درس دوم زبان انگلیسی هشتم | درس 2

گام به گام درس دوم زبان انگلیسی هشتم

جواب و معنی درس 2 زبان هشتم

گام به گام درس دوم زبان انگلیسی هشتم

نام درس : درس اول | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب و معنی درس 2 زبان هشتم

گام به گام زبان هشتم

گزارشدرس 2

معنی درس دوم زبان هشتم

معنی درس دوم زبان هشتم

Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh?

ریحانه ، بعد از ظهرها چکار می کنی؟

Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays.

خوب ، من یکشنبه و سه شنبه به باشگاه می روم.

Teacher: How about Friday mornings?

صبح های جمعه چطور؟

Student: I stay at home and relax. Why?

من در خانه می مانم و استراحت میکنم. چطور؟

همیار

Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her?

می دونی ، شیوا در زبان انگلیسی مهارت چندانی ندارد. آیا می توانید به او کمک کنید؟

Student: Oh, sure.

بله حتما

Teacher: That sounds great! When can you start?

عالی است کی میتونی شروع کنی؟

Student: This Wednesday afternoon.

این چهارشنبه بعد از ظهر

Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know.

خوبه. متشکرم. به او خبر خواهم داد.

 

جواب صفحه 19 زبان هشتم

جواب صفحه 19 زبان هشتم

من به مدرسه میروم. صبح ها چه کار می کنید؟
ما ورزش می کنیم. بعد از ظهرها چه کار می کنید؟
من دروسم را می خوانم. عصر ها چه کار میکنی؟
ما تلویزیون تماشا می کنیم. صبح های جمعه چه می کنید؟
به اقوامم سر می زنم. عصرهای پنجشنبه چه می کنید؟

جواب صفحه 19 زبان هشتم

Time Expressions The Weekend Weekdays
در صبح پنج شنبه شنبه
بعد از ظهر جمعه یک شنبه
در بعدازظهر دو شنبه
در روز های هفته سه شنبه
در آخر هفته چهار شنبه

 

جواب صفحه 19 زبان هشتم

هر روز هفته چه مواقع / چه روز هایی به مدرسه میروید؟
هر چهارشنبه بعد از ظهر چه مواقع / چه روز هایی به خرید میروید؟
در شنبه ها و سه شنبه ها چه مواقع / چه روز هایی ورزش میکنید؟
در دوشنبه صبح چه مواقع / چه روز هایی به انگلیسی میخوانید؟
در یک شنبه بعد از ظهر چه مواقع / چه روز هایی به کتابخانه میروید؟

 

جواب صفحه 21 زبان هشتم

Student: Excuse me, sir, what’s هفته روزهای in English?

 ببخشید آقا “روزهای هفته ” به انگلیسی چه میشود؟

Teacher: That’s ‘weekdays’.

این “روزهای هفته” است.

Student: How do you spell it?

چطور آن را هجی می کنید؟

Teacher: W-E-E-K-D-A-Y-S.

Student : Thanks. And how do you say S-T in ‘study’∗?

با تشکر. و چگونه می توانید S-T را در “مطالعه” بگویید؟

Teacher: The correct pronunciation is ‘study’.

 تلفظ صحیح آن “مطالعه” است.

Student: There’s no /e / at the beginning, right?

 در آغاز هیچ / e / وجود ندارد ، درست است؟

Teacher: No, there isn’t

: نه ، وجود ندارد

 

جواب صفحه 22 زبان هشتم

help her mother goto school neda
play games goto the park nasrin
read books goto the librery zahra

 

جواب صفحه 24 زبان هشتم

جواب صفحه 24 زبان هشتم

 

جواب صفحه 25 زبان هشتم

جواب صفحه 25 زبان هشتم

 

» حتما پیشنهاد میشود از درس سوم زبان هشتم نیز دیدن فرمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *