پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات کاروفناوری هشتم با جواب

پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات کاروفناوری هشتم با جواب

جواب پودمان 6 پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات کار و فناوری هشتم

پودمان پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات کاروفناوری هشتم با جواب

نام درس : پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب پودمان 6 پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات کار و فناوری هشتم

سوالات درس پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات هشتم صفحه 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 89 – 91 – 95

پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات- درس 6

کار کلاسی صفحه 101 کاروفناوری هشتم

🔹در جدول ١ــ۶ اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون شما نشان داده شده است. این جدول را در گروه بررسی و کامل کنىد، سپس نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
کار کلاسی صفحه 82 کاروفناوری هشتم

کار غیرکلاسی صفحه 102 کاروفناوری هشتم

🔹در یک کار گروهی، حیوانات بومی منطقه خودتان و ویژگی های آنها را مورد بررسی قرار دهید.
گوسفندداری -تولیدپشم،گوشت لبنیات ازجمله ماست ،دوغ،خامه و….
مرغ دارید : تولید گوشت ، تخم مرغ
گاو:  تولید گوشت ، لبینات و پوست آن برای لباس استفاده میشود.

🔹با توجه به مشاغل شکل 1 ــ 6 ،مشاغل وابسته به آنها را بررسی کنید و آنها را در جدول 2ــ6 بنویسید.

مشاغلمشاغل وابسته
گاوداریتولیدکننده پوست، ماست، شیر و …
مرغ داریتولید کننده گوشت، تخم مرغ و…
زنبورداری تولید کننده  عسل، موم و دیگر محصولات مرتبط

بارش فکری صفحه 103 کاروفناوری هشتم

🔹با توجه به مشاغل جدول 2ــ6 ،رابطه بین رفتار با حیوانات مختلف و تأثیر آن بر روی انسان و بازدهی تولید و سلامت حیوانات اهلی را بررسی و جدول 3ــ۶ را کامل کنید و در کلاس ارائه دهید.

حیوانات اهلیچه رفتارهایی را باید و نبایدانجام دهیدنتیجه رفتارها
گاوهنگام جابه جاىى گاو باىد با آن با آرامش برخورد شود و از ضربه زدن  به دام، به هنگام جابه جاىى، خوددارى کنید.بهره وری بیشتر
دوست داشتن حیوانات
احترام به خلقت
مرغ دادن دانه های غذایی مقوی و مفید، دمای مناسب برای مرغ ها ، ضربه نزدن و پرت نکردن آنهابهره وری بیشتر
دوست داشتن حیوانات
احترام به خلقت
زنبور عسلدرب کندو را بدون دود باز نکنیم ، از تکان دادن ناگهانی کندو خوداری کنیم ، و استاندارد های لازم را رعایت کنیمبهره وری بیشتر
آرامش زنبور ها
نیش نزدن

کار غیرکلاسی صفحه 104 کاروفناوری هشتم

🔹در ردیف نخست جدول ۴ــ ۶ ،نام چهار حیوان اهلی را که در منطقه شما امکان پرورش و نگهداری دارند، بنویسید. سپس مشخصات پرورشی آنها را از اینترنت جست و جو کنید و مشخصات خواسته شده را در زیر نام هر حیوان بنویسید و در کلاس ارائه دهید.

گاوگوسفندمرغزنبور عسل
فرآورده های قابل فروششیر، گوشت، پوستپشم، شیر، گوشتتخم، پر، گوشت عسل، موم، پر
شرایط محیطی (دما، نور و رطوبت)معتدلمعتدلمعتدلمعتدل و خنک
فضای نگهداری و پرورش برای هر حیوانگاو داری و جای باز محیط باز و بسته مرغ داری محیط زیست
تجهیزات مورد نیاز
لوازم درمان، لوازم ضدعفونی کننده استخر ضدعفونی، قیچیآّب خوری، دان خوری، دستگاه جوجه کشی دودی، کاردک و…
نوع خوراک
علوفه، کنسانترهعلوفه، کنسانتره گندم، جو، پودر استخوانشهد،شربت

کار کلاسی صفحه 104 کاروفناوری هشتم

🔹پیام علائم راهنمایی شکل 3ــ6 را بررسی کنید و در کلاس ارائه دهید.
کار کلاسی صفحه 85 کاروفناوری هشتم
تصویر الف: محل عبور حیوانات اهلی
 تصویر ب: محل عبور حیوانات وحشی
 تصویر پ: سازمان حفاظت محیط زیست

کار کلاسی صفحه 105 کاروفناوری هشتم

🔹بررسی ابزار و وسایل مورد نیاز برای پرورش حیوانات: در گروه خود جدول ۵ــ۶ را بررسی کنید و کاربرد هر یک از ابزارها را در جای خالی بنویسید.

کار کلاسی صفحه 86 کاروفناوری هشتمنام: دودی
کاربرد: دمیدن دود برای آرام کردن زنبورها در موقع بازدید و خارج کردن قابهای عسل
کار کلاسی صفحه 86 کاروفناوری هشتمنام: مادر مصنوعی گازسوز
کاربرد: گرم نگه داشتن و تنظیم دمای محیط
کار کلاسی صفحه 86 کاروفناوری هشتمنام: دستگاه جوجه کشی
کاربرد: تولید و پرورش جوجه

کار کلاسی صفحه 86 کاروفناوری هشتمنام: پمپ هوا
کاربرد: تولید اکسیژن و هوای داخل اکواریم

پرسش صفحه 107 کاروفناوری هشتم

🔹ضرورت ریختن پوشال در زیر پای جوجه ها (بستر) را شرح دهید.
پاسخ:  پوشال به دلیل ممانعت از انتقال سرما به پای جوجه ها و کاهش عوارضی مانند تورم و درد مفاصل در جوجه ها و همچنین کاهش بروز بیماری های انگلی استفاده می شود.

پژوهش صفحه 108 کاروفناوری هشتم

🔹بررسی کنید خوراک جوجه از چه اجزائی تشکیل شده و بهای روز آنها چقدر است؟
نتایج را در جدول 6  ــ6 بنویسید و در کلاس ارائه دهید.

اجزای خوراک قیمت هر واحد مقدار تقریبی مورد استفاده در خوراک جوجهاجزای خوراک قیمت هر واحد مقدار تقریبی مورد استفاده در خوراک جوجه
جو ( پژوهش صفحه 89)42503سبوس19502
کنجاله پنبه95006 کنجاله سویا44003
 گندم35004ذرت۷۰501
 پودر چربی400002تفاله خشک چغندر80502

کار غیرکلاسی صفحه 110 کاروفناوری هشتم

🔹تغییرات ظاهری جوجه ها (یا نمونه هایی از جوجه ها) را هر ده روز یکبار در جدول 7ــ6 ثبت کنید و آنها را در کلاس ارائه دهید. شکل 11ــ6 تصویر جوجه بلدرچىن را در مقاطع سنى مختلف نشان میدهد.

گزارش هفتگیِ وضعیت سلامت جوجه‌ها: گزارش هفتگی وضعیت سلامت جوجه ها را طبق جدول 8   ــ6 تنظىم کنىد و آن را
در کلاس با نظارت دبیرخود مورد بررسى قرار دهىد.
جهت مشاهده پاسخ اینجا کلیک کنید

کار غیرکلاسی صفحه 114 کاروفناوری هشتم

🔹در مورد انواع ماهیان آکواریومى بررسی کنید و نتایج خود را در کلاس ارائه دهید.

نام ماهی خلق و خو دما ph تغذیه سازگاری
اسکار پرخاشگر و تا حدی مهاجم۲۸-۲۶۵/۶تا۵/۷  غذاهای با منبع گوشتی ماهیان گوشت خوار
فرانتوز-فرانتوسا نسبتا صلح جو اما قلمرو طلب ۲۸-۲۶۵/۷ تا۵/۸غذاهای با منبع گوشتی و پروتئینی با سایر هم خانواده های خود صلح جوی
اوراتوس بسیار مهاجم ۲۶-۲۲۵/۷تا۵/۸  همه چیز خوار با سایر سکلیدهای هم خانواده آفریقایی
فرشته ماهی/ ماهی انجلصلح جو  ۲۶-۲۴۶الی۷ انواع غذاهای خشک  با انواع ماهیان گیاه خوار
رامیزیصلح جو و آرام۲۶-۲۴۶الی۷همه چیز خواربا ماهیان صلح جو و هم خانواده و هم سایز خود

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • 😂🐢 :

  چرت و پرت

 • ,محمد ساسانی :

  thanks 👍

 • امید :

  عالی وژدانن عالیه ممنون

 • student :

  عالی بود مطالب خیلی ممنون

 • دختر مغرورم :

  عالیییییییی هرچی بگم کمه ممنون

 • محمد :

  عالیه خوشم اومد مرسی🌹

 • نمی گم😒 :

  اصلا کامل نیست بعضی از فعالیت ها رو اصلا جواب نداده ❎
  امیدوارم کامل بشه✅
  ممنون از شما💛

 • Saeed :

  عالیه خیلی ممنون

 • عضو همیار :

  سلام
  خیلی عالیه
  خداحافظ