سوالات درس 6 پیام هشتم با جواب

سوالات درس 6 پیام هشتم با جواب

سوال و جواب درس ششم پیام های آسمان هشتم

سوالات درس 6 پیام هشتم با جواب

نام درس : نردبان آسمان | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس ششم پیام های آسمان هشتم

سوالات داخل کتاب پیام هشتم

گزارش درس 6 :: نردبان آسمان

1- علی )ع( در مورد نماز چه می فرماید؟
جوابای مردم مراقب نمازهایتان باشید و خودتان را با نماز به خدا نزدیک کنید . آیا نمی شنوید  که وقتی از دوزخیان می پرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشاند ، می گویند « ما از نمازگزاران نبودیم» بدرستی که نماز ، گناهان را مانند برگ های پائیزی  فرو می ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن ها می گشاید.

2 پیامبر خدا نماز را به چه تشبیه کرده است؟
جواببه چشمه ی آبی تشبیه کرده است که در برابر خانه کسی جریان داشته باشد و او هر شبانه روز پنج مرتبه خود را در آن  شست و شو دهد ؛پس هرگز آلودگی در بدن او باقی نمی ماند.

3 در میان احکام اسلامی کدام موضوع بیشتر مورد تأکید و  سفارش پیشوایان دین قرار گرفته است؟
جوابنماز

4 در سخنان معصومین از نماز با چه عناوینی یاد شده است؟
جوابستون دین – معراج مؤمنان – سدّیّ محکم در برابر شیطان

5 ترک نماز موجب چه می شود؟
جوابکشیده شدن به کفر و بی ایمانی

6 آداب نماز را بیان کنید.
جواببجا آوردن نماز در اوّّل وقت – پوشیدن لباسهای تمیز – برپا داشتن نماز به جماعت – خواندن اذان و اقامه قبل از نماز – خواندن نمازدر مسجد

7 حضرت علی )ع( در مورد اذان و اقامه چه می فرماید؟
جوابکسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد ، دوصف ازفرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند که ابتدا و انتهای این دو صف دیده نمی شود . و کسی که فقط اقامه بگوید و نماز  بخواند ، پشت سرش یک صف از فرشتگان به نماز می ایستند.

8 پیامبر اکرم در مورد کسی که اذان می گوید ، چه می  فرماید؟
جواببخشی از ثواب نماز همه ی نمازگزاران ، سهم مؤذنی است  که  مردم با صدای اذان او به نماز ایستاده اند.

9 چرا نماز خواندن در مسجد بیشتر توصیه شده است؟
جوابچون یاد و ذکر خدا همیشه در آن جاری است – معنویت فراوانی دارد – انسان بیشتر متوجه خدا می شود و نماز را با  توجه بیشتری می خواند.

10 امام صادق )ع( در مورد رفتن به مسجد چه می فرماید؟
جواببه مسجد آمدن را جدّّی بگیرید ؛ چرا که مساجد خانه های خداوند در زمین هستند و هرکس با طهارت به مسجد برود خداوند او را از گناهان پاک می کند و نام او را در میان زائران  خود می نویسد.

11 چه فرقی میان آداب نماز و احکام نماز وجود دارد؟
جوابآداب نماز اعمالی هستند که اگر انجام شود بهتر است ولی بجا نیاوردن آنها موجب باطل شدن نماز نمی شود ولی عدم رعایت  احکام نماز باعث باطل شدن نماز می شود.

12 اگر نماز گزار قبل از نماز بفهمد که لباس یا بدنش نجس  شده است  و با همان وضعیت نماز بخواند نمازش …… است.
جوابباطل

13 اگر نمازگزار بفهمد لباس و بدنش نجس شده است ولی بعداً فراموش کند که آن را پاک کند و در همان حال نماز بخواند   نمازش ……… است.
جوابباطل

14 اگر نمازگزار قبل از نداند که لباس و بدنش نجس شده است  و بعد از نماز بفهمد نمازش …….. است.
جوابصحیح

15 اگر مقدار خون در لباس ……………… باشد نماز صحیح است.
جوابکمتر از یک سکه ی کوچک

16 از شرایط مکان و لباس نماز گزار 4 مورد ذکر کنید.
جوابمکان و لباس نمازگزار باید پاک باشد لباس و مکان نمازگزار غصبی نباشد لباس از پول حرام خریداری نشده باشد استفاده از طلا برای مردان حرام است لباس از پوست و موی حیوانات حرام گوشت نباشد

17 در موارد زیر نماز باطل است یا صحیح :
بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نماز می  خواند.
جوابصحیح

بعد از ادرار فراموش کرده محل نجس بدن را شستشو دهد
جوابباطل

کمربندش از چرم گاو است.
جوابصحیح

مقداری از موهای گربه در روی لباسش باقی مانده است.
جوابباطل

با پول رشوه لباس خریده و با آن نماز می خواند
جوابباطل

18 کسی که پاهایش خیس است آیا می تواند بر روی فرش  نجس نماز بخواند؟
جوابخیر

19 استفاده از گردنبند و انگشتر طلا برای مردان ……. است.
جوابحرام

20 استفاده از گردنبند و انگشتر طلا نماز مردان را …… می کند
جوابباطل

21 اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد ، می توان  با آن نماز خواند ؟
جوابتوضیح دهید.خیر . این مورد فقط در مورد خون می باشد و در مورد نجاسات  دیگر حتی یک ذره هم نماز را باطل می کند.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *