کاربرگه شماره 4 مطالعات هفتم با جواب

کاربرگه شماره 4 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 4 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره 4 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : شماره 4 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 4 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 4

جواب کاربرگه شماره 4 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه شماره 4 مطالعات هفتم

ـ روی نقشه نام قل ّههایی را که نوشته نشده است بنویسید. 

ـ دریاها را با مداد آبی رنگ کنید.

 – کدام قله ها آتشفشان بودهاند؟ بنویسید. 

تفتان و دماوند و سهند و سبلان و هزار و لاله زار

 

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.