گام به گام درس 6 فارسی هشتم

گام به گام درس 6 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام درس 6 فارسی هشتم

نام درس : راهِ نیک بختی | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس 6 :: راهِ نیک بختی

» معنی درس 6

خودارزیابی صفحه 49 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد میکند؟
جواب 1- سحر خیز باشد. 2- با مادرش مهربانی کند و در خدمتش باشد. 3- حرفهای پدر را گوش کند. 4- با ادب و تمیز باشد. 5- حرفهای استاد را گوش کند و یاد بگیرد.

2- این جمله «جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت»، با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟*
جواب زنهار مگو ســـخن به جــــز راست / هر چـــند تــو را در آن ضررهاست

3- برای پُربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟
جواب باید اندیشید و هر روز کار مفیدی انجام داد. چون روزی که در آن کار انجام نگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی‌شود.

 

گفت‌وگو صفحه 50 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

1- پیامبر می‌فرماید:
«قولوا الحقّ وَ لَو عَلَی اَنْفُسِکُم: حق را بگویید هر چند به زیانتان باشد.»
درباره ارتباط این سخن گهربار با متن درس، در گروه گفت‌وگو کنید.
جواب گاهی حرف راست زدن نتایج و ثمراتی دارد ممکن است این نتایج و ثمرات به ضرر انسان باشد و پیامبر بر اساس همین نتایج و ثمرات می‌فرماید که حق را بگویید هرچند به ضرر شما باشد و درس نیز بیت هشت به همین موضوع اشاره دارد.

زنهار مگو ســـخن به جــــز راست / هر چـــند تــو را در آن ضررهاست

2- شعر «شوق مهدی (عج)» را با لحن مناسب در گروه بخوانید و شیوه خواندن آن را با خوانش متن این درس مقایسه کنید.
جواب شعر شوق مهدی لحن غنایی دارد، شعر این درس محتوای اندرزی دارد و آهنگ و لحن نصیحت و حالت پند گونه. این لحن را گاهی آمرانه می‌خوانیم گاهی ملتمسانه و گاهی دوستانه و گاهی…

 

فعالیت‌های نوشتاری صفحه 50 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- در متن درس، شکل نوشتاری کدام واژه‌ها با شکل گفتاری آنها متفاوت است؟
جواب آنها را بنویسید. خواب، چون، تو، خویش

2- بیت‌های درس را که ردیف دارند، بنویسید و زیر قافیه آنها خط بکشید.

جواب با مادر خویش، مهربان باش آماده خدمتش به جان باش
با چشم ادب نگر پدر را / از گفته او مپیچ سر را
چون با ادب و تمیز باشی / پیش همه کس، عزیز باشی
3- در مصراع زیر ، متمّم و مفعول را مشخص کنید.
«زین گفته، سعادت تو جویم» گفته = متمم مفعول = سعادت

4- بیت زیر که سروده نظامی است، با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟

غافل منشین نه وقت بازی است / وقت هنر است و سرفرازی است

جواب با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:

می‌کوش که هـرچه گــــوید استاد / گــــــیری هـــمه را به چابکی یاد
روزی که در آن نـــــــکرده‌ای کار / آن روز ز عــمر خویــــش مــشمار

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *