معنی درس هفدهم فارسی هفتم | ما میتوانیم

معنی درس هفدهم فارسی هفتم | ما میتوانیم

کلمات و شعر های درس 17 فارسی هفتم

 معنی درس هفدهم فارسی هفتم | ما میتوانیم

نام درس : ما میتوانیم | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هفتم

کلمات و شعر های درس 17 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

گزارشدرس هفدهم :: ما میتوانیم

درس هفدهم :: ما میتوانیم

تاریخ ادبیات درس هفدهم 

نام کتاب: نغمهی عشق، نام نویسنده: کلیک مورمان

 

معنی کلمات ما میتوانیم فارسی هفتم

بازنشستگی: پایان دورهی کار
/ تسهیلات: جمع تسهیل، امکانات، اقداماتی برای آسان شدن کار
/ فراهم آورم: تهیه کنم
/ سخت: بسیار
/مشغول: سرگرم
/ اوراق: جمع ورقه، برگهها
/ اراده: خواست
/ سماجت: پافشاری، اصرار کردن
/ کنجکاو: جست و جو گر
/ وادار: مجبور
/عاقبت: پایان
/ کافی: بس
/ بالاخره: سرانجام
/ دفن: خاکسپاری
/ گودال: چاله
/ حدّاقل: دست کم، کمترین مقدار
/ موقع: هنگام
/ بلافاصله: فوری، تند، بدون اتلاف وقت
/ اطاعت: پیروی
/ متأسفانه: با اندوه
/ انجمن: محل جلسه
/ ادارات: جمع اداره، سازمانها
/ اینک: حالا
/ ابدی: همیشگی، جاودان
/ قرین: همراه، نزدیک
/ رحمت: بخشش )قرین رحمت: همراه با بخشش و مهربانی(
/ عنایت: لطف، توجّه
/ آمین: دعا برای استجابت دعا
/ شکوهمند: باعظمت، باشکوه
/ نمادین: نمایشی
/ نقش میبست: شکل میگرفت
/ترحیم: طلب آمرزش و مغفرت برای مُرده
/ برگزار کردن: برپا کردن و ترتیب دادن
/ اعلامیّه: اطلاعیه کتبی و شفاهی
/ فوت: مرگ
/ تدفین: دفن کردن

آرایه ها ما میتوانیم فارسی هفتم

همه با سرهای خم منتظر ماندند ⇐ کنایه از حلات عزاداری گرفتن
/ دنیای خاکی ⇐ استعاره از زمین
/ جایگاه ابدی ⇐ استعاره از قبر

 

پیشنهاد میشود جهت دیدن فعالیت های این درس از جواب درس 17 فارسی هفتم دیدن فرمایید.

همیار

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *