غلط پاسخ داده شده بود😏😪

  • امیرحسین :

   واقعا هیچ سایتی مثل این سایت نیست واقعا خیلی دستتون درد نکنه

 • نگار :

  خیلی خیلی عالی بود واقعا ممنون .خیلی مفید و کاربردی با نکات ریز و دقیق و جزعی .تک تک موضوعات کامل و کاربردی توضیح داده شده بودن

 • الی :

  سلام من بلدمش

 • Anahita :

  همه ی سایت ها رو گشتم،هیچ کدوم به این اندازه کامل نبودن.⭐

 • فاطمه :

  مرسی واقعا عالی بود

 • هلنا :

  سلام کدومتون مثال ۵ صفحه ۵۰ را بلده

  • Milad :

   اونو که کتاب خودش حل کرده
   نگا همونطور ک میبینی دلتا v رو بدست اورده شتاب رو هم خودش داده بود
   حالا همونجوری که برای بدست اوردن شتاب باید دلتا v رو تقسیم بر دلتا t کنیم اینجا هم همونجوره 62رو تقسیم بر 31 کرده
   جواب شده 2s

   • Yekya :

    خیلی خوب و کاربردی. ممنون.من مثال های کتابو از اینجا درست فهمیدم خود را بیازمایید هارو میگم

 • رضا :

  اقا خیلی ممنون یکمی خودم اشکال داشتم ولی با جوابای شما اشکالم بر زرف شد دمتون گرم

 • Fatima :

  مرسی از تهیه کنندگان……….عالی بود😘😘😘😘

  شما عالی هستید.😍😍😍

 • امیر مهدی :

  آقا دستتون درد نکنه بینظیر کار کردین من دو روز کل کروم رو گشتم این سوالات رو نتونستم پیدا کنم ولی تو سایت شما بود
  حسابی دمتون گرم

 • آیسان :

  عالی.

 • Setareh :

  عالی خیلی خوب بود👌👌💙💙

 • وحید :

  عالی

 • ابوالفضل :

  عالی خیلی ممنون

  • حسام :

   بسیار خوب

  • فاطمه :

   فوق العاده بود مرسی 💖👍

 • حسام :

  عالی خیلی ممنون

  • HamGamDars :

   مرسی از نظرتون حسام جان

   • عسل :

    عالی بود

  • محمد امین :

   ممنون دست تان درد نکنه ولی من یک سوال داشتم که خود را بیازمایید صفحه 50 سؤال دومش جوابش نیست.

   • HamGamDars :

    هست عزیزم دقت کنید
    با این وجود دوباره قرار دادیم

   • ستایش :

    هست نگاه کن

   • فلانی :

    عالی

   • علی :

    سلام من خیلی ممنونم از برنامه شما موفق وپیروز باشید