گام به گام درس 3 عربی هشتم

گام به گام درس 3 عربی هشتم

جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم

گام به گام درس 3 عربی هشتم

نام درس : درس سوم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب تمرینات درس سوم عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید جواب عربی هشتم درس سوم را مشاهده نمایید. گام به گام عربی هشتم درس سوم / ترجمه و جواب صفحه های صفحه های ۳۰ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ پاسخ تمرینات درس ۳ عربی هشتم درس 3 عربی هشتم

جواب صفحه 36 عربی هشتم

جواب صفحه 36 عربی هشتم

ترجمه متن صفحه 37 درس سوم عربی هشتم

ترجمه متن صفحه 37 درس سوم عربی هشتمشغل شما در آینده

جواب صفحه 16 عربی هشتم

معنی: معلم وارد کلاس شد و گفت: «درس امروز در مورد شغل آینده است. چه (کدام) شغلی را دوست داری؟»
صادق: من کشاورزی را دوست دارم. زیرا آن برای پیشرفت کشور کار مهمی است، مهندس کشاورزی خواهم شد.

ترجمه متن صفحه 37 درس سوم عربی هشتم

معنی: ناصر: من کتاب‌ فروشی را دوست دارم، زیرا کتاب ‌ها گنج هستند. رسول خدا (ص) در مورد آنها فرموده (گفته) است: «کتاب‌ها، باغ‌ های دانشمندان هستند.»

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

معنی: قاسم: مخترع خواهم شد و تلفن همراه (موبایل) جدیدی خواهم ساخت.

جواب صفحه 16 عربی هشتم

معنی: من ورزش را دوست دارم. من بازیکن ممتازی (سرشناسی) در فوتبال هستم.

ترجمه متن صفحه 38 عربی هشتم

جواب صفحه 16 عربی هشتم

معنی: امین: من چشم پزشکی را دوست دارم. برای خدمت به مردم پزشک خواهم شد.

جواب صفحه 16 عربی هشتم

معنی: دانش ‌آموزان صاحبان شغل ‌ها را ذکر کردند مانند معلم و نانوا و پلیس و شیرینی فروش و فروشنده و پرستار و آهنگر و غیره.
معلم: هدف شما از انتخاب شغل چیست؟
عارف: خدمت به مردم. زیرا هر یک از ما به دیگران نیاز داریم.
معلم: کدام شغل مهم است؟ (چه شغلی مهم است؟)
حامد : هر شغلی مهم است و کشور به همه شغل‌ها نیاز دارد.
معلم: ما باید به همه شغل‌ها احترام بگذاریم.

معنی حدیث صفحه 38 عربی هشتمرسول خدا (ص) فرموده است: بهترین مردم سودمند ترینشان برای مردم است.

جواب صفحه 39 عربی هشتم

📘 * با توجّه به الگوی خوانده شده ترجمه کنید.
أنَا سَأَعْمَلُ:
معنی: من کار خواهم کرد.

أَنتِ سَوْفَ تَفْحَصینَ الْمَریضَهَ:
معنی: تو (مؤنث) مریض را معاینه خواهی کرد.

أَنتَ سَوفَ تَفْرَحُ:
معنی: تو (مذکر) خوشحال خواهی شد

 

بدانیم صفحه 33 عربی هشتم

پاسخ شماره 1- من نانوا هستم. از ساعت 5 صبح نان می‌پزم.
پاسخ شماره 2- من معلم شیمی هستم. درس را برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهم.
پاسخ شماره 3- تو (مذکر) پلیس هستی. امنیت را در کشور حفظ می‌کنی.
پاسخ شماره 4- تو (مؤنث) پزشک هستی. بیماران را با دقت معاینه می‌کنی.

جواب تمرین صفحه 40  عربی هشتم

جواب تمرین صفحه 40  عربی هشتم

🔶 تمرین اول

📘 با توجه به متن درس به پرسش‌ های زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- ماذا قالَ النَّبیُّ حَولَ الْکُتُبِ؟ الکُتُبُ
جواب: بَساتینُ العُلماءِ

2- ما هوَ الْهَدَفُ مِنِ انْتِخابِ الشُّغْلِ؟ 
جواب: خِدمَه الناس

3- حَولَ أَیِّ مَوضوعٍ کانَ دَرسُ الْیَومِ؟
جواب: مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ

4- ماذا سَتَصیرُ فِی الْمُستَقبَلِ؟
جواب:  سَاْصیِرُ طَبیباً

5- أَیُّ شُغلٍ مُهِمٌّ بِرَأْیِک؟ 
جواب: کُلُ مِهنَه مُهِمَّهُ

🔶 تمرین دوم _ ثانی

📘 جمله های زیر را با توجه به تصویر ترجمه کنید.

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنَا طَبّاخَهٌ. أَطْبُخُ طَعاماً لَذیذاً.
معنی: من آشپز هستم، غذایی لذیذ خواهم پخت.

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنَا نَجّارٌ. سَأَصْنَعُ کُرسیّاً خَشَبیّاً.
معنی: من نجار هستم. صندلی چوبی خواهم ساخت.

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنتَ طَبیبٌ مُجِدٌّ. أَنتَ تَفحَصُ الْمَرضی بِدِقَّهٍ.
معنی: تو پزشکی کوشا هستی، بیماران را معاینه می کنی

تمرین دوم درس سوم  عربی هشتمأنتِ فَلّاحَهٌ مُجِدَّهٌ. أَنتِ تَحصُدینَ الرُّزَّ.
معنی: تو (مؤنث) کشاورزی کوشا هستی. برنج را درو می‌کنی.

جواب تمرین صفحه 41 عربی هشتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث

📘 جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

1- أنتَ حَدّادٌ. تَصنَعُ الْأَبوابَ وَ النَّوافِذَ.  تو (مذکر) آهنگر هستی. درها و پنجره‌ها را می‌سازی.
2- أنَا جُندیٌّ. أَرفَعُ عَلَمَ وَطَنی إیران.  من یک سرباز هستم. پرچم وطنم ایران را بالا می‌برم.
3- أنَا مُمَرِّضَهٌ. أَخدِمُ النّاسَ.  من یک پرستار هستم. به مردم خدمت می‌کنم.

4- أَنَا أَنصَحُکَ أَنْ تَذْهَب عِندَ طَبیبِ الْعُیونِ.من نصیحتت میکنم که بروی نزد چشم بزشک.
5- أَنتِ سَوفَ تَنجَحینَ فی امْتِحاناتِ نِهایَهِ السَّنَهِ. تو در امتحانات پایان سال موفق خواهی شد.

جواب تمرین صفحه 42 عربی هشتم

🔶 تمرین چهارم _ الرابع

📘 زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.
حَدّاد = آهنگر / نَجّار = نجار / ریاضیّ = ورزشکار/ مُمَرِّضَه = پرستار / کاتِب = نویسنده / حَلْوانیّ = شیرینی فروش / خَبّاز = نانوا / شُرطیّ = پلیس / خَیّاطَه = خیاط / سائِق = راننده / طَبیبَه = پزشک / طَبّاخَه = آشپز / فَلّاحَه = کشاورز / مُدَرِّسَه = معلم

جواب تمرین صفحه 42 عربی هشتم

جواب تمرین صفحه 43 عربی هشتم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس

📘 در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید. «پاسخ کوتاه کافی است.»

1- فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَ (أَنتِ)؟فی الصَّفِّ الثامن
2- مِن أَینَ أَنتَ (أَنتِ)؟مِن ایرانَ
3- أَ تَعرِفُ (تَعرِفینَ) اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ؟نَعَم 
4- کَم کِتاباً فی حَقیبَتِکَ (حَقیبَتِکِ)؟ثَلاثَهُ
5- أَینَ الْخَلیجُ الْفارِسیُّ؟فی جَنوب ایرانَ

 

ترجمه کنز الحکمه صفحه 44 عربی هشتم

🔶 تمرین ششم _ السادس

📘 بخوانید و ترجمه کنید.

1- اَلْإنسانُ بِعَقلِهِ.
معنی: (ارزش) انسان به عقل اوست.

2- اَلْعَقْلُ حُسامٌ قاطِعٌ.
معنی:  عقل، شمشیری برنده است.

3- اَلْعَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ. 
معنی: عقل حفظ تجربه هاست.

4- ثَمَرَهُ الْعَقلِ مُداراهُ النّاسِ.
معنی: نتیجه عقل مدارا کردن با مردم است.

5- غایَهُ الْعَقلِ الاِعْتِرافُ بِالْجَهلِ. 
معنی: نهایت عقل، اعتراف به نادانی است.

اگر بخشی از تمارین در بالا نبود حتما در نظرات به ما اطلاع دهید.

پیشنهاد میشود از اپلیکیشن ما نیز استفاده کنید تا به دیگر دروس پایه نهم دسترسی راحت تری پیدا کنید.

لینک دانلود برنامه 

 

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی هشتم و  درس 4 عربی هشتم نیز دیدن فرمایید

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 75 | در انتظار بررسی: 0

 • ناشناس :

  عالییت

 • ناشناس :

  عالی عالی عالی

 • مهزیار :

  عالی

 • آیلین :

  خیلی خوبه

 • مهدیه :

  خیلی عالیه عالی عالی

  • سالار :

   عالللللللی

 • رویا :

  عالی بود

  • امیر :

   عااااااااااااالی
   از این مطلب خوبتون لطفا درس های دیگر هم بگزارید

   • 후려 :

    عالی بود…ممنون^_^

 • ... :

  عالی بود👏👍

 • ناشناس :

  😚😚😚😚

 • ناشناس :

  عالی

 • کیمیا :

  عالی

 • Amir🌷 :

  بسیار عالی بود

  • علی :

   ممنون

 • ناشناس :

  عالی بود ممنون از لطف تون

  • ناشناس :

   😝😘

   • ناشناس :

    واقعان خوبه

 • ناشناس :

  خیلی خیلی عالی بود

  • ناشناس :

   عالییییی

 • Hadi z :

  خیلی عالیه ممنون

 • ناشناس :

  خیلی خوب بود

 • کیانا :

  خیلی خوب بود ❤️

 • آیدا :

  خیلی عالی ممنون

 • ناشناس :

  عالی عالی عالی 👏👏

 • ناشناس :

  عالی بود ممنون

 • ناشناس :

  خیلی خوب بود .
  مرسی

 • ناشناس :

  خیلی خوب بود کارم راه افتاد

 • ابوالفضل جهانشاهزاده :

  چرا بقیه درسا رو نداره

  • HamGamDars :

   توی این هفته اضافه میشه

  • Reza :

   😍😍😍

 • ناشناس :

  عالی بود

 • Arosha :

  خیلی خوبه 🥰

 • اناهیتا :

  واقعا عالی بود

 • nusratpurianarian :

  عالی است

 • ناشناس :

  بسیار عالییی👍

 • ناشناس :

  عالی بود ممنونم

 • ناشناس :

  عالی واقعا

 • ناشناس :

  چرا بقیه درسا نیست؟ لطفا بقیه درسا هم بزارید

  • HamGamDars :

   امروز قرار میگیره

 • عسل :

  خوب بود ولی ای کاش بدانیم صفحه ۳۰ رو توضیح میدادین

 • ناشناس :

  عالیه 💝💐💐💐💐

 • ناشناس :

  اصلا خوب نیست

 • زهرا :

  عالی عالی خیلی به دردم خورد ممنون ⚘❤

 • محمد :

  بقیه درسا را بزاری د کی قرار میگره

  • HamGamDars :

   تا درس پنجم آماده شده

 • ناشناس :

  فوق العاده بود 😍😍😍😍😍 فقط درس پنج هم بزارید

 • نا شناس :

  واقعا عالی بود دست تون در نکنه واقعا خیلی خوب بود ای کاش بقیه درس ها هم همینطوری بود 👌👌

 • ستاره :

  واقعا عالی حرف نداره 👌👌❤❤👑👑

  • محمد رضا :

   ستاره خیلی خوب گفتی

 • ۰۰۰۰۰ :

  عالی بود دقیق و کامل و درست

 • ناشناس :

  عالیییییییییییییییی خییلیییییی خوووووببببب اسسسستتتتت👌👌👌👌👌👌👌

 • ناشناس :

  واقعا عالیه🤩🤩

 • امیر :

  خیلی خوبه.واقعا عالیه

 • مهدی :

  چ حرفه ای جواب درست میده😂😂

 • Ali0_0Joon :

  ممنون.کارم راه افتاد👌🏼❤

 • ستایش :

  ممنون عالیییییی بود
  خدا خیرتون بده

 • محمد رضا :

  ستاره خیلی خوب گفتی

 • •~• :

  عالییی دمتون گرم

 • عامر :

  👈خوب👆😈

 • عامر :

  👈باحاله👉👆

 • hani :

  خیییییییییییییییییییللللیییییییییییییییییییی عالی

 • Nahid :

  واقعا عالی

 • علیرضا صابرزهی :

  واقعا ییییییییییییییییییه دم سازندش گرم

 • مهدی سالاری :

  خیلی خوب و عالی است

 • ناشناش :

  عالی بود خدا خیرتون بده

 • Amir :

  It is a very good

 • abolfazl :

  《عالییییی》《♧◇♡♤》Yes

 • مهدیه :

  خییییلی به درد بخوره عالیه مرسی❤

 • اقای خاص :

  درس 3 ص38 کنز الحکته رو اضافه کنید
  ممنون از سایت خوبتون درمتون گرم
  خسته نباشید

 • اقای خاص :

  ببخشید دوستان نظر قبلی من اشتباه شده و فقط صفحه ای که سایت از کتاب میزنه اشتباش و بقیه چیزا سر جاشه
  ممنون از سایت خوبتون
  دم همتون گرم و
  خسته نباشید و
  در پناه حق باشید…!
  یا علی

  • HamGamDars :

   مرسی که گفتید صفحه ها ویرایش شدند

 • متین خر خون :

  عالی بود ._.

 • A :

  مرسی خیلی خوب بود

 • Erffan :

  خوبه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *