سوالات درس 12 مطالعات هشتم با جواب

سوالات متن مطالعات هشتم درس 12

سوالات درس دوازدهم مطالعات هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم درس 12

نام درس : عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس دوازدهم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 12 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید. در قسمت زیر میتوانید این سوالات متن مطالعات هشتم را مشاهده کنید

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هر کدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 12 | تعداد سوالات سری دوم 32

درس دوازدهم : عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی

1-در زمان عباسیان چگونه شرایط برای تشکیل سلسله های ایرانی بوجود آمد؟
پاسخ: خلافت عباسیان پس از یک قرن فرمانروایی، ضعیف شد و خلفا در اداره قلمرو پهناور خود ناتوان بودند. از اینرو، شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد

2-در زمان سلطه عباسیان بر ایران (بین قرن 3 تا 5 هجری ) کدام سلسله ها بر برخش هایی از ایران حکمت می کردند؟
پاسخ: سلسله های طاهریان، صفاریان، علویان، سامانیان و آل بویه ،مهمترین سلسله های ایرانی بودند که در فاصله قرن های سوم تا پنجم هجری بر بخشهایی از ایران حکومت می کردند. این سلسله ها به جز علویان طبرستان، ریشه و تبار ایرانی داشتند. آنها به تدریج به حکومت عباسیان بر ایران پایان دادند.

3-سلسله های طاهریان ، صفاریان ،علویان ، سامانیان و آل بویه چگونه به قدرت رسیدند و روابط آنها با خلفای عباسی چگونه بود؟
پاسخ: *طاهر ذوالیمینین مؤسس سلسله طاهریان و امیر اسماعیل سامانی مؤسس سلسله سامانیان به فرمان و تأیید مأمون عباسی به قدرت رسیدند . رابطه دوستانه با خلیفه داشتند و در اداره امور مستقل بودند.
*یعقوب لیث مؤسس سلسله صفاریان بدون اجازه خلیفه عباسی وبا حمایت مردم و گروه عیاران به قدرت رسید و او دشمن خلیفه بود.
*علویان به دلیل پیروی از مذهب شیعه از حکومت عباسیان اطاعت نمی کردند و دشمن خلیفه عباسی بودند.
*آل بویه پس از تصرف بغداد خلفای عباسی را مجبور به اطاعت از خود کرد.

4-کدام سلسله ها پیرو مذهب شیعه بودند و چه اقداماتی انجام شد؟
پاسخ: علاوه بر علویان طبرستان، آل بویه نیز پیرو مذهب شیعه بودند. در دوران حکومت آنها، معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت به دستور فرمانروایان آل بویه به خصوص عضدالدوله که مشهور ترین فرمانروای آل بویه بود، حرم مطهر امامان : در نجف، کربلا و کاظمین بازسازی شد و مراسم روز عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین(ع) با شکوه برگزار می شد.

5-تأثیر اسلام بر فرهنگ ایرانی و تأثیر دانشمندان ایران بر اسلام چگونه بود؟
پاسخ: اسلام روح و جان تاز های به جامعه و فرهنگ ایرانی دمید و به آن تحرک و پویایی خاصی بخشید. ایرانیان سابقه ای طولانی در علم و دانش و هنر داشتند؛ آنان پس از پذیرش اسلام، از تمام توان و استعداد خود برای پیشرفت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی،استفاده کردند . ایرانیان مسلمان در تأسیس و گسترش معارف اسلامی، علوم انسانی و علوم تجربی، هنر و ادبیات پیشگام بودند

6-عالمان و دانشمندان مسلمان ایرانی در چه رشته هایی آثار سودمندی ارائه کردند؟
پاسخ: در معارف اسلامی، تفسیر قرآن ، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و موسیقی ایرانیان حتی در زبان و ادبیات عربی نیز پیشتاز بودند و قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی توسط ادیبان ایرانی تدوین شد .

7-افرادی چون عبدالله بن مُقَّفَع در انتقال میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعه اسلامی در قرون نخست هجری چه نقشی داشتند؟
پاسخ: نویسندگان و مترجمان ایرانی مانند عبدالله بن مُقَّفَع [مشهور به روزبه ایرانی]، کتاب هایی را در موضوع تاریخ پادشاهان و قهرمانان کهن ایران و نیز اندرزنامه ها و آداب کشورداری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کردند.

8-کدام سلسله ها نقش بیشتری در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی داشتند؟
پاسخ: سامانیان و آل بویه بیشتر فرمانروایان این سلسله ها به علم و ادب علاقه مند بودند و برای عالمان، دانشمندان و ادیبان، ارزش و احترام فراوانی قائل می شدند . پایتخت این سلسله ها، مرکز دانش و محل پژوهش بزرگان علم و ادب بود . وزیرانی که در آن زمان امور کشور را اداره می کردند، اغلب مردانی با فرهنگ و دانش دوست بودند. برخی از آنان مانند خاندان جیهانی و خاندان بلعمی )وزیران سامانیان( در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرار داشتند.

9-دو وزیر دانشمند دوره سامانیان را نام ببرید .
پاسخ: بلعمی – جیهانی

10-زبان اداری و زبان گفتاری پس از ورود اسلام به ایران چه بود؟
پاسخ: پس از ورود اسلام به ایران تا مدّت ها، عربی، زبان اداری ایران بود. فرمانها و نامه های اداری به زبان عربی نوشته می شد و دانشمندان نیز کتابهای خود را به عربی می نوشتند. مردم ایران اگرچه به عربی به عنوان زبان قرآن احترام می گذاشتند، اما همچنان به زبان فارسی،سخن می گفتند.

11-از چه زمانی توجه به زبان فارسی بیشتر و رونق ادبیات فارسی آغاز شد؟
پاسخ: از قرن سوم هجری به بعد، در نتیجه علاقه امیران و وزیران، حکومتهای صفاریان و سامانیان به فرهنگ و زبان ایرانی، رونق ادبیات فارسی آغاز شد. رودکی، پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت سامانیان، اشعار خود را سرود. فردوسی نیز در اواخر دوره سامانیان،سرودن شاهنامه را آغاز کرد .

12- معماری ایران در دوره اسلامی چگونه بود و در کدام بناها هنر و معماری ایرانی به چشم می خورد؟
پاسخ: معماری و هنر ایران در دوران اسلامی در ادامه معماری عصر باستان بود. مساجد از نخستین جلو ه های مهم معماری ایرانی اسلامی بودند. برخی از مساجد در ابتدای از ورود اسلام به ایران بر اساس اصول معماری دوره ساسانی ساخته شدند. آرام گاه ها، جلوه شکوهمند دیگری از میراث معماری ایرانی اسلامی به شمار می روند. آرامگاه امیراسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوس وشمگیر در گنبد قابوس از آن جمله اند .

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

1_ مهمترین سلسله ها پس از عباسیان چه بودند؟
جواب:  طاهریان، صفاریان، علویان، سامانیان و آل بویه

2_ کدام سلسله ریشه و تبار ایرانی نداشت؟
جواب:  علویان

3_ بنیانگذار سلسله طاهریان که بود؟
جواب:  طاهر ذوالیمینین

4_ طاهر به فرمان کدام خلیفه عباسی به حکومت خراسان رسید؟
جواب:  مامون

5_ بنیانگذار سلسله ساسانیان که بود؟
جواب:  امیر اسماعیل سامانی

6_ بنیانگذار سلسله صفاریان که بود؟
جواب:  یعقوب لیث

7_ روابط کدام سلسله ها با بنی عباس دوستانه بود؟
جواب:  طاهریان، سامانیان

8_ روابط کدام سلسله ها با بنی عباس خصمانه بود؟
جواب:  صفاریان

9_ کدام سلسله بنی عباس را تحت نفوذ خود گرفتند؟
جواب:  آل بویه

10_ کدام سلسله بغداد را تصرف کرد؟
جواب:  آل بویه

11_ دو سلسله شیعه نام ببرید.
جواب:  علویان – آل بویه

12_ در زمان کدام سلسله حرم مطهر امامان بازسازی شد؟
جواب:  آل بویه

13_ در زمان کدام سلسله مراسم عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین برگزار شد؟
جواب:  آل بویه

14_ این جمله از کیست؟
«اگر علم در ستاره ثریا و در آسمان ها باشد، مردانی از سرزمین پارس (ایرانیان) به آن دست پیدا خواهند کرد.»
جواب:  پیامبر

15_ روزبه ایرانی که بود؟
جواب:  عبدالله بن مُقَفَّع

16_ خاندان جیهانی وزیران کدام سلسله بودند؟
جواب:  سامانیان

17_ خاندان بلعمی وزیران کدام سلسله بودند؟
جواب:  سامانیان

18_ رودکی شاعر چه دوره ای بود؟
جواب:  سامانیان

19_ فردوسی شاعر چه دوره ای بود؟
جواب:  سامانیان

20_ پدر شعر فارسی که بود؟
جواب:  رودکی

21_ در زمان عباسیان چگونه شرایط برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد؟
جواب:  خلافت عباسیان پس از یک قرن فرمانروایی، ضعیف شد و خلفا در اداره قلمرو پهناور خود ناتوان بودند. از اینرو، شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد.

22_ در زمان سلطه عباسیان بر ایران (بین قرن 3 تا 5 هجری ) کدام سلسله ها بر بخش هایی از ایران حکمت می کردند؟
جواب:  سلسله های طاهریان، صفاریان، علویان، سامانیان و آل بویه ،مهمترین سلسله های ایرانی بودند که در فاصله قرن های سوم تا پنجم هجری بر بخش هایی از ایران حکومت می کردند. این سلسله ها به جز علویان طبرستان، ریشه و تبار ایرانی داشتند. آنها به تدریج به حکومت عباسیان بر ایران پایان دادند.

23_ سلسله های طاهریان ، صفاریان ،علویان ، سامانیان و آل بویه چگونه به قدرت رسیدند و روابط آنها با خلفای عباسی چگونه بود؟
جواب:  * طاهر ذوالیمنین مؤسس سلسله طاهریان و امیر اسماعیل سامانی مؤسس سلسله سامانیان به فرمان و تأیید مأمون عباسی به قدرت رسیدند. رابطه دوستانه با خلیفه داشتند و در اداره امور مستقل بودند.
* یعقوب لیث مؤسس سلسله صفاریان بدون اجازه خلیفه عباسی وبا حمایت مردم و گروه عیاران به قدرت رسید و او دشمن خلیفه بود.
* علویان به دلیل پیروی از مذهب شیعه از حکومت عباسیان اطاعت نمی کردند و دشمن خلیفه عباسی بودند.
* آل بویه پس از تصرف بغداد خلفای عباسی را مجبور به اطاعت از خود کرد.

24_ کدام سلسله ها پیرو مذهب شیعه بودند و چه اقداماتی انجام شد؟
جواب:  علاوه بر علویان طبرستان، آل بویه نیز پیرو مذهب شیعه بودند. در دوران حکومت آنها، معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت به دستور فرمانروایان آل بویه به خصوص عضدالدوله که مشهور ترین فرمانروای آل بویه بود، حرم مطهر امامان: در نجف، کربلا و کاظمین بازسازی شد و مراسم روز عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین(ع) با شکوه برگزار می شد.

25_ تأثیر اسلام بر فرهنگ ایرانی و تأثیر دانشمندان ایران بر اسلام چگونه بود؟
جواب:  اسلام روح و جان تاز های به جامعه و فرهنگ ایرانی دمید و به آن تحرک و پویایی خاصی بخشید. ایرانیان سابقه ای طولانی در علم و دانش و هنر داشتند؛ آنان پس از پذیرش اسلام، از تمام توان و استعداد خود برای پیشرفت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی، استفاده کردند. ایرانیان مسلمان در تأسیس و گسترش معارف اسلامی، علوم انسانی و علوم تجربی، هنر و ادبیات پیشگام بودند.

26_ عالمان و دانشمندان مسلمان ایرانی در چه رشته هایی آثار سودمندی ارائه کردند؟
جواب:  در معارف اسلامی، تفسیر قرآن، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و موسیقی ایرانیان حتی در زبان و ادبیات عربی نیز پیشتاز بودند و قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی توسط ادیبان ایرانی تدوین شد.

27_ افرادی چون عبدالله بن مُقَّفَع در انتقال میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعه اسلامی در قرون نخست هجری چه نقشی داشتند؟
جواب:  نویسندگان و مترجمان ایرانی مانند عبدالله بن مُقَفَّع (مشهور به روزبه ایرانی)، کتاب هایی را در موضوع تاریخ پادشاهان و قهرمانان کهن ایران و نیز اندرزنامه ها و آداب کشورداری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کردند.

28_ کدام سلسله ها نقش بیشتری در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی داشتند؟
جواب:  سامانیان و آل بویه بیشتر فرمانروایان این سلسله ها به علم و ادب علاقه مند بودند و برای عالمان، دانشمندان و ادیبان، ارزش و احترام فراوانی قائل می شدند . پایتخت این سلسله ها، مرکز دانش و محل پژوهش بزرگان علم و ادب بود . وزیرانی که در آن زمان امور کشور را اداره می کردند، اغلب مردانی بافرهنگ و دانش دوست بودند. برخی از آنان مانند خاندان جیهانی و خاندان بلعمی (وزیران سامانیان) در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرار داشتند.

29_ دو وزیر دانشمند دوره سامانیان را نام ببرید.
جواب:  بلعمی – جیهانی

30_ زبان اداری و زبان گفتاری پس از ورود اسلام به ایران چه بود؟
جواب:  پس از ورود اسلام به ایران تا مدّت ها، عربی، زبان اداری ایران بود. فرمانها و نامه های اداری به زبان عربی نوشته می شد و دانشمندان نیز کتابهای خود را به عربی می نوشتند. مردم ایران اگرچه به عربی به عنوان زبان قرآن احترام می گذاشتند، اما همچنان به زبان فارسی، سخن می گفتند.

31_ از چه زمانی توجه به زبان فارسی بیشتر و رونق ادبیات فارسی آغاز شد؟
جواب:  از قرن سوم هجری به بعد، در نتیجه علاقه امیران و وزیران، حکومتهای صفاریان و سامانیان به فرهنگ و زبان ایرانی، رونق ادبیات فارسی آغاز شد. رودکی، پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت سامانیان، اشعار خود را سرود. فردوسی نیز در اواخر دوره سامانیان، سرودن شاهنامه را آغاز کرد.

32_ معماری ایران در دوره اسلامی چگونه بود و در کدام بناها هنر و معماری ایرانی به چشم می خورد؟
جواب:  معماری و هنر ایران در دوران اسلامی در ادامه معماری عصر باستان بود. مساجد از نخستین جلو ه های مهم معماری ایرانی اسلامی بودند. برخی از مساجد در ابتدای از ورود اسلام به ایران بر اساس اصول معماری دوره ساسانی ساخته شدند. آرام گاه ها، جلوه شکوهمند دیگری از میراث معماری ایرانی اسلامی به شمار می روند. آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوس و شمگیر در گنبد قابوس از آن جمله اند.

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های تایید شده : 31 | در انتظار بررسی: 1

 • ارسلان :

  تاریخ خیلی سخته با پیدا کردن این سایت تاریخ مثل اب خوردن شده برایم

 • متی :

  واقعا عالیه شاید باورتون نشه ولی تک تک سوال های که تو این برنامه بود داخل امتحانم بود امتحان ترم دوم

 • 𝓖𝓪𝓶𝓮𝓻𓆩☻𓆪 :

  تاریخ خیلی سخته هههههه🥱😢😭
  ممنون از برنامهذخوبتون

 • نوید :

  سلام سوال ها خیلی خوبن ولی برای هر در نوشتن این همه سوال خیلی زیاده لطفا فقط سوال هایی که مهم هستن رو بزارید

  • زن کوک مامان بم :

   دوست داری کوتاهشو بخون مجبور نیستی

   • .... :

    تو چی کار داری

   • زن ته مامان یونتان :

    عع سلام زنداداش🗿🖐️

 • someone :

  perfect

 • Mahi(: :

  خوب بود 🙁❤میس

 • Mahi(: :

  خوب بود🙁❤میس

 • MOBI :

  عالی

 • MOBI :

  عالیییی

 • MOBI :

  عالیه اونم تو این کرونا ک مدرسه نمیریم

 • MOBI :

  واقعا این برنامه خوبه اونم تو این کرونا ک مدرسه نمیریم

 • Morgh :

  برنامه بسیار عالی هست ولی بعضی جا ها کلمات کامل نیستند
  مثلاً میخواستن بنویسن سلسله نوشتن سلطه خوب اینطوری بده☹

 • رها جون💛 :

  خیلی عالی

 • Yas :

  Mersi az sayt khobeton Eali hast 🤍🤍🤍

 • Yas :

  Mersi Eli 🤍

 • محمد دانیال :

  سلام

 • علی :

  خدایی خیلی سخته درس خوندن بعد از کلاس پنجم

  • من کیم؟ :

   بگو خودم درس نمی خونم خیلی آسونه کجاش سخته فقط مطالب مربوط به سامانیان و آل بویه و وزیران و شاعران سامانیان رو بخون

   • علی :

    اسونه؟🤔🤔🤔

   • ... :

    ماشالاه یکی هم پیدا شد بگه مطالعات آسونه!

 • هستی :

  واقعا ممنون از وبسایت عالی تون 🌹 بهترین مطالب رو در اختیار مون میزارید

 • مهدی :

  عالی بود دستتون درد نکنه

 • امیر حسین :

  عالیه ولی معلم مدرسه ی ما از همین درس 25 سوال داده ما بخونیم شما خوبه

 • ......M..... :

  خوب بود کاش که تا آخر درس های مطالعات سوال داشت

  • علی :

   اره دیگه مشکل همینه ولی خب در کل برنامه باحال و کاربردیه

  • ملینا :

   واقعا ممنون از برنامه ایی که ساختین خیلی خیلی خوب و کاربردی هستش.

  • MOBI :

   ممنون از سازندش واقعا به دردم میخوره اونم تو این کرونا ک مدرسه ها باز نیستن خیلی این برنامه خوب بود برامون

  • متی :

   واقعا عالیه شاید باورتون نشه ولی تک تک سوال های که تو این برنامه بود داخل امتحانم بود امتحان ترم دوم