جواب درس 17 فارسی هفتم

گام به گام درس 17 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 17 فارسی هفتم

نام درس : ما میتوانیم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام هفتم درس فارسی

گزارشدرس 17:: ما میتوانیم

خود ارزیابی صفحه 159 فارسی هفتم

1- دانش آموزان چه جمله‌ هایی روی برگه های خود می‌نوشتند؟

پاسخجمله هایی که نشان دهنده ناتوانی های آنها در انجام کاری بود مثل : من نمیتوانم به توپ ضربه بزنم ، من نمیتوانم کاری کنم که دیگران مرا دوست داشته باشند و …

2- چرا دونا از دانش‌آموزان خواسته بود که «نمی‌توانم»های خود را بنویسند؟
پاسخ زیرا می‌خواست به دانش آموزان بفهماند کاری نیست که انسان نتواند انجام دهد و بچه‌ها باید ناتوانی را از زندگی و ذهن خود پاک کنند و باور داشته باشند که برای انجام هر کاری توانا هستند.
3- منظور بازرس از جمله «فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد» چیست؟
پاسخ با این حرکت، دانش آموزان همیشه به یاد این روز و مراسم تدفین «نمی‌دانم» می‌مانند و هرگاه کلمه‌ی «نمی‌توانم» را می‌شنود، یاد مراسم تدفین و ترحیم آن می‌افتد.

 

کارگروهی صفحه 160 فارسی هفتم

1- درباره شخصیت‌های داستان «ما می‌توانیم» گفت‌وگو کنید.
2- یکی از داستان‌های قرآنی را بخوانید و درباره شخصیت‌ها و محتوای آن تحقیق کنید.
پاسخ داستان حضرت یوسف که در آن یوسف دارای برادرانی می‌باشد که با حسد به او کینه ورزی می‌کنند و او را در چاهی حفر می‌کنند و او را در چاهی حفر می‌نمایند. برده فروشان یوسف را از چاه خارج و سپس به عزیز مصر فروختند. یوسف توانست با ایمان به خدا پس از عزیز مصر جانشین او شود و با تدبیر و اندیشه به مردم فقیر و قحطی زده کمک رساند و برادرانش که دچار فقر شده بودند به او روی آوردند و یوسف با بزرگواری به آنان نیز کمک کرد.

 

نوشتن صفحه 160 فارسی هفتم

1- واژه‌های ساده و غیرساده را مشخص کنید و در جدول بنویسید.

ساده غیر ساده
روز ورقه
دست خاکی
شاگرد سخنرانی
کاغذ نمادین
گوش تخته

 

2- ده کلمه مهم املایی از پنج درس گذشته، انتخاب کنید و بنویسید.
پاسخ مأمن، لحن، مدهوش، اخلاص، محزون، محدب، مصاحبت، ملاعت، اذیت، حصار

همیار

3- برای هر یک از کلمه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
وسط
پاسخ واسطه، وساطت
اطاعت
پاسخ مطیع، مطاع
رحمت
پاسخ رحیم، ترحیم
اعلامیه
پاسخ اعلام، علائم

4- جدول زیر را حل کنید.

1) اصطلاحی در رایانه و نام کوچک نویسنده آخرین درس کتاب
پاسخ کلیک
2) نام یکی از کشورهای امریکایی
پاسخ کوبا
3) مادر در عربی
پاسخ ام
4) اهل کرمان
پاسخ کرمانی
5) همان «اُحد» است.
پاسخ یکتا
6) از انواع جمله
پاسخامری
7) این نوع جمله، خبری را می‌رساند.
پاسخ خبری
8) تمنا، درخواست
پاسخ خواهش
9) به معنای نکوهش است.
پاسخ سرزنش
10) منفی فعل امر
پاسخ نهی
11) واژه‌ای که با نام «نیما» پدر شعر نو فارسی می‌آید.
پاسخ یوشیج
12) درخت همیشه سبز
پاسخ کاج

 

درک و دریافت صفحه 165 فارسی هفتم

١- به نظر شما، راز پیروزی‌های پسر جوان، چه بود؟
پاسخ مشورت با پدر پیرش و استفاده از تجربیات او
٢- چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟
پاسخ قبل از هرکسی سلام کنیم، مغرور نباشیم، مهربان باشیم، همه را با یک چشم ببینیم، به دیگران احترام بگذاریم، در کار خیر شریک شویم، دست ضعفا را بگیریم، به پدر و مادر تا آخرین لحظه احترام بگذاریم و حرف‌هایشان را گوش دهیم و…

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *