کاربرگه شماره 2 مطالعات هفتم با جواب

کاربرگه شماره 2 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 2 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره 2 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : شماره 2 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 2 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 2

جواب کاربرگه شماره 2 مطالعات هفتم

الف) هریک از مواد اولیه زیر مربوط به کدام صنعت است؟ با خط به هم مربوط کنید.

جواب کاربرگه شماره 2 مطالعات هفتم

ب) هریک از واحدهای زیر نمایانگر فعالیت در کدام بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات هستند؟

جواب کاربرگه شماره 2 مطالعات هفتم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *