سوالات درس 11 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن درس 11 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم

سوالات متن درس 11 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : تنوع آب ‌و هوای ایران | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم

سوالات متن مطالعات هفتم / درس یازدهم :: تنوع آب ‌و هوای ایران

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 21 | تعداد سوالات سری دوم 34

1-زیستگاه (زیست بوم ) چیست؟
پاسخ: به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند، زیستگاه )زیست بوم( می گویند.

2-مهمترین عاملی که موجب گوناگونی و تنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟
پاسخ: تنوع آب و هوایی

3-وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاههای هواشناسی چیست؟
پاسخ: هر روز عناصر مختلف مثل دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنیم. سپس این اندازه ها را ثبت  می کنیم و روی آنها محاسباتی انجام می دهیم.

4-مهمترین عناصر آب و هوا چیست؟
پاسخ: دما و بارش

5-آب و هوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟
پاسخ: با اندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می توان پی برد که آب و هوای آنجا چگونه است.

6-میزان دما و بارش چگونه نشان داده می شود؟
پاسخ: به صورت نمودار

7-به طور کلی ایران را می توان به چند ناحیه آب و هوایی تقسیم کرد؟
پاسخ: الف- معتدل و مرطوب خزری
ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی
ج- گرم و خشک داخلی
د- گرم و شرجی سواحل جنوب

8-ناحیه آب و هوایی معتدل و مرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟
در این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمام ماه های سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران به شمار میآید. البته میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیه خزری، تابستان ها و زمستان ها ی معتدل دارد.

9-آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟
پاسخ: در ناحیه خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب باران )دیم( استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج به آبیاری نیاز دارند.

10-ناحیه آب و هوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟
پاسخ: این ناحیه، کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در بر می گیرد. در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی میبارد و یخبندان های شدید به وجود
می آید. به همین دلیل دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل است. این ناحیه، با آنکه تقریباً 9 ماه از سال باران دارد، در تابستان ها خشک است

11-چرا در ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟
پاسخ: به دلیل بارش کافی در طی سال

12-پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟
پاسخ: در ارتفاعات این ناحیه جنگلها و مراتعی سرسبز روییده است.

13-ناحیه آب و هوایی گرم و خشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود و این ناحیه به چه دلیل خشک است؟
پاسخ: این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستان های گرم و خشک دارد.
خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران  می بارد. در بعضی از بخشهای این ناحیه، بیابان هایی به وجود آمده است که ممکن است سال ها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.

14-درناحیه گرم و خشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟
پاسخ: در ناحیه خشک داخلی ایران، اختلاف دمای شب و روز زیاد است و تابستان ها هوا بسیار گرم می شود.

15-پوشش گیاهی در ناحیه آب و هوایی گرم و خشک داخلی چگونه است؟
پاسخ: این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند مانند درختان تاغ و گز و بوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.

16-ناحیه آب و هوایی گرم و شرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟
پاسخ: این ناحیه در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار کشیده شده است. به طور کلی مناطق جنوبی ایران، تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم دارد.

17-چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟
پاسخ: زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

18-چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی بوجود می آید؟
پاسخ: به دلیل وجود دریا و تبخیر آب های آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود میآید.

19-چرا در نواحی آب و هوایی گرم و خشک داخلی و گرم و شرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟
پاسخ: به دلیل کم بودن میزان بارندگی

20-چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟
پاسخ: به دلیل وجود رشته کوه البرز و نفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران

21-برای هر کدام از نواحی آب و هوایی ایران چند شهر نام ببرید.(نقشه صفحه 59)
الف- معتدل و مرطوب خزری ———-  ساری – رشت
ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی ——  مشهد – زنجان – کرمانشاه
ج- گرم و خشک داخلی——————  یزد – کرمان – زاهدان
د- گرم و شرجی سواحل جنوب———-  بندر عباس  – بوشهر

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ زیستگاه یا زیست بوم را تعریف کنید.
جواب:  به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند.

2_ کار ایستگاه هواشناسی چیست؟
جواب:  دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنند.

3_ منظور از بارش در ایستگاه هواشناسی چیست؟
جواب:  بارش باران، برف و تگرگ

4_ مهم ترین عاملی که موجب گوناگونی و تنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟
جواب:  تنوع آب و هوایی

5_ وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاه های هواشناسی چیست؟
جواب:  در این ایستگاه، هر روز عناصر مختلف مثل: دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنند. سپس این اندازه ها را ثبت می کنند و روی آنها محاسباتی انجام می دهند.

6_ مهمترین عناصر آب و هوا چیست؟
جواب:  دما و بارش

7_ نواحی آب و هوایی ایران را نام ببرید.
جواب:  ناحیه معتدل و مرطوب خزری – ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی – ناحیه گرم و خشک داخلی – ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب

8_ آب و هوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟
جواب:  با اندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می توان پی برد که آب و هوای آنجا چگونه است.

9_ میزان دما و بارش چگونه نشان داده می شود؟
جواب:  به صورت نمودار نشان داده می شود.

10_ ناحیه معتدل و مرطوب خزری کجاست؟
جواب:  در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است.

11_ آب و هوای خزری چگونه است؟
جواب:  در تمام ماه های سال بارندگی دارد و میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد.

12_ ناحیه آب و هوایی معتدل و مرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟
جواب:  این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمام ماه های سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران به شمار می آید. البته میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیه خزری، تابستان ها و زمستان های معتدل دارد.

13_ آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟
جواب:  در ناحیه خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب باران (دیم) استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج به آبیاری نیاز دارند.

14_ ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی کجاست؟
جواب:  کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در برمی گیرد.

15_ آب و هوای ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟
جواب:  زمستان های سرد و تابستان های معتدل – تقریبا 9 ماه از سال بارش دارد و در تابستان ها خشک است.

16_ ناحیه آب و هوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟
جواب:  این ناحیه، کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در برمی گیرد. در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی می بارد و یخبندان های شدید به وجود می آید. به همین دلیل دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل است. این ناحیه، با آنکه تقریباً 9 ماه از سال بارش دارد، در تابستان ها خشک است.

17_ چرا در ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟
جواب:  به دلیل بارش کافی در طی سال، کشاورزان می توانند زراعت دیم نیز داشته باشند.

18_ پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟
جواب:  در ارتفاعات این ناحیه جنگل ها و مراتعی سرسبز روییده است.

19_ ناحیه گرم و خشک داخلی کجاست؟
جواب:  این ناحیه شامل نواحی مرکزی ایران است.

20_ آب و هوای ناحیه گرم و خشک داخلی چگونه است؟
جواب:  فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران می بارد و اختلاف دمای شب و روز زیاد است.

21_ پوشش گیاهی ناحیه گرم و خشک داخلی چیست؟
جواب:  این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند مانند درختان تاغ و گز و بوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.

22_ ناحیه آب و هوایی گرم و خشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود و این ناحیه به چه دلیل خشک است؟
جواب:  این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستان های گرم و خشک دارد. خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران می بارد. در بعضی از بخش های این ناحیه، بیابان هایی به وجود آمده است که ممکن است سال ها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.

23_ در ناحیه گرم و خشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟
جواب:  در ناحیه خشک داخلی ایران، اختلاف دمای شب و روز زیاد است و تابستان ها هوا بسیار گرم می شود.

24_ ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب کجاست؟
جواب:  در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار

25_ آب و هوای ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب چگونه است؟
جواب:  تابستان های بسیار گم و زمستان های ملایم دارد.

26_ ناحیه آب و هوایی گرم و شرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟
جواب:  این ناحیه در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار کشیده شده است. به طور کلی مناطق جنوبی ایران، تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم دارد.

27_ چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟
جواب:  زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

28_ چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی به وجود می آید؟
جواب:  به دلیل وجود دریا و تبخیر آب های آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود می آید.

29_ چرا در نواحی آب و هوایی گرم و خشک داخلی و گرم و شرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟
جواب:  به دلیل کم بودن میزان بارندگی

30_ چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟
جواب:  به دلیل وجود رشته کوه البرز و نفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران

31_ مرطوب ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟
الف) ناحیه نیمه خشک کوهستانی ب) ناحیه ی خشک داخلی
ج) ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوبی د) ناحیه ی خزری
جواب:  د) ناحیه ی خزری

32_ کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا به شمار می آید؟
الف) ارتفاع و بارش ب) دما و بارش ج) ارتفاع و دما د) دوری از دریا و ارتفاع
جواب:  ب) دما و بارش

33_ آب و هوای ناحیه ی نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟
الف) تابستان های بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد
ب) زمستان های معتدل و تابستان های گرم
ج) زمستان های سرد و تابستان های معتدل
د) تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم
جواب:  ج) زمستان های سرد و تابستان های معتدل

34_ در ناحیه خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب باران یا دیم استفاده می شود.

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 11 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 12 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Emad :

  واقعا عالیه من از ترم اول تا همین الان که ترم دوم هستش با سایت شما میخونم

 • محمد :

  عالی بود ❤️

 • محمدمهدی مرادی :

  واقعاممنون

 • Army :

  عالیه “-

 • محمد مهدی :

  من الان دیروز پریروز نخوندم بودم امتحان خرداد هم هست دوساعت تا امتحان بیشتر وقت ندارم و دارم از این نمونه سوالات کمک میگیرم🗿

 • اویس :

  مرسی این سوالات خیلی به کمک کردن

 • جواد :

  فردا بیست بگیرم دعاتون میکنم

 • ملیسا :

  سلام وقتتون بخیــر واقعا دمتون گرم بخاطر سولات شما نمرات امتحاناتم20شد

 • الناز :

  بعضی سوالا ناقصه

 • الناز :

  بعضی سوالا ناقصه

  • مریم :

   اره ناقصه
   خیلی عجیبه

 • آریا :

  واقعاً عالی من پارسال کلاس 6ام بودم همه نمره هامو بالای 18شدم

  • AYDINAKA :

   ششم نمره نداره 😑💔🤙

 • ریبین :

  عالی فقط یک چیز سوال ۱۲ نادرست است

 • رز :

  عالیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیی💃🏻😂

 • علی اصغر :

  عععععععععااااااااااالللللللللللیییییییییی

 • رز :

  خوب بود ولی از تمام نکته ها نبود ممنون

 • سعادتی :

  عالی واقعا عالی هست ممنون از این سایت من هر موقع امتحان دارم سوالات رو در این سایت کار می کنم ممنون از نویسنده با تشکر. ❤️❤️❤️

 • شیر :

  واقاً عالیه

 • SOHEIL :

  به نظر من باید جاهای خالی بزارین

 • روشا :

  عالی بود♥️⛓

 • ستایش :

  واقعا خیلییییی عاااااالی حتما نصب کنید👌👌👌👌👌👌

 • Asra :

  سلام و دورد بر کار کنان زحمت کش همیار

  من از شما خواهش میکنم این سوالات هم در سولات همیار بیارید😊👇
  1-میزان بارش یک ناحیه را با نمودار ………وبه رنگ…….نشان میدهند
  پاسخ:ستونی-آبی
  2-میزان دمای هوای یک ناحیه را با نمودار……و با رنگ …….. نشان میدهند
  پاسخ:خطی -قرمز

  صفحه ی ۶۰

 • صوفیا :

  عالیه دمتون گگگگرررم

 • Armita :

  خیلی ممنون کاش سوال ریاضی علوم میزاشتید 💕🥺

  • الناز :

   داره یه قسمت دیگه اس

 • . :

  عالیه😍

 • HamidHiraad :

  سوالاتش عالین👌🏻👌🏻😍من خیلی راضیم

 • دانش آموز. . :

  سلام سوال 3 مشکل دارد وظیفه کارشناس آن هواشناسی .. هر روز عناصر مختلف مثل دمای هوا میزان بارندگی و .. جهت وزش باد را اندازه گیری میکنند برای چه نوشتید میکنیم مگه ما کارشناس هواشناسی هستیم به فعل مفعول دقت کنید معنا رو تغیر میون بد نیست اما هیچی مثل کتاب نیست

 • فرزانگانیون-اتحاد :

  نایصصصصصصصصصصصصصص خیلی خوب بود امیدوارم با سوالات عالی شما فردا امتحانم رو 20 بشم

 • lina :

  وای خیلی خوبه نمره امتحانم با سوالای شما ۲۰ شددددد🤩🤩😍😘😘😘مرسی که اینقدر به فکر مایین

 • ابوالفضل :

  عالی

 • HAMIDHIRAAD :

  سلام من برای برادرم که کلاس هفتم هست از این سایت استفاده کردم و باهم نشستیم و درس ها رو خوندیم بسیار خوب بود.فقط بعضی مکان ها فاصله بین کلمات رعایت نشده بود یا اینکه ناگهان می رفت خط بعد لطفا این مشکلات رو ادیت کنید.با تشکر از سایت شما

  • HamGamDars :

   اکثر مشکلاتی که گفتید برطرف شدند
   با تشکر از شما

 • . :

  عالی

 • M. H. H 1387 :

  عالیه
  من امتحان داشتم 20 شدم

 • نمیگم :

  سلام واقعا سوالاتش کامل و دقیق است عالییییییییییییه
  حتما ازش استفاده کنید👌👌👌👌👌

 • اسم ندارم :

  عالی فقط بعضی از جاهاش معلوم نیست مثلا یهو میره خط بعد و ….

  • آتنا :

   بهترین برنامه بود برای کمک درسی من واقعا عالی بود و به من کمک کرد تشکر از سازنده برنامه

 • کیارش :

  سؤالاش خوب بود یعنی عالیییییی❤️

 • Mahan :

  عالی مرسی واقعا این ها به من کمک کرد☺️☺️☺️😗😗

 • علیرضا :

  عالیییی

 • یاسی :

  عااالیه عاالی!
  خیلی ازتون ممنونم…
  توی این اوضاع کرونایی معلم ها که درست و حسابی درس نمیدن، این سایت خیلی خوبه!
  من واقعا سوالاتش رو دوست داشتم:)

  • هژار :

   واقعا

 • :

  عالیهههههه….‌‌‌‌‌

 • :

  عالیهههههه

 • امید :

  سلام عالی بود امید دارم تو این کرونا بتونیم یا سایت به این خوبی درسامونو خوب بخونیم

 • پوریا خفن :

  من از سوالاتش راضی هستم و تشکر میکنم

 • برهان سحرایی :

  عالیه ولی نیم جمله ها ناقص هست

  • علی :

   به هیچ عنوان

 • بیتا :

  عالیه

 • محمد امین :

  عالی

 • سحر خسروابادی :

  ممنونم

  • آریا :

   اره واقعا ممنون

 • سحر خسروابادی :

  ممنونم از اینکه به درسای ما هفتمیا کمک میکنید.

  عالیه عالی

 • Navid358 :

  خوب بود دمتون گرم

 • Mahdi :

  چرا بقیه ی درس ها نیستند

  • پارمیدا :

   سلام باید بنویسید درس مثلا ۸ مطالعات هفتم تا براتون سوال ها رو بیاره 🙂

   • تارخ :

    سوال ۱۲ مشکل داره
    عالیی

   • Dd :

    اصلا خودتم فهمیدی چی گفتی

  • ۹۹۸۶ :

   عالی بود دمتون گرم 😊

   • بنبتهن :

    دم خودت گرم بی تریت

  • HamGamDars :

   کم کم اضافه میشه
   زیر مطالب آخرین درسی که ارسال شده “در مطالب مرتبط” میتونید ببنید

   • عشلی:) :

    خیلی عالی ممنون❤️💖🙂🦩

   • پارسا :

    چرا بی تربیت‌؟

  • SUZI :

   عالییییییییییییییییییییییییییی مرسییییییییییییییییییییییییییی