کاربرگه شماره 1 مطالعات هفتم با جواب

کاربرگه شماره 1 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ شماره 1 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره 1 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : شماره 1 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ شماره 1 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم / شماره 1

جواب کاربرگه شماره ۱ مطالعات هفتم

جدول را کامل کنید. نام خودتان و اعضای خانواده را بنویسید، سپس حقوق و مسئولیتهای هریک از اعضای خانواده را به طور مختصر توضیح دهید.

نام اعضای خانوادهحقوقمسئولیت ها
۱- پدرپدر حق دارد که به او احترام بگذاریم

و از دستورات او اطاعت کنیم

محافظت از خانواده
تامین معاش خانواده
تربیت فرزندان
ایجاد امنیت
۲- مادرکمک کردن در کارهای خانه به او
حفظ احترام مادر در خانواده
مراقبت از فرزندان و کانون خانواده
رسیدگی به امور منزل
۳- فرزندداشتن نام مناسب
فراهم بودن وسایل رفاهی مانند مسکن و پوشاک
به درستی تربیت شود
برطرف شدن نیازهای مادی و معنوی
احترام به خانواده
اطاعت از قوانین خانه
اجرای بی منت اوامر والدین

جواب کاربرگه شماره 1 مطالعات هفتم

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.