سوالات درس 23 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 23 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات درس 23 مطالعات نهم با جواب

نام درس : درس 23 | موضوع : سوالات متن | پایه نهم

سوالات درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی نهم

سوالات متن مطالعات نهم / درس بیست و سوم :: –توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 18| تعداد سوالات سری دوم 28

1-بهره وری چیست؟
پاسخ:  بهره وری یعنی کار درست را با روش درست انجام دهیم (کارایی و اثر بخشی)

2-بهره وری با چه مفاهیم و یا اقداماتی ارتباط دارد ؟
پاسخ: بهره وری با صرفه جویی ، انجام دادن کارها به صورت آگاهانه و عاقلانه ، جلوگیری از زیادهروی و اسراف و اتلاف منابع ، استفاده ی صحیح از امکانات و نعمت های الهی ، کاهش هزینه ها و مانند آن ارتباط دارد .

3-برای اینکه در کارها بهره وری بیشتری داشته باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم ؟( به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟)
پاسخ:  الف) بهترین کار راانجام دهیم و بهترین هدف را انتخاب کنبم .
ب) آن کار را با بهترین روش انجام دهیم و بهترین وسیله را برای رسیدن به هدف انتخاب کنیم

4-دو حدیث بیان کنید که به بهره وری در امور تأکید دارد؟
پاسخ:  الف) پیامبر اکرم(ص) فرمود: “خداوند دوست دارد اگر کسی از شما کاری انجام می دهد ، آن را محکم و بی عیب انجام دهد” .
ب) امام علی(ع) فرمود: ” فردی که به کاری بی اهمیت بپردازد ، امور مهم تر را تباه ساخته است ”

5-نمونه هایی از تفکر بهره وری در زندگی مردم در روزگار گذشته را نام ببرید ؟
پاسخ:  ابداع و حفر قنات ، ذخیره کردن آب در آب انبارها ،خشک کردن و ذخیره ی محصولات کشاورزی و تعاون و همیاری در امور کشاورزی .

6-بهره وری چه نوع نگرشی است ؟
پاسخ:  بهره وری یک نگرش نسبت به زندگی است . نگرشی که بر اساس آن ، انسان می کوشد هوشمندانهکار کند ، با به کارگیری روش های عاقلانه ، بهتر به اهداف مادی و معنوی خود برسد و بهترین نتیجه را به دست آورد .

7-نقش فرهنگ در افزایش بهره وری یک جامعه چگونه است؟
پاسخ:  فرهنگ ، نقش مهمی در افزایش بهره وری یک جامعه دارد .اگر بهره وری در فعالیت های مختلف به صورت ارزش در بیاید ، جامعه از نظر مادی و معنوی پیشرفت می کند .

8-با مراجعه به برخی از احادیث عوامل موثردر بهره وری را بنویسید؟(پاسخ فعالیت)
پاسخ:  الف)اهمیت دادن به کار
ب) مشورت
ج) میانه روی
د) تقوا
ه)نظم در کار

و)برنامه ریزی

9-هریک از هنجارهای زیر در جامعه چگونه از بهره وری جلوگیری می کند و در تضاد با آن است . توضیح دهید ؟
پاسخ:  -* مهمانی ها ، مجالس و جشن ها ی مفصل و پرهزینه : اسراف و صرفه جویی نکردن
-* مدگرایی و چشم و هم چشمی در خرید لباس به جای تمیز و ساده پوشی : زیاده روی و صرفه هزینه های بی مورد
-* نداشتن برنامه ی مناسب برای اوقات فراغت و تفریح : استفاده نکردن از زمان ، بی نظمی .
-* ورزش نکردن و پرخوری : از بین رفتن سلامتی ، ایجاد بیماری و صرف هزینه .

10-عوامل و راهکار های موثر و مهم برای افزایش بهره وری در زندگی را بیان کنید؟
پاسخ:  الف) استفاده از وقت و زمان
ب)نظم و ترتیب در کارها
ج) اصلاح عادت های غلط مصرفی
د) انجام دادن کارها از روی آگاهی
ه)تنظیم جدول بودجه ی اقتصادی

11-برای اینکه وقت تلف نشود و زمان را از دست ندهیم چه باید کرد ؟
پاسخ:  باید برنامه و اولویت بندی مناسب داشته باشیم و از وقتدرست استفاده کنیم .

12-نظم و ترتیب و انضباط در کارها یکی از راه های افزایش بهره وری در زندگی است در این رابطه توضیح دهید ؟
پاسخ:  وسایل و لوازمی که با آنها در محیط های مختلف سروکارداریم ، باید مرتب و منظم باشند . ساعت مقرر و سرکارحاضر شدن و با برنامه ریزی بهکارها رسیدگی کردن موجب افزایش بهره وری می شود .

13-صرفه جویی چیست ؟
پاسخ:  صرفه جویی کم مصرف کردن نیست بلکه مصرف درست و به اندازه است . برای مثال برخی خانواده ها درخریدمایحتاج زندگی یا برگزاری مهمانی ها و تهیه غذا اسراف یا زیاده روی می کنند و اغلب ، بخشی از مواد غذایی را دور می ریزند .

14-انجام دادن کارها از روی آگاهی چگون باعث افزایش بهره وری می شود؟
پاسخ:  با کسب دانش و مهارت لازم برای هر کار، بازدهی کارما بیشتر می شود و کمتر اشتباه می کنیم . همچنین برخی از مواد و وسایل به دلیل ناآگاهی افراد ، از روش های درست نگه داری می کنیم .برای مثال اگر شیوه ی صحیح شست و شوی یک لباس با نگهداری موادغذایی را ندانیم ، زودتر از بین می روند یا غیر قابل استفاده می شوند.

15-منظور از تنظیم جدول بودجه اقتصادی چیست؟
پاسخ:  تنظیم جدولی که در آن درآمدها و هزینه ها ی (دخل و خرج)ماهانه افراد یا خانواده نوشته می شود و همکاری بین اعضای خانواده نیز از راهکارهای کمک به بهره وری است .

16-دلیل بیاورید :
الف)آیا سطح بهره وری دانش آموزی که کیف یا کمد لوازم تحریرش شلوغ و نامرتب است ، پایین میرود؟ چرا ؟ (فعالیت کتاب)
پاسخ:  بله ؛ چون نداشتن نظم، ترتیب و انضباط درکارها باعث هدر رفتن وقت و زمان ودر نتیجه پایین آمدن بهره وریمی شود.

17- تنظیم جدول بودجه اقتصادی خانواده چه فایده ای دارد؟ توضیح دهید؟
پاسخ:  مخارجی که شما انجام می دهید کنترل شده تر می شود – اندوخته های مالی بهتر مدیریت می شود – هزینه های غیر ضروری حذف می شوند – عادت مصرفی افراد را عوض می کند .

18-یکی از عادت ها ی غلط بعضی از دانش آموزان مصرف نادرست و بی رویه ی کاغذ است . چند راهکار برای بهره وری درمصرف کاغذ پیشنهاد کنید و توافق کنید که آن راهکار ها عملی شوند ؟
استفاده از پشت و روی برگه ها – تشویق دانش آموزان به درست کردن کاردستی از کاغذهای باطله – استفاده از برگه های ناتمام به عنوان چرک نویس- نصب سطل زباله مخصوص کاغذ های باطلع و جمع آوری آن برای بازیافت .

-*بهره وری یک نگرش نسبت به …………………. است . ( زندگی )
-*صرفه جویی کم مصرف کردن نیست بلکه مصرف …………………… است . (درست و به اندازه )
-×برای آنکه وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کنیم، باید ……………… در شیوه زندگی خود بهوجود بیاوریم. ( تغییراتی )
-#ما در هر محیطی که هستیم، در خانه، مدرسه، اداره، کارخانه، مزرعه و،غیره میتوانیم با………… و …………. ، کارها را مؤثرترو مفیدتر انجام دهیم. ( فکرکردن و چاره اندیشی )

 

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ بهره وری چیست؟
جواب:  «بهره وری» با صرفه جویی، انجام دادن کارها به صورت آگاهانه و عاقلانه، جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع، استفاده صحیح از امکانات و نعمت های الهی، کاهش هزینه ها و مانند آن ارتباط دارد.

2_ “این جمله از کیست؟: خداوند دوست دارد اگر کسی از شما کاری انجام می دهد، آن را محکم و بی عیب انجام دهد.
جواب:  پیامبر

3_ این جمله از کیست؟: فردی که به کاری بی اهمیت بپردازد، امور مهم تر را تباه ساخته است.
جواب:  امام علی

4_ چند نمونه از بهره وری در گذشته را نام ببرید. (نمونه هایی از تفکر بهره وری در زندگی مردم در روزگار گذشته را نام ببرید_
جواب:  ابداع و حفر قنات – ذخیره کردن آب در آب انبارها – خشک کردن و ذخیره محصولات کشاورزی و تعاون و همیاری در امور کشاورزی

5_ این جمله از کیست؟: فرصت ها مانند ابر می گذرند؛ پس فرصت های نیکو را غنیمت بشمرید و از آنها استفاده کنید.
جواب:  امام علی

6_ این جمله از کیست؟: شما را به تقوای الهی و نظم در امور سفارش می کنم.
جواب:  امام علی

7_ این جمله از کیست؟: کسی که برای تأمین مخارج خانواده اش تلاش کند همانند کسی است که در راه خداوند جهاد می کند.
جواب:  امام صادق

8_ این جمله از کیست؟: هر کس میانه روی کند هرگز محتاج نشود.
جواب:  امام علی

9_ راهکارهای مهم برای افزایش بهره وری کدامند؟ (عوامل و راهکار های موثر و مهم برای افزایش بهره وری در زندگی را بیان کنید؟)
جواب:  استفاده مناسب از وقت و زمان
نظم، ترتیب و انضباط در کارها
اصلاح عادت های غلط مصرفی
انجام دادن کارها از روی آگاهی
تنظیم جدول بودجه اقتصادی

10_ جدول بودجه اقتصادی چیست؟
جواب:  جدولی که در آن درآمدها و هزینه های ماهانه افراد یا خانواده نوشته می شود.

11_ بهره وری یعنی چه؟
جواب:  بهره وری یعنی از بین کارهای ممکن، کار درست را انتخاب کنیم و آن را با روش درست انجام دهیم.

12_ بهره وری یک نگرش نسبت به زندگی است.

13_ صرفه جویی کم مصرف کردن نیست بلکه مصرف درست و به اندازه است.

14_ برای آنکه وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کنیم، باید تغییراتی در شیوه زندگی خود به وجود بیاوریم.

15_ ما در هر محیطی که هستیم، در خانه، مدرسه، اداره، کارخانه، مزرعه و، غیره میتوانیم با فکرکردن و چاره اندیشی ، کارها را مؤثرتر و مفیدتر انجام دهیم.

16_ بهره وری با چه مفاهیم و یا اقداماتی ارتباط دارد؟
جواب:  بهره وری با صرفه جویی، انجام دادن کارها به صورت آگاهانه و عاقلانه، جلوگیری از زیاده روی و اسراف و اتلاف منابع، استفاده ی صحیح از امکانات و نعمت های الهی، کاهش هزینه ها و مانند آن ارتباط دارد.

17_ برای اینکه در کارها بهره وری بیشتری داشته باشیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ (به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟)
جواب:  الف) بهترین کار را انجام دهیم و بهترین هدف را انتخاب کنیم.
ب) آن کار را با بهترین روش انجام دهیم و بهترین وسیله را برای رسیدن به هدف انتخاب کنیم

18_ دو حدیث بیان کنید که به بهره وری در امور تأکید دارد؟
جواب:  الف) پیامبر اکرم (ص) فرمود: خداوند دوست دارد اگر کسی از شما کاری انجام می دهد، آن را محکم و بی عیب انجام دهد.
ب) امام علی(ع) فرمود: فردی که به کاری بی اهمیت بپردازد ، امور مهم تر را تباه ساخته است.

19_ بهره وری چه نوع نگرشی است؟
جواب:  بهره وری یک نگرش نسبت به زندگی است. نگرشی که بر اساس آن، انسان می کوشد هوشمندانه کار کند، با به کارگیری روش های عاقلانه ، بهتر به اهداف مادی و معنوی خود برسد و بهترین نتیجه را به دست آورد.

20_ نقش فرهنگ در افزایش بهره وری یک جامعه چگونه است؟
جواب:  فرهنگ، نقش مهمی در افزایش بهره وری یک جامعه دارد. اگر بهره وری در فعالیت های مختلف به صورت ارزش در بیاید، جامعه از نظر مادی و معنوی پیشرفت می کند.

21_ هر یک از هنجارهای زیر در جامعه چگونه از بهره وری جلوگیری می کند و در تضاد با آن است. توضیح دهید؟
جواب:  * مهمانی ها، مجالس و جشن ها ی مفصل و پرهزینه: اسراف و صرفه جویی نکردن
* مدگرایی و چشم و هم چشمی در خرید لباس به جای تمیز و ساده پوشی: زیاده روی و صرفه هزینه های بی مورد
* نداشتن برنامه ی مناسب برای اوقات فراغت و تفریح: استفاده نکردن از زمان، بی نظمی
* ورزش نکردن و پرخوری: از بین رفتن سلامتی، ایجاد بیماری و صرف هزینه

22_ برای اینکه وقت تلف نشود و زمان را از دست ندهیم چه باید کرد؟
جواب:  باید برنامه و اولویت بندی مناسب داشته باشیم و از وقت درست استفاده کنیم.

23_ نظم و ترتیب و انضباط در کارها یکی از راه های افزایش بهره وری در زندگی است. در این رابطه توضیح دهید؟
جواب:  وسایل و لوازمی که با آنها در محیط های مختلف سر و کار داریم، باید مرتب و منظم باشند. ساعت مقرر و سر کار حاضر شدن و با برنامه ریزی به کارها رسیدگی کردن موجب افزایش بهره وری می شود.

24_ صرفه جویی چیست؟
جواب:  صرفه جویی کم مصرف کردن نیست بلکه مصرف درست و به اندازه است.
برای مثال برخی خانواده ها در خرید مایحتاج زندگی یا برگزاری مهمانی ها و تهیه غذا اسراف یا زیاده روی می کنند و اغلب، بخشی از مواد غذایی را دور می ریزند.

25_ انجام دادن کارها از روی آگاهی چگونه باعث افزایش بهره وری می شود؟
جواب:  با کسب دانش و مهارت لازم برای هر کار، بازدهی کار ما بیشتر می شود و کمتر اشتباه می کنیم. همچنین برخی از مواد و وسایل به دلیل ناآگاهی افراد، از روش های درست نگه داری می کنیم. برای مثال اگر شیوه ی صحیح شست و شوی یک لباس با نگهداری مواد غذایی را ندانیم، زودتر از بین می روند یا غیر قابل استفاده می شوند.

26_ منظور از تنظیم جدول بودجه اقتصادی چیست؟
جواب:  تنظیم جدولی که در آن درآمدها و هزینه ها ی (دخل و خرج) ماهانه افراد یا خانواده نوشته می شود و همکاری بین اعضای خانواده نیز از راهکارهای کمک به بهره وری است.

27_ تنظیم جدول بودجه اقتصادی خانواده چه فایده ای دارد؟ توضیح دهید؟
جواب:  مخارجی که شما انجام می دهید کنترل شده تر می شود
اندوخته های مالی بهتر مدیریت می شود
هزینه های غیر ضروری حذف می شوند
عادت مصرفی افراد را عوض می کند

28_ یکی از عادت ها ی غلط بعضی از دانش آموزان مصرف نادرست و بی رویه ی کاغذ است. چند راهکار برای بهره وری در مصرف کاغذ پیشنهاد کنید و توافق کنید که آن راهکار ها عملی شوند؟
جواب:  استفاده از پشت و روی برگه ها
تشویق دانش آموزان به درست کردن کاردستی از کاغذهای باطله
استفاده از برگه های ناتمام به عنوان چرک نویس
نصب سطل زباله مخصوص کاغذ های باطله و جمع آوری آن برای بازیافت

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • محمد :

  اصلاً این اجتماعی رو دوست ندارم سوال های شما خوبه ولی جواب هاشو کم کنین خلاصه کنید دستتون در‌د نکنه

 • امیر :

  ناموسن مطالعات به چه درد میخره من نمیدونم من ریدم توی این مطالعات که اخرشم قراره مارو بندازن

 • لیلا :

  چرک نویس😐😂

 • Pooya :

  اخه اجتماعی به چه درد میخوره که باید ۱۶ تا درس بخونم😕

 • میثم :

  عالیییی ممنون
  ♥♥❤♥♥♥

 • Mardin :

  خوب بود

 • F.A :

  یکی ب من بگه چرک نویس یعنی چی😐😂

  • Pooya :

   یعنی اینکه چرک و کثیف مینویسیم😂

  • arshiyamhm :

   رفع چین و چرک کف پا با سمباده🗿

 • مهدی :

  عالی بود دستتون درد نکنه

 • کیانا :

  عالیست واقعا امیدوارم در امتحان فردا موفق شوم و همه

 • زهرا :

  سوالات بسیار عالی هستن من فردا امتحان دارم و امیدوارم امتحانم رو خوب بدم دعا کنید رشته مورد علاقم رو بیارم😅

  • Roix :

   با مطالعات کلا الکی

 • mahdi :

  یکی بگه این اجتماعی کجای زندگی بدردمون میخوره؟؟؟؟؟

  • زهرا :

   خوب بعضی سوالاش شاید به درد نخوره ولی این فصل انصافا همش به درد میخوره

  • دبیر مطالعات :

   منم بهش نرسیدم هنوز

  • Ehsan :

   اجتماعی در آینده به چه درد میخوره آخه😐

   • نثبتمینتب :

    ببین االبته اجتماعی بدردمون میخوره و هنر به دردمون نمیخوره

  • Amin :

   سید اگر مهم نبود الان کل دنیا رو هوا بود

   • رهان :

    مطاعلعات کجا به درد میخوره دقیقا🤔 اصلا کتاب چرتی

 • پسرک تنها :

  عالی

 • یه بنده خدا :

  عالی

 • علی :

  خیی خوب بود

 • محمد رضا :

  بسیار عالی

 • ماهور): :

  تاثیر گذار بود . . .

 • دخی :

  عالیع👍👏

 • کاربری :

  مرسی 🌹🌹

 • Mahdieh :

  عالی بود

 • کوثر :

  عالی بود