معنی درس هفتم فارسی نهم (پر تو امید) + شعر یوسف گم گشته

معنی درس هفتم فارسی نهم (پر تو امید) + حکایت شو، خطرکن

درس 7 فارسی نهم

معنی درس هفتم فارسی نهم (پر تو امید) + حکایت شو، خطرکن

نام درس : پر تو امید | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه نهم

درس 7 فارسی نهم

🧧 معنی فارسی نهم / درس هفتم :: پر تو امید

معنی کلمات درس هفتم فارسی نهم

احزان: اندوه ها، غمها
هجو: سرزنش کردن به شعر (مسخره)، نکوهش
بعید: دور
گردون: آسمان، فلک
لعن: نفرین کردن، دشنام دادن
تباهی: نابودی
مراد: مقصود، هدف، خواسته شده خار
مغیلان: خار شتر
سر غیب: راز پنهانی
شوق: رغبت، آرزومندی
فرزانه: دانشمند بسیار دانا
فنا: نابودی
واقف: آگاه، با خبر
شوریده: آشفته
نهای: نیستی
هستی: وجود، دارایی، ثروت
کنج: گوشه، زاویه
انوار: نورها و روشناییها
مُقام: اقامت، محل اقامت، جایگاه
قعر: عمق
اوج: بلندی

جواب درس 7 فارسی نهم

معنی یوسف گم گشته فارسی نهم

معنی شعر

❇️ یوسف گم­گشته بازآید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

معنی: اندوهگین مباش که دلدارِ گم­شده دوباره به وطن باز می‌گردد و خانه­ ی اندوهان به گلستان شادمانی بدل می­شود.

یوسف: یکی از پیامبران قوم بنی‌اسرائیل، که در زیبایی آوازه داشت و برادرانش از حسادت محبّت بیشتر پدر به او، وی را در چاه افکندند و او به خواست خدا از چاه تا ماه (عزیزی مصر) رسید. چنین نقل شده که پدر یوسف، در ماتم پسر از کلبه­اش بیرون نیامد و بسیار گریست و از این جهت خانه­ی پیر کنعان به کلبه­ ی احزان (خانه‌ی غم و اندوه) شناخته شده است.

گم گشته: گم شده بازآید: باز می گردد، برمی‌گردد. کنعان: سرزمین پدری حضرت یوسف

اَحزان : جمع حُزن: غم­ها و اندوه­ها. گلستان: گلزار، باغ گل، جای پر شور و نشاط(در این جا).

کلبه­ی احزان و گلستان: آرایه‌ی تضاد دارند.

این غزل حافظ در حال و هوای نوید بخش مخاطب را به روزهای خوش آینده امیدوار می­کند.(شاید هم حق به جانب حافظ باشد).

به قول استاد محمّدرضا شفیعی کدکنی، دلدار گم شده‌ی ایران، «شادی» است و شاید «شادی آزادی»:

طفلی به نام شادی، دیریست گمشده­ ست

با چشمهای روشنِ براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو

هرکس از او نشانی دارد

ما را کند خبر

این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر.

❇️ ای دل غم­دیده حالت به شود دل بد مکن وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

معنی: ای دل درد کشیده­ من، مایوس مباش که حالت بهتر خواهد شد و آشفتگی­های فکری تو آرام و قرار خواهند یافت.

در این حال و هوا غزل­های زیادی سروده شده است ولی «مونولوگ» گفتگوی درونی در این غزل، بیش از همه خود را عرضه می کند. آن گونه که از کلام حافظ برمی­آید، تجربه ­ی نه چندان آسانی را پیش روی خود دارد و تنها راه چاره، تسلّی دادن به خویشتن است و نگاه روشن به آیند ه­ی موافق طبع. به آیند ه­ای که شاید زمانی از آن«بوی بهبود» بشنود.

دل غم ­دیده: دلِ خود حافظ است که دچار غم و محنت فراوانی است. دل بد کردن: بد دل شدن، نا امید شدن.

دل بد مکن: بد دل و ناامید مباش. وین: مخفّف: و این شوریده: 1. آشفته . 2. عاشق . 3. دیوانه

سامان: در این جا(آرام ، قرار، آراستگی، نظم، رواج و رونق). آرایه­  تضاد در «شوریده و سامان».

 

❇️دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دایماً یک­سان نباشد حال دوران غم مخور

معنی: بیت نشان دهنده­ی ناخرسندی کامل حافظ از گذر ایّام است و به طرز مُضحکی شرایط امروز ما را داشته است.

دور گردون: گردش روزگار، دور فلک مراد: میل، آرزو، خواست واج آرایی در «د» و «ر» و تکرار واژه­ی «دور».

معنی: اگر چرخش روزگار حتّا دو روز مطابق آرزوی ما نبود؛ گذرِ زمان همیشه بر یک حالت باقی نخواهد ماند.

 

❇️هان، مشو نومید چون واقف نه‌ای از سرّ غیب باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور

معنی: هان ای دل، نا امید مباش و غم مخور، زیرا از رموز و اسرارِ عالمِ نهان، آگاه نیستی؛ بازی­های پنهان زیادی در پشت پرده انجام می­شود.

هان: بدان و آگاه باش (از اصوات و شبه جمله است). واقف: بی­خبر، بی­اطلاع.

نه­ای: نیستی سر: رمز، راز.

غیب: عالم ملکوت، عالم بالا. اندر: حرف اضافه(در). اندر پرده: پشت پرده.

 

❇️ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

معنی: ای دل من، اگر سیل نابودی پایه­های وجود را با خود ببرد؛ تا زمانی که نوح کشتیبان توست، غم به خود راه نده.

ار: مخفّف اگر فنا: نابودی، نیستی. بنیاد: اساس، پایه. هستی، وجود، زندگی.

سیل فنا: اضافه­ی تشبیهی. نیستی و نابودی به سیلی که هست و نیست را با خود می برد، تشبیه شده است.

نوح و کشتی و طوفان: مراعات نظیر می­سازند. ضمناً تلمیح به داستان حضرت نوح نیز دارد.

 

❇️در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور

معنی: بر اساس این بیت، اگر ما نیز در زندگی بر اساس علایق خود قدم در مسیری گذاشتیم؛ نباید از سختی­ها و درشتی­های راه، ناراحت و اندوهگین یا نومید شویم.

کعبه و بیابان و خار مغیلان: مراعات نظیر دارند. کعبه: خانه­ خدا در مکّه. خواهی زد قدم: قدم خواهی زد.

سرزنش: ملامت، طعنه. مغیلان: درختچه خاردار که در بیابان­ها می­ روید. «سرزنش» برای خار مغیلان، جاندار پنداری یا انسان نمایی دارد.

اگر به اشتیاق طواف خانه­ی خدا در بیابان قدم خواهی زد، از طعنه و ملامت درخچه­ خاردار بیابان، اندوهگین مباش.

 

❇️گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

معنی: اگرچه استراحتگاه­های بین راه بسیار خطرناک هستند و مقصد نیز بسیار دور است؛ لیکن همه ­ی راه­ها و جاده­ ها سرانجام به انتها و مقصد می­ رسند.

بس: بسیار، خیلی زیاد منزل: محلّ اتراق کاروان، جای فرود آمدن

بعید: دور. کان: مخفّ،«که آن»

 

❇️حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب جمله می‌داند خدای حال گردان غم مخور

معنی: حال و روز ما را در دوری دلدارِ عزیزتر از جان از یک طرف، و از سمت دیگر اصرار و پافشاری رقیب، همه را خداوند دگرگون کننده­ی احوال می داند. تلمیح به دعای تحویل سال نیز دارد(… یا محوّل الحالِ و الاحوال …)

فرقت: جدایی، دوری. جانان: دلدارِ چون جان عزیز. ابرام: اصرار، پافشاری، الحاح

خدای حال گردان: خداوند دگرگون کننده ­ی احوال رقیب: نگهبان، برادر یا همراه دلدار که برای جلوگیری از مزاحمت­ها، با وی همراه می­شد.

 

❇️حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

معنی: ای حافظ، در تنهایی شب­های تاریک و گوشه­ی تهیدستی، تا زمانی که زمزمه­ی تو دعا و قرآن باشد، غمی نداشته باش.

حافظ: تخلّص خواجه شمس الّدین محمّد شیرازی است. در این بیت منادا هست و شبه جمله.

تار: تاریک تخلّص: خلاص، شدن، رهایی. تخلّص: نام ویژه­ای است که شاعران با آوردن آن در انتهای شعر خود از تنگنای شعر رهایی می­یابد. می­بندند.

به بیتی هم که شاعر در آن «تخلّص» خود را می ­آورد، «بیت تخلّص» می­گویند. فقر: تنگ­دستی، تهیدستی

خلوت ، ورد ، دعا و قرآن: مراعات نظیر

جهت مشاهده دیگر کتاب ها میتوانید از سایت همگام درس استفاده کنید. همچنین پیشنهاد میشود از جواب درس 8 فارسی نهم و همچنین معنی 8 فارسی نهم نیز دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • محمد پازیان :

  بسیار عالی کامل ترین سایته🤍♥️

 • علی :

  سلام ، خوب بود ولی در معنی میشد ساده تر کرد
  و اینکه بیت یکی مونده اخری در کتاب نیست

 • مهدی :

  دوبار نوشته شده گردون داخل معنی کلمات

  • HamGamDars :

   خیلی ممنون بابت گزارش
   حذف شد

 • arsha.a :

  همه چیز مثل همیشه عالی
  ولی استثناً این درس یه خورده مفهومی معنی شده بود و همین موضوع باعث سخت شدن کار میشد
  ولی عالی
  بازم ممنونم از شما
  😁😇😅👌

 • محمد :

  عالیییییییییییییییی

 • فاطمه :

  خوب بود ممنون

 • بیمولا :

  عاولی بود 🗿🤝

 • مهدی :

  یا ابالفضل اینقدر باید بنویسم🤦😑🥵😂

 • حسن :

  خوب بود ولی ترجمه ها خیلی ادبی بود معنی شعر ها باید ساده باشد نه ادبی

  • ححححح :

   خخخخ

  • حامد :

   👍👍👍👍👍👍👍

 • امیر علی کریمی :

  سلام
  معنی کلمات درسته ولی چنتاش ایراد داره

  اولی: کلمه گردون دوبار تکرار شد

  دومی : کلمه سرّ غیب به صورت سرّ عیب نوشته شده .‌

  سومی : کلمه هجو معنیش میشه ناسزا گفتن ، فحاشی
  هر گاه شاعر در شعر خود به سمت فحاشی و ناسزا گفتن برود شعر دارای آرایه هجو است .

  با سپاس فراوان امیر علی کریمی .

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

 • رقصنده با گرگ :

  بسیار عالیات فقط یک چیز کم دارد همین باید ارایه هارو هم با شعر هایا خالی بزارید ممنون میشم با تشکر بابت زحماتتون

 • یاسمن :

  ممنون خیلی خوب بود

 • محمد طاها :

  خیلی عالی بود

  • Abdollah :

   👌👌😎