گام به گام درس 16 فارسی هشتم

گام به گام درس 16 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام درس 16 فارسی هشتم

نام درس : پرنده آزادی | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها

گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس شانزدهم :: پرنده آزادی

خود ارزیابی صفحه 116 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- در بند اول شعر پرنده آزادی، تشبیه‌ها را بیابید.
جواب محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

2- منظور شاعر از «کودکان سنگ» چیست؟
جواب کودکانی که در فلسطین برای دفاع از خود و کشور خود سلاحی به جز سنگ ندارند و با پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کنند.

3- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می‌کنند؟
جواببا تمام توانشان ایستادگی می کنند و در راهشان استوار هستند.

خود ارزیابی درس شانزدهم فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری صفحه 117 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- پیشوند «ب» را به ابتدای فعل‌های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آنها را بنویسید.
جواب * آمد = بیامد
* افروخته است = بیفروخته است
* افکنده بودند = بیفکنده بودند

2- در هر یک از جمله‌های زیر، گروه‌های اسمی را بیابید و هسته، وابسته‌ها و نوع هر یک را مشخص کنید.
جواب * هر سخن ارزشمند را پاس بدار. سخن: هسته – ارزشمند : وابسته پسین؛ صفت بیانی
* هر روز، یک شعر زیبا بخوان. شعر: هسته – زیبا: وابسته پسین، صفت بیانی
* دانش آموزان، چند درخت کاشتند. درخت: هسته – چند: وابسته پیشین، صفت مبهم

3- درک و دریافت خود را از این بخش شعر «کودکان سنگ» بنویسید.
«وطنی زاده می‌شود در چشم‌ها و اُفقی دیگر، نمایان…».
جواب دنیا تولد ملتی دیگر را می‌بیند و قدرت مظلومان آشکار می‌شود.

همیار

⚜ پیشنهاد میشود برای دیدن درس بعدی گام به گام فارسی هشتم از مطلب جواب درس 17 فارسی هشتم دیدن فرمایید

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *