کاربرگه شماره 17 مطالعات هفتم با جواب

کاربرگه شماره 17 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 17 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره 17 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : شماره 17 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 17 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 17

جواب کاربرگه 17 مطالعات هفتم

ایلامیان برای کارهای مختلف مثل داد و ستد و تجارت یا علامت گذاری روی بستهبندی کالاهایی که تولید میکردند، مهر هایی ساخته بودند. در این تصویرها، نمونههایی از مهر های بهجا مانده از ایلامیها را مشاهده میکنید. این مهرها مربوط به حدود پنج هزار سال پیش است که باستانشناس سان آنها را پیدا کردهاند. به نظر میرسد روی این مهرها تصاویری از فعالیتها و کارهای مختلف آنها حک شده است.

١ــ حدس بزنید هر کدام چه فعالیتی را نشان میدهد؟

٢ــ تصاویر را به دلخواه رنگ کنید

جواب کاربرگه 17 مطالعات هفتم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *