معنی شعر سرود ملی فارسی پنجم(درس 6 )

معنی شعر سرود ملی فارسی پنجم(درس 6 )

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس ششم

معنی شعر سرود ملی فارسی پنجم(درس 6 )

نام درس : سرود ملی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پنجم ابتدایی

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس ششم

معنی شعر های فارسی پنجم

گزارشدرس ششم :: سرود ملی

معنی شعر صفحه 48 فارسی پنجم

 خورشید مهربانی از سمت مشرق طلوع کرد ( انقالب اسالمی ) _ چشم های همه حقیقت باوران و حقیقت دوستان روشن شد

 بهمن ماه بیانگر شکوه و جلال ایمان مردم ایران است _ ای امام پیام تو که همان استقلال و آزادی بوده در جان و روح ما نقش بسته و جای گرفته است

 شهیدان ، فریاد آزادی خواهی شما در گوش تاریخ پیچیده و جاودانه مانده است _ ای جمهوری اسلامی ایران همیشه پاینده و جاویدان باقی بمان

معنی شعر صفحه 49 فارسی پنجم

چه قدر خوب است سرزمین ایران خوش آب و هوا _ که خاکش از طلا و نقره گرانبهاتر و عزیزتر است

آب و هوای ایران برای هر کسی موافق و خوش آیند است و مطابق میلش است _ زمین آن تماما سرسبز و پر از خرمی است

تمام بوستان هایش آن پر از گل است _ و در باغ های آن گل های رنگارنگ الله و سنبل روییده است

اگر معنی بالا را دوست نداشتید :

جواب1- خورشید مهربانی از سمت مشرق طلوع کرد ( انقالب اسالمی ) _ چشم های همه حقیقت باوران و حقیقت دوستان روشن شد

جواب2- بهمن ماه بیانگر شکوه و جلال ایمان مردم ایران است _ ای امام پیام تو که همان استقلال و آزادی بوده در جان و روح ما نقش بسته و جای گرفته است

جواب3- شهیدان ، فریاد آزادی خواهی شما در گوش تاریخ پیچیده و جاودانه مانده است _ ای جمهوری اسلامی ایران همیشه پاینده و جاویدان باقی بمان

جواب4- چه قدر خوب است سرزمین ایران خوش آب و هوا _ که خاکش از طلا و نقره گرانبها تر و عزیزتر است

جواب5-  آب و هوای ایران برای هر کسی موافق و خوش آیند است و مطابق میلش است _ زمین آن تماما سرسبز و پر از خرمی است

جواب6- تمام بوستان هایش آن پر از گل است _ و در باغ های آن گل های رنگارنگ الله و سنبل روییده است

معنی کلمات درس 6 فارسی پنجم

معنی کلمات درس 6 فارسی پنجم

کلمات درس 6 فارسی پنجم

کلمات درس 6 فارسی پنجم

دانش زبانی :

سرود ملّی کشور ما ایران به زبان فارسی است. زبان ملّی کشور ما زبان فارسی است. هر کشوری یک سرود ملی، یک پرچم و یک زبان
ملی و رسمی مشترک دارد. زبان فارسی مانند پرچم ما، همهی اقوام و مردم سراسر کشور را به هم پیوند میدهد و باعث وحدت و
یکپارچگی ما و قدرتمندی ایران میشود.
نکته: زبانهای مادری و محلی وطن ما، گنجینهای باارزش هستند که در کنار زبان فارسی به رشد فکری ما کمک میکنند.

 

دیدگاه : 4

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *