کاربرگه شماره 16 مطالعات هفتم با جواب

کاربرگه شماره 16 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 16 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره 16 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : شماره 16 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 16 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 16

جواب کاربرگه 16 مطالعات هفتم

این سنگ نگاره در محل ابراهیم آباد اراک بر روی کوهی قرار دارد و متعلق به چند هزار سال پیش است. همانطورکه مشاهده میکنید روی آن شکل های کنده شده است. به نظر میرسد، انسانهای آن دوره تصویر حیواناتی نظیر سگ، بز کوهی، قوچ، گرگ، آهو، ابزار شکار و شکارچی را روی سنگ کنده باشند.

١ــ دور هریک از موارد بالا را که میتوانید در سنگ نگاره پیدا کنید خط بکشید.

٢ــ این سنگ نگاره چه مرحله ای از زندگی بشر را نشان میدهد؟

دوران باستان

کاربرگه 16 مطالعات هفتم

 

٣ــ به نظر شما چرا انسانهای آن دوره، چنین تصویر هایی را روی سنگ ها می کندند؟ گفتوگو کنید.

برای مبادله اطلاعات بین هم و بین نسل های مختلف و همچنین برای شهردار و ثبت اطلاعات

همیار

 

دیدگاه : 1

  • پپ :

    خوب بود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *