معنی شعر ستایش فارسی پنجم (درس 1 )

معنی شعر ستایش فارسی پنجم (درس 1 )

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس اول

معنی شعر ستایش فارسی پنجم (درس 1 )

نام درس : ای همه هستی زتو پیدا شده | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پنجم ابتدایی

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس اول

معنی شعر های فارسی پنجم

گزارشدرس ستایش

معنی شعر ستایش پنجم

معنی شعر ستایش پنجم

ای همه هستی ز تو پیدا شده
پاسخای خدایی که پدید آورنده ی تمام جهان هستی (منظور شاعر همون خلق کردن و آفریدن دنیا توسط خداونده)

خاک ضعیف از تو توانا شده

پاسخبا قدرت تو ای خدا هرچیز ضعیفی می تواند قدرتمند شود (البته منظور اصلی همون برمیگرده به ساخت انسان از خاک که با قدرت خداوند انجام گرفته)

از پیّ ِ توست این همه امّید و بیم
پاسختمامی امیدها و ترسها از سمت توست (معنی بیم : ترس)

هم تو ببخشای و ببخش , ای کریم
پاسخمنظور بخشندگی و بخششی هست که خداوند متعال به بنده هایش داره (اشاره داره به بخشندگی خداوند متعال)

چاره ی ما ساز که بی یاوریم
پاسخمنظور : یار و یاور ما انسان هایی که بی یار و یاوریم باش (چاره و پناه انسان های بی یار و یاور [تنها])

گر تو برانی , به که روی آوریم؟!
پاسخزمانی که تو مرا از خود برانی , به چه کسی پناه ببرم!؟ (منظور شاعر از برانی درواقع همون روی برگرداندن از کسی است)

همیار

جز در ِ تو قبله , نخواهیم ساخت
پاسخمنظور به جز تو ای خداوند یگانه , قبله ی دیگری نخواهیم داشت (خدایی غیر از تورا پرستش نخواهم کرد)

گر ننوازی تو , که خواهد نواخت ؟!
پاسخگر تو ()

یارشو , ای مونس ِ غمخوارگان
پاسخیار و یاور شو , ای همدم انسان های غم دیده
(یار و یاور شو : دوست و رفیق – مونس : همدم , کسی که در ناراحتی ها و غم ها همراه آدم باشه)

چاره کن ای چاره ی بیچارگان
پاسخراه حل و چاره باش ای کسی که پناه بیچاره گان هستی

معنی واژه های ستایش پنجم

هستی : تمام کائنات| بیم : ترس |کریم : بخشنده
برانی : دور کنی | از پی : به دنبال |ضعیف : ناتوان

واژه های املایی های ستایش پنجم

هستی – ضعیف – ببخشای – چاره ساز – قبله – نخواهیم ساخت – ننوازی – خواهد نواخت – مونس – غمخوارگان – بیچارگان

هم خانواده های ستایش پنجم

ضعیف – ضعف – ضعفا
مونس – انیس – انس
کریم – تکریم – کرامت
ببخشا – بخشش – بخشایش

 

نکته: شعر »ای همه هستی ز تو پیدا شده« از کتاب » مخزن الاسرار« نظامی انتخاب شده است. نظامی در قرن ششم در شهر گنجه به دنیا آمد . اثر معروف او پنج گنج یا خمسه نام دارد.

🧧 ای خدایی که تمام هستی و جهان به خاطر وجود تو آفریده و آشکار شده است و انسان به خاطر وجود تو توانا و قدرتمند گشته است.
🧧 این همه امید و آرزو و این همه ترس و بیم به خاطر توست. ای خدای بخشنده، هم گناهان ما را ببخشا هم چیزهای خوب را به ما عطا کن. (ببخش.)
🧧 خدایا چاره ساز و مشکل گشای کار ما باش که ما به جز تو یاوری نداریم. اگر تو به ما توجّه نکنی پس ما با چه کسی رازهایمان و دردهایمان
را بگوییم؟ (به چه کسی پناه بیاوریم؟)
🧧 به جز تو کسی را ستایش نمیکنیم و حاجتمان را فقط از تو میخواهیم. اگر تو ما را مورد لطف قرار ندهی هیچکس نمیتواند به ما مهربانی و
لطف کند.
🧧 ای همدم و یار همهی غمخوارها ومشکل دارهاا، یار و همدم ما باش و ای چارهساز دردهای بیچارگان، مشکالت ما را رفع کن.

 

پیشنهاد میشود حتما از جواب درس 1 فارسی پنجم دیدن فرمایید همچنین برای یافتن معنی درس بعدی میتوانید از معنی کلمات تماشاخانه فارسی پنجم دیدن کنید.

دیدگاه : 13

 • kasra :

  خیلی خوبه ولی واژه هاش کمه

 • حسین :

  عالی عالی

  • اوین :

   خیلی عالی هست

  • ملیکا عرفانی :

   این عالی هست ولی قرآن نداره😕😕😕

 • MOHAMMAD :

  عالی

 • parniankurd28@gmail.com :

  بهترین برنامه

 • الهه 😍 :

  عالیه ولی خیلی زیاده 😑😑😑

 • آنیسا آشناگر :

  قرآن که تمرین نداره رو خوانیه

 • آنیسا آشناگر :

  قرآن که تمرین نداره فقط رو خوانیه

 • سوگند :

  عالی

 • یه بنده خدا فضول😂😂😂 :

  قرآن روان خانی بزارید

 • الو الو خدا الو کجایی شما؟ :

  قران تازه اومده به همیار

  • HamGamDars :

   بله

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *