سوالات درس 5 پیام هفتم با جواب

سوالات درس 5 پیام هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس پنجم

سوالات درس 5 پیام هفتم با جواب

نام درس : پیامبر رحمت | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس پنجم

سوالات پیام هفتم

گزارشدرس پنجم «پیامبر رحمت»

«به راستی که تو دارای اخلاقی بسیار نیکو هستی»

 

خودت را امتحان کن

1 -چه کسانی می توانند در پیمودن راه های سخت و طولانی راهنمای دیگران باشند؟ چگونه؟
جواب پیامبران- همانطور که گفتار آنان نشانگر راه دستیابی به رستگاری است،رفتار آنها نیز الگوی عملی زندگی ماست چرا که خود هدایت یافته بودند
و بهترین شیوه زندگی را انتخاب می کردند .

2 -با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید.
جواب عزت نفس احساس باارزش بودن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم و کارهایی را که انجام آنها به عهده خودمان است از
دیگران نخواهیم مثل درخواست برای چوب خلال دندان.

3 -به نظر شما علت تأکید پیامبر به بازگرداندن امانت به صاحبانش ،حتی اگر مسلمان نباشند چیست؟ چون در دین ما خیانت در امانت از بزرگ ترین
جواب گناهان است و اگر خیانت بکند و بمیرد خدا را درحالی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است .از همه مهمتر بازگرداندن امانت آنان باعث می شد
تا غیر مسلمانان به اسلام ایمان آورند.

 

سؤالات متن

1 -پیامبر اکرم برای چه کسانی الگویی نیکوست؟
جواب برای هر کس که به خدا و روز آخرت امید دارد و خداوند را بسیار یاد می کند.

2 -برخی از ویژگی های اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم را بیان کنید.[سه مورد]
جواب الف- بزرگواری و محبت
ب- عزت نفس
ج- امانت داری

3 -آیه 128/سوره توبه مربوط به کدام ویژگی اخلاقی رسول خدا می گردد؟
جواب بزرگواری و محبت.

4 -خداوند مهربان در باره اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر اکرم چه می فرماید؟[چهار ویژگی]
جواب الف- پیامبری از خودتان آمده است.
ب- بر او دشوار است شما در سختی بیفتید.
ج- به هدایت شما اشتیاق فراوان دارد.
د- نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان است.

5 -در قرآن ،پیامبر اکرم با کدام ویژگی به جهانیان معرفی شده است؟
جواب « وما أَرسلناک إِلّا رحمۀً للعالَمینَ» : ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم.

6 -بزرگترین نعمت الهی کدام است و چگونه باید سپاسگزار آن گردید؟
جواب فرستادن پیامبران برای ما – با پیروی از راهنمایی های آنان.

7 -معنای آیه ی « وما أَرسلْنَاک إِلَّا رحمۀً لِّلْعالَمینَ » را بنویسید.
جواب ما تو را جزبه عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم

 

 اگر سوالات بالا را دوست نداشتید : 

 

1-مفهوم آیه “انک لعلی خلق عظیم” چیست؟
جواب اخلاق پیامبر را بسیار نیکو معرفی می کند.

2-عبارت »پیامبر را آزار می داد و مسخره اش می کرد ولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند«بیانگر کدام ویژگی اخلاقی پیامبر است؟
جواب بزرگواری و محبت.

۳-منظور خداوند از «اسوه حسنه»در آیه ” حسنه سوره کم الداکن قل “کیست؟
جواب حضرت محمد(ص)

4-پیامبر در مورد شخصی که به امانت خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند په فرمودند؟
جواب فرمودند:اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است.

5-کدام یک از پیامبران الهی همه ویژگی های دیگر پیامبران را دارا بود؟
جواب حضرت پیامبر (ص)

6 -مردم جهان چه کنند که به بهشت زیبای خداوند برسند ورحمت خداوند شامل حالشان شود ؟
جواب پیامبر اکرم را به عنوان الگوی عملی زندگی خود قرار دهد.

7-پیامبر اکرم در باره عزت نفس چه فرمودند؟
جواب هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید،حتی در کوچکترین چیز مثل درخواست برای چوب خلال دندان.

8-پیامبر اکرم درباره امانت داری به مرد چوپان چه فرمود؟
جواب در دین ما خیانت به امانت از بزرگترین گناهان است،این گوسفندان نزد تو امانت است پس بر تو لازم است همه گوسفندان را به دست صاحبش برسانی.

9-پیامبر اکرم قبل از مبعوث شدن به چه صفتی مشهور بودند؟
جواب امین بودن

10-عزت نفس احساس با ارزش بودن است یعنی چه؟
جواب یعنی خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم

11-سه ویژگی اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم )ص(را نام ببرید.
جواب 1-بزرگواری و محبت 2-عزت نفس 3-امانت داری

12-جمالت صحیح و غلط را با ص و غ مشخص کنید.
الف(تنها کسانی که می توانند با آوردن دین،مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند
پیامبران هستند.
جواب صحیح است

ب(تواضح همان احساس با ارزش بودن است .یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران
کوچک نکنیم
جواب غلط است

ج(گفتار پیامبران نشانگر راه دستیابی به رستگاری است،ررفتار آنها نیز الگوی
عملی زندگی ما است.
جواب صحیح است

ما نباید خودمان را پیش دیگران کوچک کنیم.
جواب صحیح است

دیدگاه : 1

  • آیین :

    خیلی عالی بود .
    ممنون

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *