سوالات درس 6 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 6 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات درس 6 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : بیمه و مقابله با حوادث | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات متن مطالعات هفتم / درس ششم :: بیمه و مقابله با حوادث

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم‌تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید. تعداد سوالات سری اول : 12 | تعداد سوالات سری دوم 25

1-به چه کسی بیمه شونده و به چه کسی بیمه گر می گویند؟
پاسخ: شما”بیمه شونده” هستید و مؤسس های که شما را بیمه کرده است، “بیمه گر” نامیده می شود.

2-چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟
پاسخ: برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود.همچنین ممکن است در اثر حوادثی چون تصادف، آتش‌سوزی و…جان و مال افراد به خطر بیفتد

3 -اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟
پاسخ: زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسارت های بزرگ، چنین امکانی برای همه وجود دارد؟

4 -چرا مؤسسه بیمه به‌وجود آمده است؟
پاسخ: مؤسسه بیمه، برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است

5-بیمه چیست؟
پاسخ: بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده(بیمه گذار)است

6-مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟
پاسخ: مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه٭ از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

7-در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟
پاسخ: در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همه آنها زیر نظر “بیمه مرکزی ”فعالیت می کنند

8 -انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟
پاسخ: بعضی از بیمه ها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند.بعضی دیگر از بیمه ها اختیاری
هستند و افراد، داوطلب میشوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند

9-بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟

پاسخ: بیمه بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، بیمه عمر، بیمه از کارافتادگی، بیمه روستاییان، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه سرنشین خودرو، بیمه آتش‌سوزی، بیمه منازل مسکونی و…

10-نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟
پاسخ: طبق قانون، همه دارندگان وسایل ٔ نقلیه موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کمک های بیمه استفاده کنند

11-نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟
پاسخ: بر طبق قانون، ٔ کلیه سازمانها، صاحبان بنگاه ها، شرکت ها و کارفرمایان، وظیفه دارند همه کارمندان و کارگران خود را در مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند

12 -امام علی (علیه السالم) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟
پاسخ: فرمود : برعهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند و از بیت المال به او مستمری بدهد.

 

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ چرا بیمه به وجود آمده است؟
جواب:  مؤسسه بیمه، برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است. برای روزهای بیماری، از کار افتادگی، بیکاری یا بازنشستگی، برای حوادثی چون تصادف و آتش‌سوزی و …

2_ به چه کسی بیمه شونده و به چه کسی بیمه گر می گویند؟
جواب:  شما «بیمه شونده» هستید و مؤسس هایی که شما را بیمه کرده است، «بیمه گر» نامیده می شود.

3_ بیمه چیست؟
جواب:  بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده (بیمه گذار) است. مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حقّ بیمه از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

4_ چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟
جواب:  برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود.همچنین ممکن است در اثر حوادثی چون تصادف، آتش‌سوزی و…جان و مال افراد به خطر بیفتد.

5_ وظیفه بیمه مرکزی چیست؟
جواب:  بیمه مرکزی قوانین و مقررات لازم را برای مؤسسات بیمه تدوین می کند و هدایت و نظارت بر فعالیت و عملکرد آن ها را به عهده دارد. بیمه مرکزی نظارت می کند تا مؤسسات بیمه، وظایف خود را به درستی انجام دهند و مشتریان نیز از نحوه کار آنها رضایت داشته باشند.

6_ انواع بیمه را نام ببرید.
جواب:  بیمه انواع مختلفی دارد. بعضی از بیمه ها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند. بعضی دیگر از بیمه ها اختیاری هستند و افراد، داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند.

7_ اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟
جواب:  زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسارت های بزرگ، چنین امکانی برای همه وجود ندارد.

8_ مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟
جواب:  مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حقّ بیمه از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

9_ در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟
جواب:  در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همه آنها زیر نظر «بیمه مرکزی» فعالیت می کنند.

10_ انواع بیمه از نظرات خدمات را نام ببرید.
جواب:  بیمه بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، بیمه عمر، بیمه از کارافتادگی، بیمه روستاییان، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه سرنشین خودرو، بیمه آتش‌سوزی، بیمه منازل مسکونی و… .

11_ یک بیمه اجباری نام ببرید.
جواب:  بیمه اتومبیل و موتور – بیمه کارمندان کارگران توسط کارفرما

12_ افرادی که تحت پوشش بیمه بهداشت و درمان هستند چه هزینه هایی را دریافت می کنند؟‌
جواب:  عمل جراحی – آزمایشگاه – خرید دارو

13_ نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟
جواب:  طبق قانون، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کمک های بیمه استفاده کنند.

14_ نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟
جواب:  بر طبق قانون، کلیه سازمان ها، صاحبان بنگاه ها، شرکت ها و کارفرمایان، وظیفه دارند همه کارمندان و کارگران خود را در مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند.

15_ امام علی (ع) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟
جواب:  امام علی (ع) فرمود: برعهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند و از بیت المال به او مستمری بدهد.

16_ بیمه شونده چه کسی است؟
الف) کسی که فرد را بیمه می کند.
ب) فردی که بیمه می شود.
ج) فردی که بیمه را صادر می کند.
د) گزینه 1 و 3
جواب:  ب) فردی که بیمه می شود.

17_ بیمه گر چه کسی است؟

الف) فردی که بیمه می شود. ب) فردی خیر که خسارت های فرد را جبران می کند.
ج) موسسه ای که در قبال مبلغی فرد را بیمه می کند. د) گزینه1 و 2
جواب:  ج) موسسه ای که در قبال مبلغی فرد را بیمه می کند.

18_ موسسه بیمه به چه علت به وجود آمده است؟

الف) برای جبران زیان های مالی و جانی ب) برای جبران زیان های مالی
ج) برای جبران زیان های جانی د) هیچ کدام
جواب:  الف) برای جبران زیان های مالی و جانی

19_ موسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از …… خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

الف) دولت ب) خیرین ج) بیمه شونده د) همه موارد
جواب:  ج) بیمه شونده

20_ موسسات بیمه زیر نظر ……….. فعالیت می کنند.

الف) قوه قضاییه ب) بیمه مرکزی ج) هلال احمر د) شورای نگهبان
جواب:  ب) بیمه مرکزی

21_ کدامیک یک از انواع بیمه هست؟

الف) اجباری ب) اختیاری ج) بهداشت و درمان د) همه موارد
جواب:  د) همه موارد

22_ کدامیک نظر خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می شود نیست؟

الف) بیمه عمر ب) بیمه های اجباری ج) بیمه آتش‌سوزی د) بیمه بیکاری
جواب:  ب) بیمه های اجباری

23_ داستان «پیر مرد نصرانی که کور و …..» از کدام کتاب و اثر کیست؟

الف) مخزن الاسرار نظامی ب) اسلام شناسی شریعتی
ج) گلستان سعدی د) داستان راستان شهید مطهری
جواب:  د) داستان راستان شهید مطهری

24_ موسسه بیمه برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است.

25_ کلیه موسسات بیمه زیر نظر بیمه مرکزی فعالیت می کنند.

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 6 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 7 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • amir :

  سلام لطفا سوالات علوم هم قرار بدین

 • بدون نام :

  عالیییی بود👌😂😘
  همه سوالا تو امتحان اومد عالییه😘🌺

 • پارسا :

  خیلی سایت عالی من همه درسامو از این می خونم♥♥

 • hojjat :

  بدک نبود
  خیلی هم خوب نبود

 • ♡Omid♡ :

  عالی

 • Diana🧮 :

  عالیه حرف نداره من تمام امتحانامو بیست شدن سوالای امتحان برام از آب خوردنم آسون تره😂😘

  • دنی :

   بیست شدن!؟😂😐

  • ‌‌‌ :

   فارسی هم مطمئنی ۲۰ شدی؟؟

 • ملینا :

  واقعا سایت خیلی خوبی هست من برای امتحاناتی از این سایت درس میخونم فوق‌العاده است 👍👍👍

 • مبینا :

  واقعا سایت خیلی خوبی هست من برای امتحاناتی از این سایت درس میخونم فوق‌العاده است 👍👍👍

 • Sadra :

  خیلی خوبه ولی یکم تبلیغات رو کم کنید برای خوندن رو مخه

 • Amirrezaahmadpor :

  عالی
  خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی

 • حمیدرضا :

  عالی اون قدر زیاده من همه شو نمی تونم حفظ کنم 🤣🤣🤣

 • M :

  عالی خیلی خیلی خوبه😍❤دست شما درد نکنه 🙏🌷وخسته نباشید😀👋

 • hasstiiii :

  ممنون از برنامه ی خوبتون ولی سوال ۱۰ کمک های غلط املایی داره لطفا تصحیحش کنین بازم ممنونم

 • امیر :

  عالی

 • Amir :

  عالی تشکر از شما

 • هستی ناصری :

  عالییییی همه جوابا هم تو کتاب بود لازم نبود بنویسم😂

 • مریم :

  خیلی خوبه ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • مریم :

  عالی عالی عالی

 • ناشناس :

  خوبه، به درد خورد

 • سید حسین پوردانش :

  کسی که میگه اشکال داره خودش اشکال داره
  😂🤣

 • Marta :

  وای ممنون از شما آقای گرامی من دوازده سالمه😘🙏

 • Fatemeh :

  داشم دمت گرم

 • Fatemeh :

  عالی
  حرف نداره
  تمام سوالات آزمون که معلم میده اینجا هست

 • باران :

  عالی هست.. ممنون

 • هفتمی :

  اصلا من تا به حال همچین سایت خوبی ندیده بووودم حرف نداره ۲۰ ۲۰ ۲۰ فقط لطفا فعالیت هارو کنار سوالات متن درس بزارین چون اونموقع راحت تره مرررررسی از سایت خوبتون پیشنهاد می کنم بچه ها تمام سوالات رو از اینجا ببینین

 • سپهر :

  خیلی خوبه خیلی 👍🙏🏼

 • رایان :

  عالیه عالی

 • رایان :

  شرافتن ایول

 • مرینت :

  عالیه 😍

 • حسنا :

  عالی بابا دمتون گرم
  فقط ی سوال لطفا جواب سوال ها رو خلاصه کنید . خیلی زیادن بعضی هاشون

 • soroush :

  عالیه واقعا دست سازندش در نکنه برای این برنامه خوبش

 • fati :

  واقعا عالییییییه⁦(・o・)⁩

  • Artin :

   وات دا فاطی خودتی ؟ 😂😐

 • MR ABOLFAZL :

  بقران حرف ندارهههه عـــــــــــــــــــالـــــــیــــــــه

 • محمدامین :

  عالی. بهتر از این نمیشه من همه ی امتحان هام رو با این سایت بیست شدم❤❤

 • mjydmyrshryfy@gmail.com :

  خیلی خوبه👌🏻👌🏻🤞

 • ً :

  خیلی خوب است اما در بعضی از قسمت ها اشکالاتی وجود دارد
  ممنون

 • مرینت :

  عالیییییییییییی❤🥰🌹👑🤩💫😍✌😘💜😊

  • momom :

   خیلی زیاده پاره شدم ولی خوبه

 • ... :

  عالی 🤗

 • ... :

  عالی حرف نداره🤗

 • میثم :

  داداش ممنون سوال هایی خفن 💥👍🔥

 • میثم :

  واقعا عالیی😱😱😱😱😱😱😱😱مرسی داداش دمت گرم

  • Nergs :

   اره داداش دم توهم گرم

 • نیما :

  پچله

  • Arshi :

   من موندم شما که انقد خوب کار میکنید
   چرا هی توی سوالات غلط املایی دارید یا اشتباه می‌نویسید جواب رو یا سوالات رو کامل نمیدین؟
   که توی امتحان بخاطر سوالی ک شما طرح نکردید ما نمره کسر بشه ازمون 😐🙌💔

 • نیما :

  عالیه 😍😍😍
  پاورینت های علوم هفتم مخصوصا که همه جا باید پول بدی ولی اینجا رایگانه ☑️✔️✔️😍… !!!! باورم نمیشه نکته به نکته فقط یه چیزی 🤨😐 چرا نمونه سوال نداره اگه اون رو اضافه کنید که دیگه عالیه 👌✨✨✨✨✨✨✨✨🎉 لطفا حتما پیگیری شه

  • HamGamDars :

   به زودی اونم اضافه میشه

   • میثم :

    باشه

 • پانته آ :

  این برنامه خیلی خیلی عالی هست

  • عالیییییه😍😂 :

   واقعا سوالا عالی‌ بودن محشرههه😁❤😚😂
   واقعا ممنونم😄😐