گام به گام فارسی نهم درس 3

گام به گام فارسی نهم درس 3

جواب فعالیت های درس 3 فارسی نهم

گام به گام فارسی نهم درس 3

نام درس : مثل آیینه، کار و شایستگی | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب فعالیت های درس 3 فارسی نهم

گام به گام علوم نهم

گزارشدرس 3 :: مثل آیینه، کار و شایستگی

» معنی شعر کار و شایستگی

 

خودازیابی نهم

خود ارزیابی صفحه 27 فارسی نهم

1- نویسنده به چه نوع ارتباط‌هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟
جوابنوجوان، افزون بر رابطه با خود، نیازمند رابطه‌ای دیگر نیز هست، رابطه‌ای به نام دوستی و پیوند، رابطه‌ای که وابسته به نیاز درونی است، نیازی که به نوجوان کمک می‌کند تا به خود شناسی برسد.

2- ویژگی‌های مشترک آیینه و دوست را بیان کنید.
جوابهر دو واقعیت‌هایی شخصی را نشان می‌دهند، راستگو هستند، اندازه و حد خود را نگه می‌دارند، نه زیاده گویی می‌کنند نه کم گویی، به دنبال برجسته کردن نکات مثبت جهت تقویت و نشان دادن نکات منفی جهت برطرف کردن هستند.

3- به نظر شما چه ارتباطی میان دو بخش نثر و شعر درس وجود دارد؟
جوابنثر این درس به زبان ساده، ارتباط و راه‌های ارتباط با دیگران را بیان می‌کند. همچنین انسان را به خود شناسی دعوت می‌کند و زبان نقد و تفکر نقادانه را مطرح می‌کند، زیرا انسان‌ها با نقد شدن، نقص‌های خود را برطرف می‌کنند و شعر درس نیز همین ویژگی‌ها را با زبانی دیگر بیان می‌کند. این شعر انسان را به خودشناسی و قدر جوانی را دانستن دعوت می‌کند و می‌گوید، دوستان مانند آینه هستند و ما باید قدر این دوره از زندگی را بدانیم.

 

گفت و گو صفحه 27 فارسی نهم

۱- درباره مفهوم جمله «المؤمنُ مِرآهُ المؤمن» و ارتباط آن با درس بحث و گفت وگو کنید.
جوابمعنی جمله: «مؤمن آینه مؤمن است». آیینه وظیفه‌ای دارد. وظیفه آن صداقت و راست گویی و انعکاس واقعیت‌ها است. آیینه بدون این که به کس دیگری سرما را انتقال دهد. بدون اینکه که آبروی کسی را از بین ببرد و بدون این که عیب‌ها و اطلاعات دیگران را در اختیار ما قرار دهد با ما برخورد می‌کند. انسان‌ها نیز می‌توانند مانند آینه باشند. عیب و نقص یکدیگر را بدون داد و فریاد و نیز همان گونه که هست به همدیگر بگویند. مواظب رازهای هم دیگر باشند، مواظب آبروی انسان‌های دیگر باشند و…

۲- بیت زیر، کدام ضرب المَثَل را به یاد می‌آورد؟ درباره ارتباط آنها، توضیح دهید.

همی دانه و خوشه، خروار شد * ز آغاز، هر خوشه خروار نیست
جواباندک اندک جمع گردد، وانگهی دریا شود.
هم ضرب المثل و هم شعر افزایش منطقی را یادآور می‌شوند و گسترش تدریجی با تلاش و کوشش را متذکر می‌شوند.

 

نوشتن نهم

نوشتن صفحه 28 فارسی نهم

۱- در میان کلمه‌های زیر، هم خانواده کدام واژه‌ها در متن درس به کار رفته است؟ آنها را بیابید و بنویسید:
غنی = غنیمت
حجّت = *
یوم = ایام
مغتنم = غنیمت
مبصر = بصیرت
احتیاج = محتاج
صبور = *
دوام = *
مساعی = سعی
سعید = *

2- در بیت زیر کنایه‌ها را مشخّص کنید و معنی آنها را بنویسید.
مپیچ از رهِ راست، بر راه کج چو در هست، حاجت به دیوار نیست
جواباز راه راست پیچیدن، کنایه از منحرف شدن.
به راه کج رفتن، کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.

۳- با ذکر دلیل، گونه های پرسش زیر را مشخص کنید .
که تواند که دهد میوهٔ الوان از چوب؟ * یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟
جوابمصراع اول: پرسش انکاری، مصراع دوم: پرسش انکاری
شاعر تاکید بر سوال دارد یعنی به جز خدا چه کسی توانایی دارد تا از چوب خشک میوه‌های رنگارنگ خلق کند. در مصرع دوم هم شاعر بر نکته‌ای دیگر تاکید می‌کند و می‌گوید به جز خدا کسی توانایی خلق گل‌های رنگارنگ را از بین خارها ندارد.

خار بر پشت زنی زین سان گام * عزّتت چیست؟ عزیزیت کدام؟
پرسش معمولی: قهرمانان داستان از هم دیگر پرسشی می‌پرسند که نیاز به پاسخ دارد.

هر شب که روی به جامهٔ خواب * کن نیک تأمل اندر این باب
کان روز، به علم تو چه افزود؟ * وز کردهٔ خود، چه برده‌ای سود؟
جوابمصراع اول: پرسش معمولی، مصراع دوم: پرسش معمولی چون سوال‌ها برای پاسخ دادن پرسیده شده‌اند.

دیدگاه : 8

 • مهشاد :

  عالی بود ممنونم واقعا

 • arashkouhkani1385@gmail.com :

  بسیار عالی واقعا ممنونم

 • مهتاب :

  اینجا که نوشته خار بر پشت زنی زین سان گام برات چیستعزیزت کدام
  این میشه پرسش انکاری نه معمولی
  اینجا خودش جواب رو داده هم سوال کرده و هم تو سوال جواب رو داده پس میشه پرسش انکاری
  با این جواباتون😐😐😐😐

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.