سوالات درس 24 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 24 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات درس 24 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : دانش و هنر در ایران باستان | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات مطالعات هفتم /  درس بیست و چهارم :: دانش و هنر در ایران باستان

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 11 | تعداد سوالات سری دوم 23

1 -از چه زمانی زبان فارسی زبان گفتاری و نوشتاری مردم ایران بوده است؟
پاسخ: از هنگام استقرار اقوام آریایی در سرزمین ایران

2-زبان مردم ایران در دوره های هخامنشیان ، اشکانیان ، ساسانیان و دوره اسلامی چه بود؟
پاسخ: در دوره هخامنشیان، پارسی باستان
در عصر اشکانیان و ساسانیان، پارسی میانه « یا» پهلوی
در دوره اسلامی ، فارسی دری

3 -زبان امروز مردم ایران چیست؟
پاسخ: زبان رسمی امروز ما نیز فارسی دری است که با دو زبان قبلی شباهت هایی دارد.

4 -موضوع اصل 15 قانون اساسی کشور چیست؟
پاسخ: اصل 15 قانون اساسی می گوید:
زبان و خطّ رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبا نهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.

5 -ایرانیان باستان از چه خطی استفاده می کردند و آن را از چه کسانی آموخته بودند؟
پاسخ: در زمان هخامنشیان، ایرانیان » خطّ میخی « را از اقوام بین النهرین اقتباس کردند و تغییرات زیادی در آن به وجود آوردند .کتیبه های به جا مانده از دوره هخامنشیان در بیستون و تخت جمشید به زبان پارسی باستان و با خطّ میخی نوشته شده است .در دوره های اشکانیان و ساسانیان، خط پهلوی رایج بود .این خط از خط آرامی اقتباس شده بود.

6 -چه چیزی نشان دهنده آشنایی ایرانیان باستان با علومی چون ریاضی ، هندسه و زمین شناسی می باشد؟
پاسخ: ساختن بناهای عظیم و محکم، سدها، پلها، ابزارها و وسایل مختلف زندگی که به دست ایرانیان ابداع شده

7 -ایرانیان باستان تا چه اندازه با علم نجوم آشنا بودند و با استفاده از این علم چه چیزی را بوجود آوردند؟
پاسخ: ایرانیان باستان در علم نجوم پیشرفت کرده و با سنجش و تعیین زمان به خوبی آشنا بودند و چون برای فعّالیّت های کشاورزی که در فصول خاصی از سال انجام می گرفت به تقویم نیاز داشتند، تقویم خورشیدی( شمسی )را به وجود آوردند و سال را به 12 ماه30 روزه تقسیم کردند .این تقویم از کم نظیر ترین تقویم های دنیا است.

8 -در کتاب اوستا از چند نوع پزشک نام برده شده است؟
پاسخ: از سه نوع پزشک جراح، پزشک معمولی و پزشک دعا که با دعای مقدس باطن افراد را درمان می کند

9 -مدرسه و بیمارستان جندی شاپور به دست چه کسی تأسیس شد و چگونه مکانی بود؟
پاسخ: در دوره ساسانیان، شاپور ساسانی در شهر جندی شاپور ( خوزستان کنونی ) مدرسه و بیمارستانی تأسیس نمود که قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان به شمار می رود. او از دانشمندان و استادان برجسته دیگر کشورهای آن روز نیز برای تدریس در این دانشگاه دعوت می کرد .در این مدرسه بزرگ علاوه بر پزشکی، نجوم، ریاضیات، موسیقی، شیمی (کیمیاگری )و …تدریس می شد.

10 -صنعتگران و هنرمندان دوره ایران باستان در چه زمینه هایی فعالیت می کردند؟
پاسخ: سفالگری، پارچه بافی، قالی بافی، فلزکاری، چرم سازی، زرگری، کاشی کاری، سنگ بُری، حجاری، قلم زنی، منبّت کاری، موسیقی، نقاشی و…

11 -در کدام بناها ، پیشرفت ایرانیان در معماری را نشان می دهد؟
پاسخ: تخت جمشید، هگمتانه، پاسارگاد، تخت سلیمان، طاق بستان و طاق کسری

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات

1_ در دوره هخامنشیان زبان ایرانیان چه بوده است؟
جواب:  پارسی باستان

2_ در دوره اشکانیان و ساسانیان زبان ایرانیان چه بوده است؟
جواب:  پارسی میانه

3_ فارسی دری در چه زمانی بوده است؟
جواب:  اسلامی

4_ از چه زمانی زبان فارسی زبان گفتاری و نوشتاری مردم ایران بوده است؟
جواب:  از هنگام استقرار اقوام آریایی در سرزمین ایران

5_ زبان مردم ایران در دوره های هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و دوره اسلامی چه بود؟
جواب:  زبان ایرانیان در دوره هخامنشیان «پارسی باستان» و در عصر اشکانیان و ساسانیان «پارسی میانه» یا «پهلوی» بوده که با هم تفاوت هایی داشته اند. بعدها در دوره اسلامی زبان «فارسی دری» رواج یافت.

6_ زبان امروز مردم ایران چیست؟
جواب:  زبان رسمی امروز ما نیز فارسی دری است که با دو زبان قبلی شباهت هایی دارد.

7_ در زمان هخامنشیان خط ایرانیان چه بوده است؟
جواب:  خط میخی

8_ کتیبه های به جا مانده از دوره هخامنشیان در بیستون و تحت جمشید به چه زبانی است؟
جواب:  پارسی باستان

9_ کتیبه های به جا مانده از دوره هخامنشیان در بیستون و تحت جمشید به چه خطی است؟
جواب:  خط میخی

10_ موضوع اصل 15 قانون اساسی کشور چیست؟
جواب:  زبان و خطّ رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.

11_ ایرانیان باستان از چه خطی استفاده می کردند و آن را از چه کسانی آموخته بودند؟
جواب:  در زمان هخامنشیان، ایرانیان «خطّ میخی» را از اقوام بین النهرین اقتباس کردند و تغییرات زیادی در آن به وجود آوردند. کتیبه های به جا مانده از دوره هخامنشیان در بیستون و تخت جمشید به زبان پارسی باستان و با خطّ میخی نوشته شده است. در دوره های اشکانیان و ساسانیان، خطّ پهلوی رایج بود. که این خط از خط آرامی اقتباس شده بود.

12_ چه چیزی نشان دهنده آشنایی ایرانیان باستان با علومی چون ریاضی ، هندسه و زمین شناسی می باشد؟
جواب:  ساختن بناهای عظیم و محکم، سدها، پلها، ابزارها و وسایل مختلف زندگی که به دست ایرانیان ابداع شده است.

13_ در دوره های اشکانیان و ساسانیان، خط پهلوی رایج بود.

14_ ایرانیان باستان با چه علومی آشنا بودند؟
جواب:  ریاضی، هندسه، زمین شناسی

15_ انواع پزشک در اَوستا را نام ببرید.
جواب:  جراح، پزشک معمولی و پزشک دعا

16_ ایرانیان باستان تا چه اندازه با علم نجوم آشنا بودند و با استفاده از این علم چه چیزی را به وجود آوردند؟
جواب:  ایرانیان باستان در علم نجوم پیشرفت کرده و با سنجش و تعیین زمان به خوبی آشنا بودند و چون برای فعّالیت های کشاورزی که در فصول خاصی از سال انجام می گرفت به تقویم نیاز داشتند، تقویم خورشیدی (شمسی) را به وجود آوردند و سال را به 12 ماه 30 روزه تقسیم کردند و پنج روز پایانی سال را جداگانه به حساب آوردند. این تقویم از کم نظیرترین تقویم های دنیا است.

17_ مدرسه و بیمارستان جندی شاپور به دست چه کسی تأسیس شد و چگونه مکانی بود؟
جواب:  در دوره ساسانیان، شاپور ساسانی در شهر جندی شاپور (در خوزستان کنونی) مدرسه های پزشکی و بیمارستانی تأسیس نمود که یکی از قدیمی ترین مدارس پزشکی جهان به شمار می روند. او از دانشمندان و استادان برجسته دیگر کشورهای آن روز نیز برای تدریس در این دانشگاه دعوت می کرد. در این مدرسه بزرگ علاوه بر پزشکی، نجوم، ریاضیات، موسیقی، شیمی (کیمیاگری) و… تدریس می شد.

18_ در دوره ساسانیان، شاپور ساسانی در چه شهری مدرسه های پزشکی و بیمارستانی تاسیس نمود؟
جواب:  جندی شاپور

19_ در جندی شاپور چه چیزی تدریس می شده است؟
جواب:  پزشکی، نجوم، ریاضیات، موسیقی، شیمی

20_ صنعتگران و هنرمندان دوره ایران باستان در چه زمینه هایی فعالیت می کردند؟
جواب:  در سفالگری، پارچه بافی، قالی بافی، فلزکاری، چرم سازی، زرگری، کاشی کاری، سنگ بُری، حجاری، قلم زنی، منبّت کاری، موسیقی، نقاشی و… مهارت داشتند.

21_ در کدام بناها ، پیشرفت ایرانیان در معماری را نشان می دهد؟
جواب:  تخت جمشید، هگمتانه، پاسارگاد، تخت سلیمان، طاق بستان و طاق کسری

22_ کدام یک از بناهای زیر از نظر معماری، وسعت و عظمت، شهرت جهانی دارند؟
الف) طاق بستان ب) پاسارگاد ج) تخت سلیمان د) تخت جمشید
جواب:  د) تخت جمشید

23_ زبان ایرانیان در دوره ی اسلامی چه بود؟
الف) پارسی میانه ب) پهلوی ج) دری د) پارسی باستان
جواب:  ج) دری

 

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 24 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 1 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Raha :

  عالی هست مرسی از سازندش 💜💙💛💚💖💕

 • Fatemeh Zahra :

  عالی بود ممنونم👌

 • علی اکبر :

  سلام میشه پی دی اف بزارید؟

 • فاطمه 💖 :

  سلام ممنون واقعا عالی بودن

 • من :

  ایول کل کتاب رو دوره کردم

 • Arshiya :

  خیلی عالیه
  فقط کاش خود کتاب هم بزارید که اگه جایی کتاب نبردیم اینجا داشته باشیم ممنون🙏

 • Erfan :

  زبان مردم ایران در دوره های هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و دوره اسلامی چه بود؟
  جواب: زبان ایرانیان در دوره هخامنشیان «پارسی باستان» و در عصر اشکانیان و ساسانیان «پارسی میانه» یا «پهلوی» بوده که با هم تفاوت هایی داشته اند. بعدها در دوره اسلامی زبان «فارسی دری» رواج یافت.

 • یه انسان عادی :

  سایتتون عالیه و به درد امتحان میخوره مرسی

 • 🚭🌼 :

  خوب بود🗿

 • ۴تقت :

  خیلی خیلی ممنون

 • محسن :

  عالیه مرسی

 • نیایش روغنی :

  خیلی ممنونم از سایتتون . من معدل پایانی ام ۲۰ شده و این سال از سوالات شما به خوبی بهره گرفتم .

 • امیرحسین :

  عالی ممنون از سازنده ♥️❤️

 • shadi :

  ممنونم ازتون💜سوالا خعلی خوبع

 • من :

  عالی بهتر از خودش خودشه

 • بی نام و نشان😂 :

  عالیه
  بعد یه پیام دارم برای کسایی که میگن خوب نیست خب اگه خوب نیست چرا نصب میکنی بعد میخونی؟

 • امیر :

  دست گلتون درد نکنه ففط یک مشکل است اخر بخش بعضی درس ها رو نداره😍❤️

  • دلبر :

   خیلی خیلی خوبه مچکرم ازتون بهترین برنامه ست من که همیشه درسام ۱۰ یا ۱۳ میگرفتم اما الان ۲۰ میگیرم

 • کیان :

  ممنون از سایت خوب شما

 • زینب :

  خیلی عالیه هم نمونه سوال ها هم برنامتون ♥️👌🏻

 • عبدالله :

  خیلی عالی ممنون از شما 🌹🌹🌹🌹🌹

 • سلام :

  عالیییییییییییی

 • سارا :

  من یک بار ۴ گرفتم تو مطالعات ولی از وقتی به این سایت اومدم ۲۰ میگیرم دست گلتون درد نکنه

 • امیررضا :

  خیلی عالی ممنون از شما لطف کردید

 • ستایش :

  عااااالیییییی حررررررف نداره
  مرسییییی❤

 • دلبروک :

  من خیلی راضی ام اگه بیست بگیرم خیلی خوب میشه ممنوع که این برنامه رو در اختیار ما قرار دای متشکرم ❤❤😍👌❤

 • سامیار :

  عالیه
  ممنون از سایت خوبتون،من همون سوالات سری اول رو میخونم و تا الان نمره زیر۱۸ نگرفتم🌺🌺🌹

 • خرگوش هویج خور :

  ممنون که سوالات این درس رو هم درون سایت قرار دادید
  من واقعا از این سایت راضی هستم

  عالییییییی👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

  • خودم :

   نمیشه سبزی بخوری…

 • النا :

  کامل و عالی

 • شیدا :

  چرا هست :))))

 • شیدا :

  چرا هست

 • امیررضاخرامانی :

  عالیه دمتون گرم

  • امیر حسین :

   عالیییییییییییی عالی ترین سایت جهان

 • Fatemeh♪ :

  بهترین سایت برای نوشتن سوالات متشکرم بابت سایت خوبتون🌹🌹

  • بانک کشاورزی :

   خواهش

   • بانک ملت :

    عه توهم اینجایی خخ

   • بانک مرکزی :

    شما اینجا چی کار میکنید

   • ماهان :

    به به دوستان گل خسته نباشید کدومتون وام میده…؟

   • بانک مسکن :

    بح بح دوستان گرامی

   • بانک پاسارگارد :

    چخبرا دوسِتان؟ اوضاع چطوره

   • بانک شهر :

    😑😂

   • بانک مرکزی :

    عی جان همکارای گلم روال هستید دوستان؟

   • بانک صادرات :

    ای بابا همه وام میخواین؟
    به خودامون نمیده رییس بانک
    همکارای عزیز خسته نباشید

   • بانک ملی :

    داشای گلم به ما وام نمی دین

  • بانک رفاه :

   با تشکر از همه ی شعب های عزیز بدلیل کمبود مشتری به سایت برای درس اجتماعی پناه اوردید
   😂نرین بانک مرکزی بیاین اینور

 • امیرمحمد :

  سلام من یک بار داشتم داخل گوگل دنبال سوال می گشتم که پیام همیار اومد من دانلدش کردم خیلی عالی بود

 • CrazY :

  برنامتون عالیه، حرف نداره!

 • فاطمه :

  خیلی خوبه ممنون💖
  واقعا کمکم کردین خیلی ضعیف شده بودم

 • Ali :

  عالیه دستتون درد نکنه ♥️
  هرچی سوال درسی میخوام میام همگام درس آخه همه فعالیتتون بیسته

 • ثنا :

  معدل من ۲۰ شده 😪

 • ثنا :

  عالیه

 • ریاضی جان :

  خسته نباشی دلاور
  خدا قوت پهلوان 😅

 • احمد رضا :

  خیلی عالیه ممنون

 • زهرا :

  خیلی عالیه ممنون

 • زهرا :

  عالیه

 • طاها :

  من یه استاد دارم میگه سوال در بیارید منم از سایت شما استفاده میکنم سایتتون خیلی خوبه فقط کاش می شد صفحه ی سوال ها رو می نوشتید ممنون

 • حسین رحیمی شهواری :

  ممنونم ازسایت خوبتون همیشه این سوالات رودوست دارم بخصوص که الانم فصل امتحانات هست بیشتربهشون نیازمندیم.

 • سارینا :

  خیلی عالی هس

 • مبین :

  عالی

 • مبین :

  واقعا عالیه ❤
  دستتون درد نکنع❤

 • مبین :

  واقعا عالیه ❤
  دستتون درد نکنع

 • ♡_narges_♡ :

  ♡خیلی خوبه واقعا♡
  🧡ولی اگه پاورپوینت هم داشت عالی میشد،منظورم اینکه صفحات کتاب باشه و نوشته ایی توش نباشه.
  ولی به هر حال خیلی خوبه،دستتون دردنکنه.🧡

 • ♡_narges_♡ :

  ♡خیلی خوبه واقعا♡
  ولی اگه پاورپوینت هم داشت عالی میشد،منظورم اینکه صفحات کتاب باشه و نوشته ایی توش نباشه.
  ولی به هر حال خیلی خوبه،دستتون درد نکنه.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • مژگان :

  سلام
  سوالات تون خوب و عالیه !!
  دبیر مطالعات من که از اینجا سوالات عکس میگیره و می فرسته 😂🤣😅
  من که برنامه ی غمبار رو دارم
  فقط بعضی از درس ها رو تا آخر نداره
  این مشکل رو برطرف کنید تا همه این برنامه رو توی موبایل شون نگه دارند
  با تشکر💐💐🌺🥀🌹🏵💮

  • HamGamDars :

   کدوم درس ها؟

   • شیدا :

    مثل همین درس 24

   • HamGamDars :

    الان سوالات این بخش تا آخر نیست؟

 • عرفان :

  عالی خوبه واقعا

 • amir :

  عالیه فقط هم جوااش زیاده هم اینکه خیلی خط جوا ها ریزه وگرنه خیلی عالیه

  • امیر محمد :

   واقعا خیلی عالیه خیلی ممنون
   خیلی بهم کمک کرد❤️❤️❤️❤️❤️💞💞💞

   • زهرا :

    خیلی عالیه ممنون از لطف شما

   • زهرا :

    خیلی عالیه

 • @@@@#@ :

  عالی بود ممنون از محبتتون

 • ZahrA :

  حرف نداره
  ممنون ❣🙏🌷

  • × :

   واقعا عالیه 💖❣💝

   خیلی ممنون 💌

 • sfaezeh190@gmail.com :

  خیلی خیلی خیلی عالیه واقعا حرف نداره🙂💜

 • علی :

  عالیه حرف نداره خیلی خوبه

 • علی :

  عالیه حرف نداره خیلی

  • ناشناس :

   لا والله

   • نرگس :

    عالی برنامه عالی ممنون از کسی که این برنامه رو درست کرده

  • خدای بزرگ من :

   خیلی خوب ممنون

 • شارمین :

  عالی وقعا خوبه 😊😊