جواب پودمان ۱ نوآوری و فناوری هفتم

جواب پودمان 1 نوآوری و فناوری هفتم

پودمان نوآوری و فناوری کلاس هفتم

جواب پودمان 1 نوآوری و فناوری هفتم

نام درس : پودمان اول | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

پودمان نوآوری و فناوری کلاس هفتم

جواب پودمان نوآوری و فناوری کلاس هفتم / سوالات پودمان نوآوری و فناوری هفتم / پاسخ صفحه 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 کاروفناوری هفتم

پودمان نوآوری و فناوری ( درس ۱)

کار کلاسی صفحه ۲ کاروفناوری هفتم

با کمک دوســتان خود، یک گروه تشــکیل دهید و چند اختراع را که در پیرامونتان وجود دارد در جدول ۱ــ۱ ، به همراه هدف از اختراع آنها، بنویسید.

نام اختراع و نوآوریهدف از اختراع و نوآوریکار کلاسی صفحه 2 کاروفناوری هفتم
تلفن همراهبرقراری ارتباط در همه جاو همیشه
چرخ راحت کردن حرکت
لامپتولید نور و روشنایی

کار کلاسی صفحه ۳ کاروفناوری هفتم

بررسی چند اختراع الهام گرفته‌ شده از طبیعت

در گروه خود، چند اختراع الهام گرفته شده از آفرینش را در جدول ۲ــ١ بنویسید.

نام آفریده یا موجود طبیعی  اختراع الهام گرفته از آن
چشم دوربین عکاسی
دندان – شاخ سنگ های تیز، چاقو، کارد
تار عنکبوت تور ماهیگیری، جلیقه ضد گلوله
کلیه دستگاه دیالیز

کار کلاسی صفحه ۳ کاروفناوری هفتم

باز و بستن و شناسایی اجزای یک وسیله
با راهنمایی دبیر خود و پس از باز و بستن یک وسیله دلخواه، جدول ۳ــ١ را پر کنید.
نام وسیله : دوچرخه

بخشهای مهم وسیله وظیفه بخش  اجزای ثابت بخش اجزای متحرک بخش
 چرخ حرکت دورانی به انتقالیمیل محورلاستیک، ساچمه، پره
هدایت و فرمانکنترل حرکت دوچرخهترمز هاساچمه ها، فرمان

بررسی صفحه ۴ کاروفناوری هفتم

در گروه های چند نفری زندگی نامه چند مخترع ایرانی را که اختراعات و نوآوری هایی داشته اند، بررسی و جدول ۴ــ۱ را کامل کنید.

مخترعین و نوآوران اختراع و نوآوری هدف ازاختراع و نوآوری
شیخ بهاییحمامی که با یک شمع روشن میشداستفاده از گاز های فاضلاب و گرم کردن حمام
جابر بن حیانظروف سفالی براقاستفاده از لعاب برای دوام بیشتر
خوارزمیزیج خوارزمیجدولی برای ستاره شناسی

کارکلاسی صفحه ۴ کاروفناوری هفتم

ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت
با کمک دبیر خود جدول ۵ــ١ را پر کنید. در این جدول با روشی که دوست دارید بین گزینه های ستون اول و ردیف اول ارتباط برقرار کنید. چیزهایی را به جدول بیفزایید یا یک بازی اختراع کنید.

چرخخوشمزهبال
صندلیصندلی به شکل چرخشیرینی خوشمزه به شکل صندلیصندلی بالدار، بالی به  شکل صندلیصندلی پرمده، پرنده ای به شکل صندلی
کتابکتابی به شکل چرخکتابی در مورد خوشمزه بودن غذاها کتاب در مورد بالکتابی به شکل پرنده
کفشکفش چرخ دار، اسکیت شکلات خوشمزه به شکل کفشکفش بال دار کفش پرنده
گل گل به شکل چرخ شیرینی به شکل گلبالی به شکل گل….پرنده با بوی گل
نیمکتنیمکت چرخ دارشیرینی به شکل نیمکتنیمکتی به اندازه بالنیمکت پرنده

پرسش صفحه ۶ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی

بارش فکری گروهی تشکیل دهید و با کمک دبیر خود درباره یکی از موارد زیر و ایدههای دیگر، روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه را در زیر بنویسید.
۱ــ چگونه میتوانید در حیاط، بازیهای بهتری داشته باشید؟
۲ــ برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنید، چه باید کرد؟
۳_ چگونه در مدرسه نظافت را رعایت کنیم

برگە ایدهپردازی باروش بارش فکر
اعضای گروه: مهدی – محمد – رضا  تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۶ ساعت: ۱۰:۳۰
موضوع : چگونه میتوانید در حیاط، بازیهای بهتری داشته باشید؟
۱-قبل از شروع بندی تیم بندی کنیم (گروه بندی)
۲- برای بازی ابزار های خلاقانه مثل تور و سبد طراحی کنیم
۳-میتوانیم مسابقه طراحی کنیم

 

پرسش صفحه ۶ کاروفناوری هفتم

اگر تنها دو ظرف ٣ و ۱۰ لیتری داشته باشید چگونه میتوانید با این دو ظرف، ۸ لیتر آب از رودخانه بردارید؟
پاسخ:  برای ساخت یک ظرف دو لیتری ابتدا ظرف ۱۰لیتری را پرکرده و با ظرف ۳ لیتری خالی ۳ بار از آب آن را خالی میکنیم. در نهایت یک لیتر آّب در ظرف ۱۰ لیتری باقی می ماند. آن یک لیتر را در ظرف ۳ لیتری خالی میکنیم، در نهایت یک ظرف با گنجایش ۲ لیتری بوجود می آید. ظرف ۱۰ لیتری خالی شده را کاملا پر میکنیم و سپس مقداری از آن را در ظرف ۲ لیتری میریزیم تا پرشود. حجم آب باقی مانده ۸ لیتر میشود.

کار کلاسی صفحه ۶ و ۷  کاروفناوری هفتم

پ) روش سوم پرورش خالقیت

روش سومی را که دبیر سر کلاس آموزش میدهد در گروه اجرا کنید، سپس آن را در برگه صفحه بعد بنویسید.

برگه پرورش خالقیت با روش: طراحی و ساخت گلجای
اعضای گروه: مهدی – محمد – رضا  تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۶ ساعت: ۱۰:۳۰
موضوع: چه راه حل هایی برای شکل پروژه میتوان ارایه کرد ؟

کار ها 

۱ )به شکل نیمکت
۲ )به شکل تنه درخت
۳ )به شکل سبد گل
۴)به شکل دوچرخه

کار کلاسی صفحه۸ کاروفناوری هفتم

طراحی و ساخت

گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که …بتوانیم اجسام خطرناک را برداریم….. برای این کار میتوانیم از نخ، چسب، کاغذ، کش لاستیکی، آهنربا ، مقوا، تکه چوب و هر آنچه در دسترس است استفاده کنیم. این اختراع ما خواهد بود و در آینده  کار مردم را آسانتر میکند و به نوآوری تبدیل خواهد شد.

جدول ۶ــ۱ فرم خالصه گزارش طراحی و ساخت .….دست مصنوعی .. را در دفتر میکشیم و آن را تکمیل میکنیم.

نام اختراع ما : دستگاه حکاکی روی چوب

اختراع ما چه کارمی‌کند؟ میتوانیم روی چوب اشکالی را بکشیم

ما در این اختراع یاد گرفتیم که : چگونه با ایده گرفتن از وسایط اطراف میتوانیم چیزی اختراع کنیم

موارد استفاده از اختراع ما درآینده عبارت انداز: سیم مفتول ، باتری کتابی – میله خودکار

مراحلشرح
تعریف نیازوسیله ای برای طرح اشکال روی چوب
برسی نیاز و مسئلهاین ابزار چه ویژگی هایی دارد و چه لزومی به ساخت و تولید آن است؟

کار کلاسی صفحه ۹ کاروفناوری هفتم

با هم ِ اندیشی در گروه خود، برای آسان شدن یادسپاری پنج کلمه «زنبور، یک، نوآوری، گیاه، دانه»،سه فناوری ارائه کنید و در جدول ۷ــ۱ بنویسید.

شماره فناوریتوضیح آن
۱استفاده از فناوری سر واژه  نویسی: واژه زندگی
ز: زنبور، ن: نوآوری، د: دانه، گ: گیاه، ی: یک
۲نوشتن یک شعر یا جمله یا داستان کوتاه:یک زنبود با نوآوری دانه یک گیاه را به شکل کندو در آورد.
۳استفاده از یک نقاشی و تصویر

 

کار کلاسی صفحه ۱۰ کاروفناوری هفتم

بیان چند راه حل برای پیشرفت کشور
به صورت گروهی برای پیشرفت کشور در بخش فناوری، راه حل هایی را ارائه دهید و در جدول ٨  ــ١ بنویسید.

راه حلنمونه 
۱تحقیق و کار در زمینه فناوری های هوا و فضا
۲ پیشرفت در فناوری هسته ای
۳ انجام فناوری های پزشکی و بهداشت
۴ کار و تحقیق در فناوری نانوتکنولوژی

کار کلاسی صفحه ۱۱ کاروفناوری هفتم

فناوری طبیعی و فناوری مصنوعیپ

فناوری طبیعی و فناوری مصنوعی

با بررسی شکل ١٠ــ١ و راهنمایی دبیر به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

۱ – دانۀ چه گیاهی در شکل نشان داده‌ شده است؟
پاسخ: گیاه بابا آدم یا زردان تصویر این گیاه در ابتدای قسمت فناوری و نوآوری آورده شده است.
۲ – چه محصول فناوری مصنوعی از روی این دانه ساخته‌ شده است؟
پاسخ: چسب خود چسب یا چسب نر و ماده یا ولکرو Velcro
۳ – کاربرد محصول فناوری نشان داده‌شده چیست؟
پاسخ: در لباس ها و وسایل مختلف ورزشی پزشکی، کفش ها،فشارسنج،کمربند طبی و

کار کلاسی صفحه ۱۱ کاروفناوری هفتم

نمونه‌ای ازمحصولات فناوری طبیعی و مصنوعی

در گروه خود نمونه ای از محصولات فناوری طبیعی را، که مصنوعی آن نیز وجود دارد، تعیین کنید و ویژگی آن را بنویسید.
پاسخ: _گیاهان با نور خورشید فتوسنتز میکنند ؛ انسان ها نیز با تقلید از آنها نیز سلول های خورشیدی اختراع کرده اند و نور خورشید را به برق تبدیل میکنند
_ساخت رادار از روی فناوری طبیعی مسیریابی خفاش ها

کار کلاسی صفحه ۱۲ کاروفناوری هفتم

بررسی پنکه ازدیدگاه سیستم
در گروه خود در مورد پنکه به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱ــ اگر اجزای یک سیستم (این وسیله) باهم ارتباط نداشته باشند این وسیله کار میکند؟
پاسخ:خیر اگر اجزای یک سیستم با هم در ارتباط نباشند آن مجموعه سیستم نیست و آن وسیله اصلا کار نمیکند.
۲ــ چرا نمی توان پروانه این وسیله را، بدون تغییر دادن دیگر اجزا، بزرگتر ساخت؟
پاسخ:چون اندازه یک پروانه به اندازه دیگر اجزاء و قدرت تولید باد توسط پنکه بستگی دارد. اگر پروانه بزرگتر باشد باید دیگرقسمت های پنکه هم تغییر کنند.
۳ــ فرایند هایی را که در این وسیله میتوانید شناسایی کنید در زیر بنویسید.
پاسخ: تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی دورانی- تبدیل انرژی دورانی به انرژی باد

کار کلاسی صفحه 12 کاروفناوری هفتم

پرسش صفحه ۱۲ کاروفناوری هفتم

به پرسشهای زیر که درباره تفکر سیستمی است پاسح دهید:
۱ــ آیا در کارهایی که به صورت گروهی انجام می دهید باید با دیگران هماهنگ باشید؟
پاسخ: بله- هماهنگی شرط لازم برای انجام کار گروهی است.
٢ــ آیا کارهایتان را باید در زمان معینی تمام کنید؟
پاسخ: بله- در برنامه ریزی باید زمان پایان کار یا پروژه تعیین شود.
٣ــ اگر شما کارتان را درست و خوب انجام ندهید آیا کار دیگران خراب میشود؟
پاسخ: بله- در کارگروهی، کار همه ی اعضا بهم وابسته است و درست کارنکردن یکی بر کار دیگران تاثیر دارد.
۴ــ چگونه میتوانید با کمک دیگران به اهداف مشترک برسید؟
پاسخ: با همکاری، تعامل و انجام وظیفه به نحوه احسن

کار کلاسی صفحه ۱۳ کاروفناوری هفتم

بررسی چند سیستم دربدن انسان
در گروه خود، دستگاه ها و زیر سیستم های بدن انسان را در جدول ۹ــ١ بنویسید.

دستگاه های بدن  کاربرد دستگاه اجزاورودی خروجیشگفتی های آفرینش
بیناییرساندن پیامهای
تصویری به مغز
عصبهای بینایی
شبکیه,مردمک
نور اجسامدیدنچشم انسان قادر به دیدن و
تشخیص۱۰ میلیون رنگ است
 خون رسانیساندن اکسیژن و
مواد غذایی به
بخشهای مختلف
بدن
سرخ رگ، سیاه رگاکسیژن، مواد غذاییانتقال مواد زائد از سلول ها، انتقال اکسیژن و مواد غذایی به سلول هادر هر دقیقه ۲بار به هر کدام
از۱۰ میلیون میلیارد سلول
بدن غذا برده میشود.
شنواییرساندن پیام صوتی به مغز گوش خارجی، پرده گوش،امواج صوتیجواب به امواجیکی از وظایف سیستم
شنوایی کمک به تعادل بدن
است.

اگر جدول بالا را کامل مشاهده نمی کنید روی این لینک کلیک کنید

کار کلاسی صفحه ۱۳ کاروفناوری هفتم

بررسی سیستم درتیم ورزشی

اگر یک تیم ورزشی مانند …………….. را یک سیستم بدانید، اجزای (اعضای) آن و وظایف هر یک را در جدول ۱۰ــ۱ بنویسید، سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

اعضای سیستم(تیم)وظیفه
کاپیتانهماهنگ کننده بازیکنان
مربیهدایت و کنترل تیم
تماشگرانایجاد انگیزه در تیم فوتبال
دروازه باندفاع از دروازه

 

۱ــ چرا اگر بهترین بازیکن تیم ها نیز جمع شوند، نمیتوان گفت بهترین تیم ورزشی تشکیل می شود؟
پاسخ: چون ممکن است در ارتباط بین اعضا مناسب نباشد و باهم هماهنگ نباشند.
۲ــ آیا بازیکن های یک تیم میتوانند مستقل از هم کار کنند؟ چرا؟
پاسخ: خیر زیرا هدف تیم و هدف یک سیستم از هدف بازیکنان و اجزاء مهم تر است.
۳ــ آیا میتوان گفت سیستم، یک هدف مشخص دارد و همه اجزا باید برای رسیدن به آن هدف کمک کنند؟ چرا؟
پاسخ: بله سیستم یک یا چند هدف مشخص دارد و همه اجزاء باید به آن کمک کنند
۴ــ آیا اگر یکی از اعضای تیم، وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد تیم به هدف خود میرسد؟ چرا؟
پاسخ: خیر زیرا رسیدن به هدف مرهون انجام خوب وظایف توسط اعضا می باشد.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • مرتضی :

  خیلی عالی بود

 • najmaeisajede@gmail.com :

  سلام عالیه برنامه که صفحه 14 نداشت ولی اسون بود

  • HamGamDars :

   بر عهده خودتونه

 • Billie :

  پس صفحه ۱۴ چی شد 😐 ولی در کل خیلی برنامه خوبیه من که راضی هستم ولی جواب سوال بالام رو بدین . ممنون.

 • خاخاخاخاخاخ :

  عالی

 • نهنگ آبی :

  عالی

 • امیر عزیزی :

  واقعا برنامه خیلی عالیه

 • امیر عزیزی :

  واقعا برنمه خیلی عالیه

  • ━╬٨ـﮩﮩ❤٨ـﮩﮩـ╬━ :

   🙃من هم تشکر میکنم بابت همچین برنامه ای فقط تنها برای هفتم (کتاب کار انگلیسی) و فقط ۴ پودمان کارفناوری رو گزاشتن لطفا این هارو هم کامل کنید دیگه عالی میشه:)🙂

   • Amir :

    دقیقا

 • امیر عزیزی :

  واقعا برنامه خیلی عالیه

 • مهسا :

  عالی واقعا نمیدونم چطوری عزتون تشکر کنم عالی ممنون ممنون ممنون ممنون 👌👌👌👌

  • fazaka136513881357@gmail.com :

   عزتون😳
   باید این طوری بنویسی ازتون

 • للبابهخ :

  خیلی خوبه🤩🤩🤩🤩🤩😍😍🤩😍🤩🤩🥰🥰🥰🥰😇😇😇🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🤗🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑😚

 • .... :

  خیلی ممنون

  • مرتضی حاجیان :

   خلیی عالی

 • ..... :

  سلام اگه میشه کار دستیهای که ما باید درطول سال درست کنیم عکس را بگذارید ممنون میشم

 • درسا :

  سلام خیلی ممنون که کار فناوری روگذاشتید🙏🏻

 • نگین :

  سلام وای خدا کتاب کار فناوری هم گذاشتید ممنون شنا واقعا خوبید