جواب درس 16 فارسی هفتم

گام به گام درس 16 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 16 فارسی هفتم

نام درس : آدم آهنی و شاپرک | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام هفتم درس فارسی

گزارشدرس 16: آدم آهنی و شاپرک

خود ارزیابی صفحه 151 فارسی هفتم

1- چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟
پاسخ زیرا به او گفته بود: تروم عزیزم.

2- چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤالات جواب درست نمی‌داد؟
پاسخ زیرا از مرگ شاپرک دگرگون شده بود و تلاش می‌کرد پاسخی خارج از آن چه برنامه ریزی شده است، بدهد.

3- آخرین جمله درس، چه پیامی دارد؟
پاسخ شاپرک با محبت و مهربانی در وجود آدم آهنی حس و عاطفه ایجاد کرده بود. محبت توانایی تغییر همه، حتی آدم آهنی را دارد.

 

کار گروهی صفحه 152 فارسی هفتم

1- درباره شخصیت‌هاى داستان اىن درس گفت‌وگو کنىد.
پاسخ شاپرک نماد انسان‌های مهربان و آدم آهنی نماد انسان‌های بی‌عاطفه‌ای که در جامعه وجود دارند. انسان‌های مهربان به دیگران کمک می‌کنند ولی انسان‌های بی‌عاطفه رفتار مناسبی با دیگران ندارند و نسبت به آنها بی‌تفاوت می‌باشند.

2- یک داستان نمادین دیگر در کلاس بخوانید و شخصیت‌هاى آن را بررسى کنید.
پاسخ داستان پینوکیو، عروسک چوبی که پدر ژپتو آن را می‌سازد و با نثار مهربانی او خلق و خوی انسانی می‌یابد. گربه نره و روباه مکار نیروهای پلید وجود او هستند که در تلاش هستند او را از درجه انسانی پایین بیاورند و پری مهربان نماد نیروی عشق و محبت است که در هر بار به او کمک می‌کند. در نیمه‌ی داستان پینوکیو تحت تأثیر نیروی پلید وجودش تبدیل به حیوان می‌شود و در نهایت با تأثیر عشق درونی، به شکل انسانی کامل درآمده و روحش متعالی می‌شود.

 

نوشتن صفحه 153 فارسی هفتم

1- ترکیب‌های وصفی و اضافی را مشخص کنید.
درخت بلوط
پاسخ ترکیب اضافی
احساس خوب
پاسخ ترکیب وصفی
افراد سرشناس
پاسخ ترکیب وصفی
صدای بلند
پاسخ ترکیب وصفی
مربای زردآلو
پاسخ ترکیب اضافی
اسم من
پاسخ ترکیب اضافی

2- برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.
مطئمن
پاسخ اطمینان
سؤال
پاسخ مسئول
قصه
پاسخ قصص
توجه
پاسخ وجهه

همیار

3- در جمله‌های زیر نهاد، مفعول و متمم را معین کنید.
– شناسنامه ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی‌کند.
پاسخ (نهاد – مفعول)
فرصت‌های خوب و عزیز می‌گذرند.
پاسخ (نهاد)
دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.
پاسخ (نهاد – مفعول)
آفتاب برگل‌ها و سبزه‌ها می‌تابد.
پاسخ (نهاد – مفعول)

4- فعل‌های «ایستادند، می‌آید، پرسیدند، گفت» را به فعل آینده، تبدیل کنید.
ایستادند
پاسخ خواهند ایستاد
می‌آید
پاسخ خواهد آمد
پرسیدند
پاسخ خواهند پرسید
گفت
پاسخ خواهد گفت

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *