سوالات فصل هفتم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل هفتم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 7 علوم هشتم

سوالات فصل پنجم علوم هشتم با جواب

نام درس : الفبای زیست فناوری | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 7 علوم هشتم

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ صفات ارثی چه صفاتی هستند؟
جواب:  صفاتی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. (به ارث می رسند)مثل:‌ چال روی گونه، توانایی لوله کردن زبان.

2_ چهار صفت انسان که توسط ژن ها کنترل می شوند را نام ببرید؟
جواب:  رنگ چشم، پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش، اثر انگشت، قد

3_ پیوسته یا آزاد بودن نرمه گوش به علت وجود عامل مربوط به این صفت در این سلول های بدن ماست.

4_ چرا آزاد یا پیوسته بودن نرمه گوش از صفات ارثی است
جواب:  چون عامل ایجاد کننده آن از والدین به فرزندان منتقل می شود.

5_ واحد تشکیل دهنده پیکر همه جانداران سلول است.

6_ سلول از غشا ، سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است.

7_ چهار مولکول اصلی هر سلول را نام ببرید؟
جواب:  پروتئین – کربوهیدرات ها – لیپیدها – DNA (دی ان ای)

8_ مولکول دی ان ای (عامل تعیین صفات) در کجا قرار دارد؟
جواب:  درون هسته سلول

9_ مولکول دی ان ای چیست؟
جواب:  مولکولی که دارای اطلاعات و دستورهایی برای تعیین شکل بدن و ایجاد صفات ارثی ما و همه جانداران است.

10_ مولکول دی ان ای از چه چیزی ساخته ده است؟
جواب:  از واحدهایی به نام ژن

11_ ژن چیست؟
جواب:  ژن بخشی از DNA و همان عامل تعیین کنندۀ صفات است که از یاخته‌ای به یاخته دیگر و نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. ژن‌ها شکل، رنگ و بسیاری دیگر از صفات جانداران را تعیین می‌کنند.

12_ بخشی از دی ان ای که عامل تعیین کننده صفات ارثی است چه نام دارد؟
جواب:  ژن

13_ کوچکترین واحد سازماندهی اطلاعات در سلول چه نام دارد؟
الف) ژن ب_ DNA ج) کروموزوم د) هسته سلول
جواب:  الف) ژن
14_ کار ژن ها در بدن چیست؟ مثال بزنید؟
جواب:  بخشی از DNA و همان عامل تعیین کننده صفات است که اندازه، شکل، رنگ و بسیاری دیگر از صفات جانداران را تعیین می کنند.

15_ DNA، درون سلول رشته های به نام کروموزوم می سازد.

16_ کروموزوم از چه اجزایی تشکیل شده است؟ (کروموزوم چیست؟)
جواب:  DNA درون هسته همراه با پروتئین، رشته هایی به نام کروموزوم ها را ایجاد می کند.

17_ هر سلول (سالم) بدن انسان 44 کروموزوم غیر جنسی دارد.

18_ کروموزوم های جنسی در مردان و زنان چگونه است؟
جواب:  در زنان xx و در مردان xy است.

19_ کار کروموزوم جنسی چیست؟
جواب:  جنسیت انسان را تعیین می کنند.

20_ آیا تعداد کروموزوم همه سلول ها یکسان می باشند؟
جواب:  بله، سلول های هر جاندار مشخصی کروموزوم دارند. مثلا هر سلول بدن انسان 46 کروموزوم دارد ولی تعداد کروموزوم جانداران دیگر ممکن است با تعداد کروموزوم انسان برابر نباشد مثل مرغ و خروس که 78 کروموزوم دارد.

21_ تعداد کروموزوم ها در انسان چقدر است.
الف) 48 ب) 46
جواب:  ب) 46

22_ کروموزوم ها فقط در سلول های در حال تقسیم و با استفاده از میکروسکوپ دیده می شوند.

23_ کروموزوم را در چه هنگامی می توان مشاهده کرد؟
جواب:  کروموزوم ها در سلول های در حال تقسیم و با استفاده میکروسکوپ دیده می شوند.

24_ بعضی از بیماری ها مانند دیابت جوانی به علت نقص ژن هاست. به این بیماری ها، بیماری های ارثی یا ژنی می گویند.

25_ پژوهشگران در تلاش اند با چه روشی بیماری های ژنی را درمان کنند؟
جواب:  با انتقال ژن های سالم به چنین بیمارانی

26_ یک بیماری ارثی در انسان را نام ببرید و علت آن را بنویسید.
جواب:  دیابت جوانی (دیابت وابسته به انسولین)، به علت سالم نبودن ژن انسولین ایجاد می شود.

27_ کدام بیماری به ژن مربوط می شود؟
الف)سرما خوردگی ب)عفونت سینه ج) دیابت جوانی د) عفونت ادراری
جواب:  ج) دیابت جوانی

28_ عوامل محیطی چه عواملی می باشند؟ مثال بزنید؟
جواب:  عواملی هستند که در خارج از پیکر جانداران قرار دارند. مثل نوع خاک – دمای محیط – نوع مواد غذایی

29_ عوامل تعیین کننده در شکل گیری جانداران را نام ببرید؟
جواب:  ژن – عوامل محیطی

30_ آیا فقط ژن ها عامل تعیین کننده صفات هستند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
جواب:  خیر – در بسیاری از صفات علاوه ژن ها عامل محیط نیز موثر است. مانند خطر سکته قلبی که هم ژن موثر است و هم عوامل محیطی مانند نوع تغذیه و روش زندگی.

31_ چگونه می توان با استفاده از عوامل محیطی مفید، خطر سکته قلبی را کاهش داد؟
جواب:  با تغذیه سالم و انجام ورزش های مناسب

32_ اطلاعات فراوان در مورد ژن ها چه کمکی به آن ها کرده است؟
جواب:  می توانند ژن ها را از جانداری به جاندار دیگر منتقل کنند. در نتیجه توانسته اند صفاتی را در جانداران تولید کنند که به طور طبیعی در آن ها وجود ندارند.

33_ آیا می توان صفت جدیدی را در جاندار تولید کرد؟
جواب:  بله – می توان با انتقال ژن ها از جانداری به جاندار دیگر صفاتی را ایجاد کرد که به طور طبیعی در آن جاندار وجود ندارد.

34_ دانشمندان در سال گذشته برای تولید انسولین چه می کردند؟
جواب:  برای تولید انسولین به دست آمده از پانکراس گاو استفاده می شد.

35_ قبل از تولید انسولین به کمک باکتری، از انسولین کدام حیوان استفاده می کردند؟
جواب:  گاو

36_ روند تولید انسانی را به طور کامل توضیح دهید.
جواب:  دانشمندان ژن مربوط به تولید انسولین را از انسان استخراج و وارد DNA باکتری کردند. باکتری می تواند با وجود ژن انسولین، انسولین تولید کند.

37_ برنج طلایی چه تفاوتی با برنج معمولی دارد؟ این برنج چگونه تولید می شود.
جواب:  برنج طلایی دارای ماده ای است که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود. در صورتی که این ماده در برنج معمولی وجود ندارد. با وارد کردن ژن ماده به برنج های معمولی، برنج طلایی را تولید کردند.

38_ دو نوع محصول به دست آمده از انتقال ژن را مثال بزنید.
جواب:  1) باکتری که با استفاده از ژن انسولین انسانی منتقل شده، تولید انسولین می کند.
2) برنج طلایی که ژن مربوط به تولید ویتامین A به آن منتقل شده.

39_ ایجاد باکتری تولید کننده انسولین در درمان دیابت وابسته به انسولین و ایجاد طلایی در پیشگیری نابینایی از کودکان موثر است.

40_ چگونه پژوهشگران گوجه فرهنگی مقاوم در برابر سرما را تولید کردند؟
جواب:  با انتقال ژن مربوط به صفت مقاومت در برابر سرما از نوعی ماهی به گوجه فرهنگی ها.

41_ چگونه سرد شدن پوست (سرما) سبب سیاه شدن موهای خرگوش هیمالیایی می شود‌؟
جواب:  سرما نوعی پروتئین را فعال می کند که در تولید رنگ سیاه در موهای این خرگوش نقش دارد. ژن مربوط به این پروتئین در خرگوش وجود دارد.

42_ ژن ها چگونه باعث تغییراتی در بدن می شوند؟
جواب:  ژن هایی دستورهایی برای ساختن پروتئین ها دارند و با تولید پروتئین باعث تغییراتی در بدن می شود.

43_ ژن ها دارای اطلاعات و دستورالعمل هایی برای تولید پروتئین هستند.

44_ قبل از تقسیم میتوز DNA دو برابر می شود.

45_ تقسیم میتوز را تعریف کنید؟
جواب:  نوعی تقسیم سلولی که در سراسر عمر ما انجام می گیرد که سبب رشد و ترمیم بافت های آسیب دیده بدن می شود در این نوع تقسیم، از یک سلول دو سلول به وجود می آید.

46_ چند سلول در تقسیم میتوز ایجاد می شود؟
جواب:  دو سلول

47_ دو کاربرد مهم تقسیم میتوز در بدن چیست؟
جواب:  رشد بدن – ترمیم بافت های آسیب دیده

48_ تعداد کروموزم ها در این تقسیم چه تغییری می کند؟
جواب:  تعداد کروموزم های سلول های حاصل، مساوی تعداد کروموزم های سلولی است که تقسیم شده است. (تغییری نمی کند.)

49_ کدام تقسیم سلولی منجر به فرایند رشد و ترمیم در جانداران می شود؟
جواب:  تقسیم میتوز

50_ انواعی از سلول های بدن ما مانند پوست دائما تقسیم می شوند.

51_ توده های سرطانی چگونه تشکیل می شوند؟
جواب:  گاهی بدون اینکه به یاخته‌های بیشتری در بدن نیازی باشد، یاخته‌ها به سرعت تقسیم می‌شوند و توده‌های سرطانی تشکیل می‌دهند.

52_ چند عامل (محیطی) ایجاد کننده سرطان را نام ببرید؟
جواب:  1) کودهای شیمیایی 2) آلاینده های حاصل از سوخت های فسیلی 3) دود سیگار

53_ مواد موجود در دود سیگار و تنباکو منجر به ایجاد چه نوع سرطان در انسان می شود؟
جواب:  سرطان هایی مانند سرطان مری و شش

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 7 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 8 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • خسته :

  خوب بودش

 • دانش آموز درس نخوان :

  متوسط بود

 • Ali :

  عالیه برنامه ولی اینکه دانلود کنی سوال هارو بده

 • Sogang :

  جالب بود..

 • ایجان :

  جوری میگن انلاین نداره شاید یکی حافظه نداشته باشه انگار ۵۰ گیگه😂۲ مگه بموسا

 • دلوین اولدوم😐🤘🏿 :

  عالی بود تنک💚✨

 • negin :

  خیلی خوبه مرسی🌷
  ولی یه مشکلی که داره اینه که باید دانلودش کنی
  اگر سوالای آنلاین هم بود قطعا بهتر میشد

 • مصعب :

  ممممممشم

 • Yasiii :

  عالی من که خیلیییی دوسش دارم💜

 • Keihan :

  اره سایت خوبیه عالیه

 • Keihan :

  چون بتونی بخونی

 • Keihan :

  سلام عزیزان برای اینکه بتونید دانلود کنید برنامه ADM رو داخل گوگل کروم سرچ کنید و بعد برنامه پی دی آف خوان رو هم نصب کنید بعد به راحتی میتوانید فایل را باز کرده

  • عاطفه :

   عالی ممنون بخواطر برنانه خوبتون 💫

 • حسین :

  بجای فان تن بنویسید کروموزوم و بجای یاخته بنویسید سلول و بجای دنا بنویسید DNA

 • Marvoro :

  خوشمان عامد=)❤
  تچکر🖐🏿💙

  • Keihan :

   منمدخوشم آمد

 • ممد :

  معلم گفته ۱۲۰ تا سوال بنویسید
  همشو از سایت شما میبینم و مینویسم
  خیلی عالیه

 • amir :

  این سایت همگام درس از نظر من از همه سایت های دیگع بهتره
  و شما هایی ک میگین گوشیتون حافظه نداره و دانلود فایلش سخته، نرم افزار worldرو دانلود کنید و بدون اینکه فایلو دانلود کنید با این نرم افزار ببینید😁🖒

 • Ilkay:| :

  Kheli khobe!♡

 • احسان :

  عالیه مگه از این بهترم داریم خیلی عالیه از همه سایتام بهتره😘😘😘😘

 • Unknown :

  بسیار بد هست چون آنلاین نیست و برای کسی که گوشی فرد حافظه نداره بسیار سخت هست و نمیتونه دانلود کنه سوالات رو ببینه حداقل هم سوالات رو آنلاین رو صفحه بذارید هم با پی دی آف که هرکسی دوست داشت گوشیش حافظه داشت دانلود کنه

  • Keihan :

   نیازی به حافظه نداره

  • Am_jarah :

   موبایل من ام همین جوری ولی از بازی هایی که داری بگذر بعد خودش درست میشه
   تمام🤞🏻😊

 • FUCK YOU :

  چرا بخش آنلاین نداره😐😐😑😑

  • Keihan :

   پس اینجا افلاینه 😂

 • Mobina Alekasir :

  نظری ندارم=|

 • P :

  چرا باید دانلودش کنیم😕😐

 • کاویار :

  سوالات درس 7 علوم هشتم

  • محمد :

   سلام خیلی بد بود

  • Keihan :

   مرسی