گام به گام درس 17 فارسی هشتم

گام به گام درس 17 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام درس 17 فارسی هشتم

نام درس : راه خوشبختی | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس هفدهم :: راه خوشبختی

خود ارزیابی صفحه 121 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- شکسپیر، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
جوابیه دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.
2- این بیت حافظ با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
جواببرعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سال خورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.
3- به نظر شما، راه رسیدن به خوشبختی چیست؟
جواب١-داشتن هدف ٢-برنامه ریزی٣-استفاده از تجربه ی دیگران۴-تفکر در احوال گذشتگان۵-انتخاب آگاهانه۶-تالش برای رسیدن به هدف٧-امید جهت رسیدن به هدف

۴-درعبارت«این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است» چیست؟
جوابمشکلات و سختی های زندگی پستی ها و بلندی های زندگی ،حوادث تلخ و شیرین زندگی است.

فعالیت‌های نوشتاری صفحه 122 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- در متن درس، واژه‌هایی را که نشانه تنوین دارند، بیابید و بنویسید.
جواب مسلماً، اصلاً
2- در هر یک از جمله‌های زیر، وابسته‌های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید.
الف) این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است.
جواب این: وابسته پیشین (صفت اشاره) بزرگ: وابسته پسین (صفت بیانی)
ب) به آسمان پر ستاره بنگر، تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است.
جواب چه: وابسته پیشین (صفت تعجبی) شگفت انگیز (صفت بیانی)
پ) از هیچ چیز، بیم مدارید، تاب و تحمل سختی‌ها را داشته باشید.
جواب هیچ: وابسته پیشین (صفت مبهم)

3- جدول زیر را کامل کنید.

مفرد عمل فعل وقف فاصله برکت عقل وظیفه
جمع اعمال افعال اوقات فواصل برکات وظایف

4- جمله‌های زیر را ترجمه کنید.
رأسُ الایمانِ ألاِحْسانُ اِلَی الناسِ
جواب : بالاترین درجه ایمان، نیکی به مردم است.
…I am a student. I live in
جواب من یک دانش آموز هستم. من در … زندگی می‌کنم.
.I like my books and read them every day
جواب من کتابهایم را دوست دارم و هر روز آنها را می‌خوانم.

⚜ پیشنهاد میشود برای دیدن درس بعدی گام به گام فارسی هشتم از مطلب جواب درس 1 فارسی هشتم دیدن فرمایید

همیار

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *