گام به گام درس 10 عربی هشتم

گام به گام درس 10 عربی هشتم

جواب تمرینات درس دهم عربی هشتم

گام به گام درس 10 عربی هشتم

نام درس : درس دهم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب تمرینات درس دهم عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید جواب و معنی عربی هشتم درس دهم را مشاهده نمایید. گام به گام عربی هشتم درس اخر درس دهم / ترجمه و جواب صفحه های ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۵و ۱۱۶و ۱۱۷و ۱۱۸و ۱۱۹ پاسخ تمرینات درس ۱۰ عربی هشتم

معنی کلمات درس 10 عربی هشتم

معنی کلمات درس 10 عربی هشتم

معنی درس دهم عربی هشتم

ترجمه صفحه 112 عربی هشتم

سَألَ مُعَلِّمُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ: معلم زبان عربی پرسید

لمُْدَرِّسُ
معلم
الَطُّلّابُ
دانش‌آموزان
هَلْ تَعْرِفونَ حِکََماً؟
آیا حکمت ها (سخنان حکیمانه)رامی دانید(می شناسید)؟
الَأْوَّلُ: نَعَم؛ نَعرِفُ کَثیراً.
اولی: بله زیاد می‌دانیم.
مَنْ یَعْرِفُ حَدیثاً حَوْلَ قیمَهِ الْعِلْمِ؟
چه کسی سخنی درباره ارزش علم می‌داند؟
الَثاّنی: اَلْعِلْمُ کَنْزٌ.
دومی: دانش گنج است.
مَنْ یَذْکُرُ حَدیثاً عَنِ الاِتِّحادِ؟
چه کسی سخنی دربارهٔ اتحاد ذکر می‌کند؟
اَلثّالِثُ: یَدُ اللهِ مَعَ الْجَماعَهِ.
سومی: دست خدا با جماعت است.

ترجمه صفحه 112 عربی هشتم

مَنْ یَعْلَمُ مِنکُم حِکمَهً حَولَ الْفُرصَهِ؟
چه کسی از شما مثلی در مورد فرصت می‌داند؟
اَلرّابِعُ: إضاعَهُ الْفُرصَهِ غُصَّهٌ.
چهارمی: :از دست دادن فرصت غصه است.
مَنْ یَقولُ حَدیثاً حَوْلَ الْأَخْلاقِ الْحَسَنَهِ؟
چه کسی سخنی در مورد اخلاق خوب می‌گوید؟
اَلْخامِسُ: حُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدّینِ.
پنجمی: خوش اخلاقی نیمی از دین است.
مَنْ یَعْرِفُ حِکْمهً حَوْلَ مُداراهِ النّاسِ؟
چه کسی مثلی در مورد مدارا (سازگاری) با مردم می‌داند؟
اَلسّادِسُ: سَلامَهُ الْعَیْشِ فِی الْمُداراهِ.
ششمی: سلامتی زندگی در سازگاری است.
مَنْ یَعْرِفُ مَثَلاً حَوْلَ صِفَهِ الْمؤمِنِ؟
چه کسی مثلی در مورد ویژگی مؤمن می‌داند؟
اَلسّابِعُ: اَلْمؤمِنُ قَلیلُ الْکَلامِ کَثیرُ الْعَمَلِ.
هفتمی: مؤمن کم حرف و پر کار است.
مَنْ یَعْرِفُ حَدیثاً حَوْلَ أَهَمّیَّهِ الصَّلاهِ؟
چه کسی سخنی در مورد اهمیت نماز می‌داند؟
اَلثّامِنُ: اَلصَّلاهُ عَمودُ الدّینِ.
هشتمی: نماز ستون دین است.
مَنْ یَذکُرُ حَدیثاً حَولَ التَّفَکُّرِ؟
چه کسی سخنی در مورد تفکر بیان می‌کند؟
اَلتّاسِعُ: تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَهِ سَبْعینَ سَنَهً.
نهمی: یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.
ما فائِدَهُ الْأَمثالِ وَ الْحِکَمِ؟
فایدهٔ مثل‌ها و پندها چیست؟
اَلْعاشِرُ: کُنوزُ اللُّغَهِ.
دهمی: گنج‌های زبان هستند.
هَلْ تَعْرِفونَ إِجابَهً أُخْرَی؟
آیا جواب دیگری می‌دانید؟
اَلْحادیَ عَشَرَ: نَعَم؛ اَلْأَمثالُ وَ الْحِکََمُ میراثُ أَجْدادِنا.
یازدهمی: بله؛ مثل‌ها و حکمت‌ها میراث پدر بزرگان ما هستند.

 

📘 جواب تمرینات درس ۱۰ عربی هشتم

جواب تمرین صفحه 114 عربی هشتم

جواب تمرینات درس ۱۰ عربی هشتم

📘 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

جواب: 1-الحادی عشَر 2 -الخَمیس 3 -الثامِن 4 -األوّل 5 -الخَریف*پاسخ تمرین اول صفحه 114

جواب تمرین صفحه 114 عربی هشتم

1- ماه یازدهم در سال ماه بهمن است.
2- جایزه نفره نخست جایزه ی طلایی است.
3-روز ششم در هفته روز پنجشنبه است.
4- ما در این سال در کلاس هفتم بودیم.
5- سومین فصل در سال پاییز است.

جواب تمرین صفحه 115 عربی هشتم

جواب تمرینات درس ۱۰ عربی هشتم

📘 زیاد جمله زیر را ترجمه کنید.
اَلْفاکِهَهُ الْأَولَی رُمّانٌ وَ الثّانیَهُ عِنَبٌ وَ الثّالِثَهُ تُفّاحٌ وَ الرّابِعَهُ مَوزٌ وَ الْخامِسَهُ بُرتُقالٌ وَ السّادِسَهُ تَمْرٌ.
پاسخ: میوه اول انارودومی انگوروسومی سیب و چهارمی موز و پنجمی پرتقال و ششمی خرما است.

جواب تمرین صفحه 116 عربی هشتم

جواب تمرینات درس ۱۰ عربی هشتم

📘 هر توضیح را به کلمه مربوط به آن وصل کنید.

جواب تمرین صفحه 116 عربی هشتم

معنی زیر به ترتیب تصویر بالا و کلمه جلوی آن نوشته شده است .

1-زبان بین‌المللی در سازمان ملل متحد: لغت نامه
2-فصل شکوفه‌ها و آغاز فصل‌های سال: عربی
3-کتابی که معنی کلمات را شرح می‌دهد: بهار
4-قطره‌های جاری از چشم: مسجد
5-نماز خانه نزد مسلمانان: اشک
6-غذایی که صبح می‌خوریم: سال
7-مکان معاینه بیماران : صبحانه
8-دوازده ماه : درمانگاه

جواب تمرین صفحه 117 عربی هشتم

جواب تمرینات درس ۱۰ عربی هشتم

📘 جمله‌های هماهنگ عربی و فارسی را به هم وصل کنید.

جمله‌های هماهنگ عربی و فارسی را به هم وصل کنید. 

خَیرُ الْأُمورِ أَوسَطُها.

پاسخ: اندازه نگه دار که اندازه نکوست؛ هم لایق دشمن است و هم لایق دوست.

سُکوتُ اللِّسانِ سَلامَهُ الْإِنسانِ.

پاسخ: زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد.

اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ.

پاسخ: عالم بی عمل به چه مانَد؟ به زنبور بی عسل.

مَنْ زَرَعَ الْعُدْوانَ حَصَدَ الْخُسْانَ.

پاسخ: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد؛ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.

زینَهُ الْباطِنِ خَیْرٌ مِنْ زینَهِ الظّاهِرِ.

پاسخ: تن آدمی شریف است به جان آدمیّت / نه همین لباس زیباست نشان آدمیّت جواب تمرینات درس ۱۰ عربی هشتم

عقربه‌های هر ساعت را رسم کنید.

پاسخ: الخامسه (ساعت 5 )الرّابِعَه (ساعت 4 )

جواب تمرین صفحه 118 عربی هشتم

پاسخ: العاشِرَه (ساعت 10 )الواحِدَه (ساعت 1 ) الثّانیه (ساعت 2 )

پاسخ: الحادیَه عَشَرَه (ساعت 11 )السّادِسَه (ساعت 6 )التّاسِعَه (ساعت 7 )

نکته: همانطور که در تصاویر باال می بینید، برای ساعت شماری از اعداد ترتیبی مؤنث استفاده می شود

جواب تمرینات درس ۱۰ عربی هشتم

📘 متن زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر عددهای ترتیبی خط بکشید.

أیْنَ مَراقِدُ الْأَئِمَّهِ؟

مرقدهای امامان (ع) کجا هستند؟

1- مَرقَدُ الْإمامِ الْأوَّلِ (ع) فِی النَّجَفِ الْأشرَفِ؛

مرقد امام اول (ع) در نجف اشرف است.

2- وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّانی و الرّابِعِ وَ الْخامِسِ وَ السّادِسِ (ع) فِی الْبَقیعِ الشَّریفِ؛

و مرقد امام دوم و چهارم و پنجم و ششم (ع) در بقیع شریف اس

جواب تمرین صفحه 119 عربی هشتم

3- وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّالِثِ (ع) فی کَربَلاءَ؛

و مرقد امام سوم (ع) در کربلاست.

4- وَ مَرقَدُ الْإمامِ السّابِعِ وَ التّاسِعِ (ع) فِی الْکاظِمیَّهِ؛

و مرقد امام هفتم و نهم (ع) در کاظمین است.

5-وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّامِنِ (ع) فی مَشهَدَ فی مُحافَظَهِ خراسانَ الرَّضَویَّهِ؛

و مرقد امام هشتم در مشهد در استان خراسان رضوی است.

6-وَ مَرقَدُ الْإمامِ الْعاشِرِ وَ الْحادیَ عَشَرَ فی سامَرّاءَ؛

و مرقد امام دهم و یازدهم (ع) در سامرا است.

7-وَ الْإمامُ الثّانیَ عَشَرَ (عج) حَیٌّ غائِبٌ عَنِ النَّظَرِ.

و امام دوازدهم (عج) زنده و از دید غایب است.

 

جواب تمرینات درس ۱۰ عربی هشتم

📘 معنای مصراع‌های عربی این سروده حافظ را بنویسید.

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه /  إنّی رَأَیْتُ دَهْراً مِنْ هَجْرِک الْقیامَه

پاسخ:همانا من از دوری تو روزگار را مانند قیامت دیدم.

دارم من از فراقش در دیده صد علامت / لَیْسَتْ دُموعُ عَیْنی هٰذی لَنا الْعَلامَه؟

پاسخ: اشک‌های چشم نیست (بلکه) این برای ما نشانه است.

 

 

معنی آخر صفحه ۱۲۰ عربی هشتم

پاسخ: ای دوستان ، به آخر سال تحصیلی رسیدیم؛ در امان خدا؛ و به امید دیدار در کلاس نهم؛ خدا حفظ تان کند ، به سلامت

 

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی هشتم و همچنین درس 1 عربی هشتم نیز دیدن فرمایید

 

 

 

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 43 | در انتظار بررسی: 0

 • علی صالحی :

  عالیه

 • محمد مهدی بایندر :

  واقعا ممنونم از بابت سازنده این گام به گام ها
  اما فقط یک درخواست دارم لطفا اگه میشه گام به گام تفکر هشتم هم بذارید ممنون

  • A.M.ghassabi :

   عالیه فقط اگه میشه لطف کنید گام ب گام ریاضی رو هم بزارید

  • فاطمه رضایی :

   عالیییییی 💚

 • الیسار :

  واقعا عالیه فقط جاهایی یه اشکالات ریزی داره اگه میشه اصلاح کنید

 • Hediye :

  واقعا عالی بود خیلی ممنون بابت راهنماییتون❤️😍🙏

 • الن :

  عالی و بدون نقص ولی کاش اخر صفحه ۱۲۰ رو هم ترجمه میکردید خیلی ممنونم از سایت خوبتون موفق باشید

  • علی :

   لطفا ریاضی هم بگزارید

  • Yas :

   ترجمه کردن که همون دو خط اخر را

 • ..... :

  عالی بود مـرسۍ

 • Mhr :

  عالییییییییییییی ممنون از شما❤

 • دانش آموز :

  سلام اینکه قسمت التمرین الثالث را معنی ش رو جابه جا نوشته بودید

  • HamGamDars :

   جابجا نیست
   بر اساس تصویر بالاش نوشتیم
   شما همون طوری که وصل کردیم باید تمرین رو حل کنید

 • Hesam :

  عالی بود واقعا

 • دل ارام :

  عالی بود
  مرسی

 • امانج کرینی :

  این برنامه به انتهای عالی بودنش رسیده و از این عالی تر نخواهد بود با تشکر از برنامه نویس عزیزش

  • HamGamDars :

   آپدیت بعدی رو چی میگی

   • حامد :

    عالی عالی عالی

   • Sajedeh :

    عالی بود💙💙

 • ادرینا :

  عالی بود 😌

  • Tabasom :

   علی بود واقعا من خیلی پیشرفت کردم👀❤️
   خیلی ممنون بابت برنامه فوق‌العاده که درست کردین😍🐾

 • Sarina Dentist :

  صفحه ۱۲۰ آخر درباره مراقب خودتون باشید خدا با شماست به کلاس نهم خوش اومدید به سلامت
  داره صحبت می‌کنه مهم نیست

 • بارش :

  عالی فوق العادس👍👌👌

 • بیتا :

  آخر صفحه ۱۲۰ معنیش این میشع:
  ای دوستان ، به آخر سال تحصیلی رسیدیم؛در امان خدا؛و به امید دیدار در کلاس نهم؛خدا حفظتان کند ، به سلامت

  برای کسایی که دوست دارند معنیش رو بدونند

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم
   موفق باشی

  • Blue devil :

   فوق‌العاده بود ممنون 🙏🏻

 • نسی :

  عالیییییی😍😍😍😍😍

 • مینا :

  عالی بود ♥♥♥♥

 • ثمین نوجوان :

  سلام ممنون دستتون درددنکنه

 • ترانه :

  خیلی ممنون بابت این که گام به گام رو گذاشتین

 • Yekta :) :

  سلام ممنون از مطالب عالیتون 🙏🏻👌🏻🌹

 • اشکان :

  خیلی عالی بود……

  خیلی جاها به دردم خورد

 • M.A.K.N.D :

  خشید چرا نمیشه درس دهم رو دانلود کرد؟

 • ثنا خاوری :

  خیلی جاها ب دردم خورد عالیه واقعا😘😍😘

 • ثنا خاوری :

  عالیه واقعا😘😘

 • A,SH :

  سلام
  ممنون از سازنده سایت و برنامه همگام …
  ولی نمی دانم چرا نمی تونم برنامه اش را دانلود کنم …
  لطفاً رسیدگی کنید
  💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

 • امیر :

  عربی که که چی چیه که سایت داشته باشه

 • امیررضا جولائی :

  واقعا عالیییییییییییییییییییییییییییییه من نزدیک ود نمره م د شه ولی خاطر شما 20شدممممم ممنون ازتون نمیدونم چی گم فقط میتونم گم دمتون گرم ا این سایتتون 😍😍😍😍😍😊😊😊

 • رضا رنجر :

  عالی ود ممنون

 • Tabasom :

  عالیییی بودددد❤️🤕⛓️

 • علی :

  چرا انقد سایتتون خوبه

 • 💙💙Sajede :

  کاش سوالات تستی هم میزاشتین هم برا امتحان تست خوب بود هم برا سنجش و….

 • یک کاربر :

  خیلی خوبه اما اگه ترجمه اون کلمه به کلمه بود خیلی بهتر می شد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *