معنی شعر ای ایران فارسی پنجم(درس 6 )

معنی شعر ای ایران فارسی پنجم(درس 6 )

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس ششم

معنی شعر ای ایران فارسی پنجم(درس 6 )

نام درس : ای ایران | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پنجم ابتدایی

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس ششم

معنی شعر های فارسی پنجم

گزارشدرس ششم :: ای ایران

 ای ایران ای مرز پر گهر – ای خاکت سرچشمه هنر
جوابای ایران ای مرز ارزشمند کشور که خاکت سرچشمه و منشا هنر است.

 دور از تو اندیشه بدان – پاینده مانی و جاودان
جواباندیشه انسان های بد از تو دور باد پاینده و جاودان بمانی.

 ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم
جوابدشمن اگر تو مانند سنگ سخت ای من از تو سخت ترم من آهنم. جان من به فدای خاک پاک وطنم ایران.

 جان من فدای خاک پاک میهنم
جوابتا زمانی که جهان می گردد و دنیا پابرجاست نور خداوند راهنمای راه ماست.

 مهر تو چون شد پیشه ام – دور از تو نیست اندیشه ام
جوابکار من مهر ورزیدن به تو و جز تو اندیشه ای ندارم.

 در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما – پاینده باد خاک ایران ما
جوابدر راه تو جان ما بی ارزش است خاک ایران ما پاینده و جاودان باشد.

 سنگ کوهت دُر و گوهر است – خاک دشتت بهتر از زر است
جوابکوههایت مثل گوهر و مروارید است.
خاک دشت و صحرای ایران از طلا هم باارزشتر است

 مهرت از دل کی برون کنم – برگو بی مهر تو چون کنم
جوابکی می توانم عشق تو را از دل بیرون کنم هرگز نمی توانم بگو بدون عشق تو چه کار کنم بدون عشق و مهر تو نمی توانم کاری انجام بدهم.

 تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
جوابحتی اگر آتش به جسمم ببارد مرا بکشند چیزی جز عشق تو در دل نگه نمی دارم.

 مهر تو چون شد پیشه ام – دور از تو نیست، اندیشه ام
جوابآب و خاک و مهر تو در اینجا مهر به معنی خورشید هم آمده است با دل من آمیخته است دل من از اینها پرورش یافته اگر عشق تو از دل من بیرون رفت چه بر سر دلم می آید.

 در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما -پاینده باد خاک ایران ما
جوابدر راه تو جان ما بی ارزش است خاک ایران ما پاینده و جاودان باشد.

 ایران ای خرم بهشت من – روشن از تو سرنوشت من
جوابکار من مهر ورزیدن به توست و به جز تو اندیشه ای ندارم.

گر آتش بارد به پیکرم – جز مهرت بر دل نپرورم
جوابکی می توانم عشق تو را از دل بیرون کنم هرگز نمی توانم بگو بدون عشق تو چه کار کنم بدون عشق و مهر تو نمی توانم کاری انجام بدهم.

 از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم -مهرت ار برون رود چه می شود دلم
جوابآب و خاک و مهر تو در اینجا مهر به معنی خورشید هم آمده است با دل من آمیخته است دل من از اینها پرورش یافته اگر عشق تو از دل من بیرون رفت چه بر سر دلم می آید.

مهر تو چون ، شد پیشه ام -دور از تو نیست ، اندیشه ام
جوابدر راه تو جان ما بی ارزش است خاک ایران ما پاینده و جاودان باشد.

 در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما – پاینده باد خاک ایران ما
جوابکار من مهر ورزیدن به توست و به جز تو اندیشه ای ندارم.

 

 

دیدگاه : 4

  • ستایش :

    عالیه 💙💙💙♥️♥️♥️♥️♥️

  • نیایش :

    عالیهههههههههه😀😀

  • اسما :

    عالی💚💚💚💚💚💚💚💚❤🌹

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *