جواب درس سوم 3 عربی هشتم

گام به گام درس 3 عربی هشتم

جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم

گام به گام درس 3 عربی هشتم

نام درس : درس سوم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید جواب عربی هشتم درس سوم را مشاهده نمایید. گام به گام عربی هشتم درس سوم / ترجمه و جواب صفحه های صفحه های 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 46 پاسخ تمرینات درس ۳ عربی هشتم درس 3 عربی هشتم

⭕ترجمه صفحه 36 عربی هشتم

جواب صفحه 36 عربی هشتم

ترجمه متن صفحه 37 درس سوم عربی هشتم

ترجمه متن صفحه 37 درس سوم عربی هشتمشغل شما در آینده

دَخَلَ الْمُدَرِّسُ فی الصَّفِّ وَ قالَ: «دَرسُ الْیَومِ حَولَ مِهْنَهِ الْمُستَقبَلِ.» فَسَأَلَ أَیَّ مِهنَهٍ تُحِبُّ؟
معنی: معلم وارد کلاس شد و گفت: «درس امروز در مورد شغل آینده است.» چه (کدام) شغلی را دوست داری؟

صادقٌ: أنَا أُحِبُّ الزِّراعَهَ. لِأَنَّها عَمَلٌ مُهِمٌّ لِتَقَدُّمِ الْبِلادِ. سَوفَ أَصیرُ مُهَندِساً زِراعیّاً.
معنی: صادق: من کشاورزی را دوست دارم. زیرا آن برای پیشرفت کشور کار مهمی است، مهندس کشاورزی خواهم شد.

ناصِرُ: أنَا أُحِبُّ بَیْعَ الْکُتُبِ؛ لِأَنَّ الْکُتُبَ کُنوزٌ و قالَ رَسولُ اللّهِ عَنْها: «اَلْکُتُبُ بَساتینُ الْعُلَماءِ.»
معنی: ناصر: من کتاب‌فروشی را دوست دارم، زیرا کتاب‌ها گنج هستند. رسول خدا (ص) در مورد آنها فرموده (گفته) است: «کتاب‌ها، باغ‌های دانشمندان هستند.»

 

قاسِمٌ:
سَأَصیرُ مُختَرِعاً وَ سَوفَ أَصْنَعُ جَوّالاً جَدیداً.
معنی: قاسم: مخترع خواهم شد و تلفن همراه (موبایل) جدیدی خواهم ساخت.

منصورٌ:
أنَا أُحِبُّ الرّیاضَهَ. أنَا لاعِبٌ مُمتازٌ فی کُرَهِ الْقَدَمِ.
معنی: من ورزش را دوست دارم. من بازیکن ممتازی (سرشناسی) در فوتبال هستم.

ترجمه متن صفحه 38 عربی هشتم

أمینٌ: أنَا أُحِبُّ طِبَّ الْعُیونِ. سَوفَ أَصیرُ طَبیباً لِخِدمَهِ النّاسِ.
معنی: من چشم پزشکی را دوست دارم. برای خدمت به مردم پزشک خواهم شد.

الطُّلّابُ ذَکَروا أَصحابَ الْمِهَنِ کَالْمُدَرِّسِ وَ الْخَبّازِ وَ الشُّرْطیِّ وَ الْحَلْوانیِّ وَ الْبائِعِ وَ الْمُمَرِّضِ وَ الْحَدّادِ وَ غَیْرِهِمْ.
معنی: دانش‌آموزان صاحبان شغل‌ها را ذکر کردند مانند معلم و نانوا و پلیس و شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و آهنگر و غیره.

الْمُدَرِّسُ: ما هوَ هَدَفُکُم مِنِ انْتِخابِ الشُّغلِ؟
معنی: معلم: هدف شما از انتخاب شغل چیست؟

عارفٌ: خِدمَهُ النّاسِ. لِأَنَّ کُلَّ واحِدٍ مِنّا بِحاجَهٍ إلَی الْآخَرینَ.
معنی: عارف: خدمت به مردم. زیرا هر یک از ما به دیگران نیاز داریم.

الْمُدَرِّسُ: أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ؟
معنی: معلم: کدام شغل مهم است؟ (چه شغلی مهم است؟)

حامِدٌ: کلُُّ مِهنَهٍ مُهِمَّهٌ وَ الْبلِاد بِحاجَهٍ إلَی کُلِّ الْمِهَنِ.
معنی: حامد: هر شغلی مهم است و کشور به همه شغل‌ها نیاز دارد.

الْمُدَرِّسُ: عَلَینا بِاحْتِرامِ کُلِّ الْمِهَنِ.
معنی: معلم: ما باید به همه شغل‌ها احترام بگذاریم.

معنی حدیث صفحه 38 عربی هشتممعنی: پیامبر خدا فرموده است: بهترین مردم سودمند ترینشان برای مردم است.

جواب صفحه 39 عربی هشتم

📘 با توجّه به الگوی خوانده شده ترجمه کنید.
أنَا سَأَعْمَلُ:
معنی: من کار خواهم کرد.

أَنتِ سَوْفَ تَفْحَصینَ الْمَریضَهَ:
معنی: تو (مؤنث) مریض را معاینه خواهی کرد.

أَنتَ سَوفَ تَفْرَحُ:
معنی: تو (مذکر) خوشحال خواهی شد

 

📘 فعل مضارع :

جواب صفحه 39 عربی هشتمأنَا خَبّازٌ. أَعْمَلُ لِتَهِیِئَهِ الْخُبزِ مِنَ السّاعَهِ الْخامِسَهِ.
معنی: من نانوا هستم. برای تهیه نان از ساعت پنج کار میکنم

جواب صفحه 39 عربی هشتمأنَا مُدَرِّسَهُ الْکیمیاءِ. أَشرَحُ الدَّرسَ لِلطّالِباتِ.
معنی: من معلم شیمی هستم. درس را برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهم.
جواب صفحه 39 عربی هشتمأَنتَ شُرْطیٌّ. تَحفَظُ الْأَمْنَ فِی الْبِلادِ.
معنی: تو (مذکر) پلیس هستی. امنیت را در کشور حفظ می‌کنی.
جواب صفحه 39 عربی هشتمأَنتِ طَبیبَهٌ. تَفحَصینَ الْمَرَضَی بِدِقَّهٍ.
معنی: تو (مؤنث) پزشک هستی. بیماران را با دقت معاینه می‌کنی.

جواب تمرین صفحه 40  عربی هشتم

⭕ جواب تمرین صفحه 40  عربی هشتم

🔶 تمرین اول

📘 با توجه به متن درس به پرسش‌ های زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- ماذا قالَ النَّبیُّ حَولَ الْکُتُبِ؟ الکُتُبُ  جواب: بَساتینُ العُلماءِ
پیامبر در مورد کتاب ها چه چیزی فرموده است؟ کتاب ها باغهای دانشمندان هستند
2- ما هوَ الْهَدَفُ مِنِ انْتِخابِ الشُّغْلِ؟  جواب: خِدمَه الناس
هدف از انتخاب شغل چیست؟ خدمت به مردم

3- حَولَ أَیِّ مَوضوعٍ کانَ دَرسُ الْیَومِ؟ جواب: مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ
درس امروز در مورد کدام موضوع بود؟ شغل تو در آینده

4- ماذا سَتَصیرُ فِی الْمُستَقبَلِ؟ جواب:  سَاْصیِرُ طَبیباً
در آینده چه چیزی خوواهی شد؟ پزشکی خواهم شد

5- أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ بِرَأْیِک؟  جواب: کُلُ مِهنَه مُهِمَّهُ
بنظرت کدام شغل مهم است؟ هر شغلی

🔶 تمرین دوم _ ثانی

📘 جمله های زیر را با توجه به تصویر ترجمه کنید.

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنَا طَبّاخَهٌ. أَطْبُخُ طَعاماً لَذیذاً.
معنی: من آشپز هستم، غذایی لذیذی می پزم.

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنَا نَجّارٌ. سَأَصْنَعُ کُرسیّاً خَشَبیّاً.
معنی: من نجار هستم. صندلی چوبی خواهم ساخت.

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنتَ طَبیبٌ مُجِدٌّ. أَنتَ تَفحَصُ الْمَرضی بِدِقَّهٍ.
معنی: تو پزشکی کوشا هستی، تو بیماران را  با دقت معاینه می کنی

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنتِ فَلّاحَهٌ مُجِدَّهٌ. أَنتِ تَحصُدینَ الرُّزَّ.
معنی: تو (مؤنث) کشاورزی کوشا هستی. تو برنج را درو می‌کنی.

جواب تمرین صفحه 41 عربی هشتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث

📘 جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

1- أنتَ حَدّادٌ. تَصنَعُ الْأَبوابَ وَ النَّوافِذَ.
معنی: تو (مذکر) آهنگر هستی. درها و پنجره‌ها را می‌سازی.

2- أنَا جُندیٌّ. أَرفَعُ عَلَمَ وَطَنی إیران.
معنی: من سرباز هستم. پرچم وطنم ایران را بالا می‌برم.

3- أنَا مُمَرِّضَهٌ. أَخدِمُ کل المرضی.
معنی: من پرستار هستم. به همه مریض ها خدمت میکنم

4- أَنَا أَنصَحُکَ أَنْ تَذْهَب عِندَ طَبیبِ الْعُیونِ.
معنی: من نصیحتت میکنم که بروی نزد چشم پزشک.

5- أَنتِ سَوفَ تَنجَحینَ فی امْتِحاناتِ نِهایَهِ السَّنَهِ.
معنی: تو در امتحانات پایان سال موفق خواهی شد.

جواب تمرین صفحه 42 عربی هشتم

🔶 تمرین چهارم _ الرابع

📘 زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.
حَدّاد = آهنگر / نَجّار = نجار / ریاضیّ = ورزشکار/ مُمَرِّضَه = پرستار / کاتِب = نویسنده / حَلْوانیّ = شیرینی فروش / خَبّاز = نانوا / شُرطیّ = پلیس / خَیّاطَه = خیاط / سائِق = راننده / طَبیبَه = پزشک / طَبّاخَه = آشپز / فَلّاحَه = کشاورز / مُدَرِّسَه = معلم

جواب تمرین صفحه 42 عربی هشتم

جواب تمرین صفحه 43 عربی هشتم

جواب تمرین صفحه 43 عربی هشتم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس

📘 در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید. «پاسخ کوتاه کافی است.»

1- فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَ (أَنتِ)؟
در کدام کلاس هستی تو ؟
فی الصَّفِّ الثامن
در کلاس هشتم
2- مِن أَینَ أَنتَ (أَنتِ)؟
اهل کجایی تو؟
انا مِن ایرانَ
من ایرانی هستم
3- أَ تَعرِفُ (تَعرِفینَ) اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ؟
آیا زبان عربی را میدانی؟
نَعَم 
بله
4- کَم کِتاباً فی حَقیبَتِکَ (حَقیبَتِکِ)؟
چند کتاب در کیف تو است؟
ثَلاثَهُ
سه تا
5- أَینَ الْخَلیجُ الْفارِسیُّ؟
خلیج فارس کجاست؟
فی جَنوب ایرانَ
در جنوب ایران

ترجمه کنز الحکمه صفحه 44 عربی هشتم

🔶 تمرین ششم _ السادس

📘 بخوانید و ترجمه کنید.

1- اَلْإنسانُ بِعَقلِهِ.
معنی: (ارزش) انسان به عقل اوست.

2- اَلْعَقْلُ حُسامٌ قاطِعٌ.
معنی:  عقل، شمشیری برنده است.

3- اَلْعَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ. 
معنی: عقل حفظ تجربه هاست.

4- ثَمَرَهُ الْعَقلِ مُداراهُ النّاسِ.
معنی: نتیجه عقل مدارا کردن با مردم است.

5- غایَهُ الْعَقلِ الاِعْتِرافُ بِالْجَهلِ. 
معنی: نهایت عقل، اعتراف به نادانی است.

اگر بخشی از تمارین در بالا نبود حتما در نظرات به ما اطلاع دهید.

جواب تحقیق کنید صفحه 44 و 45 عربی هشتم

تحقیق کنید و نام چند شغل یا ورزش را به عربی با تصویر در قالب روزنامه دیواری بنویسید.
۱. تراشکار: الخراط
۲. تعمیرکار: المصلح
۳. تکنسین: التقنی
۴.کفاش: الحذا ، اسکافی
۵. جراح: الجراح
۶. داروفروش: الصیدلی
۷. خلبان: الطیار
۸. نجار: النجار
۹. دامپزشک: البیطری
۱۰. رفته گر: الکناس

ترجمه و معنی صفحه 46 عربی هشتم

ترجمه و معنی صفحه 46 عربی هشتم

الَذَّهابُ إلیَ النَّجَفِ الْأَشَرَف

– أرُیدُ أَن أَذهَب إلَی النَّجَفِ.
معنی: می خواهم که به نجف بروم. –
– أَ تَذهَبُ بِالْحافِلَهِ أَم بِسَیّارَهِ الْأُجرَهِ؟
معنی: آیا با اتوبوس می روی یا با تاکسی؟
– أَذهَبُ بِالْحافِلَهِ.
معنی: با اتوبوس می روم.
– مَوقِفُ الْحافِلاتِ أَمامَکَ.
معنی: ایستگاه اتوبوس ها روبرویت است.
– مَعَ مَن جِئْتَ؟
معنی: همراه چه کسی آمدی؟
– جِئْتُ مَعَ أُسرَتی وَ أُسرَهِ عَمّی وَ خالی.
معنی: با خانوادهام ، خانواده ی عمویم و دایی ام آمدم.
– مَتیٰ نَصِلُ إلَی الْحَرَمِ؟
معنی: کی به حرم می رسیم؟
– نَصِلُ فِی السّاعَهِ التّاسِعَهِ وَ النِّصفِ.
معنی: در ساعت نه و نیم می رسیم.
– کَم مَرَّهً حَضَرتَ فی مَسیرَهِ الْأربَعین؟
معنی: چند بار در راهپیمایی اربعین حاضر شدی ؟
– حَضَرتُ لِأَوَّلِ مَرَّهٍ.
معنی: برای اولین بار حاضر شدم.
– أَنصَحُکَ أَنْ تَذهَب إلیٰ وادِی السَّلامِ.
معنی: نصیحتت میکنم که به وادی السلام بروی
– لا أَدری ما وادِی السَّلامِ؟
معنی: نمی دانم وادی السالم چیست؟
– مِن أکَبَرِ مَقابِرِ الْعالَم فیها مَراقِدُ بَعضِ الْأنبیاءِ.
معنی: از بزرگ ترین قبرستان های جهان است در آن مرقد بعضی پیامبران است.
– أَیُّ نَبیٍّ مَدفون هُناکَ؟
معنی: کدام پیامبر در آن جا دفن شده است؟
– هودٌ وَ صالِحٌ.
معنی: هود و صالح

پیشنهاد میشود از اپلیکیشن ما نیز استفاده کنید تا به دیگر دروس پایه نهم دسترسی راحت تری پیدا کنید.

لینک دانلود برنامه 

 

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی هشتم و  درس 4 عربی هشتم نیز دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های تایید شده : 241 | در انتظار بررسی: 16

 • محمد حسین :

  سلام ببخشید صفحه43 طبیبه پزشک خانمه یا مرده که دستمال پوشیده

 • محمد :

  ممون ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • MOHAMMAD :

  عالیییییییی❤👌

 • حسین :

  عالی بود ولی اگر جمع مکسر و جمع سالم رو مشخص می‌کردید بهتر هم می‌شد

 • محمد طاها محمد حسینی :

  عالی درجه یک یهترین برنامه کمک درسی

 • محمد طاها محمد حسینی :

  عالی درجه یک

 • Ali Afshinnik :

  یه مشت هشتم تنبل🤣

 • ناشناس :

  عالی بود فقط لطفاً اگر میشه پایین ص ۴۳ رو معنیشم بزارید🌹♥️

  • HamGamDars :

   سلام اضافه شد

   • .&. :

    عالیع

 • 😔😔😭😔😓😥😢 :

  عالی بود ولی کاش تمرین صفحه ی 44و45را میگذاشتین

  • HamGamDars :

   روزنامه دیواریه !

 • USA :

  عالی بود 🙏🙏🙏

 • بهار :

  خیلی عالـــی بود ممنونم واقعا به کارم اومد مرسی همگام درس

 • رضا :

  لطفا اونجا که گفته تحقیق کنید که اسم شغل های خارج از کتاب را خواسته را هم برارید ممنون درکل عالی

 • ستایش :

  میسی از شما عالی 💖

 • هیچی :

  کو اون قسمت تحقیق کنید توصفه 44؟

 • Parnyan :

  عالی بود. فقط یه کلمه جا افتاده بود. توی التمرین الثانی، گزینه سوم، پزشکه، ترجمه‌اش میشه: (تو پزشکی کوشا هستی. تو بیماران را “بادقت” معاینه می‌کنی.) این «بادقت» رو توی ترجمه ننوشته بودین بقیه‌اش خیلی خوب بود خسته نباشی✨🤝🏻

  • HamGamDars :

   خیلی ممنونم

 • 𝐑𝐨𝐬𝐡𝐚𝐧𝐚𝐤 :

  سلام،عالی بود ممنون از شما🌸🙏🏻

 • 😂😂😂 :

  ممنون از شما♥️🧸♥️🧸

 • زهرا :

  ممنکن

  • سعید توسی :

   برای کلاس قرآن تشریف بیاورید

 • زهرا :

  زهرا باقریان

  • امیرمهدی :

   شما نبودیم ما چه کار می کردیم

 • امیر عباس دانایی عرب :

  خیلی ممنون لطفا بیشتر بزارید به من خیلی کمک کرد

 • ناشناس :

  خیر ممنون

 • مهدی .. :

  عالی. مرسی 🤩🤩🤩🤩🤩

 • امیرعلی :

  تمرین صفحه ۴۱ اشتباه تایپی پیش اومده اون پزشک هست نه بزشک

  • HamGamDars :

   🙏🙏🙏 ❤❤❤

  • MAHDIEAR138713's :
 • Hanitoonam :

  خوب بود اما با کمی تغییرات

 • Hani :

  متن درس رو بعضی جاهاش اشتباه ترجمه شده بود ولی بازم خوبه ☄️

 • Rasta :

  اما انصافا دمت گرم همیار
  ممنون از کسایی ک زحمت میکشن واس این برنامه🙃💕

 • Rasta :

  مع فردا امتحان دارم. هنو نخوندم هیچی😂😂

  • زهرا :

   😂😂

  • Elim :

   باشان داش سالم هع اوشاخ😂😐

 • زراشونم :

  عر خیلی سخته جونم نمیگیره بخونم

 • یه کسی :

  خیلی عالیه ممنون از شما❤
  کیا فردا امتحان دارن؟😂🤔

  • پدرت :

   منم امتحان دارم

 • احمد نصیری :

  چرا صفحه 37 فوتبالیست بودن جزء شغلا نیست؟!

 • :| :

  خیلی عالیه همشون هم درسته !واقعا ممنون♡
  من از بقیه درسها هم استفاده میکنم خیلی خوبن

 • فضول سنج :

  عالی بود ممنونم از شما

 • اشکان :

  ممنون از محتوای کامل و خیلی خوبتون. واقعا کمکم کرد🍀🌹 خسته نباشید

 • ياسر :

  خوب😛

 • AMIR :

  عالی

 • Parzi :

  خسته نباشید
  دمتون گرم عالی بود فقط تنها مشکل صفحه 44 بود که برای امسال سوال 1 و 3 متفاوت بود❤️👍🏻

  • HamGamDars :

   جه تغییری؟

 • Hadiiiiii :

  خیییییییلی عالی بود ممنون از شما به خاطر این مطلب مفید تشکر⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

  • عطاجان :

   عالی در حد لیگ برتر ایران😂😂😂🤐🤐

 • امیر :

  خیلی ممنون خیلی عالیه

 • Fatemeh Zahra Zahedi :

  خیلی عالی هست

 • مبین :

  واقعا خیلی برنامه ی خوبیه بخدا شانسی این برنامه خوب رو پیدا کردم خیلی ازش راضیم خیلی خوبه

 • مهدی کروبی :

  باسلام و سپاس فراوان از شما و تمامی دستم در کاران این برنامه که واقعاً یک همیار و دستیار برای همه پایه ها هست
  انشا الله موفق و معید باشید🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 • 👑 :

  مرسی خوبه □□□□

 • Garena :

  Good ♥️

 • ناشناس :

  لطفا همه کتب رو قرار بدین عاشق سایتتون شدم

 • heli :

  واقعاً عالی بود ممنون از شما
  فقط یه نکته کاش معنی بعضی از عبارت ها مثل تمرین پنجم را در سایت قرار می دادید
  با تشکر از شما 🙏🏻

 • انبح :

  عالییییییییییی ای کاش متوسطه ی دوم هم بود

 • انبح :

  عالییی فقط کاش متوسطه دوم هم بود

 • Aylar :

  ترجمه تمرین اول قسمت 5 ترجمه ی جواب اشتباهه نوشتین معلم ولی معنیش میشه دکتر اصلاحش کنین و مرسی از سایت خوبتون

  • HamGamDars :

   ممنونم

 • یلدا :

  فوق‌العاده 👌♥️

  مرسی ازتون من از بازدیدکنندگان همیشگی تون هستم شما خارق‌العاده هستید😉

  با کمکتون تونستم ترم اولو بیست بشم😍🤟

 • HADIS :

  عالی بود من برای هر درس از این سایت استفاده میکنم 😃🙏

 • ناشناس :

  Perfect

 • Parsa :

  همه چی عالی است .
  فقط ایکاش میشد نکات دستوری رو که مشخص کردید توضیح می‌دادید .

 • Mahdi :

  عالی هستش خیلی به دردم خورد❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹

 • Zahra :

  حرف نداره برنامه تون 💛💜💙

 • ♤♡◇♧ :

  شکرا جزیلا لک 🙏🌹

 • پویا :

  واقعا این برنامه رو دست نداره 😍😍😍

 • Parnian :

  بسیار عالی

 • Parnian :

  وای این خیلییی فوق العاده بود هر چیزی خاستم توش بود🤍🪐

 • ستایش مرادیان :

  واقعا ممنون خیلی خوب بود مرسی 🙏🙏

 • ناشناس :

  صفحه ۴۱ سوال ۴ اشتباه تایپی بوجود اومده درست کنید
  ممنون🙏

  • Aylar :

   صفحع 41 اصن سوال 4 نداریم😀

 • مهزیار :

  عالی

 • مهدی :

  عالییی بود

 • امیرمحمدایمانی :

  عالی است خیلی ممنون

 • شهناز اکبرپور :

  خیلی خوبی

  • رضا :

   سلام عشقی

 • سامیه :

  عالیه بهترین برنامه ممکن برای درس ها

 • Zahra :

  عالی واقعا ممنونم از شما خیلی کمکم کرد خیلی ممنونم ♡♡

 • ... :

  خوب بود
  Yuones 1386

 • ناشناس :

  خیلی خوبه

  • ناشناس :

   لطفا سوالات امتحانی هم اضافه کنید ممنون میشم

   • S...O...H...E...I...L :

    عااااااالی بووووووود

   • اسکول شدی :

    آره راست میگه خیلی خوب میشه

 • zeynab :

  خیلی عالی ممنون

 • امیررضا :

  سلام لطفا جزوه درس عربی را بزراید برنامه خیلی خیلی عالیییی است

 • امیررضا :

  لطفا جزوه عربی پایه هشتم را بزارید

 • محمد :

  عالی بهترین سایت برای درس ها ممنون از این که سایت رو درست کردین از این به بعد میام همین سایت

 • آیو :

  از ناشر خیلی ممنونم ❤️

 • امیر مهدی بنع :

  عالی عالی

 • رومينا :

  عالی !! منتها در ص اخر یعنی ۴۶ که گفت و گوشی بین دو نفر هست، در اخر ترجمه “از بزرگ ترین قبرستان های جهان است در ان مرقد بعضی پیامبران است” مرلد نوشته شده و اشتباه تایپی شده.
  تشکر

  • HamGamDars :

   ممنونم اطلاع دادید اشتباه تایپی بود!

   • Matin :

    سلام
    لطفا نمونه سوال هم اضافه کنید خیلی ممنون
    باتشکر از سایت و اپلیکشن همیار❤

 • محمد مهدی :

  خیلییی عالللللللییییییییههههه

 • فاطمه شاهسونی :

  عالیه
  لطفا نمونه سوال و درسنامه هم بگذارید مخصوصا عربی و ریاضی 🌹

 • امیر :

  علی است

  • غزل :

   آره واقعا خیلی خوبه

 • زیبا :

  عالی اما یه جا رو نداره

 • نرگس :

  عالیییییییی بودددد

 • Sajedeh :

  واقن مرسی خیلی خوب بود

 • امیر علی :

  واقعاند عالی عالی عالی دمتون گرم عشقین فقط سوالات علومم بوده چ خوب بود

 • یخ فروش جهنم :

  خیلی خیلی خیلی ممنون عالیه واقعا کاربردیه

 • amir :

  عالی دم تون گرم دست تون درد نکنه

 • محدثه :

  خیلی عالیه فقط صفحه ۴۱ کتاب سومی نداره اشتباهه درستش کنین و صفحه ۳۹ معنی نانوا اشتباه است .

 • S :

  درجه یک
  ممنون

 • محمد :

  در صفحه ۳۹ و ترجمه مثال هایی که برای فعل مضارع آورده تصویر اول متن کتاب تغییر کرده و بجای( أطبخ الخبز )نوشته شده (أعمل لتهیه الخبز) لطفا این بخش رو هم اصلاح کنید.

 • رضا :

  عـ‌الـی بـ‌ودش واقعا ممنونم✨❤

 • Alireza :

  ❤❤❤❤❤❤ ممنون از برنامه تون ❤❤❤❤❤❤❤💗💗💗💗💗💗

 • علیرضا :

  عالی بود
  یکی دو تا سوتی ریز داشت

  ولی عالی دستتون درد نکنه
  خدا حاجتتون رو حاجت روا کنه

 • امیر :

  عالی ممنون از همیار

 • Marvel :

  سلام ، عالی بود فقط در تمرین دوم ( اَطبخ ) فعل مضارع هست ولی شما معنی آینده کردید

  • HamGamDars :

   ممنونم

 • Ahad :

  عالی بود
  ممنون از شما

 • سبحان :

  سلام میشه تحقیق کنید صفحه ۴۴ را هم قرار بدید ممنونم

  • HamGamDars :

   روزنامه دیواریه اون!

 • N :

  هود و صالح؟؟؟؟؟ یاهوا و صالح!؟🙄

  • HamGamDars :

   خود کتاب نوشته هود
   بعدشم اون مگه هوا و آدم نیست؟

 • ..... :

  ببخشید چرا بروز نمی کنید

 • shararehabasnejad@gmail.com :

  mrc az barne besyar khob shoma be komake in barname hame darsam ok shodan💗

  • به تو چه :

   چرا اینجوری نوشتی 😀😀🤣🤣

  • پدرت :

   فهمیدیم شاخی و انگلیش بلدی

 • M :

  عالیه

 • سلامتی هرچی ELXبازه سلامتی هرچیELXسواره✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵 :

  چرا صفحه ی ۴۷ نیست🤨🤨🤨🤨🧐🧐🧐🧐🧐🧐🤔🤔🤔

  • HamGamDars :

   اضافه شد!

   • رضا :

    عـ‌الـی بـ‌ودش واقعا ممنونم✨❤

   • سلامتی هرچی ELXبازه سلامتی هرچیELXسواره✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵🇨🇵 :

    دمت گرم❤❤❤❤❤❤❤❤

 • Erffan :

  خوبه

 • A :

  مرسی خیلی خوب بود

 • متین خر خون :

  عالی بود ._.

 • اقای خاص :

  ببخشید دوستان نظر قبلی من اشتباه شده و فقط صفحه ای که سایت از کتاب میزنه اشتباش و بقیه چیزا سر جاشه
  ممنون از سایت خوبتون
  دم همتون گرم و
  خسته نباشید و
  در پناه حق باشید…!
  یا علی

  • HamGamDars :

   مرسی که گفتید صفحه ها ویرایش شدند

   • Ahad :

    آره واقعا خیلی سایت خوبیست
    ممنون

   • امیر حسین :

    واقعا راست میگی این‌طوریی خیلی خوب شده دیگه هی نمی‌خواد بری دنبالش بگردید اگر این سایت آزمون هم می‌گذاشت خیلی عالی میشود .(واقعا مرسی)
    Thanks 😊👍

 • اقای خاص :

  درس 3 ص38 کنز الحکته رو اضافه کنید
  ممنون از سایت خوبتون درمتون گرم
  خسته نباشید

 • مهدیه :

  خییییلی به درد بخوره عالیه مرسی❤

 • abolfazl :

  《عالییییی》《♧◇♡♤》Yes

 • Amir :

  It is a very good

 • ناشناش :

  عالی بود خدا خیرتون بده

 • مهدی سالاری :

  خیلی خوب و عالی است

 • علیرضا صابرزهی :

  واقعا ییییییییییییییییییه دم سازندش گرم

 • Nahid :

  واقعا عالی

 • hani :

  خیییییییییییییییییییللللیییییییییییییییییییی عالی

 • عامر :

  👈باحاله👉👆

 • عامر :

  👈خوب👆😈

 • •~• :

  عالییی دمتون گرم

 • محمد رضا :

  ستاره خیلی خوب گفتی

 • ستایش :

  ممنون عالیییییی بود
  خدا خیرتون بده

 • Ali0_0Joon :

  ممنون.کارم راه افتاد👌🏼❤

 • مهدی :

  چ حرفه ای جواب درست میده😂😂

 • امیر :

  خیلی خوبه.واقعا عالیه

 • ناشناس :

  واقعا عالیه🤩🤩

 • ناشناس :

  عالیییییییییییییییی خییلیییییی خوووووببببب اسسسستتتتت👌👌👌👌👌👌👌

 • ۰۰۰۰۰ :

  عالی بود دقیق و کامل و درست

 • ستاره :

  واقعا عالی حرف نداره 👌👌❤❤👑👑

  • محمد رضا :

   ستاره خیلی خوب گفتی

 • نا شناس :

  واقعا عالی بود دست تون در نکنه واقعا خیلی خوب بود ای کاش بقیه درس ها هم همینطوری بود 👌👌

 • ناشناس :

  فوق العاده بود 😍😍😍😍😍 فقط درس پنج هم بزارید

 • محمد :

  بقیه درسا را بزاری د کی قرار میگره

  • HamGamDars :

   تا درس پنجم آماده شده

 • زهرا :

  عالی عالی خیلی به دردم خورد ممنون ⚘❤

 • ناشناس :

  اصلا خوب نیست

 • ناشناس :

  عالیه 💝💐💐💐💐

 • عسل :

  خوب بود ولی ای کاش بدانیم صفحه ۳۰ رو توضیح میدادین

 • ناشناس :

  چرا بقیه درسا نیست؟ لطفا بقیه درسا هم بزارید

  • HamGamDars :

   امروز قرار میگیره

  • امیرحسین جعفری :

   سلام برنامه تون خیلی عالیه ممنون👍😁فقط لطفاً تبلیغات رو کم کنید خیلی تبلیغات داره.

 • ناشناس :

  عالی واقعا

 • ناشناس :

  عالی بود ممنونم

 • ناشناس :

  بسیار عالییی👍

 • nusratpurianarian :

  عالی است

 • اناهیتا :

  واقعا عالی بود

 • Arosha :

  خیلی خوبه 🥰

 • ناشناس :

  عالی بود

 • ابوالفضل جهانشاهزاده :

  چرا بقیه درسا رو نداره

  • HamGamDars :

   توی این هفته اضافه میشه

   • آرین :

    اضافه نشده است.(•_•)

   • HamGamDars :

    کامنت برا پارساله 😅

  • Reza :

   😍😍😍

   • Ali gang :

    عالی

 • ناشناس :

  خیلی خوب بود کارم راه افتاد

 • ناشناس :

  خیلی خوب بود .
  مرسی

 • ناشناس :

  عالی بود ممنون

 • ناشناس :

  عالی عالی عالی 👏👏

 • آیدا :

  خیلی عالی ممنون

 • کیانا :

  خیلی خوب بود ❤️

 • ناشناس :

  خیلی خوب بود

 • Hadi z :

  خیلی عالیه ممنون

 • ناشناس :

  خیلی خیلی عالی بود

  • ناشناس :

   عالییییی

   • لی مین هو :

    ممنون واقعا ممنون معلم ما واقعا خیلی بد درس میده به کمک این تونستم بنویسم مرسی

   • آیو :

    آره راست میگه

    اصلا بی تی اس اینو از من بشنوه هنگ می کنه

   • آیو :

    از خوب هم بهتره عزیزجان

 • ناشناس :

  عالی بود ممنون از لطف تون

  • ناشناس :

   😝😘

   • ناشناس :

    واقعان خوبه

 • Amir🌷 :

  بسیار عالی بود

  • علی :

   ممنون

 • کیمیا :

  عالی

  • :

   thank you so much🙏🏻

   • النا :

    این برنامہ ایرانی ھست چرا انگلیسی نوشتی؟

  • رضا :

   خیلی عالیه

 • ناشناس :

  عالی

  • سونیا :

   خیلی خوب بود ممنون ❤ همگام درسید دیگه درسته ؟
   یادم باشه همش بیام تو سایت شما.

   • . :

    نه همیار

   • آرین :

    نه اسکل درس هستیم 😐

   • ناشناخته 😎 :

    اومدی این پایین نظر ارسال کردی ولی روی سایت نخوندی که چه سایتی نوشته 😑😐😐

    برات متاسفم ಠ_ಠ

   • Gelaris :

    با ناشناخته موافقم😂

 • ناشناس :

  😚😚😚😚

 • ... :

  عالی بود👏👍

  • ناشناس :

   خیلی ممنون عالی بود💛

 • رویا :

  عالی بود

  • امیر :

   عااااااااااااالی
   از این مطلب خوبتون لطفا درس های دیگر هم بگزارید

   • 후려 :

    عالی بود…ممنون^_^

   • حسین :

    عالیییییییی

   • شبنم :

    خوبه

  • محمد یاسر :

   خیلی خوبه .عالیییییییی

 • مهدیه :

  خیلی عالیه عالی عالی

  • سالار :

   عالللللللی

   • پارسا :

    نگفته بودی تو هم اهل جنوبی کلک 😂

 • آیلین :

  خیلی خوبه

 • مهزیار :

  عالی

 • ناشناس :

  عالی عالی عالی

 • ناشناس :

  عالییت

  • غزل :

   درسته واقعا خیلی خوبه خیلی به دردم خورد مرسی ❤❤❤❤❤

   • بتو چه :

    خیلی عالی ممنون ❤️

   • مبین :

    واقعا خیلی برنامه ی خوبیه بخدا شانسی این برنامه خوب رو پیدا کردم خیلی ازش راضیم خیلی خوبه

   • امیررضا :

    خیلی خوب بود تشکر فراوان تو هر فیلمی میرفتم چیز های مفتی می‌گفت این یکی خوبی ممنون👑❤️

   • toxic :

    عالی😍😍😍😍😍 امتحان عربی دارم 1ساعت دیگه هنوز درس4رو نخوندم

   • علیرضا :

    واقعا دست شما درد نکنه

  • غزل :

   خیلی خوبه مرسی ❤❤❤❤

   • Amir :

    سلام خوبی

   • هستی :

    خیلی برنامه عالی هست

  • ......... :

   خوب

   • عارفه :

    ایمان اینجا واسه نظر سنجیده نه اینکه بیای بگی اینستا داری یانه 🙂
    عااالیه

  • ALIGHAVIPANJE :

   در تمرین اول ی اشتباه کوچک رخ داده است 🧐
   اینکه معنی طبیب معلم نمیشه طبیب یعنی پزشک
   اصلاح کنید 🙃🙂

   ولی بازم خیلی خوبه💯💥👍

  • لرستانات :

   من از برنامش استفاده میکنم عالیه فقط امکاناتش کمه اگه آزمون رو بهش اضافه کنید عالی میشه

  • ناشناس :

   عالییییییی بود

  • محمدی :

   بسیار عالی 🌼🌼🌼🌼🌹🌹