معنی شعر یاد حسین فارسی هشتم (درس چهاردهم)

معنی شعر یاد حسین هشتم (درس چهاردهم)

کلمات و شعر های درس 14 فارسی هشتم

معنی شعر یاد حسین هشتم (درس چهاردهم)

نام درس : یادحسین | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هشتم

کلمات و شعر های درس 14 فارسی هشتم

معنی شعر های فارسی هشتم

گزارشدرس چهاردهم::  یاد حسین

معنی شعر یاد حسین فارسی هشتم

معنی شعر یا حسین فارسی هشتم

معنی شعر یاد حسین درس سیزدهم فارسی هشتم

💠 شد چنان از تَف دل کام سخنور تشنه که ردیف سخنش آمده یک سر تشنه
✅ از شدت گرمای دل چنان دهان شاعرتشنه گشت که تمام ردیف شعرش کلمه ی تشنه شد.

💠 آه و افسوس از آن روز که در دشت بلا بود آن خسرو بی لشکر و یاور تشنه
✅ افسوس از آن روز که در کربلا، آن پادشاه بدون لشکر و بدون یار و یاور تشنه بود.

💠 با لب خشک و دل سوخته و دیده ی تر غرقه ی بحر بلا بود در آن بر تشنه
✅ با لبی خشکیده و دلی سوخته و چشمانی تر در آن بیابان در حالی که دچار مصیبت های زیادی شده بود لب تشنه بود.

لب ، دل ، دیده: آرایه ی مراعات نظیر

بحر و بر: آرایه ی تضاد

💠 همچو ماهی که فتد زآب برون ، آل نبی می تپیدی دلشان ، سوخته در بر تشنه
✅ مانند ماهی که از آب بیرون می افتد اهل بیت پیامبر دلشان از شدت تشنگی در سینه می سوخت و می تپید. (دل اهل بیت پیامبر از شدت تشنگی مانند ماهی که از آب بیرون بیفتد در سینه می سوخت و می تپید.)

آرایه ی تشبیه: رکن اوّل ( مشبّه ) = آل نبی / رکن دوم ( مشبّه به )= ماهی
رکن سوم ( وجه شبه )= از شدّت تشنگی بالا و پایین پریدن / رکن چهارم ( ادات تشبیه ) = همچو

همیار

💠 آل احمد همه عطشان ز بزرگ وکوچک نسل حیدر همه از اکبر و اصغر تشنه
✅ خاندان حضرت محمد(ص) و فرزندان حضرت علی(ع) از بزرگ تا کوچک همگی تشنه لب بودند.
آرایه ی تضاد: ( بزرگ و کوچک ) ( اکبر و اصغر )

💠 تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه ؟ آن که سیراب کند در لب کوثر تشنه؟
✅آن کسی که بر ساحل چشمه کوثر همه ی تشنگان را سیراب می کند به کدامین گناه باید در کنار آب فرات در حالی که تشنه است ،کشته شود؟

💠 برد عباس جوان ، ره چو سوی آب فرات ماند بر یاد حسین (ع) تا صف محشر تشنه
✅ وقتی که عباس جوان به آب فرات رسید به یاد تشنگی امام حسین (ع)تا قیامت تشنه ماند.

💠 کاش می گشت « فدایی » به فدایش آن روز تا نگشتی به صف پر تف محشر تشنه
✅ ای کاش شاعر(فدایی مازندرانی) در روز عاشورا فدای حسین می شد تا در صف سوزان صحرای قیامت تشنه نمی ماند.

قالب شعر (قصیده) است

 

معنی کلمات شعر یاد حسین

تف: گرما و حرارت
دوات: جوهردان
خسرو: پادشاه
خامه: در اینجا به معنی قلم است
آل: خاندان
بحر: دریا
شط: رود
حیدر: شیر (لقب حضرت علی)
محشر: قیامت
کلک: قلم

دیدگاه : 1

  • . :

    عالی بوووود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *