سوالات فصل دوازدهم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل دوازدهم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 12 علوم هشتم

سوالات فصل دوازدهم علوم هشتم با جواب

نام درس : سنگ ها | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 12 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم

گزارشفصل دوازدهم :: سنگ ها

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟
جواب:  از نظر مقاومت، رنگ، چگالی و ترکیب مواد تشکیل دهنده با هم فرق دارند.

2_ به طور کلی سنگ ها و کانی ها به چه منظور استخراج می شوند؟
جواب:  الف) تامین انرژی (مانند نفت، گاز)
ب) تامین مواد اولیه
ج) جواهرسازی مثل فیروزه – الماس – یاقوت – زمرد

3_ سنگ ها را تعریف کنید؟
جواب:  سنگ ها، اجسام طبیعی و غیر زنده و جامدی هستند که از یک یا چند نوع کانی تشکیل شده اند.

4_ به طور سنگ ها به چند گروه اصلی تقسیم می شوند؟
جواب:  سه گروه: الف) سنگ های آذرین (این سنگ از سرد شدن مواد مذاب درون زمین به وجود می آیند)
ب) سنگ های رسوبی (رسوبات سست و ناپیوسته وقتی به هم فشرده می شوند به سنگ رسوبی سخت تبدیل می شوند)
ج) سنگ های دگرگونی (وقتی سنگ های رسوبی و آذرین در داخل زمین تحت فشار و گرمای زیادی قرار می گیرند به سنگ های دگرگونی تبدیل می شوند)

5_ نحوه تشکیل سنگ آذرین را بنویسید؟
جواب:  این سنگ از سرد شدن مواد مذاب درون زمین به وجود می آیند.

6_ علت گرمای درون زمین چیست؟
جواب:  علت گرمای درون زمین فعالیت مواد رادیو اکتیو است.

7_ اگر سه کیلومتر به عمق زمین برویم، دما چند درجه افزایش می یابد؟
جواب:  90 درجه

8_ گرمای داخل زمین باعث چه تغییری در سنگ ها می شود؟
جواب:  این گرما باعث می شود که سنگ ها به ماگما (مواد مذاب)‌ تبدیل شوند.

9_ ماگما چیست؟
جواب:  به مواد مذاب و داغی که دارای حرکت هستند و سرشار از گاز می باشند ماگما گفته می شود.

10_ ماگما چگونه به وجود می آید؟
جواب:  از ذوب شدن سنگ ها در اعماق زمین مواد مذاب به نام ماگما ایجاد می شود.

11_ دلیل حرکت ماگما به سمت بالا چیست؟
جواب:  ماگما به دلیل داشتن گاز فراوان و حرکت زیاد نسبت به سنگ های اطراف سبک بوده و به سمت بالا حرکت می کند.

12_ سنگ های آذرین درونی را تعریف کنید و ویژگی های آن ها را بنویسید؟
جواب:  به سنگ هایی که از سرد شدن مواد مذاب (ماگما) در درون زمین ایجاد می شوند، سنگ های آذرین درونی گفته می شود که نسبتا درشت بلورند.

13_ سنگ های آذرین بیرونی را تعریف کنید و ویژگی های آن ها را بنویسید.
جواب:  به سنگ هایی که از سرد شدن مواد مذاب (ماگما) راه یافته به سطح زمین (از طریق شکستگی ها و شکاف های موجود در سنگ ها) ایجاد می شوند. سنگ های آذرین بیرونی گفته می شود که ریز بلورند.

14_ مهمترین تفاوت سنگ آذرین بیرونی و درونی چیست؟
جواب:  سنگ های آذرین درونی نسبتا درشت بلورند در حالی که سنگ های آذرین بیرونی ریز بلورند.

15_ چرا در سنگ های آذرین فسیل وجود ندارد؟
جواب:  سنگ های آذرین به علت وجود فشار و گرما آثار حیاتی را می سوزانند.

16_ چرا سنگ های آذرین درونی تیره و سنگ های آذرین بیرونی دارای رنگ روشن هستند؟
جواب:  تیره یا روشن بودن سنگ بستگی به عناصر موجود در آن دارد.
مثلا سنگ های آذرین تیره دارای آهن ، منیزیم و کلسیم  مثال: (بازالت تیره رنگ – ریو لیت روشن)
و سنگ های روشن آلومینیوم ، سدیم و پتاسیم دارند مثال: (سنگ گرانیت روشن – گابرو تیره رنگ)

17_ شباهت ها و تفاوت های سنگ گرانیت و ریولیت را بنویسید؟
جواب:  شباهت ها: هر دو از گروه سنگ های آذرین روشن هستند و عناصر سازنده هر دو تقریبا یکسان است.
تفاوت ها: گرانیت آذرین درونی و ریولیت آذرین بیرونی است. کانی های گرانیت درشت و ریولیت کانی های ریزتری دارد.

18_ گرانیت و گابرو از چه نظر با هم مشابه هستند؟
الف) رنگ ب) اندازه بلور ج) محل تشکیل د) نوع سنگ
جواب:  د) نوع سنگ

19_ کاربردهای سنگ های آذرین را بیان کنید؟
جواب:  برخی از آن ها مانند گرانیت و گابرو به عنوان سنگ تزئینی در نمای ساختمان پله و کف ساختمان و مجسمه های یادبود استفاده می شود. از خرده سنگ های آذرین در تهیه بتون، جاده سازی، زیرسازی راه آهن و … استفاده می شود.

20_ از خرده سنگ های آذرین برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  برای تهیه بتون، جاده سازی، زیر سازی راه آهن و .. استفاده می شود.

21_ چرا از گرانیت در نمای داخلی ساختمان استفاده نمی شود؟
جواب:  چون برخی از گرانیت ها حاوی اورانیوم اند.

22_ در کدام یک از سنگ های زیر اورانیوم وجود دارد؟
الف) بازالت ب) گرانیت ج) ریولیت د) گابرو
جواب:  ب) گرانیت

23_ به چه دلایلی از گرانیت و گابرو در نمای ساختمان ها استفاده می شود؟
جواب:  زیبایی و استحکام زیاد

24_ مراحل تشکیل سنگ رسوبی را بنویسید.
جواب:  ابتدا سنگ ها در اثر عوامل فرسایش دهنده (مانند: آب و باد و یخچال) خرد می شوند و مواد حاصل توسط رود به دریا منتقل می شود و به صورت لایه لایه روی هم ته نشین می شوند و رسوبات را تشکیل می دهند. لایه های رسوبی با گذشت زمان و در اثر فشار ناشی از وزن لایه های بالایی سخت شده و سنگ های رسوبی را به وجود می آورند.

25_ لایه های رسوبی چگونه به سنگ رسوبی تبدیل می شود؟
جواب:  در اثر فشار ناشی از وزن لایه های بالایی

26_ عامل اصلی چسبندگی ذرات تشکیل دهنده سنگ ها چیست؟
جواب:  سیمان – ذرات رس – سیلیس – کربنات کلسیم

27_ سنگ های رسوبی به چند شکل تشکیل می شوند؟
جواب:  1)‌ بر اثر انجام واکنش های شیمیایی: مانند قندیل های داخل غارهای آهکی – سنگ تراورتن
2) در اثر تبخیر آب دریاچه: مانند سنگ گچ – سنگ نمک (به این سنگ ها، سنگ رسوبی تبخیری می گویند)
3) از تجمع صدف، خرده های اسکلت جانداران دریایی و یا بقایای گیاهی
4) چسبندگی یا سیمان شدگی مثل ماسه سنگ، که از به هم چسبیده شدن ماسه های ناپیوسته به وسیله مواد چسبیده ایجاد می شود.

ادامه سوالات متن فصل دوازدهم علوم هشتم :

28_ انواع سنگ های رسوبی را نام ببرید؟
جواب:  رسوبی آواری – رسوبی تبخیری – رسوبی شیمیایی

29_ سنگ آهک جزء کدام نوع از سنگ های زیر می باشد؟
الف) دگرگونی ب) رسوبی آواری ج) رسوبی تبخیری د) رسوبی شیمیایی
جواب:  د) رسوبی شیمیایی

30_ هالیت جزء کدام یک از سنگ های زیر است؟
الف) دگرگونی ب) رسوبی آواری ج) رسوبی تبخیری د) رسوبی شیمیایی
جواب:  ج) رسوبی تبخیری

31_ سنگ رسوبی آواری چیست؟
جواب:  به سنگ یا رسوبی که بیشتر از قطعات شکسته سنگ یا کانی ها تشکیل شده و مسافتی را از منشا خود دور شده باشد سنگ آواری می گویند. مانند کنگلومرا – ماسه سنگ

32_ تفاوت و شباهت دو سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بنویسید.
جواب:  هر دو از نوع رسوبی و با قرار گرفتن مواد سیمانی بین ذرات درست شده اند. در کنگلومرا اندازه ی ذرات بزرگ تر است.

33_ اهمیت سنگ های رسوبی را بیان کنید.
جواب:  1) منابع مهم نفت، گاز، زغال سنگ، آهن و اورانیوم هستند.
2) در ساختمان سازی، جاده سازی و تولید سیمان، گچ و آهک کاربرد دارند.
3) داشتن فسیل

34_ بیشتر منابع نفت و گاز در بین کدام گروه از سنگ های زیر یافت می شود؟
الف) رسوبی ب) دگرگونی ج) آذرین درونی د) آذرین بیرونی
جواب:  الف) رسوبی

35_ چهار ویژگی سنگ های رسوبی را بنویسید.
جواب:  لایه لایه هستند، ضخامت کمی دارند، وسعت زیادی از زمین را پوشانده اند و دارای فسیل هستند.

36_ رضا برای گردش به کوه رفته بود، سنگی پیدا کرد که در آن فسیل یک ماهی بود. این سنگ از چه نوعی است؟ چرا؟
جواب:  رسوبی – چون داشتن فسیل از خصوصیات سنگ های رسوبی است.

37_ مراحل ساخت آجر را بنویسید.
جواب:  1- ابتدا خاک رس را با آب مخلوط می‌کنند و گل رس می‌سازند.
2- گل رس را در قالب‌های مخصوص آجر می‌ریزند و می‌گذارند تا خشک شود تا به خشتِ خام تبدیل گردد.
3- خشت خام را در کوره قرار می‌دهند و حدود ده روز حرارت می‌دهند تا به آجر تبدیل شود.

38_ اگر خشت خام و آجر را در آب بیندازیم چه تغییری در آن ها ایجاد می شود آن ها را با هم مقایسه کنید.
جواب:  آب در خشت خام نفوذ می کند و آن را تبدیل به گل می کند. ولی تغییر قابل توجهی در آجر ایجاد نمی کند.

39_ چه عاملی باعث تغییر خشت خام به آجر شده است؟
جواب:  گرما

40_ این تغییر را با دگرگونی سنگ‌ها مقایسه کنید و نتیجه را برای هم کلاسان خود بگویید.
جواب:  فرایند دگرگونی سنگ ها، شبیه فرایند تهیه آجر است، با این تفاوت که علاوه بر حرارت ممکن است عامل فشار نیز در دگرگونی سنگ ها نقش دارد.

41_ سنگ های دگرگونی چگونه تشکیل شده اند؟
جواب:  اگر سنگ های آذرین، رسوبی و یا حتی دگرگونی مدت زمان زمان زیادی در اعماق زمین بمانند. بدوم آنکه ذوب شده یا خرد شوند. در اثر فشار و گرمای زیادی که بر آن ها وارد می شود تغییر پیدا می کنند. سنگ هایی که بدین گونه تشکیل می شوند به سنگ های دگرگونی یا دگرگون شده موسوم اند. مانند: سنگ مرمر و گرافیت (نوک مداد)

42_ سه عامل برای ساخت سنگ های دگرگونی را نام ببرید.
جواب:  گرما و فشار و محلول های داغ درون زمین

43_ دو سنگ دگرگونی مثال بزنید و از دگرگونی چه نوع سنگی ایجاد شده است؟
جواب:  کانی گرافیت است که از دگرگونی نوعی زغال سنگ تشکیل شده است.
مرمر از دگرگونی سنگ آهک ایجاد شده است.

44_ استحکام سنگ های رسوبی بیشتر است یا دگرگونی؟
جواب:  دگرگونی

45_ چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود؟
جواب:  گرما و فشار

46_ کاربردهای سنگ های دگرگونی را بنویسید.
جواب:  در مجسمه سازی و نمای ساختمان

47_ کف و نمای داخلی مکان های زیارتی معمولا با سنگ مرمر تزئین می شود.

48_ هر چه از سطح زمین به سمت داخل زمین برویم دما افزایش می یابد.

49_ به ازای هر یک کیلومتر عمق حدود 30 درجه سانتی گراد دما افزایش می یابد.

50_ سنگ ها، اجسام طبیعی و غیر زنده و جامد هستند که از یک یا چند نوع کانی تشکیل شده اند.

51_ گرانیت یک آذرین گرانیت آذرین درونی و ریولیت یک سنگ آذرین ریولیت آذرین بیرونی است می باشد.

52_ جنس رسوبات داخل کتری و سماور از رسوبات آهکی است.

53_ سنگ تراورتن در دهانه چشمه های آهکی دیده می شود.

54_ از فسیل های موجود در سنگ های رسوبی در بازسازی گذشته زمین استفاده می شود.

55_ برخی از عناصر فلزی مانند آلومینیوم و آهن از سنگ های رسوبی استخراج می شود.

56_ برای تهیه گچ و سیمان بنایی از سنگ های رسوبی استفاده می شود.

57_ فرایند دگرگونی سنگ ها، شبیه فرایند تهیه آجر است.

58_ سنگ های دگرگونی تحت تاثیر گرما و فشار و محلول های داغ درون زمین تشکیل شده است.

59_کانی گرافیت از دگرگون شدن نوعی زغال سنگ به وجود می آید.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 12 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 13 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Hasti :

  عالی بود ولی خیلی کامل نبود سوالات ای کاش شکل ها رو هم اضافه کنید

 • nafas :

  عالی بود دمتون گرمم من پس فردا امتحان دارم واقعا عالیه خیلی خیلی کمک میکنه ممنونم ازتون🙃🙃

 • nafas :

  ممنون واقعا عالی بود منم فردا امتحان دارم واقعا خیلی کمک میکنه سازنده برنامه : دمت گرممم

 • بازیگر :

  من یک بازیگر هستم

  • یه نفر :

   خب چیکار کنیم

   • کار گردان :

    فیلم برداری کن

 • یه بنده خدا :

  خوب بود ولی عالی هم بود اصلا بی‌نظیر بود مرسی من شنبه امتحان علوم دارم ترم دوم همیشه معلمم از اینا سوال مید

 • مهدیه :

  واقعا عالی بود دستتون درد نکنه من فردا امتحان ترم دوم علوم رو دارم خیلی کوب بود مرسییییی

  • Mahdi :

   عالییییییی بود

 • امیر :

  سلام اگه میشه سوالات را بروز کنید ممنون میشم

 • HamGamDars :

  برنامه رو اپدیت کنید از بازار یا مایکت

 • Parsadehgan :

  سوالهاش خیلی عایع

 • Javad :

  عالیه همون سوال هایی که معلم به ما میده رو داره 😎😎

  • وحید :

   عالی دستتون درد نکنه تمام سوالات امتحان من از این سوالات بود دوستان سعی کنید بنویسید تا بهتر یاد بگیرید
   ممنون از برنامه نویس و ……

 • Moti:/ :

  مرسییی ما امتخان داریم فردا و کل سوالاتش از ایناست😂🥹🤌🏻

 • ABOLFAZL :

  ای واااای 😭 عالی بود ولی نصف عمرم را تا بنویسم
  ولی دمتون گرم

 • امیر :

  من برا فردا امتحان دارم از ۹ تا ۱۳ اینا رو بخونم ۲ روز طول می‌کشه 😶😐ولی دمتون گرم ❤️

  • آرش :

   نه من اول کتابو میخونم بعد اینجا بهم کمک میکنه

 • Pariii :

  این برنامه خیلی خوبه و سوالات و گام با گام این درس ها به من کمک کرده خیلی خوبه

 • Mohammad :

  عالی فقط کتابم پر شد 😂😐🤗

 • Zahra :

  خوبه ممنون
  ولی ماشالا چقد زیاده😶

 • اممممممممممممییییییییییییررررررررررر :

  بد نبود 😂😂عالی بودش

 • امیرحسین :

  very very good

  • شجیرات:» :

   عالی بود مرسی از برنامه خوبتون خیلی بهم کمک کرد:)

 • negin :

  مرسی واقعا عالی بود🌷

 • Reza :

  علی ممنون

  • محمد :

   عالی فردا دوتا امتحان دارم اجتماعی علوم

   • اللهم عجل لولیک فرج :

    منم دارم

 • محمد :

  خیلی خیلی ممنون من برای امتحانات ترم به مشکل خورده بودم این جزوه ها خیلی خوب هستن عالین

 • Shahrad :

  عالیه

 • امیرحسین :

  عالی واقعا خوب خیلی خوب بود خیلی بهم کمک کرد
  ممنون از سایتتون

 • محمد عرفان عزیزی :

  ممنون عالی بود

 • بهنام پناهی :

  سوالات علوم پایه هشتم