سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هشتم

سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : افتخار بندگی | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هشتم

سوالات پیام هفتم / درس هشتم «افتخار بندگی» / در این بخش سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی هفتم را آماده کرده ایم. حتما سوالات درس هشتم دینی هفتم در سایت همگام درس را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خودت را امتحان کن

1 -نشانه های بلوغ را به صورت خلاصه بیان کنید.
پاسخ: الف ـ رویین مو در برخی قسمت های بدن
ب ـ فعال شدن برخی هورمون ها در بدن
ج ـ رسیدن به سن بلوغ

2 -توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟چرا؟
پاسخ: پیش از سن بلوغ تا علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی ،آمادگی کافی برای انجام تکالیف دینی در ما ایجاد شود.

همگام درس ، HamGamDars.com

سوالات متن درس نهم پیام هفتم

1 -بلوغ سرآغاز چیست؟ یعنی چه؟
پاسخ: سرآغاز انجام تکالیف شرعی است یعنی بر هر دختر و پسری واجب است پس از بلوغ ،مانند بزرگسالان ،به احکام دینی خود مانند نماز ،روزه ، حجاب
و… عمل کند.

2 -چرا خداوند تکالیف شرعی را بر ما واجب کرده است؟
پاسخ: برای اینکه توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم.

3 -چرا دوست داشتن یا نداشتن چیزی دلیل خوب یا بد بودن آن نیست؟[براساس آیه قرآن]
پاسخ: چون ممکن است چیزی را خوش نداشته باشیم و آن برای ما بهترباشدویا برعکس چیزی را دوست بداریم و آن برای ما بدتر باشددر حالی که خدا
صلاح ما را می داند و خود ما نمی دانیم.

4 -آیا تمامی نشانه های تکلیف برای رسیدن به بلوغ لازم است؟توضیح دهید.
پاسخ: خیر،بلکه اگر یکی از این نشانه ها هم در کسی ظاهر شود،او به سن بلوغ رسیده است.

5 -سن بلوغ چه سنی است؟(قمری- شمسی)
پاسخ: این سن برای پسران پایان پانزده سال قمری است که در سال شمسی برابر است با چهارده سال و شش ماه و پانزده روز ،و برای دختران پایان نه سال قمری است که در سال شمسی برابر است با هشت سال و هشت ماه و بیست ویک روز.

6 -در دوران بلوغ چه تغییرات جسمی در بدن به وجود می آید؟(چهار مورد)
پاسخ: – تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن
– رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن معمولاً با رشد استخوان آغاز می شود
– به وجود آمدن تغییرات در چهره و…

7 -تغییرات جسمی در دوران بلوغ چگونه اند؟
پاسخ: این تغییرات گذرا هستند و به تدریج ،بدن به شکل طبیعی خود باز می گردد.

8 -مهم ترین شیوه عبور از مرحله تغییرات جسمی بلوغ چیست؟
پاسخ: توجه به توصیه های دینی و بهداشتی.

9 -تحولات پس از بلوغ کدام است؟
پاسخ: تغییرات جسمی ،تحولات روحی و شخصیتی.

10 -سه مورد از تحولات روحی و شخصیت مهمی که در نوجوان پدید می آید را نام ببرید؟
پاسخ: ـ پرسش های جدید در ذهن انسان به وجود می آید .
ـ حس استقلال طلبی افزایش می یابد.
ـ در این دوران احساس مسئولیت بیشتر می شود.

11 -پرسش گری انسان در سن بلوغ در چه حدی است؟
پاسخ: به گونه ای است که انسان در دانسته های قبلی خود دچار تردید می شود و تلاش می کند همه دانسته ها و اعتقادات خود را بر اساس منطقی جدید نظم دهد.

12 -اسلام چه توصیه ای در پذیرش اصول دین از سوی جوانان نموده است؟
پاسخ: باید اصول دین را بر اساس فهم و درک خود بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.

13 -در چه صورتی جوانان دچار انحرافات و مشکلات فکری و اخلاقی می گردند؟ مثال بزنید.
پاسخ: اگر با روحیات دوران بلوغ به درستی رفتار نکنیم و یا زیاده روی نماییم. به عنوان مثال اگر نوجوان برای یافتن پاسخ های سوالات مهم دینی ،به افراد نا آگاه و یا کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند ،مراجعه کند ، جز سرگردانی و گمراهی نتیجه ای نخواهد گرفت.

14 -روش اهل بیت پیامبر علیهم السلام در فراگیری تکالیف دینی فرزندانشان چگونه بود؟
پاسخ: اهل بیت علیهم السلام همواره فرزندانشان را از خردسالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از آنان می خواستند به اندازه توانشان ،به این تکالیف عمل کنند.

15 -چرا خداوند به عبادت نوجوانان افتخار می کند؟ سخن امام صادق علیه السلام را بیان کنید .
پاسخ: چون جوانی و شادابی خود را در اطاعت خدا وند سپری می کنند.

16 -نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان را نام ببرید.
پاسخ: نمازـ روزه ـ خمس و زکات ـ حج.

17 -انجام صحیح احکام دینی .. سعادت دنیا و آخرت.. را به دنبال دارد.

18 -یکی از راه های دستیابی به نحوه صحیح وظایف دینی چیست؟
پاسخ: تحصیل علوم دینی.

19 -مفهوم آیه ی « وعسى أَن تُحبواْ شَیئًا وهو شَرٌّ لَّکُم واللّه یعلَم وأَنتُم لاَ تَعلَمونَ» در چه موردی است؟
پاسخ: صلاح بندگان

همگام درس ، HamGamDars.com

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1 .سن تکلیف را به سال قمری حساب می کنند. ص غ

2 .بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است یعنی چه؟
پاسخ: یعنی بر هر دختر و پسری واجب است پس از بلوغ، مانند بزرگسالان ، به احکام دینی خود عمل کند.

3 .چرا خداوند انجام تکلیف دینی را بر م اواجب کرده است؟
پاسخ: برای اینکه ما انسان ها نیز توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم.

4 .خداوند برای اینکه ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم چه چیزی را بر اواجب کرده است؟ و چرا؟
پاسخ: زیرا او ما را آفریده و به توانایی ها و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه است و می داند چه چیزی به سود و یا به ضرر ماست.

5 .بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است.

6 .چند مورد از تغییرات جسمی دوران بلوغ را بنویسید؟
پاسخ: تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن – رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن که معمولا” با رشد استخوان پا آغاز می شود – به وجود آمدن تغییراتی در چهره و …

7 .چند مورد از تحولات روحی و شخصیتی مهم در نوجوانان را نام ببرید؟
پاسخ:ایجاد پرسش های جدید در ذهن – افزایش حس استقلال طلبی – افزایش احساس مسئولیت.

8 .دین اسلام با توجه به خصوصیات نوجوانان در مورد اصول دین چه می فرماید؟
پاسخ: همه مسلمانان باید اصول دین را بر اساس فهم و درک درست بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.

9 .روحیات فطری و خدادادی موجب شکوفایی شخصیت می شود.

11.اگر با تحولات روحی و شخصیتی دوران نوجوانی درست برخورد نشود چه آثاری به وجود می آید؟
پاسخ: اگر به درستی رفتار نشود و یا زیاده روی شود انحرافات فکری و اخلاقی زیادی در کمین نوجوانان خواهد بود.

11.اگر برای یافتن پاسخ های سوالات مهم دینی به افراد نا آگاه مراجعه کنیم چه نتیجه ای خواهد داشت؟
پاسخ: موجب سرگردانی و گمراهی خواهد شد.

12.اهل بیت )ع( انجام تکلیف دینی را برای فرزندانشان از کی شروع می کردند؟
پاسخ: آنان را از خرد سالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از انان خواستند به اندازه توانشان به این تکالیف عمل کنند.

13.امام صادق )ع( درباره ارزش عبادت در نوجوانی چه می فرماید؟
پاسخ :  محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند ، ……… این است بنده واقعی من

14.چند مورد از تکلیف دینی را نام ببرید؟
پاسخ: نماز- روزه- خمس – زکات – حج و ……

15.یکی از راه های دست یابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی تحصیل علوم دینی است.

16.مردم برای شناخت مرجع تقلید خود می توانند با عالمان دینی مشورت کنند.

17.به افراد متخصص در دین مجتهد یا فقیه می گویند. ص غ

18.به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند . مرجع تقلید میگویند.

همگام درس ، HamGamDars.com

⏹ پیشنهاد میشود جهت مشاهده دیگر مطالب مربوط به کتاب پیام های آسمانی هفتم از لینک های روبرو استفاده نمایید: 1- سوالات درس 9 پیام هفتم ؛ 2- سوالات متن پیام هفتم ، 3- نمونه سوالات درس به درس پیام هفتم ، 4- گام به گام پیام هفتم 

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 44 | در انتظار بررسی: 0

 • مریم :

  سلام برنامتون خیلی خیلی عالیه تمام مطالب و سئوالات کانل هست واقعا ممنون یه خواسته ای دارم میشه ترتیب کتاب ریاضی هفتم رو درست کنین و دروس رو کامل کنید مثلا پیام های اسمانی کامل نیست 😘😘

  • HamGamDars :

   سلام ممنون از نظرتون
   هنوز بخش ریاضی رو برنامه نویسی نکردیم و اون قدیمیه
   باید صبر کنید در آینده تکمیل خواهد شد!

 • parinazmahvi@gmail.com :

  سلام خیلی عالی بود ایکاش نمونه سوال تستی این درس هم داشتید 😔😔😘😘

 • پریناز :

  سلام خیلی عالی بود ایکاش نمونه سوال تستی این درس هم داشتید 😔😔😘😘

  • sara :

   عجب😐

 • محمدرضا تجری :

  ممنون خیلی خوبه حتی اگر از سؤال خوشمون نیومد هم داره خیلی خوبه من از این سایت و کارکنان این سایت تشکر میکنم عالی هست ❤️❤️❤️😍😍😘😘😘😘👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

 • محمدرضا تجری :

  این سایت خیلی خوب هست جون قسمتی داره که‌ اگر از این سوالات خوشتون نیومد سوالات پایینی رو بخونید خیلی از این سایت خوشم اومد هر سایتی مثل این سایت نیست اگر نظر من رو بخواین این سایت یا وبلاگ خیلی عالی هست ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

 • خدا دوست دارم بیشتر از همه :

  عالی بووود ممنونم ازتون دوستان گلم 😘😘

 • کاربر سایت :

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی

  • ..... :

   سلام همگام برنامه خیلی خوبیه واقعا دست سازندش درد نکنه ممنون

 • فاطمه :

  عالی 👌👌

 • Maral :
 • علیرضا :

  عالی 👌🏻

 • علیرضا :

  عالی بود 👌🏻

 • مهدی یلر :

  عالی بود

 • مهدی یلر :
 • امیر مهدی :

  عالییییییییییییی

 • امیدرضاتوان :

  عالییییییییییی👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍😍

 • جن :

  عاللللللللیییییییینبود

  نکته ای حرفمو کیا فهمیدند ؟

  • متین هوشنگی :

   عالی نوبود. ولی به نظر من عالی لچد

   • نسترن چراغی :

    عالی بود

  • ی بنده خدا :

   آب قدس داش با این سایتت،😂

 • محدثه :

  ولی واقعا سایت عالی دارید

 • متین هوشنگی :

  بهترین هستید ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • هانیکس :

  باسلام
  متشکرم از سایت خوبتون
  سوال های خیلی خوبی داره
  مچکرم از شما خوبان😘

  • امیرارسلان :

   خوشحالیم که خوشتون اومده

 • هستی :

  خیلیییی خوب بودد😍❤❤

 • Kiki :

  عالی از این بهتر نمیشه

 • آنیل :

  هم صحیح و غلط داره و هم تشریحی با جواب
  بسیار بسیار عالی

 • زیبا :

  عالی بود😍😍💝💝💝💝💝😘😘🤩🤩

 • مهدیا :

  عااااالی ممنونم✌️😅🥰

 • سید محمد جلالی :

  عالی ممنونم خیلی خیلی ممنونم خیلی خوب بود

 • مهدی :

  سلام عالی ولی یه سوال رو نداشت پیامد های پرسش مسائل دینی از افراد ناگاه اینم اصاف کنید ممنون

 • مهدی :

  یک سوال دیگر هم نبود انجام تکآلیف شرعی قبل از رسیدن به بلوغ شرعی را نام ببرید ممنون

 • امیرمحمد :

  خیلی عالی بود\

 • امیرمحمد :

  خیلی عالی بود.ممنون از سایت خوبتون

 • محمد حسین زاده :

  عالی بود دست کسی که این سایت رو درست کرده درد نکنه

 • بی نام نشان❤️✨ :

  از سوالات استفاده مفیدی کردم واقعا نمونه سوالات عالی بودن با تشکر🥰

 • فاطی :

  خیلی خوب بود ولی کاش دوتا سوال دیگه خود را امتحان میکنید رو هم میزاشتیت ممنون

 • نگین :

  سلام به نظر من هم برنامه و هم این بخش عالی بود اما اگه تمام درس هارو داشت عالی تر هم میشد

 • مهدی :

  عالییییییییییییی

 • amir :

  ممنون اما اگر میشه پی دی اف را هم زارین

 • زهرا دلاور :

  واقعا دست تون درد نکنه سوالات عالی بود
  💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 • ..... :

  سلام واقعا برنامه عالی هستش دست سازندش درد نکنه واقعا ممنون

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *