سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هشتم

سوالات درس 8 پیام آسمانی هفتم با جواب

نام درس : افتخار بندگی | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هشتم

سوالات پیام هفتم / درس هشتم «افتخار بندگی» / در این بخش سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی هفتم را آماده کرده ایم. حتما سوالات درس هشتم دینی هفتم در سایت همگام درس را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خودت را امتحان کن

1 -نشانه های بلوغ را به صورت خلاصه بیان کنید.
پاسخ: الف ـ روییدن مو در برخی قسمت های بدن
ب ـ فعال شدن برخی هورمون ها در بدن
ج ـ رسیدن به سن بلوغ

2 -توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟چرا؟
پاسخ: پیش از سن بلوغ تا علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی ،آمادگی کافی برای انجام تکالیف دینی در ما ایجاد شود.

همگام درس ، HamGamDars.com

سوالات متن درس هشتم پیام هفتم

1 -بلوغ سرآغاز چیست؟ یعنی چه؟
پاسخ: سرآغاز انجام تکالیف شرعی است یعنی بر هر دختر و پسری واجب است پس از بلوغ ،مانند بزرگسالان ،به احکام دینی خود مانند نماز ،روزه ، حجاب
و… عمل کند.

2 -چرا خداوند تکالیف شرعی را بر ما واجب کرده است؟
پاسخ: برای اینکه توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم.

3 -چرا دوست داشتن یا نداشتن چیزی دلیل خوب یا بد بودن آن نیست؟[براساس آیه قرآن]
پاسخ: چون ممکن است چیزی را خوش نداشته باشیم و آن برای ما بهتر باشد و یا برعکس چیزی را دوست بداریم و آن برای ما بدتر باشد در حالی که خدا
صلاح ما را می داند و خود ما نمی دانیم.

4 -آیا تمامی نشانه های تکلیف برای رسیدن به بلوغ لازم است؟توضیح دهید.
پاسخ: خیر،بلکه اگر یکی از این نشانه ها هم در کسی ظاهر شود،او به سن بلوغ رسیده است.

5 -سن بلوغ چه سنی است؟(قمری- شمسی)
پاسخ: این سن برای پسران پایان پانزده سال قمری است که در سال شمسی برابر است با چهارده سال و شش ماه و پانزده روز ،و برای دختران پایان نه سال قمری است که در سال شمسی برابر است با هشت سال و هشت ماه و بیست ویک روز.

6 -در دوران بلوغ چه تغییرات جسمی در بدن به وجود می آید؟(چهار مورد)
پاسخ: – تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن
– رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن معمولاً با رشد استخوان آغاز می شود
– به وجود آمدن تغییرات در چهره و…

7 -تغییرات جسمی در دوران بلوغ چگونه اند؟
پاسخ: این تغییرات گذرا هستند و به تدریج ،بدن به شکل طبیعی خود باز می گردد.

8 -مهم ترین شیوه عبور از مرحله تغییرات جسمی بلوغ چیست؟
پاسخ: توجه به توصیه های دینی و بهداشتی.

9 -تحولات پس از بلوغ کدام است؟
پاسخ: تغییرات جسمی ،تحولات روحی و شخصیتی.

10 -سه مورد از تحولات روحی و شخصیت مهمی که در نوجوان پدید می آید را نام ببرید؟
پاسخ: ـ پرسش های جدید در ذهن انسان به وجود می آید .
ـ حس استقلال طلبی افزایش می یابد.
ـ در این دوران احساس مسئولیت بیشتر می شود.

11 -پرسش گری انسان در سن بلوغ در چه حدی است؟
پاسخ: به گونه ای است که انسان در دانسته های قبلی خود دچار تردید می شود و تلاش می کند همه دانسته ها و اعتقادات خود را بر اساس منطقی جدید نظم دهد.

12 -اسلام چه توصیه ای در پذیرش اصول دین از سوی جوانان نموده است؟
پاسخ: باید اصول دین را بر اساس فهم و درک خود بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.

13 -در چه صورتی جوانان دچار انحرافات و مشکلات فکری و اخلاقی می گردند؟ مثال بزنید.
پاسخ: اگر با روحیات دوران بلوغ به درستی رفتار نکنیم و یا زیاده روی نماییم. به عنوان مثال اگر نوجوان برای یافتن پاسخ های سوالات مهم دینی ،به افراد نا آگاه و یا کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند ،مراجعه کند ، جز سرگردانی و گمراهی نتیجه ای نخواهد گرفت.

14 -روش اهل بیت پیامبر علیهم السلام در فراگیری تکالیف دینی فرزندانشان چگونه بود؟
پاسخ: اهل بیت علیهم السلام همواره فرزندانشان را از خردسالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از آنان می خواستند به اندازه توانشان ،به این تکالیف عمل کنند.

15 -چرا خداوند به عبادت نوجوانان افتخار می کند؟ سخن امام صادق علیه السلام را بیان کنید .
پاسخ: چون جوانی و شادابی خود را در اطاعت خدا وند سپری می کنند.

16 -نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان را نام ببرید.
پاسخ: نمازـ روزه ـ خمس و زکات ـ حج.

17 -انجام صحیح احکام دینی .. سعادت دنیا و آخرت.. را به دنبال دارد.

18 -یکی از راه های دستیابی به نحوه صحیح وظایف دینی چیست؟
پاسخ: تحصیل علوم دینی.

19 -مفهوم آیه ی « وعسى أَن تُحبواْ شَیئًا وهو شَرٌّ لَّکُم واللّه یعلَم وأَنتُم لاَ تَعلَمونَ» در چه موردی است؟
پاسخ: صلاح بندگان

همگام درس ، HamGamDars.com

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید 

سری دوم سوالات این درس

1 .سن تکلیف را به سال قمری حساب می کنند. ص غ

2 .بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است یعنی چه؟
پاسخ: یعنی بر هر دختر و پسری واجب است پس از بلوغ، مانند بزرگسالان ، به احکام دینی خود عمل کند.

3 .چرا خداوند انجام تکلیف دینی را بر م اواجب کرده است؟
پاسخ: برای اینکه ما انسان ها نیز توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم.

4 .خداوند برای اینکه ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم چه چیزی را بر اواجب کرده است؟ و چرا؟
پاسخ: زیرا او ما را آفریده و به توانایی ها و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه است و می داند چه چیزی به سود و یا به ضرر ماست.

5 .بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است.

6 .چند مورد از تغییرات جسمی دوران بلوغ را بنویسید؟
پاسخ: تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن – رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن که معمولا” با رشد استخوان پا آغاز می شود – به وجود آمدن تغییراتی در چهره و …

7 .چند مورد از تحولات روحی و شخصیتی مهم در نوجوانان را نام ببرید؟
پاسخ: ایجاد پرسش های جدید در ذهن – افزایش حس استقلال طلبی – افزایش احساس مسئولیت.

8 .دین اسلام با توجه به خصوصیات نوجوانان در مورد اصول دین چه می فرماید؟
پاسخ: همه مسلمانان باید اصول دین را بر اساس فهم و درک درست بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.

9 .روحیات فطری و خدادادی موجب شکوفایی شخصیت می شود.

11.اگر با تحولات روحی و شخصیتی دوران نوجوانی درست برخورد نشود چه آثاری به وجود می آید؟
پاسخ: اگر به درستی رفتار نشود و یا زیاده روی شود انحرافات فکری و اخلاقی زیادی در کمین نوجوانان خواهد بود.

11.اگر برای یافتن پاسخ های سوالات مهم دینی به افراد نا آگاه مراجعه کنیم چه نتیجه ای خواهد داشت؟
پاسخ: موجب سرگردانی و گمراهی خواهد شد.

12.اهل بیت (ع) انجام تکلیف دینی را برای فرزندانشان از کی شروع می کردند؟
پاسخ: آنان را از خرد سالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از انان خواستند به اندازه توانشان به این تکالیف عمل کنند.

13.امام صادق (ع) درباره ارزش عبادت در نوجوانی چه می فرماید؟
پاسخ: محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند جوان نو رسیده و با طراوتی است که جوانی و شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می کند . خداوند به چنین کسی نزد فرشتگانش افتخار می کند و می فرماید : این است بنده من

14.چند مورد از تکلیف دینی را نام ببرید؟
پاسخ: نماز- روزه- خمس – زکات – حج و ……

15.یکی از راه های دست یابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی تحصیل علوم دینی است.

16.مردم برای شناخت مرجع تقلید خود می توانند با عالمان دینی مشورت کنند.

17.به افراد متخصص در دین مجتهد یا فقیه می گویند. ص غ

18.به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند . مرجع تقلید میگویند.

همگام درس ، HamGamDars.com

⏹ پیشنهاد میشود جهت مشاهده دیگر مطالب مربوط به کتاب پیام های آسمانی هفتم از لینک های روبرو استفاده نمایید: 1- سوالات درس 9 پیام هفتم ؛ 2- سوالات متن پیام هفتم ، 3- نمونه سوالات درس به درس پیام هفتم ، 4- گام به گام پیام هفتم 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • محمد مهدی :

  ممنونم از همگام .سوالات بسیار کامل و جامعی دارد و کار ما را راحت کرده.خدا قوت

 • Mr.mortii :

  سلام واقعا سایت خوبی هستش ممنونم از سازنده زحمت کش این سایت

 • یک کسی :

  زیاد خوب نبود بعضی ها تکراری بود اما خوب بود

  • ZA :

   عالی فقط زیاد بود کمش کنن بهتره 😍

 • طاها :

  سوال ۱۳ سری دوم مشکل داره جناب

 • Sm :

  سلام
  اگر جزوه درسی هم اضافه بشه خیلی خوب میشه

 • غریبه :

  دوتا از سوال ها رو نگفته بودیند
  مثل برخی از کار های مرجع تقلید را نام ببرید. 1-زنده باشد.2-شیعه ی دوازده امام باشد.3- اعلم باشد یعنی از سایر مجتهد ها داناتر باشد.
  4-عادل باشد یعنی به واجباتش عمل کند و از گناهان دوری کند.
  به چه کسی مجتهدیا فقهیه می گویند. در هر زمان افرادی برای کسب دانش و تخصص به حوزه ی علمیه می روند و پس از سال ها تحصیل و مطالعه و تحقیق در علوم دینی به تخصص دست می یابند و به افراد متخصص در دین مجتهد یا فقیه می گویند.

 • امیر :

  عالی مرسی

 • ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ :

  سلام خسته نباشید متشکرم بابت سوالات مفیدتون و اینکه کسانی ک ب این سایت سر میزنند از سوالات مینویسند فقط ب این سوالات تکیه نکنید ی مرور کوچکی ب کتاب بکنید هیچی مث کتاب نمیشه
  ولی واقعا ممنونم از سایتتون خدا قوت عمر با عزت داشته باشین ممنونم ک حداقل نصف روزتون رو برای ما میزارید ممنونم
  و اینکه اونجایی ک نوشته اگر این سوالات رو دوست نداشتید و سوالات دیگه ایی داده ایید
  اونا مثل همون بالایی ها هستن

 • hosin :

  اگر هم میشه یک امتحانی اخر همهی این سوال ها بزارید تا ما بتونیم بهتر یاد بگیریم

 • hosin :

  واقعا ممنونم از این سایت خوبتون
  واقعا سایت عالی هست

 • رویا امیری :

  شما میشنین همه اینارو میخونین؟😐😂
  چقد بیکارین شما ها😂😂
  والو😂

  • Army forever 💜 :

   امتحان داریماا

   • ❤❤❤ :

    راست میگه👍👍👍👍👍👍👍🙃🙂

  • امیر :

   من فقط سوالا جواب کوتاه رو میخونم درحد نیم خط و یک خط 🤣

 • امیر عباس حسنی :

  خوبه

 • محمد :

  سوال 17 جوابو ننوشتید

  • HamGamDars :

   جای خالی هست

 • شایان :

  خیلی عالی بود فقط یه اشتباه تایپی اولش به جای روییدن نوشتین رویین ممنون🙏

 • .... :

  عالی بود 🎀

 • امیر :

  عالی بود

 • ..... :

  سلام واقعا برنامه عالی هستش دست سازندش درد نکنه واقعا ممنون

 • زهرا دلاور :

  واقعا دست تون درد نکنه سوالات عالی بود
  💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 • amir :

  ممنون اما اگر میشه پی دی اف را هم زارین

  • Amirmahdi :

   خیلی عالی بود من عاشق این سایت شدم از این به بعد تمام درسام رو از این سایت میخونم و به دوستام هم پیشنهاد میکنم 😍😍😍
   فقط یه سوال اگ من اینو کامل بخونم دیگه لازم نیست از کتاب بخونم؟
   ممنون میشم جواب بدید
   دوستان عزیز💙💙💙

   • اممممم :

    نه حتما متن رو هم بخون چونکه بعضی از متن های کتاب توش نبود در مورد مجتهد و تقلید و مرجع تقلید و شرایط مرجع تقلید نگفته بود

 • مهدی :

  عالییییییییییییی

 • نگین :

  سلام به نظر من هم برنامه و هم این بخش عالی بود اما اگه تمام درس هارو داشت عالی تر هم میشد

 • فاطی :

  خیلی خوب بود ولی کاش دوتا سوال دیگه خود را امتحان میکنید رو هم میزاشتیت ممنون

 • بی نام نشان❤️✨ :

  از سوالات استفاده مفیدی کردم واقعا نمونه سوالات عالی بودن با تشکر🥰

 • محمد حسین زاده :

  عالی بود دست کسی که این سایت رو درست کرده درد نکنه

 • امیرمحمد :

  خیلی عالی بود.ممنون از سایت خوبتون

 • امیرمحمد :

  خیلی عالی بود\

 • مهدی :

  یک سوال دیگر هم نبود انجام تکآلیف شرعی قبل از رسیدن به بلوغ شرعی را نام ببرید ممنون

 • مهدی :

  سلام عالی ولی یه سوال رو نداشت پیامد های پرسش مسائل دینی از افراد ناگاه اینم اصاف کنید ممنون

 • سید محمد جلالی :

  عالی ممنونم خیلی خیلی ممنونم خیلی خوب بود

 • مهدیا :

  عااااالی ممنونم✌️😅🥰

 • زیبا :

  عالی بود😍😍💝💝💝💝💝😘😘🤩🤩

 • آنیل :

  هم صحیح و غلط داره و هم تشریحی با جواب
  بسیار بسیار عالی

 • Kiki :

  عالی از این بهتر نمیشه

 • هستی :

  خیلیییی خوب بودد😍❤❤

 • هانیکس :

  باسلام
  متشکرم از سایت خوبتون
  سوال های خیلی خوبی داره
  مچکرم از شما خوبان😘

  • امیرارسلان :

   خوشحالیم که خوشتون اومده

 • متین هوشنگی :

  بهترین هستید ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • محدثه :

  ولی واقعا سایت عالی دارید

 • جن :

  عاللللللللیییییییینبود

  نکته ای حرفمو کیا فهمیدند ؟

  • متین هوشنگی :

   عالی نوبود. ولی به نظر من عالی لچد

   • نسترن چراغی :

    عالی بود

  • ی بنده خدا :

   آب قدس داش با این سایتت،😂

   • :

    عالی بود!

 • امیدرضاتوان :

  عالییییییییییی👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍😍

 • امیر مهدی :

  عالییییییییییییی

 • مهدی یلر :
 • مهدی یلر :

  عالی بود

 • علیرضا :

  عالی بود 👌🏻

 • علیرضا :

  عالی 👌🏻

 • Maral :
 • فاطمه :

  عالی 👌👌

 • کاربر سایت :

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی

  • ..... :

   سلام همگام برنامه خیلی خوبیه واقعا دست سازندش درد نکنه ممنون

   • علیرضا :

    احتمالا همیار نیست اسم برنامه

   • خودم میدونم بسه :

    علیرضا همگام درس هست اسم سایت همیار نیست

 • خدا دوست دارم بیشتر از همه :

  عالی بووود ممنونم ازتون دوستان گلم 😘😘

 • محمدرضا تجری :

  این سایت خیلی خوب هست جون قسمتی داره که‌ اگر از این سوالات خوشتون نیومد سوالات پایینی رو بخونید خیلی از این سایت خوشم اومد هر سایتی مثل این سایت نیست اگر نظر من رو بخواین این سایت یا وبلاگ خیلی عالی هست ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

 • محمدرضا تجری :

  ممنون خیلی خوبه حتی اگر از سؤال خوشمون نیومد هم داره خیلی خوبه من از این سایت و کارکنان این سایت تشکر میکنم عالی هست ❤️❤️❤️😍😍😘😘😘😘👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

 • پریناز :

  سلام خیلی عالی بود ایکاش نمونه سوال تستی این درس هم داشتید 😔😔😘😘

  • sara :

   عجب😐

   • بدبختی 🙃 :

    منظورتون چیه؟

 • parinazmahvi@gmail.com :

  سلام خیلی عالی بود ایکاش نمونه سوال تستی این درس هم داشتید 😔😔😘😘

 • مریم :

  سلام برنامتون خیلی خیلی عالیه تمام مطالب و سئوالات کانل هست واقعا ممنون یه خواسته ای دارم میشه ترتیب کتاب ریاضی هفتم رو درست کنین و دروس رو کامل کنید مثلا پیام های اسمانی کامل نیست 😘😘

  • HamGamDars :

   سلام ممنون از نظرتون
   هنوز بخش ریاضی رو برنامه نویسی نکردیم و اون قدیمیه
   باید صبر کنید در آینده تکمیل خواهد شد!

   • Farzika :

    خیلی عالی بود😍من همیشه از روی این متنا میخونم💪🏼ولی خب امیدوارم تو امتحانات ذهنم یاری کنه😂🥲

  • محمد :

   سلام به اساتید خوب برنامه همیار

   جای درس هشتم نوشتید درس نهم هدیه پایه هفتم اگه میشه درستش کنید