گام به گام فصل 3 علوم نهم + جواب فعالیت ها

گام به گام فصل 3 علوم نهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل سوم

گام به گام فصل 3 علوم نهم

نام درس : به دنبال محیطی بهتر برای زندگی | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب فعالیت های علوم نهم فصل سوم

 گام به گام علوم نهم / فصل 3 :: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی / جواب فعالیت های علوم نهم درس ۳ ، پاسخ جمع آوری اطلاعات ، خود را بیازمایید ها ، فکر کنید ها و آزمایش کنید های صفحه ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۶ و ۳۷ فصل سوم علوم تجربی پایه نهم

جواب گفت و گو کنید صفحه 26 علوم نهم

گفت و گو کنید صفحه 26 علوم نهم

باز شدن زود هنگام شکوفه‌های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه‌های طبیعی است. درباره این رویداد و عوامل مؤثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت‌وگو کنید.
جواب: افزایش دمای کره زمین سبب ایجاد تغییرات در فصل‌ها و زیاد شدن دما در زمستان و بازشدن زودهنگام شکوفه‌ها در زمستان می‌گردد. بر اثر باز شدن زودتر شکوفه‌ها و سرمازدگی آن در شب‌های زمستان بازدهی درختان کم شده و سبب خسارت باغداران و جامعه می‌گردد.

 

جواب گفت‌وگو کنید صفحه 27 علوم نهم

شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می‌دهد. در این باره در کلاس گفت‌وگو کنید.
گفت‌وگو کنید صفحه 27 علوم نهم

جواب: کربن هوا (کربن دی‌اکسید) از طریق فتوسنتز وارد بدن گیاهان و جانوران شده و با تنفس آنها دوباره وارد هوا می‌گردد کربن بدن جانداران (مواد آلی) از طریق مرگ و پوسیدگی و تجزیه به خاک وارد شده (تولید کود – تولید سوخت فسیلی) و از طریق کودهای طبیعی یا کودهای شیمیایی مصرفی در کشاورزی دوباره وارد بدن جانداران می‌شود. کربن از طریق سوزاندن مواد آلی و سوخت‌های فسیلی وارد هوا می‌شود و دوباره از طریق باران‌های اسیدی و تولید سنگ‌های آهکی به زمین باز می‌گردد. این چرخه در هر مرحله برگشت‌پذیر است.

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

جواب فکر کنید صفحه 27 علوم نهم

شکل زیر چرخه‌ای از کربن را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

فکر کنید صفحه 27 علوم نهم

الف) در موارد مشخص شده با «1»، «2» و «3» آیا گاز کربن دی‌اکسید مصرف می‌شود یا تولید؟
جواب: در قسمت کارخانه‌ها و ماشین‌ها تولید کربن ­دی‌اکسید بیشتر است (به دلیل سوزاندن سوخت ­‌های فسیلی) – در قسمت گیاهان مصرف کربن ­دی‌اکسید بیشتر از تولید آن است (به دلیل فتوسنتز) – در قسمت انسان و جانوران تولید کربن دی‌اکسید بیشتر است (به دلیل تنفس)

ب) کدام یک از بخش‌های نشان داده شده، در چرخه طبیعی کربن وجود ندارد؟
جواب: بخش استخراج و سوزاندن سوخت های فسیلی (کارخانجاتی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند) در چرخه ­ی طبیعی وجود ندارد.

پ) مصرف سوخت‌های فسیلی چه تأثیری روی چرخه‌های طبیعی دیگر می‌گذارد؟ توضیح دهید.
جواب: توزان چرخه های دیگر را بر هم می ‌­زند. مثل بر هم خوردن چرخه ی آب (باران ­‌های سیل‌آسا و خشکسالی در برخی نقاط زمین)، بر هم خوردن چرخه فصول (شروع شدن فصول طبیعی زودتر از فصول تقویمی و افزایش دما در تابستان)، بر هم خوردن چرخه سنگ (اثر باران های اسیدی بر سنگ‌ها و فرسایش سنگ ها و خاک‌ها).

 

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 28 علوم نهم

با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تأثیر افزایش کربن دی‌اکسید بر دمای کره زمین اطلاعاتی جمع آوری کنید و نتایج را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش دهید

لینک دانلود و دریافتدانلود جواب تحقیق صفحه 28 علوم نهم

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 29 علوم نهم

در یک فعالیت گروهی درباره کاربردهای نفت خام اطلاعاتی را جمع آوری کنید و نتیجه را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش کنید.
لینک دانلود و دریافتدانلود جواب تحقیق صفحه 29 علوم نهم

 

جواب خود را بیازمایید صفحه 30 علوم نهم

با توجه به نمودار 1 به پرسش‌ها پاسخ دهید.

الف) بیشترین میزان کشف نفت خام مربوط به کدام دهه است؟
جواب: دهه 60 میلادی (1960)

ب) پیش‌بینی می‌شود ذخایر نفت خام در چه دهه‌ای به حداقل برسد؟
جواب: سال 2030 میلادی

پ) در چه سالی میزان مصرف نفت خام با کشف آن برابر است؟
جواب: سال 1980

ت) در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان کشف آن پیشی گرفته است؟
جواب: از سال 1980 به بعد

 

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 30 علوم نهم

درباره راه‌های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام اطلاعاتی جمع آوری و در کلاس در این مورد گفت‌وگو کنید. نتیجه گفت‌وگوهای خود را به صورت یک مقاله برای روزنامه‌های کثیرالانتشار محل زندگی خود بفرستید.

جواب: 1) جلوگیری از خام فروشی نفت
2) ایجاد صنایع پتروشیمی و تبدیل نفت
3) رشد توریسم و صنایع دستی
4) رشد صنایع دیگر و افزایش صادرات غیرنفتی
5) رشد صنایع کشاورزی و غذایی و صادرات محصولات کشاورزی
6) افزایش صادرات فنی و مهندسی
7) استفاده از سایر منابع دیگر انرژی.
8) صرفه‌جویی در مصرف انرژی

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم

الف) چه رابطه‌ای بین دمای جوش با تعداد اتم‌های کربن در هیدروکربن‌ها وجود دارد؟
جواب: هر چه تعداد اتم‌های کربن (C) بیشتر باشد، آن ماده دیرتر به جوش می‌آید. (یعنی نقطه جوش بالاتری دارد.)

ب) کدام ترکیب دمای جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟
جواب: C10H20 | زیرا تعداد کربن آن بیشتر است .

 

جواب فکر کنید صفحه 31 علوم نهم

با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید:

عکس 24 چپ

الف) کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟ چرا؟
جواب: (1)‌ چون تعداد اتم کربن آن از بقیه هیدروکربن ­های نام برده کمتر است.

ب) هر یک از فرمول‌های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبه رو تعلق دارد؟
1) C12H26 ظرف 1 به نام (دودکان)
2) C20H42 ظرف 3 به نام (ایکوسان)
3) C17H36 ظرف 2 به نام (هپتادکان)
4) C24H50 ظرف 4 به نام (تتراکوسان)

 

جواب فکر کنید صفحه 33 علوم نهم

فکر کنید صفحه 33 علوم نهم

با توجه به شکل ۳ – الف، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) در این برج تقطیر، نفت خام را در چند بُرش جدا سازی می‌کنند؟
جواب: 8 برش نفتی

ب) دمای جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟
جواب: پایین‌ترین برش نفتی در ستون تقطیر (قیر)

پ) مولکول‌های موجود در کدام برش بزرگ‌تر و سنگین‌تر هستند؟ به چه دلیل؟
جواب: پایین‌ترین برش نفتی در ستون تقطیر زیرا تعداد اتم کربن آن ها از همه محصولات دیگر بیشتر است.

ت) تعداد اتم‌های کربن در مولکول ‌های کدام برش از بقیه کمتر است؟
جواب: برش بالایی که گاز است !

ث) رنگ مخلوط‌ها در کدام برش تیره‌تر است؟
جواب: پایین‌ترین برش نفتی در ستون تقطیر (قیر)

جواب فکر کنید صفحه 34 علوم نهم

الف) عنصرهای اصلی سازنده این پلاستیک‌ها چیست؟
جواب: عنصرهای اصلی سازنده ی پلاستیک‌ها کربن و هیدروژن است.
ب) خواص فیزیکی اتن را با فراورده‌های حاصل از آن (پلی اِتن) مقایسه کنید.
جواب: خواص فیزیکی پلی اِتن: جامد، سفید رنگ، چگالی 0/9 گرم بر سانتی ‌مترمکعب، دمای ذوب 115+ درجه سانتی‌گراد، آتشگری دارد.
خواص فیزیکی اتن: گاز، بی‌رنگ، چگالی 0/1178 گرم بر سانتی ‌مترمکعب، دمای ذوب 169- درجه سانتیگراد، آتشگری سریع دارد.

📘 همگام درس / HamGamdars.com 📘

جواب فعالیت صفحه 36 علوم نهم

قبض برق خانه مسکونی خودتان را به کلاس بیاورید و با توجه به آن و داده‌های موجود در جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید:

مقدار کربن ­دی‌اکسیدمنبع تولید برقمیزان برق مصرفی در 45 روز (کیلووات ساعت)
0/9 × 350 = 315 کیلوگرمزغال سنگ x= 350
0/7 × 350 = 245 کیلوگرمنفت خام
0/01 × 350 = 3.5 کیلوگرمباد
0/03 × 350 = 10.5 کیلوگرمگرمای زمین
0/05 × 350 = 17.5 کیلوگرمسلول­‌های خورشیدی

الف) حساب کنید میزان برق مصرفی خانواده شما در ۴۵ روز سبب ورود چند کیلوگرم کربن دی اکسید به هوا کره می‌شود.
جواباگر 350 کیلووات ساعت مصرف انرژی در یک دوره 45 روزه باشد، چون در کشور ما از سوختن نفت برق تولید می­‌شود، پس 210 = 350 × 0/7 / یعنی 245 کیلوگرم کربن دی اکسید در 45 روز.

ب) با توجه به قبض برق خانه مسکونی خودتان، حساب کنید که مقدار کربن دی اکسید ورودی به هواکره در اثر مصرف سالانه برق خانواده شما چند کیلوگرم است.
جواب: 8 = 45 ÷ 365 / یعنی یک سال دارای 8 بخش 45 روزه می باشد. / 1960 = 8 × 245 ، یعنی کیلوگرم کربن دی اکسید در سال

پ) درباره میزان آلایندگی هر یک از منبع های تولید برق گفت و گو کنید.‌
جواب: تولید آلودگی زغال سنگ بیشتر است زیرا 0.9 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند تا یک کیلووات ساعت برق از سوزاندن زغال سنگ تولید کند و کمترین تولید آلودگی مربوط به برق تولید شده توسط سلول های خورشیدی است که تنها 0.05 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند.

ت) هر گاه بدانید که یک درخت میانسال به طور میانگین سالانه ۱۰ کیلوگرم کربن دی اکسید مصرف می کند؛ حساب کنید چند درخت لازم است تا همه کربن دی اکسید تولید شده توسط خانواده شما مصرف شود.
جواب: 168 = 10 ÷ 1680 / در نتیجه 196 درخت لازم است.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 37 فصل سوم علوم نهم

ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور جهان است. با مراجعه به منابع معتبر علمی، درباره رتبه مصرف پلاستیک در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس گزارش دهید.
جواب: ایران پنجمین کشور دنیا در مصرف پلاستیک است. یک رتبه ناخوشایند که با آمار ده درصدی پلاستیک در پسماند‌ های شهری، جنبه ای نگران‌ کننده نیز می یابد. کیسه نایلونی و ظروف پلاستیکی یک بار مصرف جزیی از زندگی روزمره شهری مردم ایران شده اند. به طوری که سالانه ۲۵۰هزار تن پلاستیک در ایران تولید می‌شود.

 

گفت‌وگو کنید صفحه 37 علوم نهم

درباره اینکه «شما چه کارهایی می‌توانید انجام دهید تا محیط زندگی برای شما، خانواده شما و همسایگان و همشهری‌ هایتان مناسب‌ تر شود» در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
پاسخ ها متفاوت : پاسخ ها بستگی به برداشت و تغییر نگرش هر یک از دانش آموزان پس از
فراگیری این بخش و محل زندگی و نوع زندگی و امکانات زندگی و سکونت دانش آموزان دارد .

حتما پیشنهاد میشود برای مشاهده درس بعدی گام به گام علوم نهم بر روی لینک جواب فصل 4 علوم نهم کلیک نمایید. همچنین میتوانید سوالات علوم نهم را دریافت نمایید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 9 | در انتظار بررسی: 1

 • زهرا :

  خوبه ولی نمونه سوال و توضیح نداره

 • امین :

  عالی

 • Kamal :

  واقعاً عالیه دمتون گرم 👌

 • پرنيان رجائي :

  ممنون اما بهتر بود مشخصات کامل تر باشن در قسمت الف خیلی واضح نگفتین چه کاری باید انجام بشه و چطور بدست بیاریم

 • kosar :

  قکر کنید صفحه 33 گزینه ت درسته؟؟؟؟

  • HamGamDars :

   برش بالا که گاز است !

 • ¿¿¿¡¡¡¡ :

  خوب بود
  خیلی مچکر🙂❤🦥

 • danesh amoz :

  عالییییییییییییی😉😊
  خیلی سایتتونو دوست داشتم 🤩🤩🤩🤩

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *