سوالات درس 24 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 24 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 24 مطالعات نهم با جواب

نام درس : درس 24 | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس بیست و چهارم :: –

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هر کدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 20 | تعداد سوالات سری دوم 38

1-منظور از فعالیت اقتصادی چیست؟
پاسخ:  هر جامعه ای برای ادامه زندگی و رفع نیازهای خود ناگزیر است از منابع طبیعی استفاده کند و ابزار و وسایل مورد نیاز خود را تولید کند . به این کار فعالیت اقتصادی گفته می شود .

2-رابطه ی اقتصادی بین افراد چگونه شکل می گیرد؟
پاسخ:  افراد در فعالیت های تولید ، توزیع و مصرف ، به طور مداوم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و به این ترتیب ، نوعی از روابط انسانی ، یعنی رابطه اقتصادی بین افراد شکل می گیرد .

3-رابطه ی اقتصادی با چه هدفی صورت می گیرد؟
پاسخ:  با هدف تولید ، توزیع و مصرف کالاها و خدمات پدید می آید و حقوق و مقرراتی نیز بر آن حاکم می شود .

4-چه عاملی سبب پیدایش سازمان ها و موسسات بانکی و پولی شده است ؟
پاسخ:  در چرخه تولید ، توزیع و مصرف “پول و شکل های مختلف آن ” به عنوان واسطه بین بخش ها ارتباط برقرار می کند . بر همین اساس ، سازمان ها و موسسات بانکی و پولی در جامعه به وجود می آیند .

5-منظور از نهاد اقتصاد چیست ؟
پاسخ:  مجموعه فعالیت ها و روابطی که حول تولید و توزیع و مصرف کالاها وخدمات و بر اساس قواعد و مقررات خاص در یک جامعه شکل می گیرد ، نهاد اقتصاد را به وجود می آورد .

6-برای افزایش بهره وری اقتصادی چه باید کرد؟
پاسخ:  باید بهره وری را در تولید و توزیع افزایش دهیم و الگوی مصرف را نیز عقلانی کنیم

7-چگونه می توان بهره وری در تولید ، یا توزیع یک کالا را افزایش داد ؟
پاسخ:  باید در نهاده ها یا فرایند ها تغییرات مطلوبی به وجود بیاوریم .

8-منظور از نهاده ها یا ورودی چیست؟
پاسخ:  الف) منابع طبیعی :(معدن ، مواد خام و انرژی و …)
ب) نیروی کار: ( مدیر، متخصصان ، کارکنان ، کارگران و …. )
ج) سرمایه : (پول ، زمین ، کارخانه ، تجهیزات و ماشین آلات ، ساختمان )
د) سایر هزینه ها : (مالیات ، تحقیقات و … )

9-به نظر شما ، اگر میزان هزینه های تولید(نهاده ها)را افزایش دهیم و به همان میزان تولید افزایش یابد ، باز هم می توانیم ادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است ؟ چرا ؟
پاسخ:  خیر – زیرا اتفاق خاصی نمی افتد چون قیمت تمام شده کالا بالا بوده و گران به دست مصرف کننده می رسد در نتیجه از یک طرف باعث کاهش علاقه مردم به خرید آن کالا شده و از طرف دیگر زمینه واردات نوع خارجی آن کالا بیشترمی شود.

10-جایگاه تولید در اسلام را بنویسید ؟
پاسخ:  از منظر اسلام اقتصاد و تولید وسیله اند نه هدف در واقع ، تولید وسیله ای است که انسان از طریق آن نیازهای ضروری خود را رفع می کند و به مسائل مهم تر می پردازد .

11-سیاست دو گانه کشورهای قدرتمند صنعتی در بهره برداری از طبیعت و منابع طبیعی را بنویسید ؟
پاسخ:  کشورهای صنعتی امروز سعی می کنند از طبیعت و منابع طبیعی خود محافظت کنند اما با تبلیغات و تحت تأثیر قرار دادن مردم دیگر کشورها ، مصرف گرایی را که موجب تخریب محیط زیست می شود ، تشویق می کنند .

12-در دنیای امروز تولید با چه هدفی انجام می گیرد ؟
پاسخ:  با هدف کسب سود بیشتر انجام می گیرد و سودجویان می پندارند بشر باید بر طبیعت غلبه کند و هرگونه دخل و تصرفی در آن مجاز است .

13-آیا افزایش تولید به هر روش وبه هر قیمتی مجاز است؟ چرا ؟
پاسخ:  خیر – افزایش تولید و فعالیت های اقتصادی اگر به محیط زیست لطمه بزند با اصول بهرهوری سازگار نیست ، – زیرا نابودی و تخریب طبیعت ، خود هزینه های مجدد و مشکلات جبران ناپذیری برای ما بهوجود می آورد .

14-بهره وری سبز به چه چیز تأکید می کند ؟
پاسخ:  بهره وری سبز به افزایش بهره وری همراه با حفظ محیط زیست تأکید می کند .

15-منظور از بهره وری سبز چیست؟
پاسخ:  یعنی استفاده از ابزارها ، روش ها و فناوری های مختلف به طوری که تأثیرات مضر و منفی فعالیتهای صنعتی و اقتصادی بر محیط زیست به حداقل ممکن برسد .

16-وضعیت بهره وری در کشور ما چگونه است؟ وظیفه ما در این رابطه چیست ؟
پاسخ:  کشور ما در مقایسه با برخی از کشورها از نظر وضعیت بهره وری وضعیت چندان مطلوبی ندارد . بنابراین همه ما موظفیم با برنامه ریزی صحیح ،نگرش بهره وری را در همه ی امور و فعالیتهای بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی ، صنعت و خدمات)ترویج کنیم و به کار بگیریم .

17-وظیفه ی سازمان ملی بهره وری ایران چیست ؟
پاسخ:  در زمینه ی وضعیت بهره وری و چگونگی راه های افزایش آن در بخش های مختلف اقتصادی کشور مطالعه ، سیاست گذاری و نظارت می کند .

18-کشور ما به توصیه ی چه کسی و چرا سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است ؟
پاسخ:  مقام معظم رهبری – زیرا پس از انقلاب اسلامی کشورهای سلطه گر و قدرت های بزرگ اقتصادی که با وقوع انقلاب اسلامی ، منافع خود را در خطر می دیدند مشکلاتی مانند جنگ تحمیلی ، تحریم اقتصادی و … را بر سر راه ما قرار دادند تا از پیشرفت کشور ما جلوگیری کنند این مخالفت ها تا امروز ادامه دارد و آنها سعی می کنند ایران را از نظر اقتصادی شکست بدهند .

19-اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟
پاسخ:  یعنی در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتلاف هزینه را داشته باشیم ، روی پای خود بایستیم ، از تولید ملی حمایت کنیم ، از اسراف بپرهیزیم و از منابع و امکانات حداکثر استفاده را بکنیم .

20-همفکری کنید و بگویید شما دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمککنید . حداقل سه راه پیشنهاد کنید ؟
پاسخ:  الف)استفاده از تولیدات داخلی
ب)صرفه جویی در مصرف لوازم مدرسه ، جلوگیری از اسراف
ج)دور نریختن وسایلی که هنوز قابلیت استفاده دارند
د ) نصب سطل های زباله و جمع آوری کاغذ های باطله برای بازیافت .

جاهای خالی را با کلمه صحیح پر کنید.
-* تولید ممکن است تولید …………… یا …………… باشد . ( کالا – خدمت)
-* در چرخه ی تولید ، توزیع و مصرف ، …………………… به عنوان واسطه بین بخش ها ارتباط برقرار می کند .( پول و شکل ها ی مختلف آن )
-* در اقتصاد ، بهره وری را نسبت ………….. به ………………. تعریف کرده اند . (ستانده ها – داده ها )
-* از منظر اسلام ، اقتصاد و تولید……….. نه ………….. . ( وسیله اند – هدف )
-* در دنیای امروز ، تولید با هدف کسب ………………. بیشتر انجام می گیرد . ( سود )
-* بهره وری سبز به افزایش بهره وری همراه با حفظ ………… تأکید می کند . (محیط زیست)
-* محور اصلی اقتصاد مقاومتی …………………….. است . ( بهره وری)

 

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ تولید بر چند نوع است؟
پاسخ:  دو نوع: کالا و خدمت

2_ کار کدام تولید کالاست؟
پاسخ:  کشاورزان در مزرعه

3_ کار کدام تولید خدمات است؟
پاسخ:  پلیس

4_ چند نمونه تولید کالا نام ببرید.
پاسخ:  کارگران در کارخانه – کشاورزان در مزرعه

5_ چند نمونه تولید خدمات نام ببرید.
پاسخ:  پزشکان – معلمان – پلیس – کارمندان

6_ منظور از نیروی کار چیست؟
پاسخ:  مدیر – متخصصان – کارکنان – کارگران

7_ منظور از سرمایه چیست؟
پاسخ:  پول – زمین – کارخانه – تجهیزات و ماشین آلات – ساختمان

8_ در اقتصاد، بهره وری چیست؟
پاسخ:  نسبت ستانده ها به داده ها

9_ در اقتصاد، منظور از ستانده ها چیست؟
پاسخ:  کالا و خدمت

10_ در اقتصاد، منظور از داده یا نهاده چیست؟
پاسخ:  منابع طبیعی – نیروی کار – سرمایه

11_ منظور از بهره وری سبز چیست؟
پاسخ:  از ابزارها، روش ها و فناوری های مختلف در همه مراحل تولید، توزیع و مصرف به گونه‌ای استفاده کنیم که تأثیرات مضر و منفی فعالیت ها بر محیط زیست به کمترین حد ممکن برسد.

12_ منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟
پاسخ:  اقتصاد مقاومتی یعنی در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتلاف هزینه را داشته باشیم، روی پای خود بایستیم، از تولید ملی حمایت کنیم، از اِسراف بپرهیزیم و از منابع و امکانات حداکثر استفاده را بکنیم.

13_ منظور از فعالیت اقتصادی چیست؟
پاسخ:  هر جامعه ای برای ادامه زندگی و رفع نیازهای خود ناگزیر است از منابع طبیعی استفاده کند و ابزار و وسایل مورد نیاز خود را تولید کند. به این کار فعالیت اقتصادی گفته می شود.

14_ رابطه ی اقتصادی بین افراد چگونه شکل می گیرد؟
پاسخ:  افراد در فعالیت های تولید، توزیع و مصرف، به طور مداوم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و به این ترتیب، نوعی از روابط انسانی، یعنی رابطه اقتصادی بین افراد شکل می گیرد.

15_ رابطه ی اقتصادی با چه هدفی صورت می گیرد؟
پاسخ:  با هدف تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات پدید می آید و حقوق و مقرراتی نیز بر آن حاکم می شود.

16_ چه عاملی سبب پیدایش سازمان ها و موسسات بانکی و پولی شده است؟
پاسخ:  در چرخه تولید، توزیع و مصرف پول و شکل های مختلف آن به عنوان واسطه بین بخش ها ارتباط برقرار می کند. بر همین اساس، سازمان ها و موسسات بانکی و پولی در جامعه به وجود می آیند.

17_ منظور از نهاد اقتصاد چیست؟
پاسخ:  مجموعه فعالیت ها و روابطی که حول تولید و توزیع و مصرف کالاها و خدمات و بر اساس قواعد و مقررات خاص در یک جامعه شکل می گیرد، نهاد اقتصاد را به وجود می آورد.

18_ برای افزایش بهره وری اقتصادی چه باید کرد؟
پاسخ:  باید بهره وری را در تولید و توزیع افزایش دهیم و الگوی مصرف را نیز عقلانی کنیم.

19_ چگونه می توان بهره وری در تولید، یا توزیع یک کالا را افزایش داد؟
پاسخ:  باید در نهاده ها یا فرایند ها تغییرات مطلوبی به وجود بیاوریم.

20_ منظور از نهاده ها یا ورودی چیست؟
پاسخ:  الف) منابع طبیعی: (معدن، مواد خام و انرژی و …)
ب) نیروی کار: (مدیر، متخصصان، کارکنان، کارگران و …. )
ج) سرمایه: (پول، زمین، کارخانه، تجهیزات و ماشین آلات، ساختمان)
د) سایر هزینه ها: (مالیات، تحقیقات و …)

21_ به نظر شما، اگر میزان هزینه های تولید(نهاده ها) را افزایش دهیم و به همان میزان تولید افزایش یابد، باز هم می توانیم ادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است؟ چرا؟
پاسخ:  خیر – زیرا اتفاق خاصی نمی افتد چون قیمت تمام شده کالا بالا بوده و گران به دست مصرف کننده می رسد در نتیجه از یک طرف باعث کاهش علاقه مردم به خرید آن کالا شده و از طرف دیگر زمینه واردات نوع خارجی آن کالا بیشتر می شود.

22_ جایگاه تولید در اسلام را بنویسید؟
پاسخ:  از منظر اسلام اقتصاد و تولید وسیله اند نه هدف در واقع، تولید وسیله ای است که انسان از طریق آن نیازهای ضروری خود را رفع می کند و به مسائل مهم تر می پردازد.

23_ سیاست دو گانه کشورهای قدرتمند صنعتی در بهره برداری از طبیعت و منابع طبیعی را بنویسید؟
پاسخ:  کشورهای صنعتی امروز سعی می کنند از طبیعت و منابع طبیعی خود محافظت کنند اما با تبلیغات و تحت تأثیر قرار دادن مردم دیگر کشورها، مصرف گرایی را که موجب تخریب محیط زیست می شود، تشویق می کنند.

24_ در دنیای امروز تولید با چه هدفی انجام می گیرد؟
پاسخ:  با هدف کسب سود بیشتر انجام می گیرد و سودجویان می پندارند بشر باید بر طبیعت غلبه کند و هرگونه دخل و تصرفی در آن مجاز است.

25_ آیا افزایش تولید به هر روش و به هر قیمتی مجاز است؟ چرا؟
پاسخ:  خیر – افزایش تولید و فعالیت های اقتصادی اگر به محیط زیست لطمه بزند با اصول بهره وری سازگار نیست
زیرا نابودی و تخریب طبیعت ، خود هزینه های مجدد و مشکلات جبران ناپذیری برای ما به وجود می آورد.

26_ بهره وری سبز به چه چیز تأکید می کند؟
پاسخ:  بهره وری سبز به افزایش بهره وری همراه با حفظ محیط زیست تأکید می کند.

27_ منظور از بهره وری سبز چیست؟
پاسخ:  یعنی استفاده از ابزارها، روش ها و فناوری های مختلف به طوری که تأثیرات مضر و منفی فعالیتهای صنعتی و اقتصادی بر محیط زیست به حداقل ممکن برسد.

28_ وضعیت بهره وری در کشور ما چگونه است؟ وظیفه ما در این رابطه چیست؟
پاسخ:  کشور ما در مقایسه با برخی از کشورها از نظر وضعیت بهره وری وضعیت چندان مطلوبی ندارد. بنابراین همه ما موظفیم با برنامه ریزی صحیح، نگرش بهره وری را در همه ی امور و فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی ، صنعت و خدمات_ ترویج کنیم و به کار بگیریم.

29_ وظیفه ی سازمان ملی بهره وری ایران چیست؟
پاسخ:  در زمینه ی وضعیت بهره وری و چگونگی راه های افزایش آن در بخش های مختلف اقتصادی کشور مطالعه ، سیاست گذاری و نظارت می کند.

30_ کشور ما به توصیه ی چه کسی و چرا سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است؟
پاسخ:  مقام معظم رهبری – زیرا پس از انقلاب اسلامی کشورهای سلطه گر و قدرت های بزرگ اقتصادی که با وقوع انقلاب اسلامی، منافع خود را در خطر می دیدند مشکلاتی مانند جنگ تحمیلی ، تحریم اقتصادی و … را بر سر راه ما قرار دادند تا از پیشرفت کشور ما جلوگیری کنند این مخالفت ها تا امروز ادامه دارد و آنها سعی می کنند ایران را از نظر اقتصادی شکست بدهند.

31_ همفکری کنید و بگویید شما دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کنید. حداقل سه راه پیشنهاد کنید؟
پاسخ:  الف) استفاده از تولیدات داخلی
ب) صرفه جویی در مصرف لوازم مدرسه، جلوگیری از اسراف
ج)  دور نریختن وسایلی که هنوز قابلیت استفاده دارند
د ) نصب سطل های زباله و جمع آوری کاغذ های باطله برای بازیافت

32_ ولید ممکن است تولید کالا یا خدمت باشد.

33_ در چرخه ی تولید، توزیع و مصرف، پول و شکل ها ی مختلف آن به عنوان واسطه بین بخش ها ارتباط برقرار می کند.

34_ محور اصلی اقتصاد مقاومتی بهره وری است.

35_ بهره وری سبز به افزایش بهره وری همراه با حفظ محیط زیست تأکید می کند.

36_ در دنیای امروز، تولید با هدف کسب سود بیشتر انجام می گیرد.

37_ در اقتصاد ، بهره وری را نسبت ستانده ها به داده ها تعریف کرده اند.

38_ از منظر اسلام ، اقتصاد و تولید وسیله اند نه هدف .

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Cristiano :

  عالیه واقعا این برنامه همیار 🌹❤ ممنون از سازنده این برنامه

 • Mohamad reza :

  برامن که کتابم سفیده تو این امتحانا خیلی خوب بود حوصلم ندارم بنویسمشان میدمش چاپش مکنن😂

 • رضارمضانی :

  خیلی ممنون از برنامه و سایت مفید شما
  واقعا با خوندن سوالات این سایت یا برنامه خیلی آدم رو برای امتحان آماده میکنه🌹

 • mehran :

  عالیه

 • Meliy :

  عالی ممنون از اپلیکیشن خوبتون ولی درساش خیلی سخته

 • امیر :

  با حجم از این سوالا دهن سرویس میشه🥺😂

 • محمد جواد :

  عالی

 • دانیال :

  عالی نیس

 • Paria85 :

  عالی🙏🏻🥰

 • مهدی :

  سلام
  برنامه که خیلی خوبه
  فقط کی سال دهم رو اضافه میکنید
  چون واقعا نیاز

  • سارینا :

   دقیقاً خیلی نیازه

 • satila :

  اینجااااااا سایت درسیه نه اینکه بیاین از بقیه تعریف کنین بشین درستو بخون به جا این کارا 😐😑

 • ) :

  خوب

 • Tara :

  سوالات کدوم قسمت بهتر و کامل تره میشه لطفا بگید ممنون

  • Meli :

   همه رو بخونی بهتره

 • Fatemeh :

  خوبه سوالا برا منی ک کتابم سفیده ممنوم

  • Hosein :

   منم کتابم سفیده سفید تازه گمشم کردم 😂😂

   • Paria85 :

    واسه کی سفید نیست😂😂

   • هانیه :

    وای منم کتابم سفید ولی اینا رپ فقط بخونم کافیه چون حوصله درس خوندن ندارم 🖤

 • Daniyal :

  داداش شما اومدی درس بخونی مثلاً!؟

 • AMIR. shahi :

  عالیه اگر میتوانستید جواب هارو یکم خلاصه کنید بهتره

  • هلیا چانننن :

   ازین خلاصه تر؟ خسته نشی

 • علیرضا قدومی :

  خیلی عالی بود

 • ابوالفضل :

  سلام ببخشید من سوالات سری اول رو
  بخونم ایا در امتحان به مشکل بر میخورم ؟؟!!!

  • امیر :

   دومی هم بخونی بهتره

 • mohamad javad :

  عالی👌🏻

 • Sana.py :

  مرسی خیلی برای امتحان ها کمکم کرد🙏🤍

  • هانیه :

   باید سری اول بخونم یا دوم 🙄 که کامل باشه؟

   • Moahamad :

    من که حوصلم نمیکشه هیچ کدومو بخونم اینهمه سوال نمیره تو مغزم زور داره به ادم اینهمه سوالو بخونه که چی شه🤕

 • پارسا :

  خوب اولا سلام به همه سوالاش زیاده ولی از طرفی کامله به هر حال دم ناشر گرم

 • اهورا :

  سلام خیلی خوبید

  • Reza :

   عالین برا.امتحان نهم اومده بودن.تشکر از سازندش

 • Parsa.Hh333 :

  عالیه ولی یکم ناقصه امیدوارم هرچه سریع تر اپدیتش بیاد؛)

 • به توچه :

  بدک نیست

 • شایان :

  نرم افزخر بسیار خوبی است ممنون💐🌹👏

 • مبینا :

  عالی است

  • سجاد :

   بله خیلی عالیه

 • مبینا :

  عالی

  • ممد (◠‿◕) :

   خیلی عالیه

 • فرزانه :

  عالی