گام به گام فارسی نهم درس 7

گام به گام فارسی نهم درس 7

جواب فعالیت های درس 7 فارسی نهم

گام به گام فارسی نهم درس 7

نام درس : پرتوِ اُمید | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب فعالیت های درس 7 فارسی نهم

گام به گام علوم نهم

گزارشدرس 7 :: پرتوِ اُمید

معنی شعر درس 7 پرتو امید

 

خودازیابی نهم

خود ارزیابی صفحه 56 فارسی نهم

۱- چه چیزی پذیرش سختی‌ها را برای حافظ، آسان کرده است؟
جوابامید به آینده بهتر، یکسان نبودن احوال روزگار، وجود رهبر آگاه، توکل به خدا، دعا و خواندن قرآن

۲- انسان عاقل در برابر حوادث و مشکلات زندگی، چگونه باید رفتار کند؟
جوابهیچ گاه غم نمی‌خورد و امیدش را از دست نمی‌دهد و با توکل به خدا و نیایش پروردگارش به همراه تلاش و امید به خدا و خواندن قرآن بر مشکلات پیروز می‌شود.

۳- بیت زیر با کدام یک از بیت‌های درس ارتباط بیشتری دارد ؟
جوابغــــواص اگر اندیشه کند کام نهنگ * هــــرگز نکند در گرانمایه به چنگ
گرچه منزل، بس خطرناک است و مقصد، بس بعید * هیچ راهی نیست، کان را نیـست پایان، غـم مخور

 

نوشتن نهم

نوشتن صفحه 57 فارسی نهم

۱- واژگانی را که نشانه جمع دارند، مشخّص کنید و مفرد هریک را بنویسید.
کنعان = *
گلستان = *
دودمان = *
احزان = حزن
پیروان = پیرو
کشتیبان = *
پایان = *
آزادگان = آزاده

۲- در بیت زیر، قافیه‌ها را مشخّص کنید و سه واژه هم قافیه با آنها بنویسید.

هـــــمای اوج سعادت به دام ما افتد * اگـــــر تو را گذری بر مقام ما افتد
حافظ
جوابواژه‌های هم قافیه: رام، جام، خام، رهام، پدرام، زمام، نمام، شام، بام، گام، وام، نام، مشام و…

 

۳- بیت زیر، با کدام یک از بیت‌های درس، ارتباط معنایی دارد؟ دلیل ارتباط آن را بنویسید.
عــزیز مصر به رغـــم برادرانِ غیور * ز قـعر چاه، برآمد به اوجِ ماه رسید
حافظ
جوابدور گــــــردون، گــر دو روزی بر مــراد ما نرفـــت * دائمــــاً یکسان نباشــــد حال دوران، غـم مخور
حال دنیا یکسان نیست. گاهی به انسان نعمت می‌دهد، گاهی از انسان نعمت را می‌گیرد. هیچ کار خدا بدون حکمت و فلسفه نیست. حال و زندگی حضرت یوسف (ع) هم یکسان نبود. یکبار اسیر چاه شد، سپس به مصر برده شد و گرفتار زندان گشت، دیگر بار از زندان رهایی یافت و عزیز و حاکم مصر شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.