سوالات درس 4 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 4 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات درس 4 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : قانون گذاری | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات متن مطالعات هفتم / درس 4 :: قانون گذاری

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 20 | تعداد سوالات سری دوم 32

1-چگونگی شکل گیری مقررات در جامعه را با ذکر مثال بنویسید.
پاسخ: گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقرراتی پیروی می کنند. مانند ایستادن در صف اتوبوس
گاهی مقررات به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب می شود. مانند ممنوعیت عبور از چراغ قرمز

2-قانون چیست؟
پاسخ: هر گاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، نام قانون به خود می گیرد.

3-همه افراد در برابر قانون مساوی هستند. صحیح  / غلط 

4-مهم ترین قانون هر کشور چیست؟
پاسخ: قانون اساسی

5-قانون اساسی چیست؟
پاسخ: قانون اساسی مادر همه قانون ها است و سایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شوند.

6-در قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی معین می شود؟
پاسخ: مهم ترین حقوق ملت و همچنین مهمترین روابط و وظایف حکومت و مردم .

7-پس از پیروزی انقلاب اسلامی، .. مجلس خبرگان .. برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شد.

8-مجلس خبرگان چگونه مجلسی است؟
پاسخ: در این مجلس خبرگانی که از سوی مردم انتخاب شده بودند، بر اساس اهداف انقلاب در طی چند ماه قانون اساسی را نوشتند و تصویب کردند.

9-قانون اساسی کشور ما در چه روزهایی به همه پرسی گذاشته شد؟ و نظر مردم در باره آن چه بود؟
پاسخ: در روزهای 11 و12 آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد و مردم به آن رأی مثبت یا آری دادند.

10 -وظیفه قوه مقننه چیست؟
پاسخ: تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب قانون اساسی را بر عهده دارد.

11 -قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است؟
پاسخ: از دو بخش : 1-مجلس شورای اسلامی 2 -شورای نگهبان

12 -مجلس شورای اسلامی از چه کسانی تشکیل شده است و وظیفه آنها چیست؟
پاسخ: از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و قوانین عادی را تهیه و تصویب می کنند.

13 -نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟
پاسخ: برای یک دوره چهار ساله و از سوی مردم مناطق مختلف کشور انتخاب می شوند.

14 -نمایندگان پس از انتخاب شدن برای شروع کار خود، در مجلس .. ادای سوگند .. می کنند.

15 -رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟
پاسخ: نمایندگان، از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می کنند.

16 -وظیفه شورای نگهبان چیست؟
پاسخ: الف)این شورا همه مصوباتی را که در مجلس تصویب میکند با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسلام تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی و اصول احکام دین مغایرت
داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس بر می گرداند تا اصلاح شود.
پاسخ: ب ) این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نظارت می کند و پس از بررسی و تأئید صلاحیت نامزدهای انتخابات به آنها اجازه انتخاب شدن می دهد.

17 -قانون گذاران با توجه به چه مواردی بهترین قانون را وضع می کنند؟
پاسخ: با توجه به نیازها و موضوعات مختلف جامعه سعی می کنند بهترین قوانین را وضع کنند.

18 _مجمع تشخیص مصلحت نظام چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: در مواردی که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به توافق درباره تصویب یک قانون نمی رسند، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم نهایی را می گیرد

19-چرا قانون گذاران باید از بین بهترین افراد انتخاب شوند؟
پاسخ: چون وضع قانون اهمیت زیادی دارد

20 _قانون گذاران باید از چه شایستگی ها ی برخوردار باشند؟
پاسخ: شایستگی هایی مانند: شجاعت، دلسوزی، تخصّص، د ین داری طرف داری از حقوق محرومان و .

 

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ انواع مقررات ها را نام ببرید.
جواب:  مقررات مذهبی و اخلاقی – مقررات اجتماعی – مقررات حکومتی

2_ یکی از مقررات مذهبی را نام ببرید.
جواب:  هیچکس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.

3_ یکی از مقررات اجتماعی را نام ببرید.
جواب:  ایستادن در صف اتوبوس

4_ یکی از مقررات حکومتی را نام ببرید.
جواب:  پشت چراغ قرمز ایستادن

5_ قانون اساسی چیست؟
جواب:  قانون اساسی مادر همه قانون ها است و سایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شوند.

6_ در قانون اساسی چه آمده است؟
جواب:  مهمترین حقوق ملت و همچنین مهمترین روابط و وظایف حکومت و مردم، معین شده است.

7_ مهمترین قانون هر کشور چیست؟
جواب:  قانون اساسی

8_ قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی (رأی گیری) گذاشته شد و نظر مردم درباره ی آن چه بود؟
جواب:  در روزهای 11 و 12 آذر ماه 1358 به همه پرسی گذاشته شد و مردم به آن رأی مثبت یا آری دادند.

9_ قانون اساسی چند اصل دارد؟
جواب:  177 اصل

10_ وظیفه قوه مقننه چیست؟
جواب:  قوه مقننه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چار چوب قانون اساسی به عهده دارد

11_ قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟
جواب:  الف) مجلس شورای اسلامی ب) شورای نگهبان

12_ نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟
جواب:  آنها برای یک دوره چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب می شوند

13_ پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان بر چه اساسی قانون اساسی را نوشتند و تصویب کرد؟
جواب:  بر اساس اهداف انقلاب

14_ پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد؟
جواب:  مجلس خبرگان

15_ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چند ساله است؟
جواب:  چهار ساله

16_ شورای نگهبان شامل چه کسانی است؟
جواب:  6 نفر فقیه که از سوی رهبر انتخاب می شوند و 6 نفر حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی می شوند.

17_ وظایف شورای نگهبان چیست؟
جواب:  تطبیق همه مصوبات مجلس با قانون اساسی و احکام دین اسلام، بررسی و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات

18_ نمایندگان پس از انتخاب شدن برای شروع کار خود، در مجلس آدای سوگند می کنند.

19_ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 177 اصل دارد.

20_ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس خبرگان برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

21_ هر جامعه ای برای حفظ نظم و امنیت و حقوق افراد به مقررات و قوانین نیاز دارد.

22_ ایستادن در صف اتوبوس و نانوایی، قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم، آن را پذیرفته و رعایت می کنند.

23_ هر گاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، نام قانون به خود می گیرد.

24_ قانون اساسی مادر همه قانون ها است و سایر قوانین در چهارچوب آن تصویب می شوند.

25_ چرا باید بهترین افراد برای نمایندگی مجلس انتخاب شود؟
جواب:  به دلیل اهمیت زیاد وضع قانون

26_ قانون گذاران با توجه به نیازها و موضوعات مختلف جامعه سعی می کنند بهترین قوانین را وضع کنند.

27_ گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافقی و بر اساس رعایت اصول اخلاقی یا برخی رسم ها، از مقررات پیروی می کنند.
جواب:  صحیح است.

28_ همه افراد در برابری قانون مساوی اند.
جواب:  صحیح است.

29_ چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس نمایندگان برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد.
جواب:  غلط است.

30_ قانون اساسی توجّه خاصی به حقوق اساسی و اجتماعی همه مردم دارد و مردم عادی موظف هستند به این قانون احترام بگذارند.
جواب:  صحیح است.

31_ نمایندگان، از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می کنند.
جواب:  صحیح است.

32_ قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی گذاشته شد؟
 الف) 11 و 12 بهمن ماه 1358
ب) 11 و 12 آذر ماه 1358
ج) 11 و 12 بهمن ماه 1359
د) 11 و 12 آذر ماه 1359
جواب:  ب) 11 و 12 آذر ماه 1358

33_ کدام یک از گزینه های زیر در مورد مجلس شورای اسلامی صحیح نیست؟
الف) اجزای تشکیل دهنده مجلس شورای اسلامی نمایندگان منتخب مردم هستند.
ب) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمامی قوانین کشور را تهیه و تصویب می کنند.
ج) نمایندگان شورای اسلامی، برای یک دوره چهار ساله از سوی مردم انتخاب می شوند.
د) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از انتخاب شدن، در مجلس اَدای سوگند می کنند.
جواب: ب) نمایندگان مجلس شورای اسلامی

34_ نامزدهای انتخاباتی پس از بررسی و تأیید صلاحیت، کدام یک از موارد زیر، می توانند در انتخابات حضور یافته و برای به دست آوردن رأی مردم، تلاش کنند.
الف) مجلس شورای اسلامی
ب) مجلس خبرگان
ج) مجمع تشخیص مصلحت نظام
د) شورای نگهبان
جواب: د) شورای نگهبان

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 4 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 5 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • بهار :

  اگه میشه نمونه سوال ترم هم اضاف کنید اینوری دیگه نظیر نداره 👌➡♲

 • بدون نام :

  لطفا سوال هایی ترح کنید که ما حل کنیم،
  عالی ممنون

 • زندگی سخته :

  خب ببنید خیلی بنظرم سولات خوبی نوبت اول خیلی از این سوالا بود فردا هم امید وارم بیاد دوباره دو یا سه تا سوال از این درس

  • amir :

   عالی دستتون درد نکنه 🥰❤

 • ناشناس :

  عالیه

 • ... :

  عالی بود واقعا سوالاتون محشرهـــ ادمین جون بخاطر زجمت و سوال دراوردن ممنون خسته نباشید

 • رضا لطیفی :

  عالی بود

 • BHRAD :

  سلام برنامه تون عالیه دمتون گرم سایتون مستدام

 • محمد حسین :

  عالیییی

 • سید :

  مشکلتون فقط غلط املایی هست😂

 • بهنام :

  سوال ۱۸ مشکل دارد

 • منصوره صفری :

  چرا این دو سوال رو ننوشتند 1ویژگی های قانون گذار چیست؟ 2معیار های مجلس خبرگان برای قانون اساسی چه بود
  اگه جواب این دو سوال رو داشت خیلی خیلی خوب میشد
  بقیه سوال هاش خوبه ممنون از نویسنده این برنامه

 • samra :

  کاش سوال یک رو خلاصه می کردین

  • محمد امین :

   عالی فقط اگر میشه تو برنامه نمونه سوال ترم هم اضافه کنید ممنون میشم

 • امیر :

  سوال یک اشکال داره

  • HamGamDars :

   چه مشکلی؟

 • حسین :

  عالی دستتون درد نکنه😘🙂

 • missmortezavi@gmail.com :

  عالی بود 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

 • amir :

  سوال 5 غلط املایی داره

  • HamGamDars :

   ویرایش شد

 • Aynaz :

  عالی ♡

 • چرت :

  خوب بود

 • متین :

  سوالم توش نبود ولی ممنون امتحان داشتم😊😊

 • narges :

  عالیه فقط یکم بیشتر روی اپلیکیشن کارکنید تا بهتر بتونه نیازهاروبرطرف کنه

  • HamGamDars :

   حتما عزیزم

   • درسا :

    خوفه مسی آینده تون روشن 🍓🌱

   • مهدی :

    عالی ولی ایکاش صفحه‌ی همه ای درسارو میزاشتی

   • ما میتوانیم🗿✊ :

    حجی اگ پسر هم بود مگفتی عزیزم؟!😕😹

 • &ملیکا& :

  واقعا عالی بود تمام سوالات رو داشت اما کاش صفحه جواب سوال رو ممنون

 • &ملیکا& :

  واقعا عالی بود تمام سوالات رو داشت اما کاش صفحه جواب سوال رو میزاشتید

 • ناشناس :

  ممنون ازتون

 • ماهورا :

  جواب سوالم رو ندشت ولی مرسی

  • ناشناس :

   خواهش میکنم

   • احسان :

    از تو تشکر نکردن بابا

  • Amir :

   عالی

 • پارمیس :

  نمایندگان از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می‌کنند

  • ناشناس :

   ممنون

   • محمد :

    لطفا سوال تستی درس کنید تا ما حل کنیم
    ممنون