جواب فعالیت های درس 10 پیام هشتم

گام به گام درس 10 پیام هشتم

جواب : فعالیت کلاسی | خودت را امتحان | پیشنهاد

گام به گام درس 10 پیام هشتم

نام درس : دو سرمایه گرانبها | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب : فعالیت کلاسی | خودت را امتحان | پیشنهاد

گام به گام پیام آسمانی هشتم

گزارشدرس دهم :: دو سرمایه گرانبها

فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به نظر شما زندگی ما در دنیا، چه شباهت ‌هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟ تفاوت‌ های این دو در چیست؟
شباهت ها:
جواب 1- در هر دو به دنبال پیروزی هستیم.
2- هر دو داور دارند.
3- در هر دو نیازمند راهنما و مربی هستیم.
4- هر دو میدان مشخصی دارند.
5- هر دو زمان محدودی دارند.
تفاوتها:
1- مسابقه فوتبال امکان تجدید دارد ولی زندگی نه!
2- داور فوتبال ممکن است خطا کند ولی داور زندگی نه!
3- زمان فوتبال مشخص است ولی زمان زندگی نه!
4- نتیجه مسابقه فوتبال ممکن است تساوی باشد ولی نتیجه زندگی یا برد است یا باخت!

 

فعالیت کلاسی صفحه 84 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به کمک دوستان تان عوامل دیگری که موجب هدر رفتن عمر انسان می ‌شود را نام ببرید. به نظر شما راهکار مبارزه با این عوامل چیست؟
جواب1- عجله کردن
2- دوستی با افراد ناباب
3- خوش گذرانی
4- عدم توجه به خدا
تفکر، اگر انسان بیندیشد که نعمت عمر فقط یکبار به او عطا شده و اینکه کارهایش توسط خداوند ثبت و ضبط می‌شود و باید در آن دنیا جواب کارهایش را بدهد، حواسش را جمع می کند و از عمرش درست استفاده می‌کند.

 

فعالیت کلاسی صفحه 86 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

چند کار اشتباه که معمولاً انسانها در زندگی خود انجام می‌دهند را نام ببرید و نتایج و عواقب آنها را بیان کنید. به نظر شما اگر انسان‌ها قبل از انجام این گونه کارها به نتایج آن فکر می‌کردند، باز هم آنها را انجام می‌دادند؟
جواب1- بی‌احترامی به والدین
2- انجام کارهای زشت
3- خیانت در امانت
4- آزار رساندن به دیگران
بی‌توجهی به عبادات و تکالیف الهی نتایج و عواقب آنها: دوری از خداوند – غرق شدن در گناه – از بین رفتن برکت در زندگی – رنج و عذاب دنیوی – رنج و عذاب اخروی – دور شدن از رحمت خداوند – حسرت و پشیمانی
اگر ما قبل از انجام این کارها به نتایج آن فکر می‌کردیم هرگز این کارها را انجام نمی‌دادیم.

 

همیار

خودت را امتحان کن صفحه 86 پیام هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

1- بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت‌هایی وجود دارد؟
جواب هر دو در به سرعت می گذرند – قابل بازگشت نیستند

2- آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟ توضیح دهید.
جواب خیر،چگونگی استفاده کردن از فرصت عمر مهم است.

 

3- خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه‌تر معرفی می‌کند؟ چرا؟
جواب 1- کسانی که توانایی اندیشیدن دارند، ولی از این نعمت خداوند استفاده نمی‌‌کنند.
2- چشم دارند ولی از آنچه می‌‌بینند عبرت نمی‌‌گیرند.
3- گوش دارند ولی برای شنیدن دستورات خداوند از آن استفاده نمی‌‌کنند.

 

4- سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید.
جواب 1- عجله کردن 2- دوستی با افراد ناباب 3- عدم توجه به خداوند

حتما پیشنهاد میشود از سوالات دینی هشتم دیدن فرمایید همچنین جهت نمایش درس بعدی گام به گام دینی هشتم روی لینک جواب درس 11 دینی هشتم کلیک نمایید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *