کاربرگه شماره 14 مطالعات هفتم با جواب

کاربرگه شماره 14 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 14 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره 14 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : شماره 14 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 14 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 14

جواب کاربرگه 14 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه 16 مطالعات هفتم

١ــ با استفاده از مقیاس خطی و یک خط کش فاصله مکانهای زیر را محاسبه کنید.
قزوین ــ تاکستان ( ….35….. کیلومتر)
محمدیه ــ قزوین ( ….20…. کیلومتر)
قزوین ــ بوئین زهرا ( …55.. کیلومتر)
قزوین ــ هشتگرد (…75… کیلومتر)

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *