جواب فعالیت های درس چهارم دفاعی نهم

گام به گام درس چهارم دفاعی نهم

جواب فعالیت های دفاعی نهم درس 4

گام به گام درس چهارم دفاعی نهم

نام درس : بسیج ، مدرسه عشق | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب فعالیت های دفاعی نهم درس 4

گام به گام دفاعی نهم / درس چهارم:: بسیج ، مدرسه عشق

فعالیت (1) صفحه 35 دفاعی نهم

درباره استفاده از الگوی بسیج در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و عراق بررسی و تحقیق کنید.

دانلود تحقیق بسیج دانلود تحقیق بسیج

 

فعالیت (2) صفحه 37 دفاعی نهم

سایر اقشار و تشکل‌های بسیج را درجدول زیر قرار دهید و درباره یکی از تشکل‌های بسیج توضیح دهید.

بسیج دانش آموزیبسیج فرهنگیانبسیج دانشجویی
سازمان بسیج ورزشکارانسازمان اردویی، راهیان نور و گردشگریسازمان بسیج هنرمندان
سازمان بسیج اساتیدسازمان بسیج کارگریسازمان بسیج جامعه پزشکی

 

فعالیت (3) صفحه 38 دفاعی نهم

درباره هریک از فعالیتهای بسیج با مشورت مسئوالن بسیج مدرسه و محله گزارشی تهیه کنید و در کلاس درس ارائه دهید.
برعهده دانش آموز

شما میتوانید دیگر دروس پایه نهم را در سایت همگام درس مشاهده نمایید. همچنین پیشنهاد میشود از جواب درس 5 دفاعی نهم و  سوالات درس 4 دفاعی نهم نیز دیدن فرمایید

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.