گام به گام درس 8 عربی هشتم

گام به گام درس 8 عربی هشتم

جواب تمرینات درس هشتم عربی هشتم

گام به گام درس 8 عربی هشتم

نام درس : هشتم | موضوع : جواب تمرینات – معنی عربی | پایه هشتم

جواب تمرینات درس هشتم عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید جواب و معنی عربی هشتم درس هفتم را مشاهده نمایید.

معنی درس هشتم عربی هشتم

معنی درس هشتم عربی هشتم

معنی درس هشتم عربی هشتم

ترجمه صفحه 86 عربی هشتم

ترجمه صفحه 86 عربی هشتم

جوابگنجشکی در مزرعه بزرگی از لانه ‌اش خارج می‌شود و به جوجه ‌هایش می ‌گوید:

ترجمه صفحه 87 عربی هشتم

«یا فِراخی، عَلَیکُنَّ بِمُراقَبَهِ حَرَکاتِ صاحِبِ الْمَزرَعَهِ. ماذا یَقولُ وَ یَفعَلُ»؟
جواب«ای جوجه های من باید مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید، چه می‌گوید و چه می‌کند؟»

اَلْفَرْخُ الْأوَّلُ: صاحِبُ الْمَزرَعَهِ مَعَ جارِەِ یَذهَبانِ إلَی شَجَرَتَینِ وَ یَجلِسانِ بَینَهُما.
جوابجوجه اول: صاحب مزرعه با همسایه‌اش به سوی درختان می‌روند و میان آنها می‌نشینند.

اَلْفَرْخُ الثّانی: زَوجَهُ صاحِبِ الْمَزرَعَهِ وَ جارَتُها تَذهَبانِ إلی نَفْسِ الشَّجَرَتَینِ.
جوابجوجه دوم: همسر صاحب مزرعه و همسایه‌اش به سوی همان درختان می‌روند.

اَلْفَرْخُ الثّالِثُ: اَلْجیرانُ یَجلِسونَ عَلَی الْیَمینِ.
جوابجوجه سوم: آقایان همسایه‌ ها در سمت راست می ‌نشینند.

اَلْفَرْخُ الْأوَّلُ: اَلْجاراتُ یَجْلِسْنَ عَلَی الْیَسارِ.
جوابجوجه اول: «خانم‌ های همسایه در سمت چپ می ‌نشینند.»

اَلْفَرْخُ الثّانی: مَا الْخَبَرُ؟ ماذا یَفعَلونَ؟ أَ هذِەِ ضیافَهٌ؟
جوابجوجه دوم: چه خبر است؟ چه کار می‌کنند؟ آیا این یک مهمانی است؟

همیار

اَلْفَرْخُ الثّالِثُ: اَلنِّساءُ یَجلِبْنَ الطَّعامَ وَ الْخُبْزَ وَ یَجلِسْنَ جَنْبَ الْمائِدَهِ.
جوابجوجه سوم: زنان غذا و نان می‌آورند و کنار سفره می‌نشینند.

اَلْفَرْخُ الْأوَّلُ: اَلرِّجالُ یَجمَعونَ الْحَطَبَ وَ یَجلِبونَ الْماءَ وَ بَعْدَ ذٰلِکَ یَلْعَبونَ.
جوابجوجه اول: «مردان هیزم جمع می‌کنند و آب می‌آورند و بعد از آن بازی می‌کنند.»

ترجمه صفحه 87 عربی هشتم

تَرجِعُ الْأُمُّ وَ تَسْأَلُ فِراخَها: «ماذا حَدَثَ»؟
جوابمادر بر می‌گردد و از جوجه هایش می‌پرسد: «چه شد (چه اتفاقی افتاد؟)»

اَلْفَرْخُ الثّانی: صاحِبُ الْمَزرَعَهِ طَلَبَ الْمُساعَدَهَ مِنْ جیرانِهِ لِجَمْعِ الْقَمْحِ. عَلَینا بِالْفِرارِ.
جوابجوجه دوم: صاحب مزرعه برای جمع (درو) گندم از همسایگانش کمک خواسته است. باید فرار کنیم.

أُمُّ الْفِراخِ: لا؛ نَحْنُ فی أَمانٍ فی عُشِّنا.
جوابمادر جوجه ها: نه، در لانه خود در امان هستیم.

فِی الْیَومِ الثّانی تَخْرُجُ الْعُصْفورَهُ مِنَ الْعُشِّ وَ تَقولُ لِفِراخِها:
جوابدر روز دوم گنجشک از لانه خارج می‌شود و به جوجه هایش می‌گوید:

ترجمه صفحه 88 عربی هشتم

«عَلَیکُنَّ بِالْمُراقَبَهِ؛ إضاعَهُ الْفُرصَه غُصَّهٌ».
جواب«مراقب باشید؛ از دست دادن فرصت مایه اندوه است.»

بَعْدَ رُجوعِ الْأُمِّ قالَ الْفَرْخُ الثّالِثُ:
جواببعد از برگشتن مادر، جوجه سوم گفت:

«صاحِبُ الْمَزرَعَهِ طَلَبَ الْمُساعَدَهَ مِنْ أَقْرِبائِهِ لِجَمْعِ الْمَحصولِ. عَلَینا بِالْفِرارِ».
جواب«صاحب مزرعه برای جمع محصول از خویشاوندان کمک خواسته است باید فرار کنیم.»

أُمُّ الْفِراخِ: نَحنُ فی أَمانٍ.
جوابمادر جوجه ها: ما در امنیتیم. (آسایشیم.)

فِی الْیَومِ الثّالِثِ:
جوابدر روز سوم:

اَلْفِراخُ: سَمِعْنا أَنَّ صاحِبَ الْمَزرَعَهِ یَقولُ «سَأَبدَأُ بِجَمْعِ الْقَمحِ بِنَفْسی غَداً.»
جوابجوجه ‌ها: شنیدیم که صاحب مزرعه می‌ گفت (می‌ گوید) فردا خودم جمع کردن گندم را شروع خواهم کرد.

خافَتْ أُمُّ الْفِراخِ وَ قالَتْ: «اَلْآنَ عَلَینا بِالْمُهاجَرَهِ.»
جوابمادر جوجه‌ ها ترسید و گفت: «بر ما واجب است که همین حالا مهاجرت کنیم.»

ترجمه صفحه 88 عربی هشتم

اَلْفِراخُ یَسْأَلْنَ أُمَّهُنَّ: «لِماذا عَلَینا بِالْمُهاجَرَهِ؟! هوَ وَحیدٌ وَ بِلا صَدیقٍ».
جوابجوجه ها از مادرشان می‌پرسند: «چرا باید کوچ کنیم؟ او تنها و بدون دوست است.»

الْأُمّ: عِندَما یَعْتَمِدُ الإنسانُ عَلَی غَیرِەِ؛ لا یَفعَلُ شَیئاً مُهِمًّ؛

جوابمادر: وقتی که انسان به غیر از خود اعتماد می‌کند کار مهمی انجام نمی‌دهد؛

وَ عِنْدَما یَعْتَمِدُ عَلَی نَفْسِهِ؛ یَقدِرُ عَلَی کُلِّ شَیءٍ.
جواب و زمانی که بر خودش (تکیه) اعتماد می‌کند؛ بر هر چیزی (کاری) قادر است.

 

معنی صفحه 89 عربی هشتم

جواب درس هشتم عربی هشتم

جواب درس هشتم عربی هشتم

ترجمه عربی هشتم درس 8

 

جواب سوالات صفحه 90 عربی هشتم

چرا ترجمه چهار فعل عربی در فارسی یک فعل است؟

جواب چون در زبان فارسی مذکر و مونث برابر هستند ،علاوه بر اینکه مثنی وجود ندارد

از کجا بدانیم معنای «تَعمَلانِ » چیست؟

جواب با توجه به ضمیر موجود در جمله

 

معنی صفحه 91 عربی هشتم

به دو جمله زیر دقّت کنید.
الف) أنتُما تَعْمَلانِ جَیِّداً. شما به خوبی کار می‌کنید.
ب) هُما تَعْمَلانِ جَیِّداً. آنها به خوبی کار می‌کنند.
* از کجا بدانیم معنای «تَعْمَلانِ» چیست؟
* با توجّه به قاعده‌ای که خواندید؛ این جمله‌ها را ترجمه کنید.
1- هاتانِ الْبِنْتانِ تَکْتُبانِ واجِبَهُما؛ أَ أنتُما تَکْتُبانِ أَیضاً؟
جواباین دو دختر تکلیفشان را می‌نویسند؛ ایا شما هم می‌نویسید؟

2- هُما جارَتانِ نَظیفَتانِ تَغسِلانِ ساحَهَ الْبَیتِ. أَ أنتُما تَعرِفانِهِما؟
جوابآن دو همسایهٔ تمیز حیاط خانه را می‌شویند. ایا شما هم آن دو را می‌شناسید؟

 

حل تمرین درس 8 عربی هشتم

 

جواب صفحه 91 عربی هشتم

 

جواب درس 8 عربی هشتم

صفحهجواب صفحه 91 عربی هشتم

1-چرا مزرعه دار کمک میخواست؟
2-چه وقت انسان توانایی هر چیزی را دارد؟
3-مادر جوجه ها در کدام روز از مزرعه دار تریسید؟ هنگامی که…
4- جوجه ها چند تا بودند؟
5- آیا مزرعه کوچک بود؟

جواب صفحه 92 عربی هشتم

جواب درس 8 عربی هشتم

جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

1- «أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ» یونُس 55
جواببدان که وعده خدا حق است اما بیشتر آنها نمی‌ دانند.

2- أولٰئِکَ الْجاراتُ یَرْجِعْنَ مِنَ الضّیافَهِ. 
جوابآن همسایه ‌ها از مهمانی بر می ‌گردند.

3- هاتانِ الطِّفْلَتانِ تَلْعَبانِ بَیْنَ الْأَشْجارِ.
جواباین دو (دختر بچه) میان درختان بازی می‌کنند.

4- هٰذانِ الفَلّاحانِ یَزْرَعانِ الرُّزَّ فِی الرَّبیعِ.
جواباین دو کشاورز در بهار برنج می ‌کارند.

جواب درس 8 عربی هشتم

جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب صفحه 92 عربی هشتم

جواب صفحه 93 عربی هشتم

جواب صفحه 93 عربی هشتم

 

جواب درس 8 عربی هشتم

ترجمه کنید.

ترجمه کنید.

جواب درس 8 عربی هشتم

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

جواب صفحه 93 عربی هشتم
1- این دو دختر عاقل تکلیف شان را ………… (می ‌نویسید – می ‌نویسند)
2- دانش ‌آموزان فردا به کلاس ‌ها ……….. (برخواهند گشت – برگشتند)
3- دو مسافر دیروز به هتل ……….. (می‌روید – رفتند)
4 -دانش ‌آموزان (دختر) در مورد علم شیمی ………. (می ‌پرسند (جمع) – می ‌پرسند (مثنی))

حل تمرین درس هشتم عربی هشتم

جواب صفحه 94 عربی هشتم

جواب درس 8 عربی هشتم

در گروه ‌های دو نفره مکالمه کنید.

1- لِماذا تَحضُرُ (تَحْضُرینَ) فِی الْمَدرَسَهِ؟ لِلتَّعَلُّم
2- مَتی تَرجِعُ (تَرجِعینَ) إلَی الْبَیتِ؟ لِلدَّرسِ بَعدَ الظُهر
3- أینَ تَأکُلُ (تَأکُلینَ) الطَّعامَ؟ فِی المَطعَمِ
4- کَم مُعَلِّماً عِندَکَ؟ (کَم مُعَلِّمَهً عِندَکِ؟) خَمسَهٔ
5- هَل عُشُّ عُصفورٍ فی مَدرَسَتِکُم (مَدرَسَتِکُنَّ)؟ لا

جواب صفحه 94 عربی هشتم

در خانه‌های جدول کلمات مناسب بنویسید؛ سپس رمز را پیدا کنید.
1- نگهبانی می‌دهند یَحرُسونَ
2- دروغ نمی‌گوید لایَکذِبُ
3- ترسیدن، ترس خَوف
4- خندیدید ضَحِکْتُنَّ
5- وقتی که عِندَما
6- می‌آورَد یجَلبُِ
7- تلفن‌های همراه جَوّالات
8- خودشان أَنفُسُهُم
9- مهمانی ضیافَه
10- سال گذشته قَبلَ سَنَه
11- ناامید شدند یئَسِوا
12- کاروان قافِلَه
13- جوجه‌هایم فِراخی
14- گندم قَمْح
15- نقره فِضَّه
16- سجده کننده ساجِد
17- آهوها غزِلان
18- آدمی‌زاد اِبنُ آدَم
19- سربازان جُنود
20- پهناور واسِعَه
21- خویشاوندان أَقرِباء
22- غمگین مَحزونَه

رمز: «سکوتُ اللسان سَلامهُ الإنسانِ»

جواب صفحه 95 عربی هشتم

جواب صفحه 95 عربی هشتم

 

بخوانید و ترجمه کنید عربی هشتم صفحه 96

بخوانید و ترجمه کنید.

«إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ» یوسُف 4
همانا من 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم. آنها را سجده‌کنان بر من (خودم) دیدم.

«لِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَٰکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ» الْمنافقون 8
عزت و بزرگی از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است اما منافقان نمی‌دانند.

«لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ» النَمل 65
کسی که در آسمان‌ها و زمین است غیب را نمی‌داند به جز خدا.

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ» الْحُجُرات 10
مسلّماً مؤمنان برادرند.

 

 

دیدگاه : 28

 • 👑Yuna👑 :

  ممنونم عالی بودش خیلی خیلی ممنون خسته نباشید🙏🙏🙏😘😘😍😍😍😍😍

 • سوگل :

  خیلی کامل و عالی بود دستتون دردنکنه😇👏🏻

 • محمد :

  خیلی خیلی ممنون سایتتون از هر حهت یکه😍😋

 • ناری :

  عالی اما چرا بعضی جاهارا گزاشتید؟

 • Dayana :

  عالی مرسی ممنونم♥️♥️♥️♥️🙂🙂🙂🌸🌸🌸🌸

 • . :

  سایتتون عالیه عالیی🦋🦋

  • Narges lotfi :

   خیلی خوبه تمام معنی ها درسته
   ممنونم🙏🌹

 • علی :

  خیلی عالی بود من کار داشتم از روی این متن نوشتم خیلی عالیهههه😊😊🥰🥰🥰🥰🥰

 • نگین رستایی :

  عالی بود خیلی بهتر از گام به گام بود مرررسی

 • محمد :

  ممنون عالی بود

 • R :

  خیلی ممنونم 💖💖💖واقعا عالی بود. و از گام به گام هم خیلی بهتر بود ❤❤❤ممنون

 • هلیا :

  بی نظیرهههه

 • هیلدا :

  خیلی عالی ود واقعا ممنون

 • ابوالفضل ارباب مجنی :

  من خیلی این سایت را دوست دارم 🤩🤩🤩💞

 • پرنیان :

  خیلی ممنون اما در یک قسمت اشکال بود: در التمرین الثانی (تمرین دوم)قسمت چهارم(آخری)—->رز به معنای برنج است نه نارنج💚

  • HamGamDars :

   ویرایش شد ممنون عزیزم

 • محـℳـدعلــے :

  سلام
  عـالـــــــــــــی

 • Maryam :

  واقعا عالیه من برای کنفرانسم ب عکس و مطالب های این مدلی میگشتم ک کنفرانسم رو تموم کنم
  و از وب سایت پیدا کردم 😜🤪

 • کیانوش :

  واقعا سایت خوبی هست 😍
  همه جواب ها درست هست 😍
  خیلی خیلی ممنون 🌹 از سایت 😍

 • F :

  ممنونم 😘 😍 عالی بود عالی ❤️ و کاملم بود.

 • F :

  سلام
  ممنونم 😘
  عالی بود و کامل

 • مهشاد :

  خیلی ممنون عالیه 🌹

 • sana :

  خیلیییی ممنونم مرسیییییی

 • Dina :

  دمتون گرم سایت خوبی است فداتون بشم عالی بود 😍عشق منی تو سازندش😍😘

 • ملی :

  عالیییی بود ممنون

 • کیوان :

  دمتون گرم
  هیچوقت از این درس خوشم نمیاد
  اصن عربی حالیم نمیشه نمیدونم چرا
  ممنون بابت سایت خوبتون

 • پارمیس :

  عالی از همه عالللللللیییییییب

 • متین :

  خیلی خیلی ممنونم از سایتتون بسیاری از گام به گام ها بعضی از سوال هارو جواب ندادن و وسط نوشتنمون حالمونو خراب میکنن ولی از شما کامله و عالیه خیلی ممنون🙏😍

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *