معنی بیش از اینها فارسی هشتم (درس 1)

معنی درس اول فارسی هشتم

معنی شعر و کلمات درس 1 فارسی هشتم

معنی درس 2 فارسی هشتم

نام درس : بیش از اینها | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هشتم

معنی شعر و کلمات درس بیش از اینها

در مطالب قبلی برای شما گام به گام فارسی هشتم را قرار داده بودیم که از طریق لینک زیر میتوانید به آن مراجعه نمایید. در این قمست جهت تکمیل شدن مطلب معنی شعر این درس آماده شده است.

معنی شعر گوشه کادر صفحه ۱۱ فارسی هشتم👇

چشم دل باز کن که جان بینی / آنچه نادیدنی است آن بینی
معنی:  با پرورش معنوی دل خود، بصیرت و آگاهی کسب کن تا بتوانی حقایقی را که با چشم ظاهری و مادی نمی توانی ببینی از راه دل، درک کنی.

معنی شعر بیش از اینها درس اول فارسی هشتم

درس اول :  پیش از این ها  صفحه 12 

۱- پیش از اینها، فکر می کردم خدا / خانه‌ ای دارد میان ابرها
معنی: قبل از این فکر می کردم که خداوند خانه ای در میان ابرها دارد.
پیش از اینها: در گذشته

۲- مثل قصر پادشاه قصه ها / خشتی از الماس و خشتی از طلا
معنی: آجرهای خانه اش مانند کاخ پادشاهان قصه ها از الماس و طلاست.
خشت: آجر

۳- پایه‌ های برجش از عاج و بلور / بر سر تختی نشسته با غرور
معنی: پایه های برج خدا از عاج و بلور درست شده است و با غرور بر روی تخت پادشاهی نشسته است.
پایه: ستون
عاج: استخوان فیل که گران قیمت است و در ساختن اشیای تزیینی به کار می رود

۴- ماه، برق کوچکی از تاج او / هر ستاره، پولکی از تاج او
معنی: ماه در اصل برق کوچکی از تاج خداست.و ستاره ها پولک های تاج خداوند هستند.

۵- رعد و برق شب، طنین خنده‌ اش / سیل و طوفان، نعره توفنده‌ اش
معنی: رعد و برق صدای خنده خداست. وسیل و توفان ناشی از فریاد بلند اوست.
طنین: صدا، آواز
توفنده: غوغا کننده، ویران کننده

۶- هیچ کس از جای او آگاه نیست / هیچ کس را در حضورش راه نیست
معنی: کسی از جای او خبر ندارد.و کسی اجازه حضور در دربار او ندارد.

۷- آن خدا بی‌ رحم بود و خشمگین / خانه‌ اش در آسمان، دور از زمین
معنی: آن خدای ذهنی من خشن و غضبناک بود و خانه اش در بالای آسمان دور از زمین بود.

۸- بود، اما در میان ما نبود / مهربان و ساده و زیبا نبود
وجود داشت ولی بین ما نبود .مهربان و ساده و قشنگ نبود

۹- در دل او، دوستی جایی نداشت / مهربانی هیچ معنایی نداشت
معنی: دوستی و رفاقت در دلش جایی نداشت. محبت و مهربانی هیچ معنایی نداشت

۱۰- هر چه می‌ پرسیدم از خود از خدا / از زمین از آسمان از ابرها
معنی: هرچه قدر از خودم درباره خدا می پرسیدم و از زمین و آسمان و ابرها.

۱۱- زود می‌ گفتند: «این، کار خداست / پرس‌ و جو از کار او کاری خطاست»
معنی: می گفتند این کارها کار خداست.تحقیق و پرس و جو از خدا کاری بیهوده است.

۱۲- نیت من در نماز و در دعا / ترس بود و وحشت از خشم خدا
معنی: به نیت ترس و وحشت از خشم خدا نماز می خواندم و دعا می کردم.
نیت: قصد، هدف

۱۳- پیش از اینها، خاطرم دلگیر بود / از خدا در ذهنم این تصویر بود
معنی: قبل از این در فکرم از خدا ناراحت بودم.و این تصویرها در ذهنم از خدا بود.

۱۴- تا که یک شب، دست در دست پدر / راه افتادم به قصد یک سفر
معنی: تا این که یک شب دستم در دست پدرم بود به قصد و نیت سفری به راه افتادیم

۱۵- در میان راه، در یک روستا / خانه‌ ای دیدیم، خوب و آشنا
معنی: در بین راه در روستایی خانه قشنگ و آشنا دیدیم

۱۶- زود پرسیدم: «پدر، اینجا کجاست؟» / گفت: «اینجا خانه خوب خداست»
معنی: فورا از پدرم پرسیدم اینجا کجاست؟پدرم گفت:اینجا خانه خداست.

۱۷- گفت: «اینجا می‌ شود یک لحظه ماند / گوشه‌ای خلوت، نمازی ساده خواند
معنی: پدرگفت:مدتی اینجا می مانیم و در گوشه ای نماز خواند.

۱۸- با وضویی دست و رویی تازه کرد / با دل خود گفت‌ و گویی تازه کرد»
معنی: با وضو گرفتن دست و رو را تازه و شاداب کرد.و با دل خود گفتگویی جدید آغاز کرد.

۱۹- گفتمش: «پس آن خدای خشمگین / خانه‌ اش اینجاست؟ اینجا در زمین؟»
معنی: به پدر گفتم:آن خدای خشمگین ذهن من خانه اش اینجا قرار دارد؟

۲۰- گفت: «آری خانه او بی‌ ریاست / فرش‌ هایش از گلیم و بوریاست
معنی: گفت:بله خانه اش ساده و بی ریاست.فرش هایش از گلیم و بوریا پوشیده شده است.

۲۱- مهربان و ساده و بی‌ کینه است / مثل نوری در دل آیینه است
معنی: خداوند با محبت و بی ریا و بی انتقام جو است ومانند نوری است که در وجود آیینه قرار دارد.

۲۲- عادت او نیست خشم و دشمنی / نام او نور و نشانش روشنی»
معنی: خداوند اهل غضب و دشمنی ورزیدن نیست.و وجود خدا سراسر نور و روشنی است.

۲۳- تازه فهمیدم: خدایم این خداست / این خدای مهربان و آشناست
معنی: الان فهمیدم خدای واقعی این خدا با همین ویژگی هاست..خدایی که مهربان و نام آشناست.

۲۴- دوستی از من به من نزدیک‌ تر / از رگ گردن به من نزدیک‌ تر
معنی: این خدا دوست من است و از رگ گردن به من نزدیک تر است.

۲۵- می‌ توانم بعد از این، با این خدا / دوست باشم، دوست، پاک و بی‌ ریا
معنی: من می توانم از این به بعد با خدا به شکلی پاک و بی ریا دوست باشم.

معنی کلمات بیش از اینها درس 1 فارسی هشتم

طلعت: رخسار و چهره
زینت ده: زیبا کننده
دیوان: کتاب شعر
گلستان شدن: سرد شدن
جان آفرین: زنده کننده روح
حکیم: دانا، دانشمند
کریم: بخشنده
دستگیر: یاری دهنده
پرستار: مطیع، فرمانبردار
مور: مورچه
تاج بخت: تاج خوشبختی
برنهد: می گذارد
اندر آرد: به زیر می کشد
بخت: اقبال و خوشبختی
درگاه: آستان، پیشگاه
لطف: مهربانی
بر: ببر (فعل امر)
منتها: آخرین، پایان، آخر
بشر: انسان
جمال: زیبایی
جلال: بزرگی و شکوه
بصر: چشم، بینایی
تأمّل: تفکر
صفا: پاکی درون
به تدریج: کم کم
حاصل کنی: به دست می آوری
محال: غیرممکن
پی: دنباله رو
پیش از اینها: در گذشته
خشت: آجر
پایه: ستون
طنین: صدا، آواز
خطا: اشتباه
نیت: قصد، هدف
بی ریا: ساده، بدون ناپاکی
گلیم: نوعی فرش
غلام: خدمتکار
ارباب: صاحب،رییس
انبوه: زیاد،فراوان
فروماندن: عاجز شدن، ناتوان شدن
پوزش: پذیر قبول کننده عذر و پوزش
توفنده: غوغا کننده، ویران کننده
کُنه: حقیقت، ذات، ریشه، عمر
بوریا: حصیری که از نی می بافند
ماهیت: حقیقت، ذات، وجود، واقعیت
متفق: همراه بودن، اتفاق نظر داشتن
خطا بخش: کسی که اشتباه ها را نادیده می گیرد
بنی آدم: فرزندان حضرت آدم(در اینجا انسان ها)
ماورا: بالاترین مقام، آنچه در پشت چیزی باشد
مصطفی: برگزیده؛ اینجا لقب حصرت محمد(ص) هست
خلیل: دوست، در این درس منظور حضرت ابراهیم (ع) است
عاج: استخوان فیل که گران قیمت است و در ساختن اشیای تزیینی به کار می رود

به قول پرستو : قیصر امین پور| صفحه ۱۲

شاعر: قیصر امین پور
قالب شعر: مثنوی
آثار: به قول پرستو

فعالیت نوشتاری درس 1 فارسی هشتم

 

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ناشناس :

  براچی دیدگاه های جدید رو نمیزارید؟!!

  • HamGamDars :

   سلام؛ تعداد دیدگاه ها خیلی زیاده و ما همه رو میخونیم فقط نمیتونیم تایید کنیم

 • Fatemeh Bakhtiari :

  سلام
  ممنون بابت برنامه خوبتون خیلی عالیه
  فقط اگه میشه لطف کنید آرایه‌ی هر بیت را هم بزاری
  ممنون

 • هستی :

  من معنی کلمات رو میخواستم نه معنی شعرو🙄

  • HamGamDars :

   اضافه شد

 • امیرطاهاافرا :

  عالییی

 • roghaart_ :

  واقعا عالی ممنونم!

 • بنده خدا :

  خوبه ولی برای امتحان کامل نیس من کتابمو گم کردم مجبور شدم بیام اینجور برنامه ها رو نصب کنم

 • خونه داداشوم حسن😐 :

  بد نی ولی ای کاش متن درسم بود😑

  • آسی :

   اره حتما اسم خودت هم حسین

 • محمد حسین صادقی شیرازی :

  سلام
  برنامه خیلی خیلی خوبی هستش و
  بسیار مفید و کاربردی هم هست اما
  اگر که ارایه هاش رو هم بزاره خیلی
  مفید تر و بهتر و برای ما اسان تر میشه
  از سازنده خوبش خواهش میکنم که ارایه هاش
  رو هم بزاره، با تشکر.

 • محمد امین :

  سلام خلاصه که عالللییییییی
  همچی کامل ممنون از برنامه خوبتون

 • M.taha.s :

  ای خدا از اول سال تا حالته پنج بار درس سکو امتحان دادیم باز معلممون میخواد برای میان ترم دو درس یک و دو سه و چهار هم بیاره😭😭😭

 • علی :

  اگر این برنامه افلاین عالی می شد♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  • ناشناس :

   در کل برنامه ی خوبی هستش ولی اگه این چند موردی رو ک میگم در این برنامه بکار بگیرید عالی ترین برنامس :
   ❌آفلاین بودن برنامه : ممکنه برخی از دانش آموزان نت کافی برای استفاده نداشته باشن یا اینکه وقتی میرن یه جایی و خواستن درس بنویسن نت نداشته باشن پس اگه برنامه آفلاین میشد خیلی خوب بود

   ❌نکات مهم: برای درس فارسی اگه ارایه ها رو میزاشتین خیلی خوب میشد و دانش اموزان میتونستن کامل از روی این برنامه درسشون رو ۲۰ بگیرن، برای درسای دیگه هم همینطور باید نکات مهم رو میزاشتین

   ❌مثال زدن : در هر درس اگه مثالی میزاشتید درک راحت تری برای ما دانش آموزان داشت

   😊و در آخر اگه این نکات منفی رو مثبت کنید واقعا برنامه ی عالی میشه🤗

   • HamGamDars :

    سلام ممنون از نظرتون
    ❌آفلاین بودن برنامه : به دلیل بروزبودن برنامه و اپدیت های درون برنامه ای امکان افلاین کردن نیست ، همچنین کنترل محتوا به این شکل بسیار برای ما دشواره
    ❌نکات مهم: سعی میکنیم جزوه های بهتری برای این بخش ها اضافه کنیم
    ❌مثال زدن: همونطور که گفتیم جزوه ها و بخش های فیلم به زودی اماده میشه

 • Zahra :

  مرص ماَم خبم😂

 • امیر پسری در مزرعه :

  عالیی

 • امیر پسری در مزرعه :

  عالی مرسی 🫀

 • زهرا :

  عالی
  برای امتحان عالیه
  ممنون از برنامه خوبتون❤️

 • امیررضا :

  عالیه حرف ندارع

 • امیررضا :

  عالیع

 • ARMY :

  آرایه‌هاشم‌بزارید.

  • ناشناس :

   ✔✔✔✔

 • بارزان :

  عالی

 • MMD :

  خوبه 😴

 • Diana :

  عالی 😊✌🏻

 • ناشناس :

  عالیست مــــــــــــرســـــــــــــــی
  ممنون

 • SEP :

  افتضاح من کلمات رو کی خواستم ولی نیست

 • BZ :

  منم خوبم:)

 • حسین :

  عالی

 • ناشناس :

  خیلی خوب

 • |•🤍🕊️•| :

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • 🤗 :

  ممنون از برنامتون
  خیلی خوب و عالی است
  ممنون از سازندش 🤗🙏🙏🙏

  فقط یه اشکال داره
  اینه که بعضی از کتاب ها نیست
  لطفا رسیدگی کنید باتشکر 🤗🙏

 • Ferdows :

  سلام عالی هست اما تورو خدا اریه ها.. بزارید

 • Ali :

  عالیه ده هزار ستاره هم که بدی کمه ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

  • ایلار :

   عالیه ممنونم

 • AMIRces :

  ارایه هاشم میشه بزارید ؟

  • فاطی :

   جناب یه تنه سعدیو جد و آباد ادبیاتو ریدی بش
   اولا
   قول نه قل
   تاثیر نه تاثیر:/

   • فاطی :

    :/تاثیر ن تعثیر

 • زینب بیگدلی :

  واقعا برنامه عالیییییی
  مرسی از سازنده
  من خیلی برنامه نصب کرده بودم ولی اصلا به درد نمیخوردن
  تا اینکه این برنامه رو پیدا کردم 🥰🥰🥰

  • امید :

   اره منم همینطور هیچ برنامه ای به خوبی این برنامه نیست

 • فاطمه :

  حالا باید اولی رو بنویسیم یا دومی لطفا جوابمو بدید ممنون میشم

  • Ali :

   هر کدوم رو‌که دلت خواست مینویسی 😊

   • محمد :

    ممنون خیلی از حرف هاتون اسفاده کردیم
    به قل یکی میگفت:
    تموم شد خیلی تعثیر گذار بود☺️

   • ستایش :

    والا قول اینجوری نوشته میشه
    دوما میگن تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار بود
    قابل توجه
    بعدم شما که تو درس ادبیات می‌چرخی یکم یاد بگیر طرز نوشتن کلمات و 😹🤤🤞🏻

  • 😐 :

   جفتش یکیه فقط یکی با جمله هستش که آدم گیج نشه اون یکی ام شماره متنو زده وگرنه معنیش فرقی نمیکنه

 • حسن خاوری؟ :

  سلام مرسی بابت برنامه خوبتون👌👌

 • ناشناس :

  عالی 👍

 • یاسی :

  عالی 👍

  • فاطمه :

   سلام یاس
   خوبی

   • یاسی :

    بدک نیستم

   • ب ت چ :

    اگ احوال پرسیه
    منم خبم:/

   • BZ :

    منم خوبم:)

   • alireza :

    منم خوبم
    این برنامه خوبیههههه
    عالیعهه

   • Zahra :

    مرص ماَم خبم😂

   • م :

    منم خوبم😑🤣🤣

   • چ :

    همه خوبن به حمد خدا😁😂

   • 😂 :

    پس اینجوری منم خوبم😂😂

 • sherpanjamohamadsam@gmail.com :

  سلام ممنون از این برنامه

  • یاسی :

   عالی 👍

 • Zddz :

  سلام اگر میشه معنی شعر پیش از اینها فارس هشتم درس اول. رو بزارید ممنون میشوم دیشب معنیش بود ولی نمیدونم چرا الان نیست

  • 🤗 :

   هست که

   • عمع :

    عجب عجب عجب

 • هیرسا :

  نمیدونم

  • ابوالفضل :

   عالی است