سوالات درس 13 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 13 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات درس 13 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : جمعیت ایران | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات مطالعات هفتم /  درس سیزدهم :: جمعیت ایران

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 17 | تعداد سوالات سری دوم 28

1-ایران در سال 1390 چند نفر جمعیت داشت؟
پاسخ: 75 میلیون نفر

2-کدام یک از کشور های همسایه ایران پرجمعیت هستند؟
پاسخ: پاکستان -ترکیه

3-کدام یک از کشورهای همسایه ایران کم جمعیت هستند؟
پاسخ: ارمنستان – کویت –بحرین – قطر – امارات متحده عربی – آذربایجان – ترکمنستان

4-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟
پاسخ: اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که میمیرند باشد جمعیت افزایش می یابد.

5 -جمعیت چگونه کاهش می یابد؟
پاسخ: اگر تعداد افرادی که متولد می شوند کمتر از افرادی که میمیرند باشد، جمعیت کاهش می یابد.

6-رشد منفی جمعیت چگونه اتفاق می افتد؟
پاسخ: در برخی کشورها مانند سوئیس و دانمارک تعداد زاد و ولد ها کمتراز مرگ و میر ها شده است .به این رشد، رشد منفی هم می گویند.

7-جمعیت را به چند گروه سنی می توان تقسیم کرد؟
پاسخ: گروه 1 : جمعیت یکسال تا 25 سال کودکان و نوجوانان و جوانان
گروه 2: بزرگ سالان 25 تا 65 سال
گروه 3: سالمندان بیشتر از 65 سال

8-با منفی شدن رشد جمعیت چه مشکلاتی برای یک کشور ایجاد می شود؟
پاسخ: با کم شدن زاد و ولد، جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایش می یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند کار کند و با فعّالیّت های اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشور کمک کند، محروم می شود.

9-مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران بر عهده چه سازمانی است؟
پاسخ: مرکز آمار ایران

10 -اطلاعات مربوط به سرشماری جمعیت را چگونه می توان بدست آورد؟
پاسخ: استفاده از کتابها و نشریات مرکز آمار ایران، با وارد شدن به پایگاه اینترنتی آن، اطلاعات مورد نظرمان را درباره جمعیت به دست بیاوریم.

11-منظور از تراکم جمعیت چیست؟
پاسخ: به نسبت افرادی که در یک مکان زندگی میکنند، تراکم جمعیت آن مکان می گویند.

12-تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه محاسبه می کنند؟
پاسخ: برای محاسبه تراکم جمعیت یک منطقه، جمعیت آن منطقه را بر مساحت آن تقسیم می کنند.

تراکم جمعیت

13-تراکم جمعیت کشورمان در سال 1390 در هر کیلومتر مربع چند نفر بوده است؟
پاسخ: معادل 1/49 نفر در کیلومتر مربع
مساحت قسمت هایی از دشت کویر و دشت لوت از مساحت کل کشور کم شده است.
مساحت قابل سکونت (1/527/495 میلیون کیلومتر مربع)

جمعیت کشورمان

14-عوامل مؤثر در تراکم پایین یا کم جمعیت کدامند؟
پاسخ: در نواحی داخلی ایران به دلیل کمبود بارندگی، آب و هوای گرم و خشک و خاک های نامساعد و شور، جمعیت بسیار کمی زندگی میکنند.

15-کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟
پاسخ: دشت کویر
پاسخ: – دشت لوت

16-عوامل مؤثر در تراکم بالا و زیاد جمعیت کدامند؟
پاسخ:-پایتخت بودن یک منطقه مانند تهران که بسیاری از سازما نهای مهم دولتی، دانشگا هها، بیمارستان ها و صنایع در آن متمرکز شده اند
-مناطق جلگه ای به دلیل وجود باران کافی –آب فراوان –هوای معتدل – خاک حاصلخیز مانند : جلگه های کناره ی دریای مازندران
-وجود معادن و ذخایر چون نفت و گاز مانند: خوزستان
-مناطق کوهپایه ای به دلیل وجود خاک حاصلخیز و بارندگی کافی مانند: کوهپایه های البرز وزاگرس

17-پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشورمان کدام منطقه است؟
پاسخ: تهران

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ طبق سر شماری سال 90 جمعیت ایران چند میلیون است؟
جواب:  75 میلیون نفر

2_ جمعیت چگونه افزایش می یابد؟
جواب:  اگر تعداد افرادی که متولد می شوند بیشتر از افرادی که می میرند باشد، جمعیت افزایش می یابد.

3_ دو کشور که رشد جمعیت منفی داشته اند نام ببرید.
جواب:  سوئیس و دانمارک

4_ کدام یک از کشور های همسایه ایران پرجمعیت هستند؟
جواب:  پاکستان – ترکیه

5_ کدام یک از کشورهای همسایه ایران کم جمعیت هستند؟
جواب:  ارمنستان – کویت –بحرین – قطر – امارات متحده عربی – آذربایجان – ترکمنستان

6_ گروه های سنی جمعیت را نام ببرید.
جواب:  گروه (1) جمعیت یکسال تا 25 سال است که کودکان و نوجوانان و جوانان را تشکیل می دهد. گروه (2) بزرگسالان و گروه (3) سالمندان هستند.

7_ جمعیت چگونه کاهش می یابد؟
جواب:  اگر تعداد افرادی که متولد می شوند کمتر از افرادی که می میرند باشد، جمعیت کاهش می یابد.

8_ چرا رشد منفی جمعیت مناسب نیست؟
جواب:  جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایش می یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند کار کند محروم می شود.

9_ مسئول سرشماری جمعیت کدام نهاد است؟
جواب:  مرکز آمار ایران

10_ رشد منفی جمعیت چگونه اتفاق می افتد؟
جواب:  در برخی کشورها مانند سوئیس و دانمارک تعداد زاد و ولد ها کمتر از مرگ و میر ها شده است .به این رشد، رشد منفی هم می گویند.

11_ تراکم جمعیت چیست؟
جواب:  به نسبت افرادی که در یک جا زندگی می کنند به مساحت آن جا، تراکم جمعیت آن مکان می گویند.

12_ با منفی شدن رشد جمعیت چه مشکلاتی برای یک کشور ایجاد می شود؟
جواب:  با کم شدن زاد و ولد، جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایش می یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند کار کند و با فعّالیت های اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشور کمک کند، محروم می شود.

13_ علت تراکم پایین یا کم جمعیت در بعضی مناطق چیست؟
جواب:  کمبود بارندگی، آب و هوای گرم و خشک و خاک های نامساعد و شور

14_ اطلاعات مربوط به سرشماری جمعیت را چگونه می توان بدست آورد؟
جواب:  ما می توانیم علاوه بر استفاده از کتاب ها و نشریات این مرکز، با وارد شدن به پایگاه اینترنتی آن، اطلاعات مورد نظرمان را درباره جمعیت به دست بیاوریم.

15_ چرا تهران پر جمعیت است؟
جواب:  چون تهران پایتخت کشور است. در این شهر سازمان های مهم دولتی، دانشگاه ها، بیمارستان ها و صنایع زیاد مستقر شده است.

16_ تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه محاسبه می کنند؟
جواب:  برای محاسبه تراکم جمعیت یک منطقه، جمعیت آن منطقه را بر مساحت آن تقسیم می کنند.

17_ چرا ناحیه خوزستان جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است؟
جواب:  به دلیل داشتن منابع نفت و گاز

18_ تراکم جمعیت کشورمان در سال 1390 در هر کیلومتر مربع چند نفر بوده است؟
جواب:  معادل 1/49 نفر در کیلومتر مربع بوده است.

19_ عوامل مؤثر در تراکم پایین یا کم جمعیت کدامند؟
جواب:  در نواحی داخلی ایران به دلیل کمبود بارندگی، آب و هوای گرم و خشک و خاک های نامساعد و شور، جمعیت بسیار کمی زندگی می کنند.

20_ کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟
جواب:  بعضی جاها مثل دشت لوت و دشت کویر خالی از جمعیت است.

21_ -عوامل مؤثر در تراکم بالا و زیاد جمعیت کدامند؟
جواب:  پایتخت بودن یک منطقه مانند تهران که بسیاری از سازمان های مهم دولتی، دانشگاه ها، بیمارستان ها و صنایع در آن متمرکز شده اند.
مناطق جلگه ای به دلیل وجود باران کافی، آب فراوان، هوای معتدل، خاک حاصلخیز مانند: جلگه های کناره ی دریای مازندران
وجود معادن و ذخایر چون نفت و گاز مانند: خوزستان
مناطق کوهپایه ای به دلیل وجود خاک حاصلخیز و بارندگی کافی مانند: کوهپایه های البرز و زاگرس

22_ پر تراکم ترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشورمان کدام منطقه است؟
جواب:  تهران

23_ طبق سرشماری سال 1390 کشورمان چند نفر جمعیت دارد؟

الف) 75 میلیون ب) 80 میلیون ج) 70 میلیون د) 85 میلیون
جواب:  الف) 75 میلیون

24_ کدام یک از کشورهای زیر با رشد منفی جمعیت روبه رو هستند؟

الف) ایران و پاکستان ب) سوریه و عراق ج) دانمارک و سوئیس د) فرانسه و انگلستان
جواب:  ج) دانمارک و سوئیس

25_ جمعیت سنین بین (25 تا 65) سال جزو کدام گروه سنی هستند؟

الف) کودکان و نوجوانان ب) بزرگسالان ج) جوانان د) سالمندان
جواب:  ب) بزرگسالان

26_ پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه ی کشور ما کجاست؟
الف) منطقه شهری تهران ب) جلگه های کناره دریای خزر ج) ناحیه ی خوزستان د* کوهپایه های البرز
جواب:  الف) منطقه شهری تهران

27_ پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشور ما منطقه شهری تهران است.

28_ دومین ناحیه پرتراکم در کشور ما جلگه های کناره ی دریای خزر است.

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 13 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 14 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 35 | در انتظار بررسی: 1

 • محسن :

  عالی عالی

  • غزل عزیز محسنی :

   دقیقا

 • Heliya :

  ممنون بسیار عالی 🙂

  • Amirali :

   عالیه 😂

 • سلمان :

  عالی

 • زهرا :

  عالی بود

 • Fatemeh :

  ممنون از شما … بسیار عالی بود

 • فاطیما مهدوی :

  خیلی خوب بود ممنون⚘🙏🏻

 • نسترن چراغی :

  سلام ممنون بابت سوال ها خیلی خوب بودن ولی ممنون میشم اگه تعداد سوالات کمی بیشتر بشه مثلا جای خالی هم داشته باشه .❤❤❤❤

  • طاها :

   عالی

 • دنیا :

  عالی بود ممنون 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🍉🙏🏻

  • علی :

   😘😘

 • iliya :

  عالی بود ممنون از سوالات خوبتون

 • Niayesh :

  عالی بودن سوالات ممنون ولی چرا درس ریاضی رو ندارید ؟؟؟؟

 • زهرا :

  واقعا عالیه اما سوال اولیش اشتباه هس

  • ؟؟؟ :

   نوشته۱۳۹۰ ، اگر ۱۳۹۹ بود یعنی ۸۱ میلیون نفر جمعیت داشت…

   💫موفق باشید

 • امیر :

  شما عالیدددددد فوق العاده بود سوالات متن در 13

 • مهنا :

  خوبه فقط اینکه کتاب مون جا نداره 😅😅😅😅
  خانم مون که ۷ سوال گفته بود 🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣😂😂🤣😂🤣😂🤣😂
  اونم صدا بچه تلویزیون و صحبت و……..

 • منا :

  سوال اول اشتباه میشه ۸۰

 • تنها :

  عالی بود ممنون👍🏻👍🏻

 • فرزام :

  دز ثوال خفت بجای سالمندان نکشته شده سلامندان لطفا درست شود

  • HamGamDars :

   ویرایش شد

   • فرزام :

    ممنون

   • پارسا :

    خیلی سوال های خوب مفید وارزش مندی بود

 • nn .. :

  من به زودی امتحان دارم و این مطلب واقعا تو حفظ کردن درسا کمکم کرد
  مرسی ازتون

 • محمد :

  واقا سوالات عالی بود.. 👍

 • زهرا :

  عالی بود

 • aljs :

  ok✔✔👏👏👏👏👏

 • Behrad :

  خیلی مفیده، ممنون

 • علی :

  سلام دوستان این سوالات عالیه به من خیلی کمک کر لطفا مطالعه کنید.❤❤

  • متین :

   خیلی سوال وجواب مفیدی بود ممنونم😘

 • علی :

  سلام دوستان این سوالات عالیه به من خیلی کمک کر لطفا مطالعه کنید.❤❤خیلی خیلی خوب است

 • علی :

  سلام دوستان این سوالات علیه به من خیلی کمک کرد لطفا مطالعه کنید❤❤❤❤❤باتشکر

 • کوثر :

  عالیه 🥲

 • کوثر :

  عالیه 🥲
  بهتر هم میتونه بشه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *