سوالات درس 21 مطالعات هفتم با جواب

سوالات درس 21 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات درس 21 مطالعات هفتم با جواب

نام درس : اوضاع اجتماعی ایران باستان | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوال درس ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات مطالعات هفتم /  درس بیست و یک :: اوضاع اجتماعی ایران باستان

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم
سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 با این سوالات گرفته اند)
سوالات سری دوم : سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید . تعداد سوالات سری اول : 21 | تعداد سوالات سری دوم 31

1 -در ایران باستان خانواده چه جایگاهی داشت ؟ و پدر چه نقشی در خانواده داشت؟
پاسخ: خانواده، هسته اولیه جامعه را تشکیل می داد. ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود. به همین دلیل اگر کسی عمداً از ازدواج سرباز می زد، گناهکار شمرده می شد. همچنین مردان زمانی می توانستند مقام ومنصبی بگیرند که همسر داشته باشند. درخانواده ایران باستان، پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی داشت و اجرای مراسم مذهبی و حفظ امنیت خانواده برعهده او بود.

2-در ایران باستان افراد معمولا با چه کسانی ازدواج می کردند؟
پاسخ: ازدواج معمولاً خویشاوندی و درون گروهی بود؛ یعنی اغلب سعی می کردند با افرادی از دودمان خود ازدواج کنند تا با آنها هم خون باشند و خصوصیات آن دودمان را حفظ کنند.

3-آیا برای ایرانیان باستان جنسیت فرزند اهمیت داشت؟
پاسخ: ایرانیان باستان برای اولاد پسر ارزش خاصی قائل بودند و این موضوع به خصوص برای شاهان و درباریان که سلطنت موروثی داشتند، اهمیت زیادی داشت

4-آیا در ایران باستان چند همسری وجود داشت؟
پاسخ: در آن دوره چند همسری نیز وجود داشت و افراد توانگر و ثروتمند چند زن داشتند.

5 -در ایران باستان خانواده ها مواد مورد نیاز خود را چگونه تأمین می کردند؟
پاسخ: بیشتر مواد مورد نیاز خود چون خوراک و پوشاک و ابزار را خودشان در خانه تولید و نیازهای خود را تأمین می کردند. زنان در کنار مردان به نخ ریسی، پارچه بافی، قالی بافی و مشارکت در کشاورزی می پرداختند.

6 -در ایران باستان خانواده ها معمولا چه چیزهایی را به فرزندان خود آموزش می دادند؟
پاسخ: خانواده ها همچنین مرکز تربیت و آموزش بودند و اصول و ارزش های اخلاقی چون راستگویی، امانت داری، میهن دوستی و وفای به عهد و پیمان را به اعضای خانواده خود می آموختند .پدران، شغل خود را به پسران یاد می دادند همچنان که مادران به عنوان کدبانوی خانواده، رسوم خانه داری را به دختران آموزش می دادند.

7 -در دوره ایران باستان بیشتر مردم ایران در روستاها زندگی می کردند یا در شهرها؟ و چه شغلی داشتند؟
پاسخ: در دوره ایران باستان، اغلب مردم در روستاها زندگی می کردند و کشاورزان بیشترین جمعیت آن زمان را تشکیل می دادند.

8-تا قبل از سلسله ساسانیان شهرها محل زندگی چه کسانی بود؟
پاسخ: بیشتر محل زندگی شاهان و مأموران حکومت بود.

9 -از چه دوره ای تعداد شهرها زیاد شدند و جمعیت شهرنشین افزایش یافت ؟
پاسخ: از دوره ساسانیان

10-در دوره ساسانیان چه کسانی علاوه بر شاه در شهرها زندگی می کردند؟
پاسخ: در این شهرها علاوه بر مأموران حکومتی، صنعتگران، بازرگانان و پیشه وران نیز زندگی می کردند.

11-از چه زمانی شغل های مختلف بوجود آمد؟
پاسخ: پس از یکجانشینی تقسیم کار اجتماعی پدید آمد و افراد درگروه های مختلف شغلی دسته بندی شده بودند.

12-در کتاب اوستا مردم به چند دسته تقسیم شده اند؟
پاسخ: در کتاب اوستا، مردم به دسته پیشوایان دینی، نظامیان، کشاورزان و دامداران تقسیم شده اند و هر دسته وظیفه خاصی دارد.

13-اختلافات طبقاتی چگونه در جامعه بوجود آمد ؟ و در چه دوره ای به اوج رسید؟
پاسخ: با تشکیل امپراتوری های بزرگ و تمرکز قدرت و ثروت در دست شاهان و شاهزادگان و سایر مقام های حکومتی به تدریج اختلاف طبقاتی درجامعه به وجود آمد و طبقات اجتماعی امتیازات و حقوق متفاوتی به دست آوردند. اختلافات طبقاتی در دوره ساسانیان به اوج رسید

14-در دوره ساسانیان مردم به چند طبقه تقسیم شده بودند؟
پاسخ: 1 –اشراف و بزرگان: شاه و شاهزادگان، روحانیون زرتشتی( موبدان)، فرماندهان نظامی و دبیران
2 -عامه مردم: پیشه وران، بازرگانان و کشاورزان.

15 -در دوره ساسانیان اشراف و بزرگان از چه حقوق و امتیازاتی برخوردار بودند؟
پاسخ: اشراف و بزرگان ازحقوق و امتیازات زیادی برخوردار بودند .آنها زمین ها و ثروت های فراوان داشتند اما از پرداختن مالیات سرانه معاف بودند .از حق تحصیل و آموزش برخوردار بودند و خود را صاحب جان و مال مردم می دانستند.

16-کشاورزان در دوره ساسانی چه وضعیتی داشتند؟
پاسخ: کشاورزان با آنکه اکثریت جامعه را تشکیل می دادند و فعالیت اقتصادی مهم بر دوش آنها بود، از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم بودند .آنها و فرزندانشان حق تحصیل نداشتند .بار سنگین مالیات بردوش آنها بود و درجنگ ها، سپاه پیاده نظام را تشکیل می دادند .اگر کسی از جنگ فرار می کرد به شدت مجازات می شد.

17 -در دوره ساسانی موبدان زرتشتی چه موقعیتی داشتند؟
پاسخ: در این دوره، موبدان زرتشتی که خود جزء طبقه بزرگان بودند از این اختلاف طبقاتی حمایت می کردند و در دستگاه حکومتی نفوذ زیادی داشتند

18 -جامعه طبقاتی چه ویژگی‌هایی داشت؟
پاسخ: در جامعه طبقاتی، رفتن از طبقه ای به طبقه دیگر بسیار سخت و تقریباً ناممکن بود.یعنی فرزند کشاورز می بایستی تا ابد کشاورز بماند. همچنان که اشراف زادگان همیشه درگروه اشراف می ماندند .افراد از طبقه محروم نمی توانستند با بزرگان ازدواج کنند. لباس و مسکن طبقات نیز متفاوت بود .در شهرها پیشه وران و کشاورزان نمی توانستند در محله خاص بزرگان سکونت کنند و به ناچار در حومه شهرها ساکن می شدند .در دوره ساسانی طبقات مختلف حتی آتشکده های جداگانه ای داشتند .این وضع طبقاتی بر روابط، آداب و معاشرت مردم نیز تأثیر گذاشته بود.

19-به گفته هرودوت ، ایرانیان دوره باستان چه ویژگیهایی داشتند؟
پاسخ: هِرودوت نوشته است :ایرانی ها وقتی در کوچه به هم می رسیدند روبوسی می کردند و اگر با یکدیگر تفاوت طبقاتی داشتند افراد عامی می بایستی در برابر اشراف و بزرگان زانو می زدند.

20-زندگی پادشاهان و شاهزادگان در دوره ایران باستان چگونه بود ؟ مثال بزنید.(مشابه سوال 8 درس بیست)
پاسخ: در دوره ایران باستان، شاهان و شاهزادگان زندگی بسیار پرتجملی داشتند و در کاخ ها به خوشگذرانی می پرداختند .برای مثال خسرو پرویز تاجی داشت که مقدار زیادی طلای خالص در آن به کار برده شده بود و مروارید های آن به اندازه تخم گنجشک بودند .در آن دوره، تاج سنگین را از سقف آویزان می کردند و شاه زیر آن می نشست .خسرو پرویز شطرنجی داشت که مهره های آن از یاقوت و زمرد بودند و بر تختی می نشست که از عاج فیل درست شده بود و نرده های آن از طلا و نقره بود.

21-مورخان از کدام اثر ادبی برای پی بردن به اوضاع و احوال مردم دوره ایران باستان استفاده کرده اند؟
پاسخ: شاهنامه فردوسی

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

 

1_ ازدواج در ایران باستان چگونه بود؟
جواب:  خویشاوندی و درون گروهی

2_ در ایران باستان خانواده چه جایگاهی داشت؟ و پدر چه نقشی در خانواده داشت؟
جواب:  در ایران باستان خانواده، هسته اولیه جامعه را تشکیل می داد. ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود. به همین دلیل اگر کسی عمداً از ازدواج سرباز می زد، گناهکار شمرده می شد. همچنین مردان، زمانی می توانستند مقام و منصبی بگیرند که همسر داشته باشند. در ایران باستان، پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی داشت و اجرای مراسم مذهبی و حفظ امنیت خانواده بر عهده او بود.

3_ در ایران باستان افراد معمولا با چه کسانی ازدواج می کردند؟
جواب:  ازدواج معمولاً خویشاوندی و درون گروهی بود؛ یعنی اغلب سعی می کردند با افرادی از دودمان خود ازدواج کنند تا با آنها هم خون باشند و خصوصیات آن دودمان را حفظ کنند.

4_ ویژگی های پدران ایران باستان چگونه بود؟‌
جواب:  پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی داشت و اجرای مراسم مذهبی و حفظ امنیت خانواده بر عهده او بود.

5_ آیا برای ایرانیان باستان جنسیت فرزند اهمیت داشت؟
جواب:  ایرانیان باستان برای اولاد پسر ارزش خاصی قائل بودند. این موضوع به خصوص برای شاهان و درباریان که سلطنت موروثی داشتند، اهمیت زیادی داشت.

6_ یا در ایران باستان چند همسری وجود داشت؟
جواب:  بله، در آن دوره چند همسری نیز وجود داشت و افراد توانگر و ثروتمند چند زن داشتند.

7_ ویژگی های زبان و مادران ایران باستان چگونه بود؟
جواب:  در کنار مردان به نخ ریسی، پارچه بافی و مشارکت در کشاورزی می پرداختند.

8_ ویژگی های خانواده ایران باستان چگونه بود؟
جواب:  خانواده ها مرکز تربیت و آموزش بودند و اصول و ارزش های اخلاقی چون راستگویی، امانت داری، میهن دوستی و وفای به عهد و پیمان را به اعضای خانواده خود می آموختند.

9_ به طور کلی جامعه به دو طبقه بزرگان و عامه مردم تقسیم می شد.

10_ در ایران باستان خانواده ها مواد مورد نیاز خود را چگونه تأمین می کردند؟
جواب:  در ایران باستان، خانواده ها بیشتر مواد مورد نیاز خود چون خوراک و پوشاک و ابزار را خودشان در خانه تولید می کردند. زنان در کنار مردان به نخ ریسی، پارچه بافی، قالی بافی و مشارکت در کشاورزی می پرداختند.

11_ در ایران باستان خانواده ها معمولا چه چیزهایی را به فرزندان خود آموزش می دادند؟
جواب:  خانواده ها مرکز تربیت و آموزش بودند و اصول و ارزش های اخلاقی چون راستگویی، امانت داری، میهن دوستی و وفای به عهد و پیمان را به اعضای خانواده خود می آموختند. پدران، شغل خود را به پسران یاد می دادند همچنان که مادران به عنوان کدبانوی خانواده، رسوم خانه داری را به دختران آموزش می دادند.

12_ در دوره ایران باستان بیشتر مردم ایران در روستاها زندگی می کردند یا در شهرها؟ و چه شغلی داشتند؟
جواب:  در دوره ایران باستان، اغلب مردم در روستاها زندگی می کردند و کشاورزان بیشترین جمعیت آن زمان را تشکیل می دادند.

13_ تا قبل از سلسله ساسانیان شهرها محل زندگی چه کسانی بود؟
جواب:  این شهرها بیشتر محل زندگی شاهان و مأموران حکومت بود.

14_ گروه بزرگان شامل چه کسانی بودند؟
جواب:  شاه و شاهزادگان – روحانیون زرتشتی – موبدان – فرماندهان نظامی و دبیران

15_ گروه عامه شامل چه کسانی بودند؟
جواب:  پیشه وران ، بازرگانان و کشاورزان و دامداران

16_ از چه دوره ای تعداد شهرها زیاد شدند و جمعیت شهرنشین افزایش یافت؟

جواب:  از دوره ساسانیان

17_ در دوره ساسانیان چه کسانی علاوه بر شاه در شهرها زندگی می کردند؟
جواب:  در این شهرها علاوه بر مأموران حکومتی، صنعتگران، بازرگانان و پیشه وران نیز زندگی می کردند.

18_ از چه زمانی شغل های مختلف به وجود آمد؟
جواب:  پس از یکجانشینی، تقسیم کار اجتماعی پدید آمد و افراد در گروه های مختلف شغلی دسته بندی شده بودند.

19_ اشراف و بزرگان چه حقوقی در جامعه داشتند؟
جواب:  پرداختن مالیات معاف بودند. از حق تحصیل و آموزش برخوردار بودند و خود را صاحب جان و مال مردم می دانستند.

20_ اختلافات طبقاتی چگونه در جامعه به وجود آمد؟ و در چه دوره ای به اوج رسید؟
جواب:  با تشکیل امپراتوری های بزرگ و تمرکز قدرت و ثروت در دست شاهان و شاهزادگان و سایر مقام های حکومتی، به تدریج اختلاف طبقاتی در جامعه به وجود آمد و طبقات اجتماعی امتیازات و حقوق متفاوتی به دست آوردند. اختلافات طبقاتی در دوره ساسانیان به اوج رسید.

21_ در دوره ساسانیان مردم به چند طبقه تقسیم شده بودند؟
جواب:  1- شاه و شاهزادگان، روحانیون زرتشتی (موبدان)، فرماندهان نظامی و دبیران به عنوان اشراف و بزرگان شناخته می شدند.
2- پیشه وران، بازرگانان و کشاورزان و دامداران نیز عامه مردم محسوب می شدند.

22_ در دوره ساسانیان اشراف و بزرگان از چه حقوق و امتیازاتی برخوردار بودند؟
جواب:  اشراف و بزرگان از حقوق و امتیازات زیادی برخوردار بودند. آنها زمین ها و ثروت های فراوان داشتند اما از پرداختن مالیات معاف بودند. از حقّ تحصیل و آموزش برخوردار بودند و خود را صاحب جان و مال مردم می‌ دانستند.

23_ کشاورزان در دوره ساسانی چه وضعیتی داشتند؟
جواب:  کشاورزان با آنکه اکثریت جامعه را تشکیل می دادند و فعالیت اقتصادی مهم بر دوش آنها بود، از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم بودند. شرایط تحصیل برای عامه مردم سخت و دشوار بود. بار سنگین مالیات بردوش آنها بود و در جنگ ها، سپاه پیاده نظام را تشکیل می دادند. اگر کسی از جنگ فرار می کرد به شدت مجازات می شد.

24_ در دوره ساسانی موبدان زرتشتی چه موقعیتی داشتند؟
جواب:  در این دوره، موبدان زرتشتی که خود جزء طبقه بزرگان بودند از این اختلاف طبقاتی حمایت می کردند و در دستگاه حکومتی نفوذ زیادی داشتند.

25_ جامعه طبقاتی چه ویژگی‌هایی داشت؟
جواب:  در جامعه طبقاتی، رفتن از طبقه ای به طبقه دیگر بسیار سخت و تقریباً ناممکن بود. یعنی فرزند کشاورز می بایستی تا ابد کشاورز بماند. همچنان که اشراف زادگان همیشه در گروه اشراف می ماندند. افراد از طبقه محروم نمی توانستند با بزرگان ازدواج کنند. لباس و مسکن طبقات نیز متفاوت بود. در شهرها پیشه وران و کشاورزان نمی توانستند در محله خاص بزرگان سکونت کنند و به ناچار در حومه شهرها ساکن می شدند. در دوره ساسانی طبقات مختلف حتی آتشکده های جداگانه ای داشتند. این وضع طبقاتی بر روابط، آداب و معاشرت مردم نیز تأثیر گذاشته بود.

26_ به گفته هرودوت، ایرانیان دوره باستان چه ویژگی هایی داشتند؟
جواب:  ایرانی ها وقتی در کوچه به هم می رسیدند روبوسی می کردند و اگر با یکدیگر تفاوت طبقاتی داشتند افراد عامی می بایستی در برابر اشراف و بزرگان زانو می زدند.

27_ زندگی پادشاهان و شاهزادگان در دوره ایران باستان چگونه بود ؟ مثال بزنید.
جواب:  در دوره ایران باستان، شاهان و شاهزادگان زندگی بسیار پر تجملی داشتند و در کاخ ها به خوشگذرانی می پرداختند. برای مثال خسرو پرویز تاجی داشت که مقدار زیادی طلای خالص در آن به کار برده شده بود و مرواریدهای آن به اندازه تخم گنجشک بودند. در آن دوره، تاج سنگین را از سقف آویزان می کردند و شاه زیر آن می نشست. خسرو پرویز شطرنجی داشت که مهره های آن از یاقوت و زمرد بود و بر تختی می نشست که از عاج فیل درست شده و نرده های آن از طلا و نقره بود.

28_ مورخان از کدام اثر ادبی برای پی بردن به اوضاع و احوال مردم دوره ایران باستان استفاده کرده اند؟
جواب:  شاهنامه فردوسی

29_ کدام یک از موارد زیر از طبقه ی بزرگان نبودند؟
الف) فرماندهان نظامی ب) دبیران ج) بازرگانان د) موبدان
جواب:  ج) بازرگانان

30_ در کدام دوره ی تاریخی اختلافات طبقاتی به اوج خود رسید؟
الف) اشکانیان ب) ساسانیان ج) هخامنشیان د) سلوکیان
جواب:  ب) ساسانیان

31_ کدام یک از امتیازات زیر به کشاورزان تعلّق نداشت؟
الف) آن ها و فرزندانشان حقّ تحصیل نداشتند ب) بار سنگین مالیات بر دوش آن ها بود
ج) در جنگ ها، سپاه سواره نظام بودند د( فعالیت های مهم اقتصادی بر دوش آن ها بود
جواب:  ج) در جنگ ها، سپاه سواره نظام بودند

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 21 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 22 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Aria :

  اصا بماچه اون زمان چطوری بوده😐😐

 • بن محمد :

  آفرین 🤣🤣

 • دکتر رضا بازیار :

  با سلام خسته نباشید سوالات بسیار مفید و مختصر بود بنظرم برای یک دانش آموز بهترین سوالات را ارائه دادید.

 • امیرمهدی :

  سوالاتشون کامله💙
  من با این سوالات ۱۸.۲۵ گرفتم نمرم رو

 • کیارش :

  عالی بود 😀😀

 • امیر حسین امین نژاد :

  سلام من هم راضی هستم

 • Sh&.sooa, :

  انقدر درباره‌ی این باستان ماستانِ کوفتی خوندم انگار خودم اونجا متولد شدم>>

 • Nazi :

  واقعا عالی بود مرسی♥🔗
  فقط ی سوال پایه های جدید هم اضافه میشه:)؟

 • Frshth :

  خوب بود ولی حیف حوصله خوندنشو ندارم😐💔

 • ارکیده :

  خیلی خوب نکات مهمی داشت 😍😍😍😍😍

 • آتریسا :

  خیلی خوب و نکات مهمی داشت😍😍😍😍😍😍

 • nazanin01nz@gmail.com :

  بدک نیس 😏😐😑

 • nazanin01nz@gmail.com :

  اول یاد بگیر خوب بنویسی -😂😑

  • اروین :

   تو خوبی .. دوست نداری نخون

 • nazanin01nz@gmail.com :

  بدک نبود

 • امیر علی :

  ممنون متشکرم

 • امیر علی :

  خوب بود ممنون
  خدانگهدار

 • Killer :

  عالی 😍😍😍

 • امیرمحمد :

  خوب هست

 • بی نام :

  عالیه دمتون گرم💕💕💕💕💕💕💕❤❤❤❤❤❤👄👄👄💋💋💋💋💋

 • همون :

  عالی بود خلاسه دمتون گرم کد نویس های برنامه

 • امیرحسین دابسمش :

  عالی بود

 • ثريا :

  واقعا عالی بود ممنون بابات زحماتتون😘

 • k.r :

  واقعا عالی بود خیلی هم کامل .

 • Diana :

  خوب بود اما کی برای امتحان حوصلش میشه این همه رو بخونه😢💔

  • Hasti :

   درس خون باشی میتونی😛

   • !!! :

    راس میگی 😂
    ممنون از سایت خوبتون

 • Mohamad :

  مرسی ازتونننننننننننن من فقط یکشنبه امتحان دارم ببینم چه کار میکنم

 • علی :

  عالی بود

 • هفتمی :

  ممنون❤

 • Aylin :

  ممنون از سوالات خوبتون🙏🏻

 • محمد مهدی :

  سلام
  خیلی عالی بود من برای همه امتحاناتم به اپایکیشن همیار مراجعه می کردم

 • 😘❤ :

  بسیار عالی بود 🤞👌

 • Amir :
 • E h s a n :

  واقعا واقعا عالیست امیدوارم امتحانات پایان ترم با خواندن سوالات شما قبول بشم

 • بهاره :

  عالی بودوممنون ازتون

  • س :

   عالی نمرت بیسه

 • Erfan :

  عالی من معلم مطالعاتمون از توی این سایت سوال میده برای هر درس توی مدرسه تیزهوشان
  منم دیگه اشتباه سوالی را جواب نمیدم و برای امتحان جواب درس را میخونم
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • sina :

  ممنون از سایت خوتون

 • رضا :

  خوب بود.

 • عسل :

  چجوری میتونم سوالات رو دانلود کنم

 • زهرا :

  ⬅️ خوب بدک نیست ➡️

 • عالی بود ممنون از همیار :

  عالی بود ممنون از لطف شما

  • 정국 :

   عالیییییی بود من بسیار از این مطلب استفاده کردم

 • نیکان :

  سوالاتش خیلی زیاد بود و لطفا ساده تر توضیح دهید و غلط های املایی اش زیاد بود

  • تارا تفضلی :

   سلام
   از نظر من همه چیش عالی بود و بیست تا سوال که بیشتر نبود
   اینجا لطف کردن چیز های مهم رو گذاشتن و این تقصیر سایت نیست که تو کتابا چی چاپ شده🙄

  • ژینا :

   عالیه من کل کتابمو پر کردم عالیییی بود بسیار عالی درس ۲۱ اجتماعی اسان بود البته با این سوالا

  • مینا :

   عزیزم، همیار زحمت کشید و سوالات رو در آورد و شما به جای اینکه تشکر کنی، داری هی اُرد اضافه میدی!! 🙄
   خیلی هم عالی بود، شما هم اگر دوست نداری، نیا این جا و از این جا مطلب نگیر😑😑😐😐😐

   • ارمین :

    واقعا بعضیا قدر نشناسن
    اینا زحمت کشیدن سوالاتو برا ما نوشتن

   • محمد رضا :

    عالی بود

   • alireza :

    ّبین اینا کارشون عالیه ولی وقتی یه کاریو انجام میدی درست انجام بده

    باز هم از مدیریت سایت ممنونم

  • ᚺᛰ𐌔ᛀᚔӃᛁᚿᚿ𐌄ᛚ₲‌‌ :

   مشکل داری جمع کن از این سایت برو
   🤣

   • کتی :

    این بنده خدا دوسال پیش نظر داده شما هنوز ولش نمی کنین😑