جواب فعالیت پخش پروژه تفکر هشتم ؛ ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ و ۲۲

جواب فعالیت درس طرح سوال پژوهشی تفکر هشتم؛ ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ و ۲۲

جواب فعالیت های بخش 1 تفکر سبک زندگی هشتم(طرح سوال پژوهشی)

جواب فعالیت درس طرح سوال پژوهشی تفکر هشتم؛ ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ و ۲۲

نام درس : بخش اول | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب فعالیت های بخش 1 تفکر سبک زندگی هشتم(طرح سوال پژوهشی)

طرح سوال پژوهشی / جواب گفت و گو کنید و صفحه ۱۷ و طرح پرسش و پژوهی و صفحه ۱۸ تفکر هشتم جواب تهیه طرح پژوهش و صفحه ۱۹ و طرح پژوهش صفحه ۲۲ و برنامه ریزی برای اجرا صفحه ۲۳ درس ۱ تفکر هشتم

جواب بخش پژوهش تفکر هشتمجواب بخش پژوهش تفکر هشتم

جواب گفت و گو کنید و صفحه 17 تفکر هشتم

١ــ در گروه خود  مشخص کنید که پاسخ کدامیک از پرسشهای زیر با روش مراجعه به منابع

پرسشمراجعه منابع
1 در چه تاریخی منابع گازی پارس جنوبی کشف شدهاند؟
2 دوستان شما به چه مشاغلی عالقه دارند؟
3 چه مناطقی از ایران برای توسعه کشت زیتون مناسب است؟
4  در شعاع 1000 متری خانه شما، چه نوع گیاهانی وجود دارند؟
5 سیر تحول فرش دست بافت ایران چگونه است؟
6 کدامیک از افراد فامیل شما به شعر و ادب فارسی علاقه دارند؟
7 نوجوانان در دوران بلوغ از نظر جسمی و ذهنی چه تغییراتی میکنند؟
8 دانشمندان ایرانی در زمینه یاخته های بنیادی چه پیشرفت هایی کرده اند؟
9 اگر یک توپ پلاستیکی و یک توپ چرمی را از ارتفاع 10 متری به پایین رها کنیم، چه اتفاقی میافتد؟ نتایج را با هم مقایسه کنید
10-نظر همکلاسی های شما درباره واکنش تماشاچیان یک مسابقه فوتبال داخلی، هنگام و پس از مسابقه، چیست؟

جواب طرح پرسش و پژوهی و صفحه 18 تفکر هشتم

در گروه خود، پرسشی طرح کنید که ویژگی های زیر را داشته باشد. آن را در محل مشخص شده بنویسید.
پرسش گروه: 
پاسخ: استرس چیست و راه های مقابله با آن چیست؟

جواب تهیه طرح پژوهش و صفحه 19 تفکر هشتم

سه مورد از پرسشهای همکلاسی های خود را که برای شما جالب بود، بنویسید.
پاسخ:
1) اعتیاد چیست و چگونه می توان با آن مقابله کرد؟
2) شادی چیست و چرا باید شاد باشیم؟
3) پرخاشگاری چیست و راه های مقابله با آن چیست؟

جواب طرح پژوهش صفحه 22 درس 1 تفکر هشتم

عنوان یا پرسش پژوهش:
جمله خبری: بررسی عوامل ایجاد کننده خشونت در دانش آموزان
جمله پرسشی: چه عواملی موجب خشونت دانش آموزان می شود؟

هدف یا اهدافی که از انجام پژوهش داریم:
پاسخ: 1-شناسایی عوامل
2- شناسایی تاثیرات مخرب و روانی و جسمی بر روی دانش اموزان
4- آموزش مهارت ارتباطی صجیح

شیوه ای که برای گردآوری اطلاعات به کار میبریم:
پاسخ: حداقل 100 نفر از دانش آموزان هم سن و با بهره هوشی یکسان را به صورت تصادفی انتخاب میکنیم.

ابزاری که برای ثبت اطلاعات استفاده میکنیم:
پاسخ: پرسشنامه پر خاشگری – تست هوش ثبت لحظات مصاحبه با فیلم برداری – استفاده از مقالات علمی

جواب برنامه ریزی برای اجرا صفحه 23  تفکر هشتم

جواب برنامهریزی برای اجرا صفحه 23  تفکر هشتم

طرح پژوهشی گروه خود را در کلاس بخوانید و با کمک گروههای دیگر و راهنمایی دبیر آن را اصلاح کنید

در گروه خود کارهایی را که قرار است انجام دهید، فهرست کنید؛ مانند:
جاهایی که قرار است مراجعه کنیم.
منابعی که باید مطالعه کنیم.
مواد و وسایلی که باید تهی کنیم
تهیه گزارش
و …کارها را بین خود تقسیم کنید و برای انجام آنها زمانی پیشبینی کنید.

جواب این بخش و صفحات دیگر بر عهده دانش آموز است ! سایت همگام درس

جواب فکر کنید پاسخ دهید صفحه 31 تفکر هشتم

به نظر شما اختیار یعنی چه؟
پاسخ:اختیار در معنای وسیع آن به این معنی است که کسی کاری را تنها از روی میل و رغبت خود انجام دهد بی آنکه از سوی عوامل دیگری تحت فشار باشد.

جواب فعالیت در منزل دهید صفحه 31 تفکر هشتم

همانطور که میدانید انسان از حواس درونی و بیرونی، فکر و عقل و پیامهای الهی که … است را بنویسید.  همگام درس
سوره مومنون آیه 78
سوره نحل آیه 78
سوره یونس آیه 101
سوره آل عمران آیه 191

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 1 | در انتظار بررسی: 0

  • حامد :

    لطفاً نگارش هم بگزارید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *