سوالات درس 7 پیام هفتم با جواب

سوالات درس 7 پیام هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هفتم

سوالات درس 7 پیام هفتم با جواب

نام درس : برترین بانو | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس هفتم

سوالات پیام هفتم / درس هفتم «برترین بانو» / در این بخش سوالات متن درس هفتم 7 پیام های آسمانی هفتم را آماده کرده ایم. حتما سوالات درس هفتم دینی هفتم در سایت همگام درس را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خودت را امتحان کن

1 -چرا حضرت زهرا سلام الله علیها هرگز از امیرالمؤمنین چیزی درخواست نمی کرد؟
پاسخ: مبادا نتواند آن را فراهم کند و شرمنده اش شود.

2 -دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیرالمؤمنین ،با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت،چه بود؟
پاسخ: چون او ایمان را به ثروت برتری داد.

3 -پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بنویسید.
پاسخ: 1 (حیا و عفت

2 (علاقه شدید به پیامبر

3 (حضور در اجتماع

4 (ساده زیستی

5(ایثار و بخشندگی

همگام درس ، HamGamDars.com

سوالات متن درس هفتم پیام هفتم

1 -بهترین هدیه خداوند به پیامبر خدا چه بود و آن موجب چه امری شد؟
پاسخ: فرزندی دختر که موجب برکت و شادمانی زندگی حضرت شد.

2 -حضرت زهرا از کودکی در رنج و سختی بزرگ شد،نمونه هایی از آن را بیان کنید؟
پاسخ: 1 (دو سال بیشتر نداشت که مشرکان مکه ، پیامبر و خویشانش را در شعب ابوطالب در محاصره سختی قرار دادند. در این مدت قحطی و گرسنگی
فاطمه و نزدیکانش را به شدت آزار می داد.
2 (در پنج سالگی مادرش خدیجه را از دست داد.
3 (در مکه بارها شاهد آزار و اذیت پیامبر توسط مشرکان بود و سرانجام ناچار شد در همان دوران کودکی به همراه پیامبر به مدینه هجرت کند.

3 -چرا رنج ها و مصیبت های زندگی ، حضرت فاطمه را مقاوم تر و استوارتر می ساخت؟
پاسخ: زیرا آن حضرت رنج و محرومیت را راهی برای نزدیکی به خدا می دانست نه عامل بدبختی و بیچارگی!

4 -معنا و مفهوم این سخن پیامبر چیست؟« فاطمه سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است»
پاسخ: این است که در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در زمان حال و آینده کسی بهتر از ایشان نیست. از این رو شناخت زندگی آن حضرت ارزش
فراوانی دارد.

5 -چگونه می توان شخصیت بهترین و برترین بانوی جهان اسلام را شناخت؟
پاسخ: با الگو گرفتن از زندگی ایشان.

6 -چرا حضرت فاطمه از اینکه کارهای داخل خانه به عهده او گذاشته شده بود خوشحال گردید؟
پاسخ: زیر ا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز شد.

7 -وقتی حضرت زهرا در لحظات پایانی عمر پیامبر اکرم ، بیش از همه بی تابی می کرد پیامبر چه مژده ای به او داد؟
پاسخ:دخترم تو اولین کسی هستی که بعد از من،به من ملحق می شوی.

8 -پیامبر اکرم در باره دوستی و خوشحالی خداوند از حضرت فاطمه چه می فرماید؟
پاسخ:خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد.خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود.

9 -هرگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد خانه می شد، پیامبر اعظم به او چه می فرمود؟
پاسخ:او شادمانی قلب من است.

10 -حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه می دانست؟
پاسخ:در دوری از مردان نا محرم.

11 -آیا حضرت زهرا ،عبادت را تنها در نماز و روزه می دانست؟توضیح دهید.
پاسخ:خیر بلکه رسیدگی به محرومان را نیز عبادت و اطاعت خدا می دانست.

 

 اگر سوالات بالا را دوست نداشتید : 

همگام درس ، HamGamDars.com

1.در زمان پیامبر جاهلان داشتن چه چیزی را ننگ و عار می‌دانستند؟
پاسخ:> داشتن فرزند دختر

2.از نظر پیامبر داشتن دختر نه تنها ننگ نبود بلکه موجب برکت و شادمانی زندگی بود.

3.تحمل و رنج ها و سختی های دوران زندگی حضرت فاطمه نه تنها موجب نا امیدیش نشد بلکه او را مقاوم تر و استوار تر ساخت.

4.پیامبر اکرم در مورد سرور زنان عالم چه می فرماید؟
پاسخ:> فاطمه سرور زنان و اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است.

5.به نظر شما منظور از جمله ی» فاطمه سرور زنان واولین و آخرین و برترین بانوی جهان است« چیست؟
پاسخ:> این است که در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده کسی بهتر و والا مقام تر از ایشان نیست. و با الگوی گرفتن از ایشان می توانیم خود را در حد توان به
شخصیت بهترین و برترین بانوی جهان نزدیک تر کنیم.

6.ویژگی های حضرت فاطمه را بنویسید؟
پاسخ:> 1.حیا و عفت 2.حضور در اجتماع 3.علاقه شدید به پیامبر 4.ساده زیستی 5.ایثار و بخشندگی 6.اهمیت دادن به خانواده و خانه داری .

7 .پیامبر بعد از ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه به آنان در مورد تقسیم کارها چه سفارشی کرد؟
پاسخ:> علی جان بهتر است شما کارهای بیرون خانه را به عهده بگیری و دخترم فاطمه کارهای داخل خانه را.

8 .وقتی تقسیم کار بین حضرت علی و فاطمه توسط پیامبر انجام شد حضرت فاطمه خشنودی خود را چگونه اعلام کردند؟
پاسخ:> خدا می‌داند چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا، مرا از روبرو شدن با مردان نا محرم بی نیاز ساخت .

9 .حضرت فاطمه چگونه علاقه خود را به پیامبر نشان می دادند؟
پاسخ:> هرگاه غذایی تهیه می کرد او را دعوت می کرد و نسبت به ایشان همچون مادر مهربان بود، در جنگ های سخت، با به خطر انداختن جان خود در میدان نبرد زخم های پیامبر را مداوا می کرد.

11.در لحظات پایانی عمر پیامبر ، پیامبر با دیدن بی تابی دخترش به او چه فرمود؟
پاسخ:> پیامبر مژده داد که دخترم ! تو اولین کسی هستی که بعد از من، به من ملحق می شوی.

11.پیامبر(ص) درباره دوست داشتن حضرت فاطمه چه فرموده است؟
پاسخ:> خداوند فاطمه را دوست دارد و دوست داران فاطمه را نیز دوست دارد.

12.پیامبر چگونه با حضرت فاطمه زهرا رفتار می کردند؟
پاسخ: او را از جان و دل دوست می داشت هنگام مسافرت با آخرین کسی که خداحافظی می کرد حضرت فاطمه بود و هنگام بازگشت از مسافرت نیز اولین کسی را که دیدار می کرد فاطمه بود.

13.پیامبر با بوسه بر دستان حضرت فاطمه درباره او چه می فرمود؟
پاسخ:> فاطمه مایه شادمانی قلب من است.

14.حضرت فاطمه در منزل چه کارهایی می کردند و از چه چیزی غافل نبود؟
پاسخ:> کار در منزل را عیب نمی دانست، گندم را با دستانش آرد می کرد و نان می پخت و گاه سختی کارهایش به حدی بود که دستانش تاول می زد، با وجود همه کارها و گرفتاری ها از عبادت خدا غافل نمی شد، به
ترتیبت فرزندانش توجه خاصی داشت.

15.حضرت فاطمه در مورد نگرانی خود از سفر آخرت به پدر بزرگوارش چه فرمود؟
پاسخ:> سوگند به خدا که اندو هم شدت می یابد آن گاه که می اندیشم من برای سفر طولانی آخرت چه آماده کرده ام.

16.سلمان فارسی در مورد ساده زیستی دختر پیامبر چه می گفت؟
پاسخ:> شگفتا، دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت هایی از طلا می نشینند و پارچه های زربافت بر تن می کنند اما دختر رسول خدا نه چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس هایی فاخر

17.چند مورد از ساده زیستی دختر پیامبر را بیان کنید؟
پاسخ:> در خانه ای اجاره ای زندگی می کردند، خانه ای با فرش حصیری داشتند که حصیر نیمی از اتاق را پوشانده بود و نیم دیگر با شن نرم، لباس های فاخر و گران‌قیمت نمی پوشید.

18.حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه می دانست؟
پاسخ:> در دوری از مردان نامحرم

19.حضرت فاطمه در چه مواقعی به میان مردم می آمد؟
پاسخ:> هرگاه حق به خطر می افتاد با حفظ حیا و قار به میان مردم می آمد و آنان را ارشاد می کرد.

21.نمونه هایی از حضور حضرت فاطمه در اجتماع را بیان کنید؟
پاسخ:> سخنان و خطبه های آن حضرت در مسجد مدینه، ایشان به هنگام جنگ در خانه نان می پخت و آن را برای رزمندگان می فرستاد و هرگاه نیاز بود در جبهه به مداوای مجروحان و آب رسانی به آنان مشغول می شد.. معارف و احکام دیم را به زنان می آموخت و به پرسش های آنان پاسخ می داد و خسته نمی شد.

همگام درس ، HamGamDars.com

⏹ پیشنهاد میشود جهت مشاهده دیگر مطالب مربوط به کتاب پیام های آسمانی هفتم از لینک های روبرو استفاده نمایید: 1- سوالات درس 8 پیام هفتم ؛ 2- سوالات متن پیام هفتم ، 3- نمونه سوالات درس به درس پیام هفتم ، 4- گام به گام پیام هفتم 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Silent army :

  خیلی سایت خوب و پر محتوایی:)

 • ... :

  خود کتاب همینو نوشته چه ربطی به اینا داره
  بعدشم توهینی نی

 • درس ها :

  اوکیه خوبه

 • roghaye askari :

  عالی بود🔥ادمین دمت گرم

 • 𝔾𝕙𝕒𝕫𝕒𝕝 :

  ㋛︎ خوب بود ممنون

 • ناشناس :

  دمت گرم عالی بود 👍

 • ناشناس :

  ممنون از سایت خوبتون عالیههههههههه ممنوننننننننننننننن من درس نمیخوندم از موقعی ک همیارو نصب کردم همه ی نمره هام زیر ۱۸ نشوده ممنونم

 • 66778 :

  بعد نیس سوالات کل درس های هفتم رو داره و این خوبه. 🤙🏻🤙🏻

 • Hananeh :

  خیلی خوب بود! ممنون!

 • I :

  Thank you

 • علی :

  کجاش خوبه

  • ریحانه :

   مجبور نیستی استفاده کنی

   • R :

    به تو چه نظرشو گفت ……. سایت خوبی من تو ۵روز تونستم کل درست و بخونم سوال ها اماده هستن ولی واسه درسای دیگه هم میشه بزارین

 • محمد مهدی :

  دمتون گرم عالی بود ♥♥♥♥

 • BLACKPINK :

  بچچچچ نانننن سووولوووو

 • یه بنده خدا :

  خوب🤌🏻

 • ممد :

  برنامه خوببه تمام امتحاناتمو ۵ دقیقه طول نمیکشه زود تموم مبکنم

 • Call of duty :

  خبه عالی است فقط درس ها در بین ۷و۸ یکم بهم ریخته س

 • 💛SARA💛 :

  💜برنامتون عالیه حیف که برای پایه های مختلف مثل اول تا سوم رو نداره ولی همین پایه هایی که گذاشتین حرف نداره منکه سوالات شما رو میخونم امتحانمو به راحتی میدم ممنون بخواطر تلاش های فراوانتون برای این سایت عالی💜

 • ناشناس :

  ممنون از برنامه خوب تون

 • فاط :

  وا خیلی هم سوالات خوب هستش شما همینا رو هم نمیخوانید

 • Ramtin :

  عالی فقط چرا بعضی از سوالات جواب یا سوال ندارن اون قسمتی گه ۲۱ سواله سواله۲ چرا اونشکلی شاید من دارم اشتباه میخونم😔😔

 • مینی :

  خیلی خوبه خداییش
  دست گلتون درد نکنه

 • امیر محمد :

  عالی هست

 • ایران باستان :

  شما در سوال ۱۶ به ایران باستان توهین کردین.

  • ... :

   خود کتاب همینو نوشته چه ربطی به اینا داره
   بعدشم توهینی نی

 • ملیکا :

  سلام!
  شما که ادعا میکنید برنامتون رایگانه پس چرا لازمه با اینترنت واردش بشیم؟
  بعد اینکه توی بالا ترین قسمت از صفحه زدین سوالات درس ۷ که همین درسته
  اما قسمت بعدی (خودت رو امتحان کن) که یه کادر زرد هست زدین درس هشتم.این یه مشکل.
  دو اینکه لطفا کلیپ های آموزشی طولانی هم بزارید (البته از دبیران تایید شده ، که بهتر یاد بگیریم) 👉این مشکل بعدی
  نکته سوم این که چرا فقط برای چند تا پایه مطلب دارین؟ اگه میشه پایه های دیگه رو هم اضافه کنید ! من خودم پایه هفتم هستم ولی در کل میگم که بقیه هم مثل بعضی از دوستام بتونن استفاده کنند!
  در کل ممنون از سایت خوبتون !،!💝فقط چند تا مدرد داشت که اونم خدمتتون عرض کردم🥰❤🤍

 • HamGamDars :

  کافیه بزنید همگام درس

 • بکنت :

  پاچیدم با این سوالا

 • طاها :

  خیلی خوب بود یکم غلط املایی داره که امیدوارم تو آپدیت های جدید برطرف بشه

 • محمد :

  سلام
  مرسی از سوالاتتون خیلی هم عالی بود کسایی که میگن بد بود نظر خودشون را میگن پس ادم نباید نظر ها را ببینه باید بره امتحان هم بکنه سوالاتشو
  خیلی ممنون

 • Enrique Iglesias :

  ممنون خیلی مفید بود
  سپاس😘

 • محمد طاها شاکرمی :

  عالی ممنون از برنامه تون. 😍😍😘😍😘😍😘😍💙💙💙💙

 • ..... 🙄🙄😬😬 :

  خوبه عالی بود دعا کنید امتحانمو خوب بشم
  انشالله

 • پارمیس :

  بدک نبود

 • اناهید :

  عالی با طعم پرتقالی😝😋😋😋😋

 • خوشتیپ :

  ممنون

  چجوری حوصلتون میرسه این همه تایپ میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • خوشتیپ :

  ممنون از زحماتتون

  خیلی عالی بود

 • امیرحسین :

  سلام عالی من که خیلی راضی هستم فقط بقیه کتاب هارا هم سوالات را اضافه کنید چند تا کتاب هم نیستش لطفا پیگیری شه ممنون کلاس هفتم

 • میکائیل :

  سلام خیلی عالی ممنون فغط یکم غلط داره

 • عشق :

  ارههههههه

 • Kiansa :

  بدک نبود من امتحان دارم خوندم از رو این ایشالا ۲۰ میگیرم…

 • میکائیل :

  عالی ممنون
  یکم غلط املایی داره 😁

 • ساغر :

  خیلی عالی لطفا بقه ی کتاب هارو هم بزارید مرسی⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩

 • عیسی :

  از این بهتر نمیشه

 • عیسی :

  سوالات عالی

 • رسول قربانی :

  سلام به سازنده این

 • Matin :

  خوشم اومد واقعا عالی بود مو به موی سوالات رو اوردید♥️♥️♥️🤭🤣

 • Matin :

  خوشم اومد واقعا عالی بود مو به موی سوالات رو اوردید

 • حسین :

  عاااااااالییییییی

  • رضا :

   سلام من کلاسه دهمم ولی هرچقدر گشتم سوالاته درسه دهمو پیدا نکردم تو تموم پایه ها این نظرو نوشتم ممنون میشم سوالاته دهمو بزارید گوگل 😑

   • ناشناس :

    خیلی خیلی مسخره سوالات را میگذارید به ما بگید کجا درس ها هستن یا بگید صفحه ی چند هسته

   • asra.com :

    اول وارد اپلبکیشن شو دوم این که اگه دهمی باید این بنده خدا ها تک تک رشته هارو بزارند تا یک نفر درس بخونه 😆😏😶

 • Parniyan :

  خوبه ولی هم سوالاکمه و هم غلط املایی داره
  ولی بازم ممنون خوب بود👌👌

 • :

  سوالات خوبه ولی غلط املایی داره 😐

 • محمد جواد :

  سلام به همه شما ٍ خراب نبود ولی خیلی قشنگ بود👌

 • سید پارسا قریشی :

  بد نبود ولی معلم ما دوبرابر این ها سوال داده پس یعنی خیلی هم سوالاتتون خوب نبوده من میگم بدک نیست

 • سید سینا احمدی :

  عااااااااااالللللللللللیییییییییی

 • Diana :

  مرسی عالیه

  • تینا :

   مثلا سوال ۳ ،شش تا مورد داشت ولی ۵تا مورد نوشته بودید
   ولی عالی

   • پارمیس :

    عالی بود

   • .... :

    😘😘

   • ناشناس :

    عزیزم خود کتاب ۵ مورد خواسته

 • درسا :

  Thank you 😊 Gret

  • هجردتهب :

   انگلیسی بلد نیستی ننویس
   ممنون میشیم😃😂

   • عسل :

    😂😂😂😂

 • MMM :

  بابا ما حوصله نداریم میایم گوگل شما سوالات کوتاه بنویسین

  • عشق :

   خیلی هم سوالات زید بود
   باید یکم خلاصه میکردند

 • Zara :

  عالی ممنون

  • امیر :

   من که واسه امتحانم خوندم حالا ببینم چی میشه
   فردا هست فردا نظر میدم

 • معصومه :

  سلام ممنون خیلی عالییی بود👌

 • کرم :

  سلام عالی بود
  حرف مفت نزنین
  نه غلط املایی داره نه بد
  عالی

 • سعید :

  با همین فرمون برید جلو عالییی.

 • گمنام :

  باسلام
  سوالای قسمت اول خوب نبود ولی دومی خوب شد متشکر

 • الینا :

  خوب بود مرسی

  • .... :

   Tankio

 • یاسین :

  عالئیییییییییییییییییییبیییییییبیییییییییی
  ممنون

  • )> :

   عالی بود ممنون از نویسندگان

 • امیر مهدی :

  خیلی از قسمت ها رو خودمون باید می نوشتیم یا با تای هم خانی نداشت

 • نیما :

  عالی اما یک سوالی که دنبالش بودم نبود.

  • مانی :

   خیلی عالیه فقط سوال های کلیدی رو بیشتر بگین

 • پارسا :

  بد نبود

 • tttt :

  اصلا کامل نبود
  یه عالمه هم غلط املایی داشت

  • ... :

   😂ببخشید😔

  • عرشیا :

   دیگه بع بزرگی خودتون ببخشید

  • همونی که بستنی رو گاز میزنه 🐈‍⬛✨ :

   خو از برنامه استفاده نکن😐

 • علی :

  مطک جان درسته غلط املایی داره ولی خیلی سوالات خوبیه
  وقت عالی

  • امیر مهدی :

   خیلی از قسمت ها رو خودمون باید می نوشتیم یا با تای هم خانی نداشت

   • الهه :

    بعضی از سوالات نوشته نشدن

 • مهران :

  خیــــــــلـــــی خوب بو
  ولی حوصلتون زیاده این همه ٺایپ کردین

  بازم ممنو𖣐❦✾🎔

  • D :

   تایپ نمیکردن من و شما از کجا باید میگرفتم می نوشتیم بعدشم کلی پول میگیرن الکی نیس ک ارزشش و دارع 😂

   • HamGamDars :

    پولی نمیگیریم
    برنامه رایگانه

  • پارسا جلایر :

   خیلی خوبه ولی …… بهتره ولی نگم چون خیلی مشکل داره⁦. 😂😂😂😂😜😜😜

   • جن :

    خو آقا حرف تو بزن

    من ممنونم بابت این همه زحمت تشکر لازم رو دارم

   • میران :

    بگم خیلی گاوید ولی عالیبود مرسی 😂🤪فضولا فضولی نکنید خیلیم خوب بود چه انتظاری دارید گاوید همتون بخدا

   • محمد :

    عالی

 • 6ننن :

  خوبع

 • مطک :

  با عرض سلام
  خودتون از ین همه غلط املایی خجالت نمیکشید؟

  • ..... :

   ÆŘMĪŇ.ĐB
   عزیزم تو که میدومی غلط هست چرا میگی راحت درست کن طرف این همه تایپ می کنه انتظار دیگه ای داشتی.

   • Taha :

    اگه میخوای نخون بر چی چرت و پرت میگی به این سایت خوب

   • Masiha :

    فردا امتحان پایان ترم دارم هیچی نخوندم
    میان ترمم هم تک اوردم
    هعی دم همگام گرم باز ساعت 2 صبح یه مروری تونستم بکنم

   • پارسا :

    همینشم غنیمته اون شخصی هن که مشکل داره خب استفاده نکنه

  • طاها :

   دگه تایپ میکنن پیش میاد

  • اسم :

   تو خودت هم وقتی تایپ می کنی خب اشتباه می شود وقتی می فهمی غلط املای داری خودت سواد داری درستش کن

  • محسن :

   یدونه هفتو هشت نوشته تو خودت بودی میتونستی همه ی اینارو بنویسی

  • Asra :

   خوب تایپ دیگه پیش میاد

  • سبحان :

   با عرض سلام به شما
   ببین یعنی خودت نمی‌فهمی اشتباه تایپه یارو شاید یه دکمه رو اشتباه زده یعنی نمیفهمی؟

  • ądrin :

   الان خودت تو یه متن کوچیک غلط املایی داری چه برسه به این همه متن داداش

  • .. :

   فکر نمیکنم چیز خجالت اوری باشه که بخوان بخاطرش خجالت بکشن

 • ماندانا :

  عالی♡☆☆♡

  • علی :

   من فردا امتجان هدیه دارم خیلی سایت خوبیه

 • ماندانا :

  خوبه بد نی

  • تارا :

   بسیار عالی هست این سایت من همه ی سوالات پیامم رو از روی همین میبینم

   • ARASH :

    ببین انقد سروصدا صدا نکنید

    سایت به این خوبی

   • (سلطان دناپلاس) :

    اره منم همیشه امتحان دارم میام این سایت مثله فردا سه شنبه که امتحان هدیه دارم