سوالات درس 8 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن درس 8 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس هشتم مطالعات هفتم

سوالات متن درس 8 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : مصرف | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات درس هشتم مطالعات هفتم

سوالات متن مطالعات هفتم / درس هشتم : : مصرف

۱-علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود ؟
پاسخ: استفاده از کارت خرید اعتباری

۲-مهمترین حقوق مصرف کنندگان چیست ؟
پاسخ: خرید کالای سالم وبدون نقص

۳-چه مواردی باید برای رعایت واحترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟
پاسخ:
الف- قوانین ومقرات
ب- برچسب مشخصات کالا
ج- استاندارد
۴-دو مورد از قوانین و مقررات مصرف کنندگان را ذکر کنید .
پاسخ: برای مثال، طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها و مواد تقلبی به کار ببرد، حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد سازنده آن ماده به زندانمحکوم می شود. یا کسی نمی تواند بدون گرفتن مجوز، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کالاها تأسیس کند

۵-بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟
پاسخ: روی این برچسب ها اطلاعاتی از قبیل شماره جواز تولید، آدرس محل کارخانه یا محل تولید، قیمتکالا، موادّ به کار رفته در آن و تاریخ مصرف (در مورد مواد غذایی و بهداشتی ) نکات ایمنی و…درج شده است

۶-استاندارد یعنی چه ؟
پاسخ: استاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی نمونه قابل قبول

۷-تولید کننده کالا ها چه ویژگی ها و معیارهایی را باید رعایت کنند مثال بزنید.
پاسخ: مثلاً در یک ماده خوراکی استاندارد (بیسکویت، رب گوجه، کمپوت، روغن و…) باید موادافزودنی یا رنگ های مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند؛ یا در مواد بهداشتی (کرم، شامپو، مایع ظرفشویی، صابون و…)موادّ شیمیایی به کار رفته باید به اندازه لازم باشد تا به پوستو بدن آسیب نرساند

۸-استاندارد مربوط به چه کالاهایی است؟
پاسخ: استاندارد مربوط به همه کالا ها است؛ برای مثال، وسایل الکتریکی و وسایل گرمایش مانند بخاریاگر استاندارد نباشند ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازند.

۹- وظیفه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چیست؟
پاسخ: این مؤسسه ابزار لازم برای آزمایش وسایل و کالاها را در اختیار دارد. بیشتر تولیدکنندگان وسیله یا ماده ای را که تولید می کنند به این مؤسسه می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود. اگرکیفیت کالایی توسط این مؤسسه تأیید بشود اجازه می دهد که علامت مخصوص استاندارد را رویآن کالا چاپ کنند.

۱۰-خریدار یک کالا با وجود علامت استاندارد بر روی کالا چه اطمینانی پیدا می کند؟
پاسخ: خریدار می تواند با توجه به علامت استاندارد به خوبی جنسی که می خرد اطمینان داشته باشد.

۱۱-مصرف کننده چه مسؤلیتی دارد؟
پاسخ: مسئولیت مصرف کننده، مصرف درست است. گفتیم که مصرف یعنی استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها. این چیز بدی نیست؛ اما باید از مصرف گرایی پرهیز کرد.

۱۲-مصرف گرایی چیست وچه نتیجه ای دارد ؟
پاسخ: مصرف گرایی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم وهم چشمی با دیگران کالاهایی را بخریم فرد مصرف گرا خیلی زود تحت تأثیر آگهی های تبلیغاتی یامُدگرایی قرار می گیرد برای مثال عوض کردن هر ساله وسایل خانه برای پیروی از مد مصرفگرایی به اسراف می انجامد

۱۳-نظر دین اسلام درباره تولید ومصرف چیست؟
پاسخ: از نظر دین اسلام، تولید و مصرف کالا برای رفع نیاز انسان است تا او بتواند به کار های مهم تربپردازد. به همین دلیل اسراف و ریخت وپاش گناهی نابخشودنی است.

۱۴-در جوامع امروز مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب رسانده است؟
پاسخ: در جوامع امروز، مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است. انسان ها موادّ اولیه را از طبیعت می گیرند و با آنها کالا تولید می کنند و بعد دوباره به صورت زباله به طبیعت برمیگردانند. در گذشته مقدار زباله ها این قدر زیاد نبود. اما امروزه با تولید انبوه صنعتی، همه روزه مقدار زیادی زباله تولید می شود. زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند که در هر صورت برای محیط زیست زیان آور است

۱۵-چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون وظروف یک بار مصرف پلاستیکی خودداری کرد؟
پاسخ: پلاستیک بیش از صد سال در طبیعت می ماند و طول می کشد تا تجزیه شود. کیسه های نایلونی درصورت وارد شدن به آب ها موجب خفگی دلفین ها، لاک پشت ها و پرندگان دریایی می شوند. ترکیبات شیمیایی نایلون ها، خاک ها را آلوده می کند و از طریق گیاهان به زنجیره غذایی انسان وارد می شود و به سلامت انسان ضرر می رساند

۱۶-برخی از زباله های خطرناک را نام ببرید.
پاسخ: باتری ها – زباله های بیمارستانی و…

۱۷-چند مورد از راه حل های مناسب برای کاهش مصرف پلاستیک را ذکر کنید .
پاسخ:
الف – برگزاری مراسم افطار و نذری با ظروف دائمی
ب- استفاده از زنبیل یا کیسه های دائمی

۱۸-برای بازیافت بهتر زباله ها چه اقدامی مناسب تر است؟
پاسخ: ما در خانه یا مدرسه زباله های قابل بازیافت را با بقیه مخلوط نمی کنیم. کاغذ و مقوا، بطری های پلاستیکی، پوست میوه ها، قوطی های فلزی و شیشه ای را از سایر زباله ها جدا می کنیم تابازیافت شوند. با عمل بازیافت، از این مواد می توانند دوباره مواد جدیدی تولید کنند.

 

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر اسفاده کنید!

1-مصرف کننده چه کسی است؟
پاسخ: مصرف کننده کسی است که کالاها و خدمات را به منظور رفع نیازهای خود می خرد.

2-امروزه خرید و فروش کالا و خدمات به وسیله پول انجام می شود. صحیح*  غلط

3-امروزه علاوه بر پول کاغذی ازشیوه های دیگری برای مبادله استفاده می شود. یکی از این شیوه ها..کارت خریداعتباری ..است.

4-خریدار چگونه از کارت خرید اعتباری خود استفاده می کند؟
پاسخ: خریدار با استفاده از کارت خرید اعتباری خود به ازای مبلغ کالا از پولی که در بانک دارد برداشت و به حساب فروشنده واریز می کند.

5-هر زمان که شما چیزی می خرید .. مصرف کننده .. هستید. .

6-تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نیز خود .. مصرف کننده .. هستند.

7-سه مورد از حقوق مصرف کننده را بنویسید؟
پاسخ: 1-قوانین و مقررات 2 -برچسب مشخصات کالا 3-استاندارد

8-به منظور حفظ حقوق مصرف کننده چه قوانینی وجود دارد؟
پاسخ: 1-طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها و مواد تقلبی به کار ببرد، حتی اگربه مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد به زندان محکوم می شود.
2-کسی نمی تواند بدون گرفتن مجوز، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کالاها تأسیس کند.

9-روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی درج شده است؟
پاسخ: روی این برچسب ها اطلاعاتی از قبیل شماره جواز تولید، نشانی محل کارخانه یا محل تولید، قیمت کالا، مواد بکاررفته در آن و تاریخ مصرف(در مورد مواد غذایی و بهداشتی) و نکات ایمنی و … درج شده است.

10 -استاندارد به چه معناست؟ توضیح دهید؟
پاسخ: استاندارد به معنی نمونه قابل قبول است . تولید کننده هر کالایی باید یک سری ویژگی ها و معیارهایی را برای تولید یک کالا رعایت کند.

11 -تولید کنندگان هر کالا باید چه ویژگی و معیارهایی را رعایت کنند؟توضیح دهید.
پاسخ: در یک ماده خوراکی استاندارد (بیسکویت، رب گوجه، روغن و …) باید مواد افزودنی یا رنگ های مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند. یا در مواد بهداشتی (کرم، شامپو، مایع ظرفشویی، صابون و …) مواد شیمایی به کار رفته باید به اندازه لازم باشد تا به پوست و ب دن آسیب نرساند.

12-آیا استاندارد مربوط به کالای خاصی است؟ ) با ذکر مثال (
پاسخ: خیر، استاندارد مربوط به همه کالاها است. برای مثال وسایل الکتریکی و وسایل گرمایشی مانند بخاری اگر استاندارد نباشد ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازد.

13 -در ایران استاندارد بودن کالا چگونه کنترل می شود؟
پاسخ: در ایران سازمانی به نام سازمان ملی استاندارد ایران وجود دارد.

14 -وظیفه سازمان ملی استاندارد ایران چیست؟
پاسخ: این سازمان ابزار لازم برای آزمایش وسایل و کالاها را در اختیار دارد. بیشتر تولید کنندگان وسیله یا ماده ای را که تولید می کنند به این سازمان می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود.

15 -علامت استاندارد کالا نشانه چیست؟
پاسخ: خریدار می تواند با توجه به علامت استاندارد به کیفیت جنسی که می خرداطمینان داشته باشد.

16 -قاچاق کالا چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟
پاسخ: خرید و فروش کالاهایی که به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می شوند، علاوه بر آنکه سبب ضعیف شدن اقتصاد کشور و تعطیل شدن کارخانه ها می شود، مجازات نیز دارد.

17 -چه نوع کالاهای دارای ضمانت هستند؟
پاسخ: برخی از کالاها که کارکرد طولانی مدّت دارند، برای زمان معینی توسط تولی د کننده یا فروشنده، ضمانت می شوند.

18مسئولیت مصرف کننده، ..مصرف درست .. است.

19 -مصرف یعنی چه؟
پاسخ: مصرف یعنی استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها

20 -مصرف گرایی یعنی چه؟
پاسخ: مصرف گرایی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم و همچشمی با دیگران کالاهایی را بخریم.

21 -از نظر دین اسلام تولید و مصرف کالا برای چیست؟
پاسخ: تولید و مصرف کالا برای رفع نیاز انسان است تا او بتواند به کارهای مهم تر بپردازد.

22 -قرآن در باره ریخت و پاش کنندگان چه می فرماید؟
پاسخ: همانا) مبذرین (ریخت و پاش کنندگان برادران شیاطین اند.

23 -اسراف و ریخت و پاش .. گناهی بزرگ .. است.

24 -امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه در مورد مصرف درست چه می فرمایند؟
پاسخ: می فرمایند: خداوندا، راه های صحیح مصرف و اندازه نگه داشتن در معیشیت را به من تعلیم فرما و به لطف خود مرا از تبذیر دور کن.

25 -در جوامع امروز، مصرف گرایی به شدت به ..محیط زیست .. آسیب رسانده است.

26 -در گذشته به چه روش هایی زباله ها را از محیط زندگی دور می کردند؟
پاسخ: زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند.

 

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 8 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 9 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ی بنده خدا :

  سوالات زیاده سعی کنید درس رو تو 10 سوال خلاصه کنید

 • امیرعلی :

  واقعاً عالی هستید خیلی ممنونم از شما من کتاب اجتماعی ام رو گم کردم ولی این اپلیکیشن خیلی بهم کمک کرده واقاً ممنونم خدانگهدار

 • امیررضا زارعکار :

  واقعا ممنون

 • Ramtin :

  خیلی عالی بود ممنونم 😘

  • Ramtin :

   عالیه واقعا خیلی خوب بود مرسی 😘

 • G.u.s.r :

  خیلی برنامه عالیییییییی هست 🤍
  ممنون از برنامتون

 • چپریان :

  عالی است

 • من بد بخت هر خون 🥲 :

  اونجا که نوشتین اگر سوالات بالا رو دوست نداشتید از اینا استفاده کنید اونا خو ادامه دیگه چرا اونو می زارید🤯☹️🥲🥲🥲👺

 • امیررضا :

  یسری جا ها جواب سوالا نوشته نشده😔چرا؟

 • عشق :

  Verygood

 • علیرضا :

  عالی

 • ماهان :

  خیلی برنامه خوبیه

 • ماهان :

  عالیه عالی ممنون واقعا

 • Good :

  ممنون.

 • God :

  عاالی

 • به تو چه اسم ندارم مشکلی داری بیا دعوا خخخخخخ :

  خیلی زیاده

 • ,, ناشناس :

  درود بر شرف سازندش

 • Negar :

  وای عالیهههه ممنون مثل همیشه

 • haya_2 :

  خیلی خوب بود دمتونم گرمه _ مرسیه فراوان

 • مریا :

  عالی بود من که بیست شدم

 • ... :

  وظیفه موسسات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چیست؟

  دومرود از قوانین مصرف کنندگان را بگویید.

  این دوتا سوال دقیقا کدوم صفحه هستش؟

 • [♧]بهار :

  خیلی عالیه ولی اون قسمتی که نوشتید اگر سوالات بالا رو دوست نداشتید اونا دقیقا همون سوالات بالا هستن لطفا بی زحمت برسون دارید و ممنون که به دیدگاه قبلیم گوش کردین ♡♡♡♡♡

  • HamGamDars :

   سوالات جدید قرار گرفته شد
   اگر در قسمت های دیگه هم این مشکل بود گزارش بدید
   ممنون

 • نازی :

  عالی بود 😋👌

 • 🖤Rita🖤 :

  عالی و ممنون😐🚶‍♀️

 • mjydmyrshryfy@gmail.com :

  خیلی سوالاتش خوبه

 • یاسین بیگلری :

  چون اپلیکیشن بروزی هستش و با مدارس پیش میره همه ی درس ها رو نداره

  • HamGamDars :

   متاسفانه به تازگی برنامه رو ساختیم حتما در سال های اینده یکی از بهترین ها میشیم

   • azizeporhasan@gmail.com :

    عالییییییی

   • امیر :

    تموم شد خیلی تاثیر گذار بود😐😂

 • AMIN :

  عالیه سوالاتون😉

 • رویا❤❣ :

  عااااااااالیه خیلی ممنونم
  ❤بوس بوس❣

  • سید :

   این آقا هستش چی بوس یوس

 • علی :

  خوب

 • sinasalari19850@gmail.com :

  خوب بعد نیست ولی کاش همه ی درس ها بود

  • HamGamDars :

   اپلیکیشن ما رو نصب کنید

   • محدثه محمد زاده :

    اسم برنامه شما چیه و از کجا میتونیم نصب کنیم

   • من :

    اسمش همیار و از کافه بازار نصب کنید

  • يه كسي :

   هست