کاربرگه شماره 15 مطالعات هفتم با جواب

کاربرگه شماره 15 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 15 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره 15 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : شماره 15 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 15 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 15

جواب کاربرگه 15 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه 15 مطالعات هفتم

 

به نقشه توجه کنید و به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
ــ چند بیمارستان و درمانگاه نزدیک به حرم پیدا کنید و دور آنها را خط بکشید.
ــ آیا حرم به پایانه اتوبوسها نزدیکتر است یا ایستگاه راهآهن؟ ایستگاه راه آهن
ــ خیابانهای اصلی در چهار جهت حرم مطهر را پیدا کنید و نام آنها را بنویسید. خیابان های » امام رضا ، طبرسی ، نواب و شیرازی
ــ دو بوستان (پارک) در شهر مشهد روی نقشه پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. پارک وحدت و کوه سنگی

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *