جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی نهم درس چهارم

گام به گام فارسی نهم درس 4

جواب فعالیت های درس 4 فارسی نهم

گام به گام فارسی نهم درس 4

نام درس : هم نشین | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب فعالیت های درس 4 فارسی نهم

 گام به گام فارسی نهم / درس 4 :: هم نشین

معنی درس چهاردهم فارسی نهم

 

خودازیابی نهم

خود ارزیابی صفحه 33 فارسی نهم

1- در متن درس، چه کسانی به عنوان مشاوران خوب، معرّفی شده‌اند؟
پاسخ: پدر، مادر، معلمان دلسوز، مربیان با تجربه

2- به نظر شما چرا سعدی، پسر نوح (ع) را با سگ اصحاب کهف، مقایسه کرده است؟
پاسخ: سعدی به تأثیر هم نشینی اشاره دارد و اینکه اگر انسان از خانواده مهمی هم باشد، دوست و همنشین بد می‌تواند او را از آن خانواده دور کند. همچنین می‌خواهد تأثیر هم نشین خوب را نیز یادآور شود اگر انسان خانواده و تبار والایی هم نداشته باشد، به واسطه هم نشینی با انسان‌های خوب و ارزشمند، ارزشمند و والا می‌ِشود، چون هم نشینی تأثیر خود را می‌گذارد.

3- چرا باید از معاشرت با هم نشین بد، پرهیز کرد؟
پاسخ: هم نشینی و معاشرت با انسان‌های بد، اگر چه تأثیر مستقیمی بر ما ندارد اما تأثیر غیر مستقیم دارد.

 

گفتگو نهم

گفت و گو صفحه 34 فارسی نهم

۱- درباره آیات، روایات و داستان‌ها و اشعار دیگری که درباره دوستی و دوست‌یابی دوره نوجوانی شنیده یا خوانده‌اید، گفت وگو کنید.
پاسخ: بزرگان و سخن سرایان درباره دوست و دوستی مطالب فراوانی را بیان فرموده‌اند. بزرگان در زمینه دوست و دوست یابی هم عقیده‌اند. آنها دوست را نعمت و ارزش و احترام دوست را بر خود واجب می‌دانند. توصیه به داشتن دوست خوب می‌کنند و از داشتن دوست بد بر حذر می‌دارند.

بیا تا قـــدر همــــدیگر بـــــدانــــــیم * کـــــه تا ناگـــه ز یکدیگر نـمانیم
چـــــو مـــؤمن آیینه مـــؤمن یقین شد * چــــرا با آیینـــه مــــا رو گـــرانیم؟
کریـــمان جان فـــدای دوســــت کردند * ســـــگی بـــــگذار مـــا هــم مردمانیم
غــــرض‌ها تــــیره دارد دوستــــــی را * غـــــــرض‌ها را چــــرا از دل نرانیــــم

مولوی

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد * نهال دشمنی بر کن که رنج بـی‌ شمار آرد…
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حـرف است * با دوســـتان مــروت، با دشمـنان مدارا….

حافظ

 

۲- درباره بیت زیر، گفت وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ * اَبـــری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد
پاسخ: ذوق و شوقی که انسان از آمدن و دیدن یار غایب خود دارد شادابی و خوشحالی خاصی را به ما منتقل می‌کند و مانند ذوق و شوق موجوداتی است که در بیابان زندگی می‌کنند و ابر بارانی بر آنها می‌بارد. لذت دیدن دوست غایب شاید یکی از لذت بخش‌ترین اتفاق‌های دنیا باشد. لذتی که نمی‌توان آن را با هیچ چیز دیگر جایگزین کرد.

 

نوشتن نهم

نوشتن صفحه 35 فارسی نهم

1- حرف‌های جدول را به گونه‌ای به هم بپیوندید که واژه‌هایی از متن درس به دست آید.

نوشتن صفحه 35 فارسی نهم

پاسخ: حروف ‌های پشت سرهم جدول طریقت، ذوق، مصائب، خصال
حروف ‌های جدا از هم جدول: خصلت، سلامت، واقع، خوب و…

2- کلمه مناسب را با توجّه به جمله، انتخاب کنید.
الف) تنهایی یکی از سنگین‌ترین مصائب است. (سنگین ، سنگین تر، سنگین ترین)
ب) یار بد، بدتر بوَد از مار بد. (بد، بدترین، بدتر)
ج) میهن ما زیباتر از هر کشور دیگر جهان است . (زیبا، زیباتر، زیباترین)

3- دو نمونه پرسش اِنکاری از درس‌های پیشین بیابید و بنویسید.

پاسخ: دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ اَبـــری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد
دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ اَبـــری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد

4- مفهوم کلّی حکایت زیر را در یک بند بنویسید.
یکی از بزرگان، پارسایی را گفت: «چه گویی درحقِ فلان عابد که دیگران درحقِ وی به طعنه، سخن‌ها گفته‌اند».
گفت: «بر ظاهرش، عیب نمی بینم و در باطنش، غیب نمی دانم». (گلستان سعدی)
پاسخ: درباره دیگران زود قضاوت نکنیم، حرف‌های دیگران را ملاک قضاوت خود قرار ندهیم. روی عیب‌های دیگران تکیه نکنیم و…

 

فرصتی برای اندیشیدن

فرصتی برای اندیشیدن صفحه 40 فارسی نهم

1- مقصود نویسنده از جملهٔ «افراد بینا، کم می‌بینند»، چیست؟
پاسخ: یعنی کمتر به آنچه می‌‌بینند توجه می‌کنند، کمتر به دیده‌‌های خود فکر می‌کنند. با تمام وجود یک پدیده را نمی‌بینند و آن را درک نمی‌کنند.
2 – اگر شما فرصت کوتاهی برای استفاده از حسّ شنوایی داشتید، چه می‌کردید؟
پاسخ: من خوب به صداها گوش می‌کردم، سپس آنها را درک می‌کردم و می‌فهمیدم، با تمام وجودم احساسشان می‌کردم و تا جایی که می‌توانستم با آن صداها هم حس می‌شدم و لذت می‌بردم.

جهت مشاهده دیگر کتاب ها میتوانید از سایت همگام درس استفاده کنید. همچنین پیشنهاد میشود از جواب درس 6 فارسی نهم و همچنین معنی 6 فارسی نهم نیز دیدن فرمایید.

 

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.